תפילה וברכות - שאל את הרב

מותר להתפלל שמונה עשרה באוטובוס בישיבה?

ט' שבט התשע"ז | 05.02.17 00:00

שאלה

האם מותר להתפלל תפילת שמונה עשרה באוטובוס בישיבה?

תשובה

שלום רב,
 
לכתחילה בודאי שאין להתפלל שמונה עשרה באוטובוס. אולם כשאין ברירה ניתן להתפלל גם באוטובוס - בישיבה. ויש להקפיד בתפילת "שמונה עשרה" שהרגליים יהיו צמודות זו לזו. וכן יש להשתדל במידת האפשר לעמוד לפחות בעת הכריעות ובג' פסיעות שבגמר התפילה.
 
מקורות: יעויין בשלחן ערוך וברמ"א אורח חיים (סימן צד סעיף ה) ומשנה ברורה (שם ס"ק כ, וסימן צה סק"ב).

בברכה,
הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר