תפילה וברכות - שאל את הרב

תוך כמה זמן צריך לברך הגומל

ד' כסלו התשע"ו | 16.11.15 00:00

שאלה

1. אם אני נוסעת מחוץ לעיר וחוזרת באותו יום אני צריכה לקרוא תפילת הדרך כשאני יוצאת מהעיר שלי וגם לקרוא עוד פעם כשאני חוזרת לעיר שלי?

2. ואחרי נסיעת הלוך וחזור שכל אחת מהם לוקחת יותר מ-72 דקות אני צריכה עד 3 ימים לקרוא ברכת הגומל? (לפי מנהג ספרד)

תשובה

שלום רב,

לפי מנהג הספרדים ועדות המזרח יש לברך 'הגומל' על נסיעה של 72 דקות מחוץ לעיר. הנסיעה בהלוך וחזור מצטרפים לשיעור זמן הנ"ל כל עוד והם היו באותו יום. ומבוקר עד בוקר נחשב יום אחד לענין זה. וכגון אם יצא לדרך ביום ראשון בבוקר, וחזר מאוחר בלילה בליל שני, הליכתו וחזרתו מצטרפים כדי לחייב בברכת "הגומל" (חזון עובדיה על הלכות ברכות עמודים שסד-שסה. וע"ע שם בעמודים שמג-שמז, שאישה שווה לאיש בחיוב ברכת הגומל).
 
ונכון לכתחילה לברך ברכה זו תוך שלושה ימים. ואם לא היספקת לברך תוך שלושה ימים את יכולה לברך כל זמן שתרצי.
 
מקורות: שלחן ערוך אורח חיים (סימן ריט סעיף ו) שו"ת יביע אומר חלק ג' (חלק אורח חיים סימן טז) וספר חזון עובדיה על הלכות ברכות (עמוד שנו). ואמנם יעויין שם (בעמוד שנח) שהביא משו"ת שבט הקהתי חלק א' (סימן ק) שעל כל פנים אם עברה שנה, שאין לברך הגומל בשם ומלכות. ונראה שמסכים לדבריו בזה. אולם יעויין בשו"ת בצל החכמה חלק ה' (סימן פח אות ב) שנקט לדבר פשוט שאפשר לברך אחרי עשר שנים, ושעולם לא פוקע חיוב זה. וכן ע"ע בספר הלכה ברורה (סימן ריט בבירור הלכה אות כה) שכתב, שמסתימת דברי הפוסקים שלא חילקו בזה משמע דסבירא להו שאפילו לאחר כמה שנים מברך הגומל בשם ומלכות.
 
בברכה,
 
הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר