י"ז בתמוז - שאל את הרב

רציתי לדעת לשם מה צמים בי"ז בתמוז?

ט"ו תמוז התשע"ז | 09.07.17 00:00

שאלה

שלום כבוד הרב, רציתי לדעת לשם מה צמים בי"ז בתמוז?

 תודה רבה

תשובה

שלום וברכה

חמש פורעניות באותו היום:
חמשה דברים רעים ארעו בשבעה עשר בתמוז: נשתברו הלוחות הראשונות, ברדת משה מן ההר וראה את העגל והמחולות, כמפורש בתורה; וזה היה בי"ז בתמוז; בוטל התמיד מלהקריב בבית ראשון (שכבר לא מצאו הכהנים כבשים להקריב); הובקעה העיר, בחורבן בית שני; שרף אפוסטמוס הרשע את התורה; הועמד צלם בהיכל:

גם בחורבן בית ראשון הובקעה העיר בתמוז, בתשיעי בו. אך מכיון שאין להטריח את הציבור יותר מדי, אין קובעין שני ימי צום סמוכים זה לזה, לכך קבעוהו ביום י"ז בתמוז - לפי שחורבן בית שני חמור לנו יותר:

בברכה - בנימין שמואלי

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר