הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם משכב נקבה מותר ביהדות?

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 00:00

שאלה

האפ אין שום בעיה ביהדות עם משכב נקבה ובכלל עם זוגיות ממין נקבי האם מותר לשתי נשים להוליד ילדים

תשובה

שלום וברכה

הדבר אסור בהחלט ז"ל השולחן ערוך אבן העזר סימן כ סעיף ב נשים המסוללות (פי` המשחקות ומתחככות) זו בזו, אסור, ממעשה ארץ מצרים (ויקרא יח, ג) שהוזהרנו עליו. וראוי להכותן מכת מרדות, הואיל ועשו איסור. ויש לאיש להקפיד על אשתו מדבר זה, ומונע הנשים הידועות בכך מלהכנס לה ומלצאת היא אליהן.

וכן העתיק הלבוש שם נשים המסוללות זו בזו, פירוש מתחברות זו בזו ומשפשפות נקבתן זו בזו דרך תשמיש זכר ונקבה אסור, וזהו מעשה ארץ מצרים שהוזהרנו עליו שנאמר [ויקרא יח, ג] כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, ואמרו חז"ל [תורת כהנים אחרי ג] מה היו עושים איש נושא איש ואשה נושאת אשה. ואע"פ שהוא אסור אין לוקין עליו, דלאו שבכללות הוא ואין אשה נאסרת על בעלה בכך, אבל ראוי לנדותה ולהכותה מכת מרדות הואיל ועשו איסור, ואסור בהחלט לקחת תרומה מבנק הזרע, לצורך הבאת ילדים. בברכה - בנימין שמואלי

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר