שמיטה - שאל את הרב

האם מצות השמיטה נוהגת ברמת הגולן?

כ"ד ניסן התשע"ה | 13.04.15 19:39

שאלה

אני תושב דרום רמת הגולן, האם צריך לשמור שמיטה באזור זה? ואם כן - האם מותר לכסח דשא?

תשובה

שלום רב,

1. הגולן, וכן עבר הירדן המזרחית, שביעית נוהגת בהם על כל פנים מדרבנן, והיינו שאסור לעבוד שם עבודות קרקע האסורות בשמיטה, וכן עבודת האילנות. אבל ירקות הגדלים בגולן, מותרים באכילה, ואין בהם איסור ספיחין. אולם בדרום הגולן קשה להקל גבי ספיחין.

2. ילקוט יוסף קצוש''ע יורה דעה פרק ט - טיפול בגינת נוי בשביעית : 

ג דשא העומד לנוי אין בו קדושת שביעית ולכן מותר לרוץ עליו לאבדו ולשורפו וכדומה ומותר לחתוך את הדשא מלמעלה להשוותו כל שכוונתו בזה לנוי בעלמא כדי שלא יפסיד צורתו ואין כוונתו לזימור ואמנם בדשא שאינו בוגר וצפוף וכגון שזרעו את הדשא ולא הביאוהו במרבדי דשא מוכנים וצריכים לכסח כמה כיסוחים לשם גידול והתפשטות יש להחמיר בזה אחר שכוונת הכיסוח לשם גידול

ד יש שהחמירו שלא לכסח הדשא בשנת השמיטה והביאו לגינתם בהמה דקה שתאכל מהדשא וכך הדשא יצמח שוב בצורה יעילה יותר ואין לנהוג בחומרא זו שהיא חומרא הבאה לידי קולא שהרי יש איסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל ואף שאיסור זה היה זמן שהתבטל כיום שחזר היישוב היהודי לארץ ישראל חזר איסור זה לקדמותו

 

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר