תפילה וברכות - שאל את הרב

בירך על יין "על העץ" האם יצא ידי חובה?

ברכת הגומל על נסיעה

הלך לשירותים באמצע סעודת לחם, האם צריך לחזור ולברך?

תפילה לאחר הלימוד

ברכת האילנות במרפסת הפרטית

תפילת נדבה

האם שינת קבע באמצע אכילה נחשבת הפסק וצריך לברך בשנית?

מה הנוסח של ברכת האילנות?

מלח על השולחן בברכת המזון

מחלל שבת יכול לעלות לברכת כהנים?

קריאת שמע על המיטה לבני עדות המזרח

איזה ברכות בשחרית נשים מעדות המזרח יאמרו ללא שם ומלכות?

היסח דעת

מה יותר חשוב לעזור לאישה להוציא ילדים בבוקר או להשלים מניין ב7 שלא יתפרק המנין

מותר לסרב לעלות חזן?

אומרים ברכות השחר לפני הנחת תפילין או לאחריה?

אומרים ברכות השחר בבית או בבית הכנסת?

באיזה שלב לומר תפילת הדרך כשטסים לחו"ל?

תפילה לפני טיסה

אפשר לומר ברכות השחר לפני עלות השחר?

כופר שמזמין את האנשים לברך שבע ברכות

ברכת הגומל לאחר חבטת הראש בסלע

האם מותר להתפלל בלי לצחצח שיניים?

מותר לענות אמן ללא כיפה?

איזה פסוקים נוהגים לקרוא בתורה בקול נמוך?

אמירת קדיש על ידי מחלל שבת

מה מברכים על לחם בלי שמרים?

הקדמת תפילתו לתפילת הציבור

מה מברכים על גידולי מים?

תפילה בנץ ביחידות או המתנה למניין? מה עדיף?

שמונה עשרה בפתיחת היכל

האם צריך לעמוד בברכות השחר?>

ברכה על מאכלים בצום

האם יש אפשרות שישראל יעלה לתורה לפני כהן ולוי?

איך יודעים מה זה ירק ומה זה פרי לעניין ברכה ראשונה?

האם אפשר להתפלל שמונה עשרה באוטובוס?

קיפול התפילין לפני מוסף של ראש חודש

פסוק לשם תמר

לאיזה כיוון מתפללים ואם לא יודע לכוון עצמו מה יעשה

ברכת כהנים או תפילה בציבור

מותר לעסוק בפעילות גופנית לפני תפילת שחרית?

האם חובה לומר תפילה לפני ואחרי הלימוד גם כשאני לומד לבד?

כבר תקופה שאני סובל מסחרחורות וקשה לי לקרוא את כל ברכת המזון

מי שאוכל בישולי עכו"ם באיסור, האם עליו לברך על זה?

תפילה בזמנה או ברכת כהנים

אמירת עלינו לשבח עם הציבור

האם חובה לומר לשם יחוד לפני הנחת תפילין?

האם לענות אמן לברכה של ילדים בגיל חמש?

תפילה ומנהג במה לבחור?

בעיה בדיבור

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>
הנקראים ביותר
הנצפים ביותר