הלכה

הגנב רוצה להחזיר, האם לקבל?

ניגש אליי חבר שהיה רגיל לגנוב סמלי מכוניות, וברצונו להשיב לי את שווי הסמל שגנב לי. האם עליי לקבל ממנו את הכסף או שעליי למחול לו?

אא

הנה אמרו בברייתא במסכת בבא קמא (צג:): "גזלנים שהחזירו – אין מקבלין מהם". ראו חכמים שהגזלנים מתרשלים מלחזור בתשובה בשל פחדם, שיישארו בחוסר כל כאשר יחזירו את כל מה שגזלו, ולכן אמרו שאין לקבל מהגזלנים את הגזילות. וכבר כתבנו שיש כמה פרטי דינים בזה, ולא תמיד אין לקבל את הגזילה, וכפי שנזכר בדברי מרן השולחן ערוך.

וכך כותב מרן השולחן ערוך (חושן משפט סימן שסו): "גזלן מפורסם הבא לעשות תשובה מעצמו, אם אין הגזילה קיימת – אין מקבלין ממנו, כדי שלא יימנע מלעשות תשובה. ואם רצה לצאת ידי שמים והחזיר – אין מוחין ביד הנגזל מלקבלו". ועתה נבאר את דברי מרן: ראשית, מה שכתב – גזלן "מפורסם" הבא לעשות תשובה – רצונו לומר בזה שדווקא כאשר הגזלן הוא מפורסם בענייני גניבות וגזילות – רק אז שייכת לגביו הגזירה שאין לקבל ממנו את הגזילה. אבל אם אין עסקו בכך, רק גזל פעם או פעמיים באקראי – אזי מותר לקבל ממנו את הגזילה, שהרי אין תשובתו קשה כל כך, ויש בידו לחזור בתשובה.ומה שכתב: "הבא לעשות תשובה מעצמו", רצונו לומר, שדווקא כאשר הגזלן בא מרצונו הטוב לשלם על הגזילה – אז אין לקבל מידו. אבל אם הוא עומד במרדו, ויש אפשרות להוציא ממנו את הגזילה על ידי בית דין וכדומה – הרי באופן זה לא תיקנו רבותינו שלא ליטול מידו, שהרי הוא עומד במרדו ואינו מתכוון לחזור בתשובה כלל. ולא תיקנו רבותינו תקנה טובה זו אלא לגזלן הבא לעשות תשובה מיוזמתו. ודין זה כתב הרא"ש בפירושו.

ומה שכתב: "אם אין הגזילה קיימת", ביאור הדברים – שלא תיקנו חכמים שלא לקחת מיד הגזלן אלא כאשר הגזילה עצמה אינה בידו. וכגון בנידון שאלתינו, שמדובר בגזלן שגזל סמל מכונית, הרי אם הסמל עדיין קיים בידו – בוודאי עליו להחזיר אותו. ומותר לנגזל לקחתו, כי לא שייכת כאן תקנת חכמים שיימנע מן התשובה כל כך. אבל אם אין הסמל בידו, כגון שמכר אותו או איבד אותו וכדומה, ועתה הוא בא לשלם עבור הגזילה – אין לקחת ממנו תשלום כלל. ודבר זה מבואר בגמרא הנזכרת: "אמר רב נחמן, לא תיקנו אלא בשאין הגזילה קיימת דווקא".

ומה שכתב בסוף דבריו, שאם רוצה הגזלן להחזיר, לצאת ידי חובתו גם כלפי שמים, מותר לקבל ממנו – הכוונה בזה היא שאם אמר לגזלן: "אני מוחל לך, ואינך חייב להחזיר לי", והגזלן אומר לו: "אף על פי כן, רצוני לשלם לך" – מותר לקבל ממנו.

ולסיכום: בנדון דנן, שהגזלן היה גזלן שבאופן קבוע נוהג לעקור סמלי מכוניות, וסמלי המכוניות כבר אינם בידו, ומרצונו הטוב הוא בא לחזור בתשובה – הרי אסור לקבל ממנו את הגזלה, ויש למחול לו על כך. ואם הוא מפציר ומבקש שייקחו ממנו בכל זאת את תשלום הגזילה – מותר לקחת ממנו. ובכל מקרה כגון זה ראוי לעשות שאלת חכם.

פסקי הגר"ע יוסף שליט"א באדיבות אתר "הלכה יומית"

להרשמה למייל הלכה יומית: www.halachayomit.co.il

תגיות:הלכותגזל

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה