עובדות ביהדות

רעידת אדמה ביהדות: 3 סיבות רוחניות הגורמות לאדמה לרעוד

חכמינו זכרונם לברכה מציינים 3 סיבות בעקבותיהם רועדת האדמה: תרומות ומעשרות, חורבן בית המקדש וצערם של ישראל, והמחלוקת. נקודות להתחזקות בעקבות רעידת האדמה האחרונה

| י' אייר התשע"ט |
(צילום: shutterstock)
אא

חכמינו זכרונם לברכה מציינים בירושלמי (ברכות ט, ב) מספר סיבות שיכולות לגרום לרעידת אדמה.

1. "אליהו זכרונו לברכה שאל לרבי נהוריא מפני מה באים זועות (רעידות אדמה) לעולם, אמר ליה בעוון תרומה ומעשרות".

מוסיפה הגמרא ומציינת 2 פסוקים, שלכאורה סותרים זה את זה. במקום אחד כתוב: תמיד עיני ה' אלוקיך בה", ובמקום אחר כתוב: "יגע בהרים ויעשנו". מסבירה הגמרא כי 2 הכתובים האלה מדויקים, וקיומם תלוי במעשיהם של בני האדם. כה לשון הגמרא: "בשעה שישראל עושין רצונו של מקום ומוציאין מעשרותיהם כתיקונם - תמיד עיני ה' אלהיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה ואינה ניזוקת כלום, בשעה שאין ישראל עושין רצונו של מקום ואינן מוציאין מעשרותיהם כתיקונם - המביט לארץ ותרעד".

2. ממשיכה הגמרא ומביאה את תשובתו של אליהו הנביא: "אמר ליה, בני, חייך כך היא סברא דמילתא, אבל כך עיקרו של דבר: אלא בשעה שהקב"ה מביט בבתי תיאטריות ובבתי קרקסיות יושבות בטח ושאנן ושלוה, ובית מקדשו חרב הוא אפילון לעולמו להחריבו, הדה הוא דכתיב: 'שאוג ישאג על נוהו' - בשביל נוהו".

בתלמוד בבלי (ברכות נט, א) מביאה הגמרא רק את דברי אליהו הנביא, שטוען כי רעידת אדמה היא כתוצאה מצערם של ישראל בגלות. כה דברי הגמרא: "האי גוהא (רעידת אדמה) מהו, בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם מוריד שתי דמעות לים הגדול וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו והיינו גוהא". "ורב קטינא אמר, סופק כפיו שנאמר (יחזקאל כ"א) 'וגם אני אכה כפי אל כפי והניחותי חמתי', ורבנן אמרי: בועט ברקיע, שנאמר (ירמיהו כ"ה) 'הידד כדרכים יענה אל כל ישבי הארץ', רב אחא בר יעקב אמר: דוחק את רגליו תחת כסא הכבוד שנאמר (ישעיהו ס"ו) 'כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדם רגלי'".

3. עוד מביאה הגמרא את דברי רבנן: "רבנן אמרי, מפני המחלוקת".

הבה נודה לבורא עולם, שרעידת האדמה הערב היתה קלה מאוד וברחמיו המרובים של בורא עולם איש לא נפגע, אך לא נעבור הלאה לסדר היום לפני שנזכור כי בורא עולם הרעיד לנו את האדמה תחתינו. הבה ניקח על עצמנו את המסקנות העולות ממנה: הבה נתחזק בתרומות ומעשרות, אבלות על חורבן בית המקדש וציפייה עזה לגאולה, ואהבת חינם וריחוק ככל האפשר ממחלוקת.

כאשר נתחזק בדברים אלו, נמגר את חטא שנאת החינם מקרבנו, ונשאף ונזעק לגאולה השלמה – ימהר הבורא לגאלנו ברחמיו למען שמו הגדול, ונזכה במהרה לבניין בית המקדש בירושלים הבנויה.


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4.5 (108 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

319לרכישה

מוצרים נוספים

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תיק מהודר עם ידית לטלית ותפילין

נטלה מהודרת "עיטורים"

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים