סגולות

ערב חג השבועות: סגולה נדירה לזרע של קיימא

מחר, יום שישי, ערב חג השבועות. אל תחמיצו את המצווה המהודרת והסגולה המפורסמת. תנו צדקה לעניים עמלי תורה, ותזכו לזרע צאצאים תלמידי חכמים

| ג' סיון התשע"ח |
(צילום: פלאש 90)
אא

מצוה דאורייתא לתת צדקה בערב החג לשמח העניים. מצווה זו כתובה במפורש בחומש דברים פרק ט"ז: "ועשית חג שבועות ושמחת לפני ה' אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר היתום והאלמנה אשר בקרבך וכו'".

הרמב"ם בהלכות יום טוב מפרש שבכלל חובת השמחה ביום טוב הוא לשמח את העניים. עניין זה מצוין בהרחבה גם בזוהר, שכלול כחלק משמחת יום טוב.

רבי חיים פלאג'י מציין בספרו 'מועד לכל חי' סגולה שמובאת בספר הקדמון 'ספר מעשה הצדקה' דף ק"ט ע"ב. כה דבריו: "ערב שבועות – יפריש צ"א (91) פרוטות וישלים על שיעור ב' פעמים ב"ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה".

כלומר: ראוי לתת לתלמיד חכם עני ועניו 104 פרוטות. על פי הספר הקדמון המצוטט על ידי רבי חיים פלאג'י, זוהי סגולה המסוגלת לכפרה על חטאים, לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה.

רבי חיים פלאג'י מוסיף ומאריך כי דווקא בערב חג השבועות – בו ניתנה תורה – ראוי לתת צדקה ללומדי תורה. כה דבריו: "זכור לטוב להגביר... יוסף צדיקא... שבכלל צדקותיו אשר היה עושה הוא שהיה מחלק סך רב לכל התלמידי חכמים וצנועים בערב חג השבועות בשמחה ובטוב לבב, אשריו ואשרי חלקו גיבור בארץ יהיה זרעו... וכבר כתבתי בזה בספרי הקטן תוכחת חיים סדר נשא בענין חיוב להחזיק ביד לומדי תורה בעצרת יותר משאר מועדים".

נראה כי הענין לתמוך בלומדי תורה ביתר שאת בחג מתן תורה, הוא משום מעלת לומדי התורה והקשר המיוחד שלהם לחג מתן תורה.

על פי האלשיך הקדוש, לאה אמנו נפקדה ביום זה – ערב חג השבועות – וזכתה ללדת את יששכר, ששבטו עסק בלימוד התורה, כמו שנאמר 'ומבני יששכר יודעים בינה לעיתים', 'יששכר באהלך', 'יששכר חמור גרם יושב בין המשפטיים, וירא מנוחה כי טוב ויט שכמו לסבול'.

האלשיך מציין כי לאה נפקדה לאחר שתקופה מסוימת 'עמדה מלדת' בזכות מצוות צדקה. באותו יום, ערב חג השבועות, מצא ראובן דודאים. בכך שהביאה לאה את הדודאים לאחותה רחל – זכתה לבן שכל צאצאיו היו לומדי תורה.

מחר, יום שישי, ערב חג השבועות. אל תחמיצו את המצווה המהודרת והסגולה המפורסמת. תנו צדקה לעניים עמלי תורה, ותזכו לזרע צאצאים תלמידי חכמים.

דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (72 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

319לרכישה

מוצרים נוספים

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תיק מהודר עם ידית לטלית ותפילין

נטלה מהודרת "עיטורים"

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים