מקבצי שו"ת - שאל את הרב

האם מותר להכין מנה חמה בשבת? האם צריך לברך על מסטיק? ואיפה נמצא גן עדן?

מקבץ שו"ת 64 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

  • ט' כסלו התשע"ח
(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. הרבה פעמים אני קמה בלילות צמאה מאד. האם עלי לקום ליטול ידיים בכדי שאוכל לברך ולשתות? דבר נוסף, האם בבית אני חייבת ללבוש כיסוי ראש בכדי לברך (אני נשואה)?

1. את לא חייבת ליטול ידיים לפני שאת מברכת, אלא ניתן במקום זה לשפשף את הידיים בסדין יבש וכל כיוצא בזה, ואז לברך (שו"ת יביע אומר חלק ד' חלק אורח חיים סימן ד' אות ל').

2. לגבי כיסוי ראש לאישה נשואה בשעת הברכה, המנהג הוא שנשים נשואות מכסות את ראשן בעת שמתפללות או מברכות (על אוכל, או אשר יצר, או כל ברכה אחרת), אף כשהן בחדרי חדרים. אכן אין זה חיוב מעיקר הדין (ספר תפילה כהלכתה פרק ז' סעיף לא והערה עד בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל).
 
אמנם לפי דעת הרב עובדיה יוסף זצ"ל, חל חיוב על נשים נשואות לכסות את ראשן בשעת הברכה (שו"ת יביע אומר חלק ו' חלק אורח חיים סימן ט"ו).

* * *

2. האם אני יכול להיות מלצר באולם לא כשר?

לכתחילה ראוי מאוד שלא לעבוד כמלצר באולם לא כשר, היות שיש דעות שיש בזה משום "מסייע בידי עוברי עבירה" (יעויין ברמ"א יורה דעה סימן קנ"א סעיף א', ובמשנה ברורה סימן שמ"ז סק"ז, ובשו"ת יביע אומר חלק ב' חלק אורח חיים סימן ט"ו, ובשו"ת יחוה דעת חלק ג' סימן ס"ז, ד"ה אלא).

וכן יש מקום לחשוש שיבוא בטעות לאכול מהמאכלים הלא כשרים (יעויין בשו"ת יביע אומר חלק ד' חלק יורה דעה סימן ו').

כמו כן יש חשש שכאשר אנשים יראו מלצר דתי – יחשבו בטעות שבטח יש לאולם הכשר, וזה יביא אותם לידי מכשול באכילת דברים לא כשרים.

בעזרת ה' תזכה למצוא עבודה בהיתר גמור ללא חשש איסור.

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

 

3. האם מותר להכין מנה חמה בשבת?

קודם כל צריך לברר אם כל המרכיבים עברו מקודם תהליך בישול. אם אכן המציאות היא שכל המרכיבים עברו תהליך בישול, אז מותר להכין מנה חמה בשבת (אלא אם כן מדובר במנה חמה מסוג "פירה", שאין להכינו בשבת משום איסור "לש").

לעומת זאת אם לא כל המרכיבים עברו תהליך בישול, אז לפי דעת הגר"ע יוסף זצ"ל (בשו"ת יביע אומר חלק ז' חלק אורח חיים סימן מ' אות ג'-ה') יהיה מותר להכינו על ידי עירוי מכלי שני (וכן ראה בשו"ת דברי בניהו חלק ו' סימן י"ט שהתיר להכין מנה חמה בכלי שלישי, ורק בסוג של "פירה" יש לאסור משום לש. וע"ע אליו בחלק כ"ה סימן כ"ד).

ואצל הרבה מהאשכנזים נהוג להחמיר שלא להכינו אפילו בכלי שלישי (וע"ע בספר שמירת שבת הלכתה החדש חלק א' פרק א' הערה קפ"ה השני).

* * *

4. פעם שמעתי איזו שמועה שבבוקר, כאשר מצחצחים שיניים, חייבים לעשות זאת לפני שאוכלים ולא אחרי, כיוון שרק גויים עושים זאת. האם זה נכון?

אפשר לצחצח שיניים אחרי האוכל ללא כל חשש הלכתי.

* * *

5. קניתי אתמול בחנות שוקולדים במבצע של 4 ב-10. כשהגעתי הביתה ראיתי שלקחתי 5, וזה גזל. השאלה – אם אני אשים צדקה ואכוון על זה, זה פותר? כי החנות לא כל כך קרובה אלי. והאם אחרי ששמתי צדקה מותר לי לאכול את השוקולד?

כבודו חייב להשיב את השוקולד לחנות. ולשים במקום זה כסף בצדקה – לא מועיל כלל וכלל.

* * *

6. למה צריך להדליק נרות שבת?

הגמרא בשבת (דף כ"ה עמוד ב') לומדת מפסוק שיש חובה להדליק נרות שבת, משום שלום בית. ופירש רש"י, שבמקום שאין נר אין שלום, שהולך באפלה ונכשל (וראה עוד ברמב"ם הלכות שבת פרק ה' הלכה א', ופרק ל' הלכה ה', שהדלקת נרות הוא בכלל עונג וכבוד שבת. וע"ע בחזון עובדיה על שבת חלק א' עמודים קס"ב-קס"ג).

* * *

7. האם מברכים על מסטיק או לא? ומכאן יוצאת השאלה – האם על כל דבר שאני לועס ובסוף לא בולע, אני צריך לברך, או לא? לגבי כשרות המסטיק – הבנתי שמסטיק בכלל לא דורש חותמת של כשרות (יכול להיות שבגלל שלא בולעים אותו?). האם זה נכון?

רוב המסטיקים בעולם הם טריפה, ואסורים באכילה. וחובה להקפיד ביותר על כשרות המסטיק.

מברכים על המסטיק, ואסור לדבר עד שמרגישים טוב את הטעם בפה.

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

 

8. קניתי תליון עם פסוק שמע ישראל. שאלתי היא כיצד עלי לנהוג כאשר אני נכנסת לשירותים. האם עלי להוריד אותו ממני? (כנ"ל לגבי ברכת המזון שנמצאת בתיק או בארנק)

אכן יש להוריד זאת או להכניס זאת בשקית בתוך התיק, כך שהדבר יהיה מכוסה פעמיים.

* * *

9. למה ד' ברא חיות שניזונות על ידי טרף של חיות אחרות? האם אי אפשר היה לחסוך את הצער של החיות הנטרפות?

גלגל החיים של הטבע מצריך אכילת בעלי חיים, אחרת היו מתרבים ומכלים את כל מאגרי המזון – וכך מתים ברעב. לכל יצור יש חלק בטבע:

https://www.hidabroot.org/article/212673

ולגבי עניין הצער, העובדה שהזברה אינה שואלת את השאלה הזו – היא עצמה תשובה לשאלתך. בעלי החיים לא נבראו עם מושגים של טוב ושל רע, או של מוסר וצדק וערכים, וממילא שאלות מסוג זה אינן מטרידות אותן. אנו בני האדם יוצרים האנשה לבעלי החיים, ולכן מוטרדים מן השאלה הזו. ראה עוד במאמרי "מדוע הקב"ה ברא אכזריות בטבע? מדוע בעלי החיים סובלים?"

https://www.hidabroot.org/he/article/132434

* * *

10. כתוב בהרבה מקומות בגמרא שהיו כל מיני אנשים שנכנסו לגן עדן בחיים, ושהם הלכו במקום מסוים בכדור הארץ והגיעו לגן עדן. רציתי לדעת אם יש מקום כזה, ואיפה הוא?

איננו יודעים כיום היכן זה, אך לא אמנע מלהעתיק את דברי ספר תורת האדם להרמב"ן - אות קכ"ג שער הגמול:

"דבר זה עיקרו בתורה ופירושו בדברי סופרים, שגן עדן מצוי הוא בעולם הזה במקום ממקומות הארץ, ושארבע נהרות יוצאין משם, ואחד מהם פרת הסובב ארץ ישראל. וכל מה שבא בכתוב מפשוטי סדר בראשית הכל אמת, אין מקרא מהן יוצא מידי פשוטו.

"ואנשי המידות עצמן יאמרו שגן עדן תחת קו ההשוויה, שלא יוסיף היום ולא יחסר. ובספרי הרפואות ליונים הקדמונים וכן בספר אסף היהודי יספרו כי אסקלפינוס חכם מקדוני וארבעים איש מן החרטומים מלומדי הספרים הלכו הלוך בארץ ועברו מעבר להודו קדמת עדן למצוא קצת עצי הרפואות ועץ החיים למען תגדל תפארתם על כל חכמי הארץ, ובבואם אל המקום ההוא ויברק עליהם להט החרב המתהפכת, ויתלהטו כלם בשביבי הברק ולא נמלט מהם איש. ותשבות חכמת הרפואה מן הגויים ההם ימים רבים עד מלוך ארתחששתא המלך, ואחרי כן נתחדשה בהם דעת הרפואה על ידי הנקובים בשם במלאכה ההיא, וכל אלה דברי אמת הם ידועים ומפורסמים גם היום כי רבים מבאי הארץ הלזו ארצה בני קדם יראו מרחוק הלהט המתהפכת".

תגיות:שאלות ותשובותמקבץ שו"ת

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה