עובדות ביהדות

סגולה מיוחדת בשבת הקרובה, פרשת החודש

"פרשת החודש באה לומר לאדם כי הבורא משגיח תמיד בלי שום הפסק בעולמו, ומחיה אותו ומחדשו בכל יום תמיד, ומשגיח השגחה פרטית ומיוחדת היא על בניו אהוביו"

| כ"ו אדר התשע"ח |
(עיבוד: הידברות / צילום: shutterstock)
אא

1. אחרונה ל-4 פרשיות: שבת זו נקבעה על ידי חכמים לקריאת פרשת החודש. פרשה זו היא הרביעית והאחרונה לארבעת הפרשיות. בשנה זו (תשע"ח) חל ראש חודש ניסן בשבת החודש, ועל כן מוציאים שלושה ספרי תורה: באחד - קוראים את פרשת השבוע (ויקרא), בשני - קוראים את פרשת החודש, ובשלישי - קריאה לראש חודש.

2. פרשת החודש: שמה נקבע על פי הפרשה המיוחדת הנקראת בה מלבד פרשת השבוע, והיא מתחילה במילים: "החודש הזה לכם ראש חודשים".

3. נושא הקריאה: פרשת החודש (ספר שמות יב, א-כ), המתחילה במילים "החודש הזה לכם ראש חודשים". הקריאה עוסקת בהכרזה שניסן הוא החודש הראשון וענייני קידוש החודש. כמו כן מפורטים בה דיני קורבן פסח.

4. נושא ההפטרה: הפטרת פרשת החודש פותחת במילים: "בראשון באחד לחודש" (ספר יחזקאל מה, והיא ההפטרה עוסקת בדיני חג הפסח וקורבנותיו בבית המקדש השלישי.

5. בשבת זו מתעוררות ברכות שמים: בשבת זו מברכים את חודש ניסן כולו, חודש מיוחד כלשון הפייטן: "הנה הנם ימים מבורכים באים", שכל ימי החודש כולו מלאים ברכת ה'. אכן, בזוהר הקדוש אמרו: "כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין". כלומר: בשבת הקודמת לימי השבוע, כי השבת הקודמת היא מקור ברכת השבוע. לפיכך קבעו חכמים לקרוא פרשת החודש בשבת מברכין ניסן, כי בשבת זו מתעוררות ברכות שמים מעל לרדת על ראש זרע ישראל קדושים.

6. פרשת החודש סגולית להתחדשות בעבודת ה': ה"בית אברהם" אמר כי שבת בה קוראים את פרשת החודש היא סגולית "להכשיר ולתקן את הראש לכל ימות השנה, לבער מעצמו כל מחשבת פיגול ושאר הרהורים רעים". מהי הדרך לכך? "על ידי שיתחדש ויקבל על עצמו להיטיב דרכיו מכאן והלאה, והמתחדש ומקבל על עצמו לעבוד את ה' בחודש הזה מועיל לו לכל חדשי השנה".

7. בחודש זה ניתן לזכות לתעצומות נפש: השל"ה הקדוש כתב כי "בחודש ניסן יש לכל ימי החודש קדושת ראש חודש". הרב צבי הירש מרימנוב אמר כי "חודש זה הוא הראש לכל מיני התחדשות המעותדים לבוא, ויש ביד האדם לזכות אז לעוז ותעצומות הנפש שיוכל תמיד להתחזק ולהתחיל את עבודתו מחדש, ואל יתפתה ליצרו שמרמה אותו שכבר אין לו תקנה חס ושלום".

8. חידוש האמונה: כתב סנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב: "פרשת החודש באה לומר לאדם, שלא יאמר ח"ו כי משעה שברא הבורא יתברך את עולמו, שוב אינו משגיח בו, ומסרו ביד המקרה. חלילה לומר כך, חייב האדם להאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך משגיח תמיד  בלי שום הפסק בעולמו, ומחיה אותו ומחדשו בכל יום תמיד. השגחה פרטית ומיוחדת היא על בניו אהוביו, ואף אם שעה קשה עוברת על אדם, אל ייפול בביטחונו כי קרובה ישועתו לבוא".

9. ניתנים לכל אחד כוחות חדשים: בעל ה"שם משמואל" כתב כי בראש חודש ניסן ניתנים בלב ישראל כוחות חדשים, אך זה מועיל רק למי שרוצצה לצאת מטומאתו ולהתחדש. בעניין זה ראוי לציין את דבריו של ה"חידושי הרים": "אם היה אדם יודע מזה, יודע מה הוא, ומה שיש בידו  לעשות, בוודאי לא היה מבטל אף רגע אחד". באותו עניין כותב רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו "פרי צדיק", כי בשבת החודש יש "התחדשות בשפע בדברי תורה".

10. להתחדש לעבודת ה' כל חודש מחדש: עוד מבאר בעל החידושי הרי"ם מודע השנה מחולקת לחודשים: "וענין חודש, הוא מה שנותנים לכל איש ישראל כשמגיע ראש חודש לעורר עצמו מחדש לעבודת ה'".

הרב גואל אלקריף בשיעור מיוחד על כח החידוש הטמון בפרשת החודש:

הנקראים ביותר
הידברות שופס

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

זוגיות עם רגש - הרב מיכאל לסרי

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

מעבר לסגולה - הרב אליהו עמר

בית אמי - הרבנית בת שבע קניבסקי

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

שבויות

לכל המוצרים