מצוות

שמירת הלשון: 15 העובדות המרתקות האלו יעזרו לכולנו להתחזק בשמירת הדיבור

כולנו רוצים להרבות שכינה בישראל, ולזכות לבריאות ושמרה מנגיף הקורונה המתפשט מיום ליום. על ידי שמירת הלשון נוכל להרבות שכינה בישראל ולהרבות חיים. כך נעשה את זה נכון

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. בחומש דברים מובא הציווי: "כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך בידך, ולא ייראה בך ערוות דבר ושב מאחריך". ביאור הפסוק הוא שכאשר עם ישראל שומר על שני דברים: צניעות ודיבור, הוא זוכר להשראת השכינה במחנה ישראל. רבותינו גדולי המוסר מבארים כי אין הכוונה לאחת משתי האפשרויות – הקב"ה נוכח, או שהוא מסתלק מהמחנה, אלא, ככל שעם ישראל ירבה יותר בצניעות ובשמירה על הדיבור, הוא יזכה ליותר ויותר הארת פנים וסיעתא דשמיא

2. בירושלמי מובאים הדברים הבאים בנוגע לקשר בין לשון הרע לניצחון במלחמות: "דורו של דוד -כולם צדיקים, היו ועל ידי שהיה להן דילטורין היו יוצאין במלחמה והיו נופלין... אבל דורו של אחאב - עובדי עבודה זרה היו, ועל ידי שלא היה להן דילטוריא היו יורדין למלחמה ונוצחין".

3. במסכת פסחים: "אמר רבי יוחנן מפני מה זכה ירבעם בן יואש מלך ישראל להמנות עם מלכי יהודה, מפני שלא קבל לשון הרע על עמוס".

4. במסכת שבת: "אמר רב יהודה, אלמלא לא קבל דוד לשון הרע, לא נחלקה מלכות בית דוד, ולא עבדו ישראל עבודה זרה, ולא גלינו מארצנו".

5. במסכת ערכין: "אמר רב חסדא אמר מר עוקבא: כל המספר לשון הרע, אומר הקב"ה לשר של גיהנם אני עליו מלמעלה, ואתה עליו מלמטה נדוננו".

6. עוד מובא שם: "אמר רבי חמא ברבי חנינא: מה תקנתו של מספרי לשון הרע, אם תלמיד חכם הוא -  יעסוק בתורה, שנאמר 'מרפא לשון עץ חיים', ואין לשון אלא לשון הרע, ואם עם הארץ הוא - ישפיל דעתו".

7. בירושלמי: "רבי יוסי בשם רבי יוחנן: זה שהוא אומר לשון הרע, אינו אומר עד שהוא כופר בעיקר".

8. עוד בירושלמי: "כל העבירות אדם חוטא בארץ, ואלו חוטאין בשמים ובארץ".

9. בבראשית רבה: "אמר רבי לוי: לעתיד לבא הקב"ה נוטל את העכו"ם ומורידן לגיהנם, ואמר להם: 'למה הייתם קונסין את בני?', והן אומרים לו: 'מהם ובהם היו באים ואומרים לשון הרע איש על חבירו', והקב"ה נוטל אלו ואלו ומורידן לגיהנם".

10. בשמות רבה מובא כי משה רבנו התפלא למה ישראל סובלים גלות כה קשה. כך נאמר: "היה משה מהרהר בלבו ואומר: 'מה חטאו ישראל שנשתעבדו מכל האומות', כיון ששמע דבריו, אמר, 'לשון הרע יש ביניהן, היאך יהיו ראויין לגאולה', לכך אמר: 'אכן נודע הדבר, עתה ידעתי באיזה דבר הם משתעבדים'.

11. עוד בשמות רבה: "ראה כמה קשה כחו של לשון הרע, שנצטוו לבנות בית המקדש, ובשביל שהיה הדור בעלי לשון הרע לא נבנה בימיהם".

12. במדרש תנחומא על פרשת בראשית: "המספר לשון הרע חמור מן העושה מעשה, שלא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרע".

13. עוד מובא: "רבעה הדיוטות, בלעם ודואג ואחיתופל וגחזי, אתה מוצא שהללו מפני דבור פיהם נדחפו לגיהנם".

14. בספר חרדים: "...חלילה בהיותך שונא איש ישראל תהיה מרכבה לטומאה".

15. רבנו בחיי מבאר כי על לשון הרע נענשים החוטאים בגופם ממש. כה דבריו: "קשה לשון הרע יותר משאר עבירות, שכן הזכיר ירמיה שלשה פעמים 'העל אלה לא אפקד נאם ה''', הזכיר תחלה באסור אשת איש, והזכיר אחרי כן בעוון מי שמקבץ ממון בשקר, והזכיר שלישית בבעלי לשון הרע, "חץ שחוט לשונם מרמה דבר, בפיו שלום איש את רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו... העל אלה לא אפקד בם". מוסיף רבנו בחיי ואומר: "לא הזכיר מלת 'בם' אלא על לשון הרע, להורות שהעונש יחול בגופם ממש".

הרב עמנואל מזרחי בקטע קצר בנושא: "לשון הרע בלי שמות":

 
לקבלת המתנה - מדריך נפלא על שמירת הלשון של מרן החפץ חיים, בכל רכישה ב'הידברות שופס', לחצו כאן כעת.
תגיות:התחזקותשמירת הלשוןלשון הרענגיף הקורונה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה