פסח

מסוגל לישועה, לניסים ונפלאות: 10 עובדות על חודש ניסן

חודש ניסן הוא חודש מכונן בהיסטורית עם ישראל. בו נגאלו ובו עתידין להיגאל. מדריך לדמותו של החודש החדש, ראש לכל החודשים

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. הגאולות הקודמות אירעו בניסן - המהר"ל מפרט את חשיבותו של חודש ניסן: "הוא חודש הגאולה, בו נגאלו ממצרים, ובו קיבל יעקב הברכות, ובו עתידין להגאל, ובו נולד יצחק, ובו נעקד על גב המזבח, ובו רמז לישראל שהוא ראש תשועה". (מהר"ל, גבורות ה' פרק לה)

2. הגאולה העתידית תהיה בניסן - ב"חידושי אגדות" כותב המהר"ל כי הגאולה העתידית תהיה בחודש ניסן. כה הם דבריו: "הנה ראוי שיהיה השי"ת מחדש נסים בחודש ניסן, לפי שהוא עולה למעלה במקום ששם הגאולה, וכן לעתיד גם כן נגאלים בחודש ניסן" (מהר"ל, חידושי אגדות)

3. גאולת ניסן במידת החסד, בשלווה ונחת - הרמח"ל מבאר אף הוא, כי הגאולה העתידית תהיה בניסן, ומוסיף כי זו תהיה גאולה במידת הרחמים, בנחת ובשלווה. ב"מאמר הגאולה" כותב הרמח"ל: "ועתה תדע, שגאולת ישראל צריכה להיות בניסן, כי הוא זמן השפעת החסד, כמו שאמרתי, ועל כן תהיה בנחת ובשלוה".

4. גאולת ניסן בניסים ונפלאות - במכילתא מובאת מחלוקת מתי תהיה הגאולה העתידה. דעתו של רבי יהושע היא כי הגאולה העתידית תהיה בניסן. לעומתו, סובר רבי אליעזר כי היא תהיה דווקא בתשרי. המלבי"ם מבאר את המחלוקת, באמרו שאם בני ישראל יהיו זכאים, תהיה הגאולה נסית באותות ומופתים, ואם לא יהיו זכאים, תהיה הגאולה על ידי נסים נסתרים. לדבריו, "אם יזכו תהיה הגאולה נסית באותות ומופתים, ואם לא יזכו יהיה על ידי נסים נסתרים קרוב אל הטבע". המלבי"ם מבהיר כי "ניסן מציין ההנהגה הפלאית, כי בחדש זה הפליא נסים ופלאות, והגאולה שתהיה בו היא הגאולה על ידי אותות ומופתים".

5. חודש ניסן מסוגל להשריש יסודי אמונה - הנצי"ב: "כל החודש מסוגל להשריש יסודי האמונה". עוד הוא מוסיף כי זוהי כוונתו של בעל ההגדה, שמצטט דעה לפיה "יכול מראש חודש חייב לספר יציאת מצרים". ("העמק דבר", שמות לד, יח)

6. בחודש ניסן התגלה כבוד מלכותו של השי"ת - ה"שפת אמת" כותב כי ביציאת מצרים התגלה כבוד מלכותו של השי"ת, ועל כן דבר זה נחשב כחידוש העולם. כה דבריו: "ביציאת מצרים שנתברר כבוד מלכותו בעולם הוא ממש חידוש העולם, ולכן כתב החודש הזה לכם, אין לכם חידוש אחר מזה... ולכן, ניסן ראש השנה המיוחד לבני ישראל, כי המה יודעים כי זה תכלית הבריאה, ולהם הוא חודש וראשון לחודשי השנה. והאומות שמחים בעצם הבריאה, ולהם תשרי ראש השנה, שבו נברא העולם, אבל שמחת בני ישראל בתכלית ומכוון הבריאה לעשות רצונו יתברך, ולהעיד על מלכותו, כמו שכתוב כי הם חיינו, ולכן להם ניסן ראש השנה, והם עיקר הבריאה". ("שפת אמת", שמות, בא, תרנ"ו)

7. הבחירה בעם ישראל מתרחשת בכל שנה מחדש - ה"שפת אמת" ממשיך ומביר כי בכל שנה מחדש, בכל חודש ניסן, מתעוררת בחירתו של הקב"ה בעמו ישראל. כה דבריו: "בחודש ניסן מתעורר בחירה חדשה בכל שנה, שהקב"ה בוחר בעמו ישראל... כי בכל שנה קודם ניסן מתקיים עשיה זו, ויורד משמים טהרה לנפשות בני ישראל המצפים להיטהר".

8. חודש ניסן מסוגל לדביקות בהשם יתברך – בעל ה"שם משמואל" כותב כי "חודש ניסן הוא זמן מיוחד לדביקות ישראל באביהם שבשמים, ועל כן הוא זמן מיוחד לגאולה".

9. חודש ניסן הוא זמן להתרוממות נפש בעבודת ה' - עוד מבואר כי "בכל שנה, בחודש אדר שקודם ניסן, נותנים מן השמים התעוררות חדשה בלב ישראל, אפילו לאותם שהיו בכל השנה בבחינת שינה". עוד מבאר בעל ה"שם משמואל" שכיוון שחודש ניסן הוא זמן חידוש עבודת ה', בחודש אדר מקבלים ישראל משמים הכנה לכך. כה דבריו: "ניסן הוא זמן חידוש עבודה שמתבקשת התאמצות הלב וחיות ורגש הנפש והתרוממות הנפש וחיזוק ידיים, על כן באדר שקודם לו נותנין מן השמים בלב ישראל אומץ וחיזוק הלב, ורגש קודש והתרוממות הנפש". ("שם משמואל", ויקהל תרע"ט)

10. חודש ניסן הוא זמן סגולי לאדם להתחדש בעבודת ה' - על האדם להרגיש עצמו כחדש ממש – בעל ה"שם משמואל" מסכם ואומר: "ומזה לימוד לאדם, שיבין וישכיל בדעתו מה שחודש ניסן מבקש ממנו, שיתחדש בכל ענייניו, מחשבה, דיבור ומעשה, כאילו הוא חידוש בריאה, ולא תיזכרנה הראשונות ולא תעלינה על לב".

תגיות:ניסןגאולה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה