פורים

המן הרשע כפי שלא הכרתם מעולם: 10 עובדות מפתיעות

מה הייתה עצתו הראשונה של המן, מהיכן היה עושרו, כמה בנים היו לו, ומהיכן לקח את העץ? 10 מדרשים מופלאים על רשעותו של המן הרשע

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. בתלמוד מובאות מספר דעות, לגבי מספר בניו של המן הרשע. במסכת מגילה: "וכמה רוב בניו, אמר רב שלשים, עשרה מתו, ועשרה נתלו ועשרה מחזרין על הפתחים". דעה נוספת: "ורבנן אמרי, אותן שמחזרין על הפתחים שבעים היו". דעה נוספת: "רמי בר אבא אמר כולן מאתים ושמונה הוו, שנאמר ורוב בניו, ורוב בגימטריא 208". במדרש שוחר טוב: "מאה בנים היו לו להמן, עשרה נהרגו ועשרה נתלו והשאר סבבו על הפתחים שנים עשר חודש ובסוף נהרגו".

2. בפרקי דרבי אליעזר מובא כי המן וקורח היו שני העשירים הגדולים ביותר בעולם. מאין בא עושרו של המן? "שלקח כל אוצרות מלכי יהודה ואת כל אוצרות קדשי הקדשים".

3. בהמשך המדרש מובא, כי כאשר ראה אחשוורוש את עושרו ועשרת בניו, החל לרוממו ולגדלו. כאשר רצה לאבד את היהודים, הציע למלך חצי ממונו, על מנת שיתיר לו את הרג היהודים. במדרש רבה:  "אמר רבי יאשיה, מה עשה אותו רשע, הוציא כל כסף וזהב שהיה לו, ונתן לאחשורוש".

4. עוד בפרקי דרבי אליעזר: "ציוה המלך להיות כל העם כורעים ומשתחווים להמן. ומה עשה המן, עשה לו תבנית גלולים מרוקם על בגדו, וכל מי שהיה משתחווה להמן היה משתחווה לתועבה".

5. העץ עליו נתלה המן, בגובה חמישים אמה, הוא העץ שנלקח מבית קדשי הקדשים. על עץ זה נאמר: "ואת אולם העמודים עשה חמשים אמה ארכו".

6. בילקוט שמעוני מובאת דעת נוספת לגבי העץ שארכו 50 אמה, שהוא אחת מהקורות של תיבת נוח, שהשאיר הקב"ה לדורות. כך נאמר: "והיה המן מבקש קורה של חמשים אמה ולא מצאוה אלא קורה שהיתה בביתו שהיה בנו פרשנדתא הגמון בקדרוניא, ונטל נסר אחד מתיבתו של נח שעשה הקב"ה זכרון לעולם שידעו דורות עולם שהביא מבול לעולם".

7. נאמר במגילה: "אחר הדברים האלה גדל המלך אחשורוש את המן". שואלים רבותינו במדרש רבה: מדוע סובב הקב"ה כך, שהמן יגדל יותר מכל שרי המלך? התשובה היא: "הרשעים אין מפטמין אותן לטובתן אלא לטבחה, כך המן הרשע לא נתגדל אלא למפלתו... כך אמר הקב"ה אילו נהרג המן כשירד ויעץ לאחשורוש לבטל בנין בית המקדש לא היה מי יודעו, אלא יתגדל ואחר כך יתלה, הרי אויבי הקב"ה למפלתן הן מתגדלין, וכתיב (איוב י"ב) 'משגיא לגוים - ויאבדם'".

8. מדוע הציע המן לאחשווורוש להרוג את ושתי? במדרש רבה מובאים דברי רבותינו: "שהיתה (ושתי) מסטרתו בקורדקין שלה על פניו לכאן ולכאן, וחרינא אמר על ידי שלא הזמינה את אשתו לסעודת נשים, וחרינא אמר על ידי שהיתה לו בת והיה מבקש להשיאה למלכות".

9. המן אמר לאחשוורוש: "ה' אחד ישן לו מעמו". מובא במדרש רבה, כי כאשר המן אמר את הדברים האלו, קצף עליו הקב"ה, ואמר: "אני אין לפני שינה, שנאמר: 'הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל', ואתה אמרת יש לפני שינה, חייך שמתוך שינה אני מתעורר על אותו האיש ומאבד מן העולם".

10. מה הייתה עצתו של המן למלך אחשוורוש? מובא באסתר רבה כך: "א"ר יצחק נפחא... אמר המן לאחשורוש אלקיהם של אלו שונא זמה, העמד להם זונות ועשה להם משתה... כיון שראה מרדכי כך עמד והכריז עליהם ואמר להם לא תלכו לאכול מסעודתו של אחשורוש, שלא הזמין אתכם כי אם ללמד עליכם קטיגורים, כדי שיהא פתחון פה עם מדת הדין לקטרג עליכם לפני הקב"ה. ולא שמעו לדברי מרדכי".

תגיות:פוריםמגילת אסתרהמןהמן הרשע

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה