חדשות יהדות

דרכיה דרכי נועם: סיכום כנס רכזי רבני "בנועם"

הראש"ל הגר"י יוסף שליט"א השתתף בכנס רכזי רבני בנועם, ובמשך כשעה שטח בפניהם את הדרך הראויה בהנהגה לרב בישראל: "אל תמסרו שיעור בלי להכין אותו קודם"

אא

גדולי תורה, רבני ערים, דיינים, חברי כנסת, ואישי ציבור התכנסו בשבוע שעבר באולם מלון גני ירושלים, לכנס של שבעים חברי הנהלת ארגון בנועם. חברי ההנהלה המייצגים יחד למעלה מאלף רבנים. כל חבר הנהלה אחראי בעירו לעשרות רבנים. וביחד שבעים חברי ההנהלה שמכסים את כל הארץ ממטולה ועד אילת ערוכים לקליטת פניות מהציבור בכל רחבי הארץ בכל נקודת ממשק של יהודי עם יהדות. החל מחנוכת בית, ברית מילה, ניחום אבלים ואזכרות, ועד עריכת חופות. הכנס נערך גם לקראת כנס גדול שיתקיים בעז"ה בבנייני האומה בהשתתפות למעלה מאלף רבנים בחודשים הקרובים.

תחילה התקיים פאנל שאותו הנחה השדרן בצלאל קהאן, ובו הציגו הרבנים את פעילותם ואת הדרך שבה הם עושים זאת. בכינוס נשאו דברים מורינו הראש"ל הגר"י יוסף, רבה של באר שבע הגאון רבי יהודה דרעי, יו"ר הארגון הגאון הרב זמיר כהן, הגאון רבי אלחנן פרץ, הגאון רבי משה אבוחצירא, יו"ר ש"ס ושר הפנים הרב אריה דרעי, מנכ"ל ומייסד הארגון הרב ישראל מאיר ראני.

(צילומים: יעקב כהן)(צילומים: יעקב כהן)

את הכינוס פתח הגר"ז כהן, שהרחיב בדברים על כוחו הגדול של רב בישראל ותפקידו הרם לתת מענה ולהאיר פנים לכל יהודי ויהודי, וזוהי מטרת הקמת הארגון. כשמו כן הוא, בנועם. לאחר מכן הציג מייסד ומנכ"ל הארגון אשר הקים וטיפח את הארגון מן המסד, הרב ישראל מאיר ראני, את מטרת הקמתו ופעילותו של ארגון בנועם, המאגד את רבני ישראל ואת המיזמים לחודשים הבאים, כגון מיזם רישום הנישואין בהתאמה אישית שיחל לפעול בירושלים ובערי המרכז בקרוב - רב מטעם הארגון שיגיע עד לבית למטרת רישום הזוג לנישואין, זאת כדי לחזק את מעמדה של הרבנות הראשית.

יו"ר תנועת ש"ס ושר הפנים, אריה דרעי, פתח בדברי שבח לארגון, כשהוא מציין כי זה היה חלום חייו, "הייתי קונה בגד חדש ומברך שהחיינו, זה היה החלום שלי כל החיים, שיהיה לנו בכל קהילה רב ונהיה מאוגדים, בגדר אז נדברו יראי ה". דרעי הוסיף לציין כי הרעיון היה קיים כבר מלפני כחמש עשרה שנה, אך בסוף לא יצא לפועל, "זה הצורך הגדול ביותר בדור שלנו, ראיתי את הדור הצעיר החדש של הרבנים, זהו דבר גדול, כולם כאן שליחים של הרשל"צ, של בתי הדין, לחזק את הציבור ולהביא את דבריהם". עוד הוסיף וציין: "כשקם הארגון החלטתי מיד לעמוד ולסייע בכל דרך בהקמתו, אך אז לא ידעתי מאיפה, וב"ה הקב"ה גלגל שהיום יש לנו את משרדי הדתות והפנים. מי חלם אז על כל זה, נוכל לסייע ולדאוג שיפתחו בתי ספר בכל מקום ומקום, יש לנו שליחים טובים".

בדבריו ציין דרעי את חזונו של מרן פוסק הדור זצוק"ל ואמר כי מרן רואה את זה ושמח, רואה את תלמידיו ממשיכים בדרכו לחזק את התורה וההלכה בעולם. בסיום דבריו סיפר דרעי לרכזי בנועם כי היום זה יום הולדתו, וציין "זו המתנה הגדולה ביותר שיכלתי לצפות לה, הקמת הדבר הקדוש הזה שכל כך ציפיתי לו, אנחנו ניכנס תחת הארגון הזה וכל רב יקבל על עצמו לקרב עוד ועוד יהודי בדרכי נועם, ובכך נגיע למטרה האמיתית לקדש שם שמים".

את המשא המרכזי נשא הראש"ל הגר"י יוסף שליט"א, אשר במשך דקות ארוכות נתן הדרכה כללית בהנהגה הראויה והמתאימה לכל רב בישראל. בתחילה אמר כי על כל רב בישראל לדעת גם את השולחן ערוך החמישי היאך להתנהג ולהאיר את הדרך לכל אחד ואחד. "הרב בעל שואל ומשיב בחן פעם איזה אברך ת"ח בכל חלקי השו"ע, בחושן משפט יורה דעה, אבן העזר, אור החיים וב"ה בן פורת יוסף ידע מצוין, היה בקי ורגיל, הוציא לו הרב תעודה וכתב לו שנבחן על הכול וכו', בא לצאת קרא לו הרב ואמר לו: אתה נבחנת עכשיו על ארבע חלקי השו"ע, אבל על החלק החמישי לא נבחנת, אמר לו האברך, אני מכיר רק ארבעה, אמר לו הרב שולחן ערוך החמישי זה לדעת איך ללכת עם הבריות, איך להתנהג איתם, אפילו אם אתה רואה דבר שעושים נגד ההלכה, איך להעיר להם, אנחנו היינו עשרות בשנים אצל מרן, עוד הייתי נער צעיר, ראינו את הנהגתו עם הציבור, אני לא זוכר שפעם הרים את קולו, הכול היה בעדינות".

בדבריו עודד את הרבנים שיקפידו על מסירת שיעורים בהלכה, "מרן הוא זה שייסד שיעורים בהלכה, מלפני חמישים שנה בקושי היה שיעורים בהלכה, היו נותנים שיעורים רק בפרשת שבוע וכו', בשבת לבד מרן היה נותן שבעה שיעורים בהלכה, במקום שיר השירים היו לומדים יחד איסור והיתר".

הגר"י ציין את הצימאון הגדול של הציבור לשיעורים בהלכה וסיפר כי בביקורו האחרון בפנמה ניגשו אליו בני הקהילה וביקשו שימסור בליל שבת שיעור בהלכה, הם ציינו כי מדי כמה שבועות מגיע לכאן רב מישראל, אבל מוסרים רק פרשות שבוע ומוסר, אנחנו רוצים גם הלכה, אמרו בני הקהילה. מורינו הראש"ל קרא לרבנים, "רבנים תנצלו את הצימאון שיש בציבור, כמה שיותר תתנו שיעורים בהלכה, לא להרבות בפירושים על פרשת שבוע, תמצאו משהו עם מוסר, אבל תתנו הרבה בהלכה". בדבריו נתן הדרכה לרבנים שלא ימסרו שיעור בלי להכין, "אל תגידו שיעור בהלכה בלי להכין, מי לנו גדול ממרן שכל שיעור היה מכין, כל מוצאי שבת היה מכין את השיעור שלו למרות שידע את כל התורה ואם מרן שמי לנו גדול ממנו היה מכין ק"ו אנחנו. צריך להכין ולסדר את השיעור שהדברים יתקבלו לציבור", אמר.

כמו כן התייחס לרמת מסירת השיעור בפני בעלי הבתים וסיפר על מחלוקתם של אביו מרן זצוק"ל והגר"י צדקה זצוק"ל בדרך שבה יש למסור את השיעור בפני בעלי הבתים, "הייתי בשבת מלפני עשרים שנה במעלות, וביום שישי פגשתי את הגאון רבי יהודה צדקה זצוק"ל ראש ישיבת פורת יוסף, אמרתי לו: אני נמצא במעלות שבת ויש לי בבוקר שבעה שיעורים, איפה אני אתפלל מוסף, איפה אשמע ס"ת, לפי התוכנית בקושי שחרית אני אוכל להתפלל, אמר לי הרב צדקה: אתה פטור מתפילה בציבור, תתפלל מוסף ביחיד. הוא התלהב מאוד שאנחנו הולכים למסור שיעורים, אמר לי הרב צדקה בא אני אתן לך איזו עצה לשיעור, כשאתה מתחיל שיעור תגיד להם כמה דקות משהו קשה, איזו קושיא, כדי להרים את הרמה של בעלי הבתים. הם לא יבינו? אין דבר, שידעו מה רבנים עושים בישיבות ובכוללים, שיראו שלומדים בעיון. לימים סיפרתי את זה למרן האבא זצ"ל, אמר לי מרן אל תשמע לו, תגיד דרשה שיבינו אותך. לא ידעתי מה לעשות, מצד אחד יש ציווי מרן כיבוד אב, ומצד שני ציווי של הרב צדקה, אז עשיתי פשרה, אני אומר דבר קשה, אבל מפשיט להם את זה כמה שיותר, ובשביל זה צריך להשקיע, לא לקרוא להם הלכה, אלא לראות איתם מקורות, להרים את הרמה של בעלי הבתים.

"יש לכם הרבה עבודה", אמר מורינו הראש"ל לרבני בנועם ושיבח את מייסד הארגון, הרב ישראל מאיר ראני, על היוזמה הברוכה שהעם היהודי זקוק לה. הוא אף קרא לרבנים להקפיד, גם כשיש עליהם עול של שיעורי תורה, לשבת ולעסוק בתורה, אל תהפכו לעסקנים, תשבו כל ערב ותלמדו, תהיו שקועים בתורה. בסיום דבריו ביקש מרבני הארגון שיעמדו לצד הרבנות הראשית לישראל מפני אותם המנסים לקעקע את חומות הרבנות הראשית. 

תגיות:בנועם

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה