דמויות ביהדות

לאה אמנו: 10 עובדות על דמותה הקדושה, ודרך מפתיעה לקריעת גזר הדין

מדרשי חז"ל מתמקדים בדמותה של לאה, בכוח התפילה, ההודיה והאמונה שפיעמו בה, ומאפיינים את דמותה של האם שזכתה להעמיד שישה שבטים בישראל. 10 עובדות מפעימות

  • י"ח חשון התשפ"ב
אא

לאה הייתה בתו הבכורה של לבן, אחות רחל ואשתו של יעקב - תחילה במקומה של רחל, במעשה מרמה, ואחר כך לצדה של רחל. לאה הייתה שותפה ביצירת עם ישראל: היא ילדה ליעקב שישה בנים, שהיו לשישה שבטי ישראל. מדרשי חז"ל מתמקדים בדמותה של לאה, בכוח התפילה, ההודיה והאמונה שפיעמו בה.

1. כוח התפילה - האלשיך הקדוש מבאר את הפסוק: "ועיני לאה רכות" כך: "תודיענו התורה הקדושה כמה מעלות לנפש תדרוש ה' ותתחנן אליו, שכמה מעלות והשתדלויות היו שיקבל רק את רחל, שהייתה הקטנה הראויה לו, ויפה, ואהבה, והתנה ברחל בתך הקטנה, ובכל זאת קדמה לו לאה".

2. יבטח על ה' לבדו וארוכתו מהרה תצמח - עוד מוסיף האלשיך הקדוש: "התורה מלמדתנו שורש גדול באמונה, שיברח מהישען על הדברים הטבעיים כי אם על ה' לבדו, ואז ארוכתו מהרה תצמח, והנשען על הדברים הטבעיים ישועתו כאשר יכיר כי טעה באצטגנינותו..." האלשיך מבאר שזוהי הסיבה שלאה נתנה לרחל את כל הדודאים "להורות שכל בטחונה בה'", ואכן, רחל נענתה וזכתה ללדת רק לאחר שלאה ילדה עוד שני בנים ובת.

3. לאה זכתה להיקבר עם יעקב אבינו בזכות התפילה. בזוהר מובא: "מהו הטעם, שלא נקברה רחל עמו, והרי כתוב ורחל עקרה, שיורה שהיא עקרת הבית, אלא לאה זכתה בו יותר, להוציא ממנו ששה שבטים בעולם, מגזע הקדוש, ומשום זה ניתנה עמו לבת זוג במערה. אמר רבי יהודה לאה כל יום היתה עומדת בפרשת דרכים, ובכתה בשביל יעקב, שישא אותה לאשה, כי שמעה שהוא צדיק, והקדימה לו בתפלה".

4. תפילה בדמעות - עוד מובא בזוהר בעניין זה: "דמעות רבות הזילה אותה הצדקת לאה בשביל שתהיה בחלקו של יעקב, ולא לאותו רשע עשו, וזהו שלמדנו, כל אדם המוריד דמעות לפני הקב"ה, אף על פי שכבר נגזר עליו העונש, יקרעו את הגזר דין, ולא יוכל העונש לשלוט עליו, מאין לנו זה, מלאה, כי נגזר על לאה להיות בחלקו של עשו, והיא בתפילתה הקדימה להינשא ליעקב, ולא ניתנה לעשו".

5. כוח ההודיה - בתלמוד בבלי מובא על לאה כך: "אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מיום שברא הקב"ה את עולמו לא היה אדם שהודה להקב"ה, עד שבאת לאה והודתו, שנאמר: 'הפעם אודה את ה'".

6. מתנות גדולות: במדרש רבה מבואר כי לאה זכתה ששבט הכהונה ושבט המלכות יצאו ממנה: "שם הגדולה לאה, גדולה במתנותיה, כהונה לעולם, ומלכות לעולם".

7. מטרתה לשם שמים: רש"י מפרש כי כל מטרתה של לאה היה לשם שמים: "הייתה מתאווה ומחזרת להרבות שבטים".

8. הורישה לצאצאיה את כוח ההודיה - במדרש רבה מובא כך: "לאה תפסה פלך הודיה, ועמדו הימנה בעלי הודיה, יהודה: 'ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני', דוד אמר: 'הודו לה' כי טוב', דניאל אמר: 'לך א-לה אבהתי מהודא ומשבח אנא...'".

9. תפילה בתוך הלב - מיד ה' שומע: במדרש תנחומא נלמד מלאה כוח התפילה, אף שאדם מבקש מתוך ליבו: "אבל הקב"ה, אדם מלחש בתוך לבו בתפלה, מיד הוא שומע... שהרי רחל ולאה, לאה לא היתה ראויה להנשא אלא לעשו, ורחל ליעקב, והיתה לאה יושבת בפרשת דרכים ושואלת על עשו מה מעשיו, והיו אומרים לה איש רע שופך דמים, מקפח עוברים ושבים, אדמוני כולו כאדרת שער, רשע כל תועבות ה' עשה, כיוון שהיתה שומעת כך, היתה בוכה, ואומרת אני ורחל אחותי מבטן אחד יצאנו, רחל תנשא ליעקב הצדיק, ואני לעשו הרשע, והיתה בוכה ומתענה עד שנעשו עיניה רכות... אמר הקב"ה, אותה שהיתה בוכה ומתענה ושנאה מעשי עשו ומתפללת לפני, בדין שלא תתרחק מן אותו צדיק, הריני נותן לה בנים תחלה".

10. אמר לה הקב"ה: "את רחמנית" - על צדקותה של לאה מובא במדרש תנחומא המעשה הבא: "אחר שילדה ששה בנים, והיתה רואה בנבואה שי"ב שבטים עתידין לעמוד מיעקב, וכבר ילדה ששה ונתעברה מן השביעי, ומן שתי שפחות שנים שנים הרי עשרה, עמדה לאה... ואמרה רבונו של עולם, י"ב שבטים עתידין לעמוד מיעקב, הרי כבר בידי ששה ומעוברת משביעי, וביד השפחות שנים שנים הרי עשרה, אם זה זכר, לא תהא רחל אחותי כאחת מן השפחות, מיד שמע הקב"ה תפלתה, ונהפך העובר שבמעיה לנקבה, שנאמר ואחר ילדה בת ותקרא שמה דינה, ואחרת אין כתיב, אלא ואחר, ולמה קראה שמה דינה, לפי שעמדה לאה הצדקת בדין לפני הקב"ה, אמר לה הקב"ה את רחמנית ואף אני מרחם עליה, מיד ויזכור אלקים את רחל".

הרב ברל וויין בהרצאה מרתקת על דמותה של לאה אמנו:

 

תגיות:האמהות הקדושותלאה אמנו

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה