פורים

כיצד ניתן להתכונן מבחינה רוחנית לחג הפורים?

שמחה אמיתית באה מתוך תשובה. פורים הוא כְּפורים, באותו יום ממש נולדים מחדש, כמו שאחרי יום כפור אומרים: אני אדם חדש, מה שהיה היה. אותו דבר גם בפורים

אא

תענית אסתר - זמן תשובה הכנה לפורים

תענית אסתר בעצם באה לפני פורים כדי שתהיה לנו שמירה. אנו נכנסים לחג מתוך תענית, פורים יכול להיות יום של הוללות. תענית אסתר באה כדי שהשמחה תהיה מתוך תשובה. שמחה אמיתית באה מתוך תשובה. פורים הוא כְּפורים, באותו יום ממש נולדים מחדש, כמו שאחרי יום כפור אומרים: אני אדם חדש, מה שהיה היה. אותו דבר גם בפורים, תענית אסתר באה כדי למשוך את האור של התשובה.

חודש אדר מקביל לאלול חודש התשובה, כתוב שכל התעניות באות כדי לעשות תשובה. התכלית של התענית היא לא העניין של הימנעות מאכילה, התכלית של התענית הוא יום של התבוננות ותשובה. להתבונן, כמו לפני יום כפור, אם יש דברים שלקחתי ולא החזרתי, אם פגעתי במישהו לבקש ממנו סליחה.

הטעם בתענית אסתר זה לא כפרת העוונות אלא מטרת הצום על פי ה"משנה ברורה" היא "כדי לזכור שהשם יתברך רואה ושומע כל איש בעת צרתו כאשר יתענה וישוב אל ד בכל לבבו כמו שעשה בימים ההם" ונוכל להתחיל התחלה חדשה ונקייה בעבודתו יתברך.

יום הפורים –הגדול ביותר השנה

דברים הרשומים כאן טיפה מין הים אודות יום הפורים- 

כידוע, כל חג אינו נחגג לזכר הנס שהיה, אלא עיקר החג הוא שמחה על כך שאותה הארה שהתגלתה בזמן הצרה אז, נקבעה להתגלות לשנים באותו התאריך בדיוק(בני יששכר). וכמו שכתוב "והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה..עיר ועיר, ובכל דור יורדת הארה מיוחדת של פורים לפי צורך הדור, וכן בכל משפחה ומשפחה.. (נתיבות שלום). הארת פורים היא למעלה מכל מושג כלשון הפרי עץ חיים (שער הפורים): "והנה הראה זאת לא בשבת ולא ביו"ט אלא בפורים בלבד, כמו שאמרו חז"ל כל המועדים עתידין להבטל וימי הפורים לא יהיו בטלים (יל"ש משלי ט) כמו שכתוב "וזכרם לא יסוף מזרעם" ימי הפורים לא יעברו כי תמיד נשארה הארה זו בזמן זה של ימי הפורים כי ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים לעולם!..."

ועוד מתיקוני הזוהר (כא, נז) "פורים אתקריאת ע"ש יום הכיפורים דעתידין לאתענגא ביה", שהשוו דרגת יום הפורים ליום הכפורים ובארו המפרשים שהכוונה ליוה"כ לעתיד לבוא, והרה"ק מרוזין אומר: "יום הכפורים הוא כ-פורים", הרי שפורים גדול יותר מיום הכיפורים.

והרי יוה"כ הוא יום השם גדול והנורא, מי יכילהו? יום סליחה וכפרה, יום טהרה וגמר החיתום של הימים הנוראים, יום שמקדימים 40 ימים רצופים של תשובה איך יתכן שיום הפורים גדול ממנו?

והרי יום כיפורים דאורייתא ועל ביטולו עונש כרת ועוד פורים דרבנן ועונש ביטולו פחות, לכן צריך להסביר את הדברים לפי כוונתם שיש בחינה שפורים גדול יותר וזה ההתקרבות להשם מתוך שמחה של מצווה כמו ויהי כמנגן המנגן וכ"ו..

לא לחינם ציוונו חז"ל מתחילת החודש "מרבין בשמחה" שעניין פורים מתחיל כבר מראש חודש. והארת פורים מתחילה כבר בי"א אדר שמאז נמשכים ההארות של פורים והמגילה נקראת בעולמות עליונים, וכהכנה לזה יש עשרת ימי שמחה משנכנס אדר עד י"א, שבו מתחילה עבודת ההכנה להארת הפורים הגדולה המקבילה לעשרת ימי תשובה שהם הכנה ליוה"כ.

עוד מובא בספר "התפארת שלמה" שבפורים הייתה דרגה גדולה יותר ממתן תורה!!! כדכתיב "קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם.." ואמרו חז"ל קיבלוה ברצון, היינו שבפורים הייתה בחינת קבלת התורה ברצון הגבוה מיום קבלת התורה ומעמד הר סיני שבו כפה עליהם הר כגיגית  ונפתחו כל שבעת הרקיעים וראו הכול כי אין עוד מלבדו;

וכמובן שאין לנו השגה בזה, רק עלינו להבין את תוקף קדושת יום זה וכיצד לנצלו כדי להיות כלי לקבל את האור שלו. "בזמן הפורים נתגלו לנו אורות נפלאים אשר לא נתגלו בימי קדם אפילו ביציאת מצרים!!! (אורה ושמחה)

כתוב בספרו של הרב פינקוס זצו"קל "ידוע שכל המועדים בנויים כדוגמת סולם הבנוי מדרגה אחר מדרגה, עד שמגיעים לפסגה שהיא בעצם התכלית, ואז מתחיל שוב מעגל חדש. ראשון המועדים הוא חג הפסח... והאחרון שהוא התכלית של כל הזמנים, הוא יום הפורים שהוא המועד התשיעי והאחרון במעגל השנה, שלאחריו יגיע המועד העשירי, הוא זמן ביאת המשיח,שהוא למעלה מכל ההשגות שלנו.

איך מקבלים את אור הפורים?

ראשית קבלת האור של כל חג הוא בקיום מצוותיו המיוחדות כפשוטו.

מלבד זה כאשר אדם לומד את משמעותן העמוקה ומה עליו לכוון, בודאי שהאור פועל בנשמתו פי כמה וכמה, כשם שתפילה ללא כוונה אינה תפילה ותפילה עם כוונה היא נקראת נשמת התפילה (הכוונה). כך בעשיית המצוות כתיקונם ובשלמות הראויה, שידע האדם מה עליו לכוון, ומה הוא יכול לקבל באותה מצווה, כי בודאי שלא נשיג את הכוונה בעומקה האינסופי, אך ננסה ללמוד כפי ערכנו את כוונות מצוות חג הפורים.

הכנה לקבלת אור הפורים: נתינת זכר למחצית השקל, פרשת זכור, תענית אסתר, והשמחה משנכנס אדר; בחודש:

ארבעת מצוות החג העיקריות:

1.מקרא מגילה- בלי להחסיר אף מילה.

2.משלוח מנות (2 מנות לפחות).

3.מתנות לאביונים- "כל הפושט יד נותנים".

4.משתה ושמחה- סעודת פורים. "חייב איניש לבשומי בפוריא" והשתייה- עד דלא ידע.

בתפילה ובברכת המזון- מוסיפים" על הניסים?

מנהגים

תחפושות, אכילת זרעונים (כאסתר בבית אחשוורוש).

בכל חג יש את העבודה המיוחדת שלו: בשבועות-לימוד התורה, בפסח-אכילת מצה ושמירה מחמץ, בסוכות– סוכה, ביום הכיפורים 10 הוידויים ו-5 תעניות.

עבודת יום הפורים- זהו היום היחיד בשנה שכל עבודתנו להשתדל להיות בשמחה ללא תנאי!

מחשבות אמונה שכדאי לתרגל מא' אדר:

1.פורים הזה יהיה שמח במיוחד כי אני אצור אותו כך.

2. אשמח בלי שום קשר להצלחה או כישלון חיצוניים.

3.יש בי הכוח לשמוח בפורים ולקבל על עצמי מחדש עול תורה ומצוות מתוך שמחה ואהבה.

4.לפרט את עבודת השם שלי- לקבל מחדש לעשות מתוך שמחה!

5.יש בי את הכוח לשמוח בפורים.

6.יום אחד בשנה אתמקד רק בטוב! רק בהודיה, לשיר ולרנן, לרקוד ולשמוח.

7.אני מאמין/נה במצוות ולכן אני בטוח שהשם שמח במשלוח המנות שלי, במתנות לאביונים ומקרא המגילה.

8.אני מקבל/ת עלי מחדש מתוך שמחה עצומה את כל המצוות.

9.אני מקבל/ת עלי לרצות את הקשר איתך ולעולם לא לוותר.

10.אני מאמינ/ה בכוח פורים לזכך אותי כמו ביום הכיפורים, אני מוכנ/ה להתחיל מחדש כאשר אני עוזב/ת את העבר ומחליטה להתקרב אל ה מתוך כל מקרה וניסיון.

לקבלת חומרים נוספים מיוחדים תוכלי ליצור קשר באימייל levor20@gmail.com

תגיות:אדרפורים

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה