הלכה

תדיר ושאינו תדיר: מתי יש להדליק את החנוכייה בערב שבת?

כיצד מדליקים את החנוכייה בערב שבת? מדוע מקדימים את הדלקת החנוכייה להדלקת נרות שבת? לאחר הדלקת נר של שבת, האם מותר להדליק את החנוכייה?

אא

א. בערב שבת נכון להדליק נר חנוכה ואחר כך נר שבת, וזה למעשה שיטת רב יהודאי גאון בספר הלכות גדולות, שפסק שאסור להדליק נר חנוכה אחרי נר שבת משום שקבלת השבת תלויה בהדלקת הנרות (והגם שהשולחן ערוך בסימן רעג לא פסק כך להלכה לעניין נר שבת בכל זאת פסק שנר של חנוכה קודם מכיוון שלמרות שיש לנו דין 'תדיר ושאינו תדיר – תדיר קודם', והיה מן הראוי להקדים נר שבת תחלה, אין לנו להיכנס למחלוקת הראשונים בנוגע לשאלה אם קבלת שבת תלויה בהדלקת נרות. ועוד, שחביבה מצות נר חנוכה משום פרסומי ניסא ראוי להקדימה). 

ב. אם בדיעבד הקדימה האישה להדליק נר שבת - יכולה להדליק לאחר מכן נר חנוכה, כיון שדעת מרן השולחן ערוך שאין קבלת שבת תלויה בהדלקת נרות. וכל שכן שרשאי האיש בעל הבית להדליק נר חנוכה לאחר שאשתו הדליקה נרות שבת, כי אפילו אם האישה קיבלה שבת בהדלקתה, אין הדבר מחייב את בני ביתה. (כל הנ"ל הוא לבני ספרד, אולם בני אשכנז הסוברים כדעת הרמ"א וכדעת בה"ג שקבלת שבת תלויה בהדלקת הנר - לא תוכל אישה אשכנזייה שהדליקה בטעות נרות שבת להדליק בעצמה נר חנוכה).

וכאן יש לשים לב שכל מה שמותר להדליק נרות חנוכה אפילו אחרי שהדליק נר שבת – מדובר רק אם הדליק נר שבת תוך חצי שעה קודם השקיעה, ואז אינו מקבל שבת בהדלקה. אבל אם הדליק לפני חצי שעה שלפני השקיעה - חלה עליו קדושת שבת ונאסר בעשיית מלאכה וגם תנאי שאינו רוצה לקבל את השבת לא יועיל ואינו רשאי להדליק נר חנוכה אלא יאמר לאחד מבני הבית שלא קיבל שבת שידליק או שיבקש משכנו שידליק עבורו נר חנוכה. (מקורות: שו"ע סי' רסג' סעיף י'. שו"ע שם, ד, שו"ע הרב סימן רסג, חזון עובדיה שם עמוד קעו, ספר בעתה אחישנה מועדים א' לגאון הרב יעקב יוסף זצ"ל עמוד קנג).

ג. הטעם לחלק בין אם הדליק נר שבת חצי שעה או יותר קודם שקיעה, הוא משום שאסרו חכמים להקדים את מצות הדלקת נר שבת משום שבהדלקה לא ניכר שמדליק לכבוד שבת ורק אם מדליק מפלג המנחה ומקבל עליו שבת וניכר שמדליק נר לכבוד שבת רשאי לברך ולהדליק. ולכן המדליק נר שבת מוקדם - חלה עליו קדושת שבת ואינו רשאי להדליק נר חנוכה, ורק ע"י שליח יקיים את מצות הדלקת נר חנוכה.

ד. בערב שבת טוב להתפלל מנחה קודם הדלקת נרות חנוכה, ובלבד שתהיה התפילה בציבור. אבל אם אינו מוצא מניין - יתפלל מנחה בציבור בית הכנסת אחר שידליק נרות חנוכה בבית.

ה. החנוכיה אסורה בטלטול בשבת גם אחרי שכבתה, ויש שיעצו להניח על החנוכיה מבעוד יום טבעת יקרת ערך ואגב זה לטלטלה, ויתנה קודם השבת שיוכל לטלטלה לאחר שתכבה. 

ד. בערב שבת טוב להתפלל מנחה קודם הדלקת נרות חנוכה, ובלבד שתהיה התפילה בציבור. אבל אם אינו מוצא מניין - יתפלל מנחה בציבור בית הכנסת אחר שידליק נרות חנוכה בבית.

ה. החנוכיה אסורה בטלטול בשבת גם אחרי שכבתה, ויש שיעצו להניח על החנוכיה מבעוד יום טבעת יקרת ערך ואגב זה לטלטלה, ויתנה קודם השבת שיוכל לטלטלה לאחר שתכבה. 

הרב שי עמר הינו רב במדור ההלכה של הידברות

שאלות לרב 054-8448909

תגיות:על סדר היוםהלכות

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה