מלאכת לש

הגדרת המלאכה: מחבר חלקים קטנים ועושה אותם לגוש אחד על ידי לישה, כמו קמח שמפורר להרבה גרגירים, ועל ידי שנותן לתוכו מים ומגבל אותם נעשה לגוש אחד.

המלאכה במשכן

אותם סממנים לאחר טחינתם והרקדתם, הוסיפו בהם מים וגיבלו אותם, ונעשו לגוש אחד.

אב המלאכה

דבר שהיה גדל בקרקע, ולש אותו לעיסה סמיכה, על ידי הוספת נוזלים מים ושאר משקין או דבש וכדומה, וגיבלם לגוש אחד חייב משום אב מלאכת לש.

התולדה

המגבל טיט, מלט, גבס, ועשה מהם כמו עיסה סמיכה – חייב משום תולדת לש.

פרטים מעשיים להלכה

1. בלילה עבה ובלילה רכה

מהתורה אינו אסור אלא אם על ידי גיבולו נעשה בלילה עבה, כמו דיסה סמיכה. אמנם מדרבנן אסור גם אם נעשה בלילה רכה, דהיינו שנעשה קצת נוזלי וניתן להעבירו מכלי לכלי.

גם באופן המותר בלילה רכה כמו שיבואר, בכל זאת מיד עם תחילת גיבולו ישפוך את כל החומר הנוזלי, כדי שלא יהא רגע במצב שנעשה עיסה סמיכה.

2. דבר הנמס במים

דבר הנמס במים כמו סוכר, קפה נמס, אבקת קקאו, דיסה נמסה, שהכל נהפך לדבר נוזל – אין בו איסור לישה.

3. תערובת שוקולד

אין לערבב חמאה או מרגרינה לתוך אבקת קקאו, לייצר מזה ממרח שוקולד, מכיוון שנעשה כעסה עבה.

 

4. אבקת ג'לי ותפוח אדמה

אין ליתן מים לתוך אבקת פירה או אבקת ג'לי, שעל ידי כך נעשה לעיסה סמיכה.

 

5. הוספת שמן לסלט

מותר להוסיף שמן לסלט ירקות, שאין השמן מחברו לגוש אחד.

 

6. הוספת שמן לביצה קצוצה

נהגו להוסיף שמן לסלט ביצים קצוצות, אף על פי שעל ידי השמן מתחבר קצת מהביצים זו לזו. ויש מהדרים ליתן תחילה השמן, ואחר כך לרסק בתוכו הביצה.

7. הכנת דיסה לתינוק

כשאי אפשר להכין הדיסה לתינוק מערב שבת, ניתן בשבת לעשותה על ידי שינוי:

א. ישנה מהרגלו באמצע השבוע, דהיינו אם כל השבוע נותן תחילה האבקה – בשבת ייתן תחילה החלב.

ב. יבחוש בשינוי, או על ידי ערבובו בבקבוק, או שיבחוש בכפית לאורך ולרוחב (שתי וערב).

ג. ישפוך כל הנוזל בתחילה, כדי שלא יהיה רגע שיעשה עיסה עבה.

מתלבשים כמו לאירוע אבל נשארים בבית - הרב יצחק פנגר במסר קצר ומרגש על השבת, מקור הברכה: