בין המצרים

מי שלא יוכל לצום בתשעה באב, האם צריך לצום בי"ז בתמוז? איזו עיר חרבה לפני בית ראשון? ומה אכלו אנשי ירושלים בזמן המצור?

מקבץ הלכות מעניינות ולא ידועות לימי בין המצרים, מתוך סדרת הספרים "מעבר למפורסם"

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

מי שמצבו הרפואי לא מאפשר לו לצום גם בי"ז בתמוז וגם בתשעה באב, איזה צום עדיף שיצום?

י"ז בתמוז, שעדיף לקיים מצווה בשעתה, ובתשעה באב לא יאכל כהרגלו (ילקוט יוסף מועדים ארבע תעניות עמוד מ"ו).

 

האם מותר להזמין רהיטים בימי בין המצרים, באופן שיסופקו למזמין רק לאחר תשעה באב?

הדבר אסור, אלא אם כן המחירים יעלו ויגרם לו הפסד מכך (שו"ת אור לציון תשובות ג' פרק כ"ו אות א').

 

מדוע נבוכדנאצר גר עם החיות שבע שנים?

כיוון שהוא החריב את בית המקדש, שבנייתו ארכה שבע שנים (ספר חסידים סימן תתשנ"א, וראה דבר פלא באבן עזרא על ספר דניאל פרק ד' פסוק כ"ח).

 

איזו עיר חרבה 19 שנה לפני חורבן בית ראשון?

נינוה (שלשלת הקבלה, הובאו דבריו בסדר הדורות ג' אלפים שי"ט).

 

האם לפני חורבן בית המקדש היו ישראל חכמים ובקיאים באומנויותיהן כפי שהם כיום?

לפני חורבן הבית, אשה אחת לקחה את בנה אל האופה, כדי שילמדו את אומנות האפייה. אמר לה האופה: "אם תשאירו לי את בנך למשך חמש שנים, אלמד אותו כיצד להכין 500 סוגים שונים של לחם מחיטה" (מדרש רבה איכה פרשה ג' סימן ו').

 

איזה סוג של חומר אין לנו מאז שנחרב בית המקדש?

מיום שנחרב בית המקדש בטלה זכוכית לבנה, שהיתה מתקפלת – דהיינו מי שהיה מחזיק כוס זכוכית בידו והיה סוגר את היד – הכוס היתה מתקפלת לתוך היד הסגורה (ירושלמי סוכה פרק ד' הלכה ו').

 

מדוע נבוכדנאצר לא רצה להחריב את בית המקדש?

ה' אמר לנבוכדנאצר לעלות ולהחריב את בית המקדש. נבוכדנאצר לא רצה, כיון שפחד ש-ה' יעניש אותו, ולכן הוא שלח את נבורזאדן. נבורזאדן הקיף את ירושלים למשך שלוש וחצי שנים אך לא יָכָל לכֹּבְשָׁה, עד שביקש לחזור לארצו, אולם ה' נתן בליבו למדוד את גובה החומה. כשמדדה שוב ושוב ראה שבכל יום היא שוקעת מעט, ולכן חיכה עד ששקעה כולה, ואז נכנסו השונאים לירושלים... (מדרש רבה איכה פרשה ד' סימן ט"ו ).

 

האם רוב ישראל עלו חזרה לארץ ישראל בזמן בית המקדש השני?

רוב העם לא עלו חזרה לישראל בימי הבית השני, ונשארו בספרד, בבבל, ובתימן (חיד"א ב'חומת אנך' על ספר עזרא פרק ב').

 

מה היתה יחסו של נבוכדנאצר לבעלי תשובה?

נבוכדנאצר אמר לשר צבאו, נבוזראדן, שאלוקיהם של ישראל מקבל בעלי תשובה, ולכן דרש מנבוזראדן שלא יתן לישראל פנאי להתפלל ולחזור בתשובה (מדרש רבה איכה פרשה ה' סימן ה').

 

בן כמה היה דניאל כאשר נבוכדנאצר לקח אותו אליו?

בן 14 שנים (שלשלת הקבלה, הובאו דבריו בסדר הדורות ג' אלפים ש"מ).

 

כיצד מעשיו של נבורזראדן דווקא הגדילו את הנישואין בקרב ישראל?

נבורזראדן אמר לחייליו שאלוקיהם של ישראל שונא זימה, ולכן דרש שלא יגעו באישה יהודית נשואה. שמעו זאת הנשים היהודיות, ובאו לגברים שיכניסו אותן תחת החופה כדי שֶׁיִקָרְאוּ נשואות, והן ידאגו לעצמן לאוכל ולכל שאר צרכי עצמן (מדרש רבה איכה פרשה ה' סימן י"א).

 

עד כמה היו גיבורים בזמן בית המקדש השני?

לבר כוכבה היו מאתים אלף מטיפי אצבע, דהיינו היו אלו חיילים שהתקבלו לצבא רק אחרי שעקרו את אצבעם לאות גבורה. שלחו חכמים ואמרו לו: "עד אימתי אתה עושה את ישראל בעלי מומין?!". אמר להם: "וכי איך אוכל לבדוק את גבורתם בצורה אחרת?". אמרו לו: "כל מי שרוכב על סוסו, ומצליח לעקור עץ ארז ממקומו תוך כדי דהירה - יתקבל לצבא שלך". וכך היו לו בצבאו מאתים אלף מטיפי אצבע, ומאתים אלף עוקרי ארזים, כשהיה יוצא לקרב (ירושלמי מסכת תענית פרק ד' הלכה ה').

 

מה היה שמו של בר כוכבא?

שמעון בר כוסבא.

 

ועד כמה הוא היה גיבור?

כשהיו האויבים זורקים סלעים באויר מחוץ לחומה, הוא היה מקבלם ברגליו ובועט אותה בחזרה אליהם (מדרש רבה איכה פרשה ב' סימן ד'). וכשהיה עולה על החומה היה קופץ בפישוט ידיים ורגליים, הורג כמה חיילים ועולה לעשות כן שוב (ספר "רבותינו" עמוד רי"א).

 

ומי הרג את בר כוכבא?

גדולי וחכמי אותו הדור (מסכת סנהדרין דף צ"ג עמוד ב').

 

האם עשרת הרוגי מלכות מתו?

  • עשרת הצדיקים הוחלפו לבסוף ולא מתו, אך כיון שטעמו טעם מיתה בכך שנתפסו ונגמר דינם, הרי זה כאילו נהרגו (רבנו בחיי סוף פרשת מקץ בשם פרקי הילכות של רבי ישמעאל פרק ח' אות ד').

 

כאשר אנשי ירושלים היו במצור, מה הם היו אוכלים?

הם היו שולקים תבן ואוכלים אותו, וחוזרים להילחם בחומות ירושלים. והיה אחד אומר לחברו: "אם תתנו לי 5 תמרים, ארד ואטול 5 ראשים מחיילי האויב!", וכך היה (אבות דרבי נתן סוף פרק ששי).

 

כאשר אספסינוס הגיעו לצור על ירושלים, איזה דוכס נוסף בא איתו?

דוכס של פלסטיני (ספר "רבותינו" עמוד צ').

 

כאשר אספסינוס החליט לחזור, הוא שלח את טיטוס במקומו, למה דוקא אותו?

משום שטיטוס היה בן אשתו של אספסינוס (ספר "רבותינו" עמוד צ').

 

כאשר בנו את בית המקדש השני צורת איזה עיר עשו בהיכל?

את צורת העיר שושן הבירה, כיון שמלכות מדי ופרס הכריחו אותם לעשות זאת (שלשלת הקבלה, הובאו דבריו בסדר הדורות ג' אלפים תי"ב).

 

אילו אבנים בוכות על חורבן בית המקדש אפילו בימינו?

בעיר רומא בבית תפילה עומדים עמודי הנחושת שעשה שלמה המלך, וחקוק על כל אחד מהם: "שלמה בן דוד", עד ימינו אלו. ובכל שנה ביום תשעה באב, מזיעים העמודים כאילו שפכו עליהם מים.

הרי לנו שעד היום עמודי בית המקדש מורידים דמעות על חורבן הבית (סדר הדורות ג' אלפים תתכ"ח).

 

מי היה אביו החורג של נבוכדנצאר?

חירם מלך צור, שנשא את אמו של נבוכדנצאר (ויקרא רבה פרשה י"ח סימן ב').

 

ומי היה חמיו של נבוכדנאצר?

סנחריב המלך (תוספתא דתרגום על מלכים ב' פרק י"ט פסוק ל"ה, הובאו דבריו ב"למכסה עתיק" של הגר"ח קנייבסקי שליט"א).

 

כמה בתי כנסת היו בירושלים לפני החורבן?

480 בתי כנסת, ולכל אחד מהם היה בית ספר ובית תלמוד (מדרש רבה איכה פרשה ב' סימן ד').

 

מה הסיבה לכך שהכותל המערבי לא נחרב מעולם?

משום שתחילת יסודו היה על ידי דוד המלך (ילקוט יוסף מועדים ארבע תעניות עמוד תרכ"א בהערה).

 

מדוע בארץ ישראל ישנן עיירות שנענשות בכך שהן נתלשות ממקומם?

מפני שהן לא שילמו למלמדי מקרא ולמלמדי משנה (מדרש רבה איכה פתיחתא סימן ב').

לרכישת ספרי "מעבר למפורסם בהלכה ובאגדה" מאת הרב יעקב מעברי בהידברות שופס, לחצו כאן.

תגיות:בין המצריםהרב יעקב מעברי

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה