אמונה

למה החיים קשים כל כך? 4 הסיבות שלא חשבתם עליהן

אם בורא עולם הוא כל יכול והוא אוהב אותי, למה החיים שלי לא מושלמים?

אא

זה לא סוד שכולנו חווים קשיים בחיים, מי יותר מי פחות. האחד החליף מספר טלפון בתקווה שהפקיד מהבנק לא יצליח לתפוס אותו, השני כבר פיתח קשרי ידידות עם הרוקח בבית מרקחת, והשלישי נושם עמוק לפני שהוא נכנס הביתה. כל אחד והחבילה שלו.

והרי, בורא עולם יכול לעשות כל מה שהוא חפץ ברגע אחד, אין לו שום מעצורים או הגבלות. הוא יכול לשנות את המצב שלנו מן הקצה אל הקצה, ללא שום קושי. ומלבד זאת, הוא אוהב אותנו אהבה עזה, ועל כך מעידים פסוקים רבים בתנ"ך, כגון: "חשק ה' לאהבה אותם" (דברים יא, יג); "כי אהבך ה' אלוקיך" (דברים כג, ו); "בנים אתם לה' אלוקיכם" (דברים יד, א); "לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם ויבחר בכם" (דברים ז, ז); "אהבתי אתכם אמר ה'" (מלאכי א, ב); "מרחוק ה' נראה לי ואהבת עולם אהבתיך" (ירמיהו לא, ב), וכן נאמר בזוהר הקדוש (חלק ב, דף ה) "אילו היו יודעים בני האדם את גודל האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא לישראל – היו שואגים ככפירים לרדוף אחריו".

על פי ההיגיון האנושי, המתכון של כוח בלתי מוגבל פלוס אהבה אמור לתת תוצר של חיים מושלמים, גן עדן עלי אדמות. אבל בפועל המציאות לא כל כך ורודה, יש אתגרים והתמודדויות. אז איך זה שהמתכון הכל-כך הגיוני הזה לא נותן את מה שהוא לכאורה אמור לתת? אם ה' אוהב אותנו, למה יש לנו קשיים בחיים?

לשאלת הסבל והייסורים נציין ארבע סיבות מרכזיות בלבד, כאשר ישנן סיבות נוספות לשאלה חשובה זו.

סיבה ראשונה לכך שהקב"ה מביא קשיים על האדם היא כדי לגרום לו לתקן את מעשיו. הייסורים הם מעין צלצול השכמה להתעורר ולהתחיל לשנות את אורחות החיים, להתחזק ולהתקדם רוחנית. על דרך המשל, כשילד עושה מעשים שמזיקים לו פעם אחר פעם, לא נותרת ברירה להוריו אלא להענישו על מנת לגרום לו לפסוק ממעשיו הרעים. כך גם הקב"ה בתחילה נוהג בארך אפיים וממתין שבנו יחזור למוטב, אך אם הדבר לא קורה והוא ממשיך באותה דרך המזיקה לנשמתו ופוגעת בה, הוא מביא על האדם קשיים על מנת להוציאו מהתרדמת הרוחנית בה הוא שרוי וקורא לו לתקן את מעשיו. הייסורים מגיעים רק למען טובתנו העתידית, מתוך אהבת השם אותנו ודאגתו אלינו כדאגת אב לבנו, כפי שנאמר בתורה "כאשר ייסר איש את בנו, ה' אלוקיך מייסרך" (דברים ח, ה).

סיבה שנייה לקשיים שפוגעים באדם היא קטרוגים משמים. לעיתים הקב"ה רוצה להשפיע על האדם ישועות וברכות, אבל אז ישנו קטרוג משמים, הטוען שאין זה מגיע לו. לעיתים המקטרגים מראים עבירות ומעשים שליליים שעשה, ובכך מוכיחים שאין הוא ראוי לקבל את אותה הטבה. הם טוענים שאותה הטבה ראויה למי שנמצא בדרגה רוחנית גבוהה יותר, ובכך דורשים לשלוח מבחן של ניסיון באמונה. אותה תביעה על האדם דורשת לבחון אותו, ואומרת "שלח לו ניסיון לחיים, ותבדוק כיצד הוא מגיב". אם אותו אדם מצליח לעמוד בניסיון ומתמודד עם האתגר באמונה, אז הוא זוכה לקבל את אותו שפע שרצה הקב"ה להוריד אליו.

סיבה שלישית לקשיים היא כדי שנתקרב אל ה'. חזקיהו המלך, שהיה צדיק, גנז את ספר הרפואות, שבו היו טמונים הסודות לרפואת כל המחלות. וחכמי ישראל שהיו באותו דור הודו לו על כך. חזקיהו ידע שהסיבה לכך שיש מחלות בעולם - ובמבט כללי קשיים בכל תחום – היא כדי ליצור קירבה בין בני העם היהודי לבורא עולם. ה' הוא זה שברא את המחלות והקשיים, וזאת במטרה שנתקרב אליו, שניצור עימו חיבור, שנתפלל אליו, שנישען עליו, שניצור קשר עמוק יותר איתו. וזה קורה דווקא כשיש קשיים, דווקא כשיש העדר בחיינו ואנו יודעים שהוא היחיד שיכול לשנות את מצבנו. אז אנו נושאים עיניים אליו, מייחלים לחסדו, מתחזקים בתורה ומצוות, מדברים איתו ומתקרבים אליו.

החיבור אל בורא עולם הוא זה שמוביל אותנו להטבה נצחית, כפי שנאמר בתורה "לשמור את מצוות ה' ואת חוקתיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך" (דברים י, יג), וכן "לאהבה את ה' אלקיך לשמע בקלו ולדבקה בו כי הוא חייך", וחז"ל מפרשים על פסוק זה 'כי הדבוק בו הוא סיבת החיים הנצחיים'. כלומר, על ידי שאנו יוצרים פה בעולם הזה קשר של קירבה עם ה', אנו זוכים לחיבור נצחי עמו ולאותו עונג רוחני עילאי שלא ניתן להבין במושגים של חיינו כאן. זאת אומרת, התחזקות רוחנית וקירבת השם הן אלו אשר מובילות אותנו אל תכלית חיינו, בה אנו זוכים להטבה נצחית. וה', לטובתנו, מוביל אותנו אל אותו יעד על ידי 'צלצולי התעוררות' שמזכירים לנו להתקדם ודוחפים אותנו לחיבור עמוק יותר איתו.  

ולמי הקב"ה בוחר להוריד קשיים? הקב"ה נותן קשיים דווקא למי שהוא אוהב ורוצה בקרבתו. כך לדוגמא כל ארבעת האימהות הקדושות נולדו עקרות. ולמי הקב"ה לא נותן קשיים? למי שהוא לא רוצה בקרבתו, כדוגמת הנחש הקדמוני אותו ה' קילל שכל מזונו יהיה מצוי כעפר הארץ. כלומר, לא יהיו לו לעולם חסרונות או מאווים, יהיה לו את כל מה שהוא צריך, וזאת כי ה' לא רוצה איתו קשר לעולם.

סיבה רביעית לקשיים היא כי הקב"ה רוצה להרים אותנו לרמה רוחנית הרבה יותר גבוהה.
החיים פה לא נועדו שנעביר אותן בשתיית כוס קפה לצד עוגה במרפסת. יש לחיים מטרה, והיא לצמוח רוחנית וליצור קשר קרוב אל ה'. הקירבה הזו נוצרת רק על ידי התעלות רוחנית. כאשר הקב"ה רוצה את הקירבה של אחד מבניו הוא שולח לו ניסיון. וככל שהניסיון קשה יותר, כך ההתנשאות הרוחנית שהקב"ה רוצה להעניק לו היא גבוהה יותר. זאת אומרת שהמשמעות של אותן ההתמודדויות הכל-כך לא פשוטות שמישהו קיבל אל חייו היא שהקב"ה רוצה קשר מיוחד איתו.

הניסיון הוא מבחן שבו האדם נבדק האם למרות הקשיים הוא ממשיך באמונתו בבורא עולם ונשאר נאמן לו, או חלילה ההיפך, נחלש רוחנית, בועט ומתרעם כלפי הנהגת שמים. את הנאמנות אפשר לבדוק רק בשעת קושי, בדומה לקשר בין איש ואישה הנבדק לא כשהכול זורם על מי מנוחות, נחמד ונעים, אלא דווקא כשיש מצבים לא קלים – שם נמדד טיב הקשר בין השניים. כשמוכיחים נאמנות ודבקות בימים סוערים – אז הקשר מגיע לרמת קרבה גבוהה יותר.

כשמצליחים להתגבר על הניסיון ומוכיחים אמונה בה', נאמנות אליו ודבקות בו למרות הייסורים, אז הקשר עם הבורא עולה לדרגה רוחנית חדשה וגבוהה יותר. ההתמודדויות נועדו להביא אותנו אל פסגות חדשות, הן מקור הצמיחה הרוחנית שלנו, הן דוחפות אותנו לגלות בתוכנו כוחות פנימיים ועמוקים החבויים עמוק בנו.
כשבורא עולם שולח לנו קושי זה אומר שהוא רוצה בקשר מיוחד איתנו. אבל לשם כך יש טירונות שצריך לעבור, והיא לא קלה. גם חיילים ביחידה מובחרת לא עוברים את אותו מסלול של חיילים ביחידות רגילות. חיילים ביחידה מובחרת עוברים מסלול מפרך, ואם הם מצליחים לעמוד בו הם מגיעים לדרגה נעלת השונה לגמרי מהחיילים הרגילים. הקושי הוא למעשה פתיחת דלת של בורא עולם, דלת שהכניסה אליה מעניקה הזדמנות להתקרב אליו. זוהי קריאתו "בוא, התקרב אלי עוד יותר".

הקב"ה רוצה בטובתנו, הוא רוצה שנצליח להגיע אל תכלית חיינו עלי אדמות ברמה הכי גבוהה שאנו מסוגלים להגיע אליה, ולכן הוא דוחף אותנו קדימה על ידי ניסיונות והתמודדויות. על דרך המשל, זה כמו מאמן כושר אישי שמפציר במתאמן להמשיך לרוץ למרות שהוא כבר לא מרגיש את הרגליים מרוב כאב, ודורש בתובענות עוד שתי שכיבות סמיכה למרות שהידיים כבר רועדות. הוא דוחף אותו קדימה, למרות הקושי הרב של המתאמן, וזאת במטרה להוביל את הלקוח שלו אל היעד. כך גם הקב"ה, שהוא אבא אוהב, רוצה שנגיע לגרסה הכי טובה של עצמנו, לרמת הקירבה הכי גדולה שאנחנו מסוגלים ליצור איתו.

כשחווים קושי נצרך מאיתנו לעשות שינוי תודעתי ולראות בו כאמצעי להתעלות רוחנית. ראייתו בראי האמונה משנה לחלוטין את אופן ההתמודדות עמו, ומעוררת כוחות פנימיים. הרי החיים פה נועדו למטרה, והניסיונות שנשלחים משמים נועדו לעזור לנו לממש את עצמנו ולהגיע לאותה תכלית. ולכן גם כאשר רואים דברים שאינם טוב גלוי, הם עדיין טוב מוחלט, שהגיעו מאבא אוהב.

ניסיונות, קשיים ומשברים - למה צריך אותם בכלל? מדוע הקב"ה לא נותן לנו את כל מה שאנו צריכים בזמן ובקלות? הרב יגאל כהן עם כל התשובות המחזקות:

תגיות:אמונהחיים קשיים

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה