חדשות יהדות

"אבי אבי רכב ישראל ופרשיו": במערכת הפוליטית סופדים למרן הרב בעדני זצוק"ל

במערכת הפוליטית סופדים למרן הגאון רבי שמעון בעדני זצוק"ל, נשיא מועצת חכמי התורה, שנפטר לבית עולמו בשעה האחרונה

  • י"ח טבת התשפ"ג
(צילום: דוד כהן / פלאש 90)(צילום: דוד כהן / פלאש 90)
אא

עם ישראל אבל וכואב על פטירתו של נשיא מועצת חכמי התורה, מרן הגאון רבי שמעון בעדני זצוק"ל, שנלקח לבית עולמו בשעה האחרונה.

תנועת ש"ס פרסמה מודעת אבל: "תנועת ש״ס ובראשה מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה שליט״א, יו״ר התנועה הרב אריה דרעי, נציגיה פעיליה ותומכיה, המומים, כואבים ומבכים מרה בעלותו בסערה השמיימה של מופת הדור והדרו, רב רבנן, נזר החכמים, משיירי כנסת הגדולה, גאון הענווה והיראה, מנקיי הדעת, מקים עולה של תורה בארץ ובתפוצות, לוחם מלחמות ה׳ בדרך ההשקפה הטהורה, פעל במסירות נפש נשגבה למען תנועתנו הק׳ וממנה ישקו כל העדרים, עמוד האמת והחסד".

ראש הממשלה בנימין נתניהוספד: "בלב דואב קיבלתי את הבשורה המרה על פטירתו של הרב שמעון בעדני זצ"ל – תלמיד חכם עצום ומנהיג רוחני של רבבות בית ישראל.

"הרב בעדני, ששימש כנשיא מועצת חכמי התורה של הציבור הספרדי בארץ ובעולם, התאפיין כל ימיו בתכונת ההתמדה. מגיל צעיר הוא שקד על תלמודו, נתן שיעורים, הוביל ישיבות ושאף להחזיר את עטרת יהדות ספרד לתפארתה. תרומתו לפריחת עולם התורה בדורנו בולטת וחשובה.

"לא תהילה חיפש הרב בעדני, וגם לא את אור הזרקורים. הוא הפיץ תורה ברבים בשקידה כבירה ובענווה מופלגת. מביתו החם בבני ברק הוא יצא מדי יום לישיבת 'תורה וחיים', שאת רבניה ותלמידיה טיפח באדיקות.

"אהבת ישראל שפיעמה ברב בעדני תוסיף לשרות בתוכנו. אני מוסר את תנחומיי העמוקים למשפחתו ולכל מוקיריו. יהי זכרו ברוך", סיים נתניהו את דבריו.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד: "פטירתו של הרב הגאון שמעון בעדני היא אובדן עצום לעולם התורה. תמיד אזכור את פגישותינו ואת דאגתו העמוקה לכלל החברה הישראלית. לצד גדלותו התורנית והאמונית, וענוותנותו הרבה, הנהגתו הרוחנית הייחודית הייתה מחוברת הן למסורת ישראל השורשית, והן לציבור שומעי לקחו, לעם ולמדינה. אני שולח תנחומים למשפחתו ולתלמידיו הרבים".

יו"ר ש"ס אריה דרעי ספד: "חשך עולם בעדנו. שבור וכואב מהסתלקותו בסערה של זקן מועצת חכמי התורה, מורי ורבי, פאר הדור והדרו, גאון הענווה והיראה הגאון רבי שמעון בעדני זצוק"ל, מקים עולה של תורה בארץ ובתפוצות, ממייסדי תנועת ש"ס, אשר פעל למענה במסירות נפש מופלאה. אוי לה לספינה שאבד קברניטה".

השר יואב בן צור ספד למרן זצ"ל: "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. בלב שבור ורצוץ מבכה מרה את פטירתו של אבינו רוענו, מרן פאר הדור, איש האלוקים, גאון הגאונים משיירי כנסת הגדולה, סמל הענווה, שר התורה, עמוד ההוראה. מרא דכולא תלמודא אשר כל רז לא אניס ליה. כל ימי חייו התייגע באש התורה בהתמדה עצומה והזדכך בייסורים קשים. מרן פאר הדור, זקן מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי רפאל שמעון בעדני זצוק״ל, אשר התבקש לישיבה של מעלה ועלה בסערה השמיימה.

"כל חייו מרן זצוק"ל הסתופף בביתו בצניעות ופרישות והתעטר בכתרה של תורה. הסתופף בצילם של גדולי ומאורי הדור ובראשם מרן אביר הרועים מורנו ורבינו מרן הרב עובדיה יוסף זצוק״ל והנחיל לעם ישראל את עמל התורה בהתמדה ושקידה עצומה ומופלאה. 

"החזיק את העולם בקדושתו ותפילותיו הזכות, לקח על לוח ליבו את עול הציבור והיה כאב רחום לכל פונה בעצה ותושייה. מי ייתן לנו תמורתו, מי ייתן לנו חליפתו. יתומים היינו ואין אב, יחד עם כל בית ישראל מתאבל על האבדן הגדול לעולם התורה ועם ישראל. וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה׳", סיים בן צור את דברי ההספד.

סגן השר ח"כ משה אבוטבול (ש"ס) ספד למרן: "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, ‏נפלה עטרת ראשנו ותפארתנו. ‏נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון ה׳. ‏מורנו ורבנו פאר הדור והדרו הגאון הגדול, ‏מרן הרב שמעון בעדני זצוקללה״ה ‏זקן מועצת חכמי התורה. ‏כבה נר המערבי ושר גדול נפל בישראל. ‏וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה׳".

שר הבינוי והשיכון ויו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף ספד למרן: "העולם היהודי אבל ושבור. זקן מועצת חכמי התורה, הסתלקותו של מרן הגר״ש בעדני זצוק״ל היא אבידה אדירה של שריד לדור דעה. עמד כחומה בצורה אל מול המבקשים לפרוץ פרצות בקדושת השבת, הרביץ תורה לעדרים עשרות בשנים. כל הליכתו בצניעות וענווה שאין להן אח ורע".

יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר ח"כ בצלאל סמוטריץ', ספד: "מבכה יחד עם כל בית ישראל את עלייתו השמיימה של הרב בעדני זצ"ל. כמה תורה, כמה יראת שמים עם ישראל איבד רק בשנה האחרונה. תנחומים מעומקא דליבא למשפחתו, לתלמידיו ולמשפחת ש"ס האבלה".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ספד: "בצער רב קיבלתי את הבשורה הקשה על פטירתו של הגאון הגדול הרב שמעון בעדני זצ"ל, זקן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס ומגדולי רבני דורנו, שהאיר את העולם בתורתו. חבל על דאבדין".

יו''ר מפלגת נעם, סגן השר ח"כ אבי מעוז, ספד למרן זצ"ל: "ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש. כואב על לכתו של הרב הגאון הרב שמעון בעדני מעמודי התורה בארץ ישראל. גאון בתורה ובמידות. הרביץ תורה לאלפים והעמיד תלמידים רבים".

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף ספד: "ברוך דיין האמת. קיבלתי בצער רב את הבשורה הקשה על פטירתו של זקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל. בעצה ותבונה מתוך ענווה ודרך ארץ הדריך ולימד תלמידים לתפארת בדרך התורה והיראה בדרכי נועם ואחדות עם ישראל".

השר למורשת, הרב עמיחי אליהו, הגיב על פטירתו של מרן זצ"ל: "קיבלתי בדקות האחרונות את הבשורה הקשה על פטירתו של זקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל. הרב היה גאון בתורה ובמידות, מנהיג משכמו ומעלה, העמיד תלמידים רבים והיה מגדלור תורני לצד ענווה ודרך ארץ. חבל על דאבדין ולא משתכחין".

שר ירושלים ומסורת ישראל ח"כ מאיר פרוש ספד: "ברוך דיין האמת. יחד עם כל בית ישראל אני מביע צער רב על הסתלקותו לשמי מעלה של מרן הגאון רבי שמעון בעדני זצוק"ל, מענקי הדור, גדול מעתיקי המסורת השורשית. מרן הרב זצוק"ל, למרות צניעותו המופלגת זכה והיה מורה דרך לרבבות וסמל למסירות נפש למען לימוד התורה, גם בתקופת חולשתו נשא את עול ההנהגה ודאג לכלל עם ישראל. בִּלַּע הַמָּוֶת לָנֶצַח וּמָחָה ה' דִּמְעָה מֵעַל כָּל פָּנִים".

ראש העיר ירושלים משה ליאון ספד למרן: "יחד עם כל בית ישראל כואב את הסתלקותו של זקן מועצת חכמי התורה מרן הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל. זכיתי לברכותיו ועצותיו במשך שנים ארוכות, ודמותו האצילית הייתה חוליה חשובה בשרשרת ההנהגה של העם היהודי. אני בטוח שהרב ימשיך להיות מליץ יושר על כולנו. יהי זכרו ברוך".

"אני אברך כמו כולם": כתבת פרופיל לדמותו הייחודית של הרב בעדני זצ"ל

תגיות:רבי שמעון בעדניהמערכת הפוליטית

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה