עובדות ביהדות

הוכח תוכיח את עמיתך: 7 נקודות חשובות על מצות התוכחה

מהי מצות התוכחה, את מי מוכיחים ומתי אסור להוכיח? 7 פרטים שחשוב לדעת על מצות התוכחה

  • י"ז כסלו התשפ"ג
(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. מצות תוכחה היא מצות עשה, המחייבת להוכיח אדם מישראל שאינו נוהג כשורה: "הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךָ וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא" (ספר ויקרא, פרק י"ט, פסוק י"ז).

 

2. מתי יש חובת תוכחה?

כאשר אדם רואה חבירו עובר על מצוה הכתובה בתורה.

 

3. כיצד מוכיחים במצוות שבין אדם לחבירו?

יש לפנות לחבירו ביחידות, ולהוכיחו בלשון רכה על מנת שלא יובך או יתבייש, והוכיח שוב ושוב מדין ערבות שנטלו עם ישראל זה על זה. לעומת זאת, אם חבירו עבר בפרהסיה על מצוה מהתורה, יש להוכיחו מידית ולא בסתר, כדי למנוע חילול השם.

 

4. כיצד מוכיחים במצוות שבין אדם למקום?

אם הוכיח את חבירו פעם אחת, ולא הועיל יש לפרסם את חטאו עד שיחזור מדרכיו הרעים: "בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים ומפרסמין חטאו ומחרפין אותו בפניו ומבזין ומקללין עד שיחזור למוטב.." (משנה תורה, ספר מדע, הלכות דעות פ"ו ה"ח).

 

הרב זמיר כהן - מסרים לחיים מפרקי אבות: לאהוב את התוכחה

 

5. במידה והמוכיח הוא אדם בעל השפעה על החוטא (אב ובן, רב ותלמיד וכיוצ"ב) וביכולתו לכפות עליו לא לבצע את העבירה – ובכל זאת אינו מצליח להוכיחו בעדינות ובלשון רכה, הוא מחוייב להענישו עד שלא יעשה את העברה, ואם יתרשל מכך אף הוא נענש בחטאי החוטא.

 

6. באילו מקרים שאין להוכיח?

*כשאין שום תועלת בתוכחה – לא מוכיחים ברבים יותר מפעם אחת.

ביחיד, חייב להוכיח את חבירו, אולם אם יודע שהחוטא ישנא את המוכיח ואולי אף יזיק לו - לא יוכיח אלא אם כן הוא בגדר "איש את אחיו שלבו גס בו": "אמר רבי אילעא משום רבי אלעזר ברבי שמעון: כשם שמצווה על אדם לומר דבר הנשמע - כך מצווה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע. רבי אבא אומר: חובה, שנאמר: "אל תוכח לץ פן ישנאך"" (תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף סה עמוד ב).

*אם חבירו עבר על מצוה מדרבנן, או במצוה מהתורה הנלמדת כהלכה למשה מסיני או מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן אך אינה רשומה בתורה שבכתב, נפסק כי "מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידין". כלומר, במקרה זה, אם מגיע למסקנה שחבירו לא ישמע לו גם אם יוכיח אותו – עדיף שלא יוכיח מלכתחילה.

*"הוכח תוכיח את עמיתך" - מצות התוכחה חלה רק באדם המוגדר כ"עמיתך".

 

7. מצות התוכחה בימינו

ראו חז"ל כי בימינו ישנה בעייתיות במצוות התוכחה, הן משום שכשמוכיח את חבירו על דבר קטן – חבירו לא יקבל את דברי התוכחה כיוון שהמוכיח נגוע בבעיה גדולה יותר, והן משום שכיום אין אנשים שיודעים איך להוכיח: "תניא א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה אם אמר לו טול קיסם מבין שיניך אמר לו טול קורה מבין עיניך אמר רבי אלעזר בן עזריה תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח" (תלמוד בבלי, מסכת ערכין, דף טז עמוד ב').

ועם כל זאת, כתבו הפוסקים שסיבות אלה אינן מבטלות את מצות התוכחה לגמרי, וצריך להעיר כל עוד ישנו סיכוי קטן שהחוטא יקבל את הדברים.

 

עוד באותו נושא:

מהי הדרך הנכונה להוכיח את הזולת? מרן הרב עובדיה יוסף מסביר

תוכחה "לשם שמיים": מה דעתו של הרב עובדיה יוסף?

הלכות מצוות התוכחה: מקבץ הלכות שאולי לא ידעתם

תגיות:תוכחהעובדות ביהדות

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה