פורים

השער שנפתח בפורים: איך זוכים לקבל שמחה ושפע לכל השנה?

למה יש מצווה לשמוח בפורים? כיצד ניתן להגיע לשמחה בחודש אדר, ובפרט בפורים? איך זוכים כיום לנס כמו שהיה בפורים? ואיך על ידי פורים אפשר למשוך עלינו שפע, הארה, שמחה וחסדים לכל ימות השנה? הנה כל התשובות והעצות 

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

חז"ל מציינים "משנכנס אדר מרבין בשמחה", וישנה מצווה מיוחדת לשמוח בפורים, כפי שכתוב במגילת אסתר "לעשות אותם ימי משתה ושמחה".

בפורים הייתה קבלת תורה מחודשת, כפי שנאמר במגילת אסתר "קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם", רק שהפעם בניגוד למעמד הר סיני שם קבלת התורה הייתה ככפיית ההר כגיגית, בפורים קבלת התורה הייתה – מאהבה. ולכן פורים הוא יום שיש בו קדושה גדולה, של קבלת התורה מאהבה.

מצוות השמחה בפורים היא גם על נס ההצלה שאירע, וגם על קבלת התורה מאהבה. סיבה נוספת לשמחה הגדולה יותר משאר הנסים שאירעו לעמנו היא שזכינו שנעשה לנו "ונהפוך הוא", כפי שנכתב במגילת אסתר "והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה", ומבאר בעל ה'חמדת הימים': "ומה גם בהיות התשועה בימים האלה ובזמן הזה שכפי הוראות המערכה ומשפטי הכוכבים יחייבו השפלה ואיבוד אל כללות האומה הישראלית כמו שביארנו למעלה, ונהפוך הוא שבאו הטובות בשופע, ונהפך האבל לגיל, שזה מהפלא לשדד המערכה ולבטל כח המזלות כי יחתו הגויים מהמה. אשר על כן ראו מרדכי ובית דינו לקבוע חוק וזיכרון לנס הזה לעשות אותם ימי משתה ושמחה יותר מנס חנוכה ומכל שאר הנסים, ולקובעו לדורות, שזה הנס יש לו יתר שאת מכל שאר הנסים שנעשו לנו ולאבותינו, שהיה נס בתוך נס כמו שנתבאר".

וכן כותב רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא בספרו 'אוהב ישראל' (פרשת זכור ופורים ב'): "עיקר השמחה בא מחמת ההשתנות מדבר אל היפוכו. וכן הנס הגדול של פורים והשמחה הוא על ידי 'ונהפוך הוא' אשר ישלטו היהודים גו', ופור המן נהפך לפורינו. ומטעם זה היה גם כן שמחה וחדווה בכל העולמות".

משלוח מנות, מקרא מגילה, משתה ומתנות  לאביונים – כל מה שחשוב לדעת. הרב זמיר כהן מבאר את ההלכות הבסיסיות החשובות לפורים:

 

פורים – גילוי של שפע, קדושה ואור הניסים

בפורים אנו זוכים להארה מיוחדת על ידי קיום המצוות של פורים. וככל שהשמחה בימים אלו בקבלת התורה והמצוות ומלכות שמים תהיה גדולה יותר, כך זוכים להארה גדולה יותר משמים, כפי שכותב ה'שפת אמת': "לעשות אותם ימי משתה ושמחה. שעל ידי המצוות שבפורים נעשין הימים ימי משתה, ומתגלה בהם שפע הקדושה ואור הנסים. ובאמת אותו הדור הוציאו זאת מכח אל הפועל כדכתיב 'ועשה אותו יום משתה ושמחה על כן היהודים הפרזים... עושים'. משמע שלפי שעשו אותו יום משתה שהייתה שמחתם לשם שמים, ושמחו בקדושת שמו יתברך שנתקדש. ומצווה שקבלו בשמחה עדיין עושין אותה בשמחה. וכמו כן היום כפי מה שמקבלין הימים בשמחה לשם עבודת הבורא – כך מאירין הימים"

בספר "חמדת ימים" נכתבו כמה עצות להשגת השמחה בפורים, וביניהן להכיר ולהתבונן בחסדים, בניסים ובנפלאות שעשה ה' עמנו והציל את נפשנו מכליה, להודות ולשבח לה' על כך. וכן לאכול ולשתות יותר מן הרגיל מתוך כבוד היום, לשמח אנשי משפחתו ולהרחיק כל מריבה, ולשמוח בשמחת החג כמצווה של שמחה ולא בדרך הוללות.
והנה לשונו: "ושוב אחר ערבית נפטרים לבתיהם לשלום שמחים וטובי לב, ונכון להיות כל איש נוהג בביתו כמועדי רגל וימצא בביתו נרות דולקות כמו שבת ויום טוב להורות על רוב שמחתו, וכן נאה לו לעשות להחזיק טובה וחנות למי שעשה לאבותינו ולנו כל הנסים והנפלאות ההם ופדה את נפשותינו ממוות, ועל כן צריכין אנחנו להראות בעצמינו העניין ההוא ולשמוח בישועת אלקינו, להכיר ולידע את החסד הנפלא ההוא עם היות שלא היינו כדאים והגונים בעוצם האשמות אשר אשמנו להעשות הנסים והנפלאות ההם, ובאהבתו ובחמלתו הוא גמלנו כל טוב, ותאזרנו שמחה, אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלקיו.

"ומי הוא זה אשר יבין את זאת ולא יודה וישבח לאדון הכל על כל הטובה אשר עשה לישראל עמו, ויעשה מצוות שמחת ימי הפורים שמחה של מצווה בדעת שלמה וכוונה ראויה, ולא דרך הוללות וסכלות כבוערים בעם, ויתעכב על שולחנו לאכול ולשתות יותר ממה שרגיל מפני כבוד היום נאדר בקדש, וישמח אנשי ביתו, וירחיק מהם כל ריב ומצה, כי רב השלום חופף עלינו תמיד כל היום".

מה מסתתר מאחורי חג הפורים? ואיך מגיעים לשמחה? הרב חיים זאיד בשיעור מיוחד ומחזק לפורים:

 

חודש אדר – ההזדמנות למשוך עלינו שמחה וניסים

רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זצ"ל, בספרו 'אוהב ישראל', מגלה לנו כי בגימטריא המילה 'בשמחה' והמילה 'שנה' זהים בגימטריא, ושווים ל-355, ומכאן הסוד הגדול כי מי שמרבה בשמחה בחודש אדר זוכה לשמחה בכל ימות השנה. "עוד יש לומר 'מרבין בשמחה' כי 'בשמח"ה' הוא עולה מספר (בגימטריא) 'שנ"ה'. רוצה לומר שהשמחה המתעוררת אז באדם ממשכת שמחה וחדוה לכל השנה".

עוד מגלה לנו ה'אוהב ישראל' כיצד ניתן להביא עלינו ניסים ושמחה לאורך כל ימות השנה, והנה לשונו "על ידי זיכרון הניסים והנפלאות הגדולים והנוראים אשר עשה עמנו הבורא יתברך, על ידי זה נעשה ונתעורר ההארה הגדולה שהיה אז בזמן הנס, להיעשות נס כזה גם כן בכל דור ודור לפי הצורך.

"והימים האלה של ימי הפורים נזכרים, היינו הם נעשים בכל דור ודור. ושורש הדבר הוא שעל ידי שאנו מודים ומשבחים לבורא באמת ובלב תמים ובדביקות גדול על שעשה לאבותינו את כל הנסים האלה – בזה אנחנו מעוררים את המקור העליון להשפיע עלינו כל טוב וכל חדווה וששון ושמחה לעשות עמנו נפלאות ונסים לטובה ולהיות בשמחה כל ימי השנה. וזה שאמרו חז"ל 'משנכנס אדר מרבים בשמחה'. שאז נתעוררו הנסים והנפלאות שעשה השם יתברך לאבותינו בימים ההם, וכמו כן יעשה עמנו נסים לטובה" (פרשת זכור ופורים ב').

הרב יצחק פנגר בשיעור נפלא מעניק עצות וכלים מעשיים שבעזרתם נגיע לשמחה אמיתית ואיכותית בחיינו. צפו:

תגיות:שפעפוריםשמחה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה