חדשות מדע וטכנולוגיה

לראשונה: הושתלה בהצלחה כליה של חזיר בגוף אדם

הושגה פריצת דרך רפואית בתחום השתלות איברים: חוקרים בארה"ב גידלו כליה מהונדסת גנטית בחזיר, והשתילו בגופו של המטופל. האיבר תפקד בצורה טובה לאחר ההשתלה, וכעת מומחים מעריכים שמדובר בצעד נוסף בקיצור תורי ההמתנה להשתלת איברים

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

מנתחים מאוניברסיטת ניו יורק הצליחו, לראשונה בהיסטוריה, להשתיל כליית חזיר בגופו של אדם. הכליה תפקדה במשך 54 שעות, והניסוי הוגדר כהצלחה וכצעד משמעותי של התקדמות בתחום השתלות איברים. ד"ר דורי שגב, אחת מחוקרות המחקר מבית הספר לרפואה "ג'ונס הופקינס", אמרה לעיתון האמריקני "הניו יורק טיימס": "זאת פריצת דרך ענקית".

ד"ר רוברט מונטגומרי, מנהל מכון ההשתלות "לאנגוני" באוניברסיטת ניו יורק, שביצע את ההליך, אמר ל"ניו יורק טיימס": "הניתוח עלה על כל הציפיות. זה לא היה שונה מכל השתלה שעשינו מתורם חי. הרבה פעמים כליות שלוקחים מאנשים מתים זקוקות לכמה ימים ואפילו שבועות כדי להתחיל לעבוד. הכליה הזאת פעלה מיד".

אחד האתגרים המרכזיים בפרוצדורה של השתלת איבר הוא שמערכת החיסון של המושתל מזהה את האיבר החדש כגורם זר שחדר לגוף, ולכן היא תוקפת אותו ומביאה להשמדתו. כדי למנוע את פעולה זו של מערכת החיסון, מושתלי איברים נוטלים על בסיס קבוע תרופות שמטרתן לדכא את מערכת החיסון, וההשלכה לכך היא חשיפה מוגברת למחלות זיהומיות וגידולים סרטניים.

על מנת למנוע את דחיית האיבר המושתל על ידי מערכת החיסון, השתמשו החוקרים במחקר זה בחזירים מהונדסים גנטית, שזה אומר שבוצע שינוי גנים בחזיר. בחזיר יש גֵן שגורם ליצירת מולקולה סוכרית הנקראת "אלפא גל", והיא אינה קיימת בגוף האדם. הנחת החוקרים היא שבתאי כליית החזיר קיים אותו גֵן שמייצר את המולקולה הלא-אנושית הזו, וזה מה שגורם למערכת החיסון לזהות את האיבר כגוף זר. משום כך בוצעה הנדסה גנטית בחזירים, ומחקו בהם את אותו גֵן, וכך גדלה כליית חזיר ללא אותו גֵן.

 

האם השתלת איבר מחיה לא טהורה תשפיע רוחנית על המטופל?

חז"ל כתבו כי אכילת מאכלות אסורים גורמת לאטימות רוחנית (="טמטום הלב" בלשון חז"ל) של נשמת האדם, ובכך מקשה על האדם להתחבר לקדושה ולמצוות, ולהרגיש חיבור לעבודת השם.
על חשיבות כשרות המאכלים שאנו מכניסים לגופנו כותב הרמח"ל בספרו "מסילת ישרים" (פרק י"א): "המאכלות האסורות מכניסים טומאה בלבו ובנפשו של אדם עד שקדושתו של המקום ברוך הוא מסתלקת ומתרחקת ממנו... העבירה מטמטמת לבו של אדם, כי מסלקת ממנו הדעה האמיתית ורוח השכל שהקדוש ברוך הוא נותן לחסידים... והמאכלות האסורות יתירות בזה על כל האיסורין, כיוון שהם נכנסים בגופו של האדם ממש ונעשים בשר מבשרו".

האם לפעמים אתה תוהה למה אתה לא מחובר לרוחניות? הרב זמיר כהן מסביר מה עומד מאחורי ההרגשה הזו:

 
אם אכילת מאכל אסור, כדוגמת בעל חיים טמא, משפיעה לרעה על רוחניות האדם ואוטמת את נשמתו לכל דבר שבקדושה, אז האם השתלת איבר מחיה טמאה גם כן תביא להשפעה רוחנית שלילית? והאם השתלת איבר שכזה בכלל מותרת ליהודי מבחינה הלכתית? יצאנו לבדוק.
 

מבחינה הלכתית כל איסורי התורה נדחים משום פיקוח נפש, מלבד שלוש העבירות החמורות של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל לא זו הסיבה היחידה בגינה מותרת השתלת איבר מחיה טמאה, אלא גם בגלל שאין בזה כלל איסור. רבני בית ההוראה המרכזי לדיינות – דין, מסבירים כי קיימים שני סוגי איסורים: איסור הנאה ואיסור אכילה. "חזיר למשל, אינו אסור בהנאה אלא רק באכילה. ולכן מותר לעשות בגדים מהעור שלו או להשתיל מאבריו", הם מסבירים. "לעומת זאת, בשר בחלב נאסר גם בהנאה, ולכן אסור לעשות בו כל שימוש, למעט כמובן צורך פיקוח נפש, שבאופן זה ודאי מותר".

התורה אסרה אכילת בשר שמקורו בחיה טמאה, אך לא אסרה "ספיגת מאכלים" לגוף האדם בדרך שאיננה אכילה. אכילה מוגדרת על פי חז"ל כהכנסת האוכל דרך הגרון (מסכת חולין, דף קג, עמ' ב''; רמב"ם, הלכות מאכלות אסורות פי"ד ה"ג). משום זאת, אגב, מותר לצרוך אוכל דרך אינפוזיה ללא צורך בהכשר, מכיוון שזה אינו נחשב דרך אכילה.

לכן, גם במקרים שאין מדובר בפיקוח נפש מותרת השתלת איבר מחיה שאיננה טהורה (הרב יצחק זילברשטיין, שיעורי תורה לרופאים, ח"ב עמ' 200).

ומה לגבי ההשפעה הרוחנית? חז"ל אומנם כותבים שמאכלים אסורים יוצרים אטימות רוחנית, אך אין הכוונה שעצם החומר שבמאכל הוא האוטם, אלא עצם עשיית המעשה האסור הוא זה שפוגע בטהרת הנפש (מהר"ל, תפארת ישראל, פרק ח; דרשות הר"ן, הדרוש האחד עשר). ולכן, אם הדבר בוצע בדרך של היתר, כדוגמת השתלת איבר מחזיר, אין זה ישפיע לשלילה על רמתו הרוחנית של היהודי.

מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל נשאל לגבי תרומת דם ואיברים מגוי, וכתב כי אין להקפיד על כך כלל, וממידת החסידות, כאשר הדבר אינו דחוף טוב להמתין לתרומה מיהודי כשר. והנה לשונו: "הנה מצד הדין נראה שאין להקפיד בזה כלל, ובפרט שנראה שיש כאן משום פקוח נפש. ורק אם אין הדבר דחוף ואפשר להמתין לקבלת עירוי דם מישראל כשר, טוב להמתין ממידת חסידות... ולכן כשאין העירוי דם דחוף, משום חשש סכנה, ובפרט אם נמצא על ידו ממש דם מישראל כשר, בוודאי הכי עדיף לקבל עירוי מדם הישראל. אולם כשהעירוי דם הוא דחוף לחולה, אין להמתין עד שימצאו דם מישראל כשר, ובוודאי שאין להתחסד במקום שיש חשש פקוח נפש. ויעשו העירוי דם, מדמו של נכרי המוכן ומזומן לכך. ונראה שהוא הדין בכל זה לגבי השתלת כליות, שאם אין הדבר דחוף, ואפשר להמתין, טוב הדבר להמתין כדי להשיג כליות של ישראל כשר, כשהוא תורם כליא שלו, וזהו ע"פ מאמר חז"ל (שבת לג ב') כליות יועצות) "שו"ת יביע אומר חלק ח' - חו"מ סימן י"א(.

 

מה שבאמת גורם לאטימות רוחנית

אז השתלת איבר מחיה שאינה טהורה איננה יוצרת נזק רוחני על האדם, אבל מה שכן גורם לכך היא העבירה, כפי שאמרו חז"ל: "עבירה מטמטמת לבו של אדם, שנאמר: 'ולא תטמאו בהם ונטמתם בם' (ויקרא יא). אל תקרי 'ונטמאתם', אלא 'ונטמטם'". ורש"י מבאר: "מטמטמת - אוטמת וסותמת מכל חכמה" (מסכת יומא, דף לט, עמ' א'), וכן המהר"ל כותב: "כל העושה עבירה הוא נוטה אחר החומרי, ולכך אמר כי העבירה מטמטמת לבו של אדם כולו, שמטמטמת הלב עד שנעשה חומרי לגמרי" (נתיבות עולם, נתיב הצדקה פ"ב).

כל עבירה שאדם עושה, בין אם מדובר על מאכלות אסורים ובין אם מדובר על כל עבירה אחרת, כגון: אי שמירת העיניים, בין אדם לחברו, לשון הרע, חוסר צניעות והחטאת הרבים ועוד, היא זו שיוצרת 'קליפות' על האדם שעוטות על נשמתו וחוצצות בינו לבין הרוחניות והקדושה.

ולהיפך, ככל שאדם מטהר את עצמו על ידי תשובה, עזיבת החטא ועשיית מצוות הוא נעשה מרומם יותר, מחובר יותר לקדושה ומרגיש יותר חיבור וטעם בעבודת השם.

הרב זמיר כהן נותן הדרכה קצרה וחשובה למי שחפץ להתחזק בעבודת השם. צפו:

 

רוצה להתקדם בעבודת השם, ומרגיש שזה קשה לך מדי? הרב זמיר כהן במסר מרגש שייתן לך כוחות:


מה זה מזון רוחני לנשמה? הרב זמיר כהן מסביר 3 דברים המספקים אור לנשמה שבאמצעותם מגיעים לשמחה אמיתית:


איך מתמודדים עם תחושה של חוסר סיפוק בחיים? קבלו עצה נפלאה שתעזור לנו להתמלא בשמחה אמיתית בחיי היומיום:

תגיות:חזירחדשות מדעהשתלת כליה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה