חודש אלול 2023

רוצים שנה מדהימה? 7 דברים שאסור לשכוח לעשות לפני ראש השנה

איך זוכים לישועות וגזרות טובות בראש השנה? איך זוכים לסלק את הקטרוגים מעלינו? איך מנצלים את ימי חודש אלול כך שהשנה הבאה תהיה שנה באמת מתוקה ונפלאה? 7 דברים שחייבים להספיק לעשות לפני ראש השנה

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

עוד רגע מגיע לו ראש השנה, היום בו ייקבע מה יהא עלינו בשנה הקרובה – האם השנה נמצא סוף סוף את הזיווג המיוחל? האם השנה נזכה לפרי בטן? באיזו דירה נגור השנה? וגם הפרטים הכי קטנים של היום-יום, כמו כמה פעמים יצפרו לנו על הכביש, כמה פעמים נזכה השנה לשמוע מילה טובה מהמורה של הילדה, האם שוטר יעצור אותנו לבדיקה באמצע הדרך בדיוק כשאנחנו ממהרים, ואפילו אם שקית האשפה תקרע לנו ותשאיר מאחוריה שובל של נוזל בניחוח מיוחד...

אז כדי שנזכה לגזרות טובות ולישועות, יש כמה דברים שכדאי שנספיק לעשות לפני ראש השנה:

1. להחזיר גזל, הלוואות ופריטים ששאלנו מאחרים
לראש השנה יש להיכנס נקיים מחובות, ולכן נהוג להחזיר פריטים שונים ששאלנו מאחרים. וכן להחזיר הלוואות, וכמובן להיזכר אם גזלנו מאחרים ולהשיב את הגזלה.  
נבדוק אם ישנם חפצים בביתנו שלא שלנו וטרם החזרנו, כגון ספרים, פריטי לבוש, כלי מטבח או כלי עבודה וכו'; נבדוק אם גזלנו פריטים מבתי מלון, או כלי כתיבה ממקום העבודה; נבדוק אם יש לנו חוב במכולת השכונתית, נחשוב אם שאלנו סכום כסף מחבר וטרם החזרנו; ניזכר אם שאלנו מוצרי מזון מהשכנים וטרם החזרנו. אם אנו חלילה מזלזלים בממונו של האחר, איך נוכל לבוא בבקשה לה' בראש השנה לפרנסה טובה וברווח?

איזו עבירה מונעת מהתפילות שלנו להתקבל? הרב יגאל כהן במסר מפתיע ומעורר מחשבה:

 

2. לבקש מחילה מהורים, אחים ואחרים שאולי שמא פגענו בהם
בראש השנה נרצה להסיר קטרוגים מעלינו, ולכן עלינו לנסות להיזכר במי אולי פגענו, למי ייתכן ויש טרוניה או קפידה עלינו, ולבקש מחילה מהם. כדאי גם כן לבקש מחילה וסליחה מהקרובים (הורים, בעל/אישה, אחים),וכן מאחרים שאולי בלי משים פגענו בהם.

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

 

3. לקחת קבלה קטנה
כדי שנוכל לזכות בדין עלינו להוכיח לקב"ה שגם אם אין אנחנו עדיין מושלמים ומתוקנים, יש לנו שאיפה להתקדם, להשתפר ולהיות טובים יותר. הדרך להוכיח שאיננו יהודים שעומדים במקום היא לקחת על עצמנו קבלה אחת קטנה וקבועה. בזכות זאת אנו מוכיחים את הרצון שלנו להתקרב אל ה' ולעשות רצונו. בזכות זאת אנו מראים "למענך אלוקים חיים", ואז אנו יכולים לבוא בראש השנה ולבקש חיים ואת שאר בקשותינו.
קראו כאן 111 רעיונות לקבלה קטנה שתעשה לכם את השנה.

 

כיצד ניתן להגיע מוכנים לראש השנה? מה כוחה של קבלה קטנה ויציבה? הרב חיים זאיד מגלה את סודו הכמוס של ראש השנה:

 

4. חשבון נפש
החודש  האחרון של השנה מוקדש לסיכום השנה שחלפה ולהכנה לקראת השנה החדשה שבפתח. נבדוק עם עצמנו באילו תחומים בעבודת השם התקדמנו השנה, באילו תחומים יש מקום עוד לתקן, ובאילו תחומים נרצה להתמקד בשנה הבאה. נבדוק איפה אנחנו עומדים במצוות שבין אדם למקום ובמצוות שבין אדם לחברו; נבדוק באילו מידות בנפשנו יש לעשות צעד אחד קדימה; נחשוב איפה היינו רוצים לראות את עצמנו בעוד שנה מהיום בעבודת השם.

מומלץ לעשות "רשימת שאיפות רוחניות", לפרט באילו נקודות ותחומים היינו רוצים להיות טובים יותר. בשלב הבא של חשבון הנפש כדאי "להוריד" את השאיפות לפסים פרקטיים ומעשיים, שיגדירו לנו צעד אחד של התקדמות באותם תחומים. לדוגמא, אם היינו רוצים להשתפר בלימוד התורה – נגדיר שאיפה של "להקדיש עוד X דקות של לימוד תורה כל יום בין השעות האלה והאלה", או לדוגמא אם נרצה להשתפר במידת העצלות, נגדיר משימה יום-יומית קטנה שתכריח אותנו להתקדם, כמו לדוגמא "לקום כל בוקר 10 דקות מוקדם יותר".
כך ניצור לעצמנו רשימה של שאיפות, שכל אחת תקדם אותנו צעד אחד קדימה בתחומים בהם היינו רוצים להשתפר. נתחיל לקחת על עצמנו צעד אחד מתוך הרשימה, וכשנכבוש אותו והוא יהיה לנו לטבע והרגל, נעבור לצעד הבא ברשימה.

כך בסוף השנה הבאה עלינו לטובה נראה כמה התקדמנו והשתנו לטובה בזכות אותה "תוכנית עבודה רוחנית" שבנינו לעצמנו בתחילת השנה.

כל אדם שרוצה להגיע ליעד כלשהו בחייו, הן בתחום המקצועי, בריאותי או רוחני חייב לבנות לעצמו תוכנית עבודה של צעדים שיקדמו אותו לקראת היעד. היעד הראשוני שלנו כיהודיים הוא להגיע לתכליתנו, וכדי להגיע ליעד צריך גם כן לתכנן תוכנית צעדים. ביצוע תוכנית עבודה פעם בשנה לפחות, תאפשר לנו להניע את הגלגלים הרוחניים שלנו קדימה אל עבר היעד.

תוכלו גם כאן להיעזר ברשימת הקבלות כדי ליצור תוכנית עבודה רוחנית עתידית לשנה החדשה.

 

5. התרת נדרים
כשעומדים בפני משפט לא נרצה להיראות כדוברי שקרים שמבטיחים ולא מקיימים. לכן נהוג לערוך בבתי כנסיות בבוקרו של ערב ראש השנה התרת נדרים לציבור, וזאת כדי שלא נכנס לראש השנה עם הבטחות, נדרים, הנהגות שקיבלנו על עצמנו והתחייבויות שלא קיימנו.

 

6. תפילות, תפילות, תפילות
חודש אלול הוא חודש של תפילות. כדאי לנצל ימי קרבה אלו ולבקש על כל היקר לנו – בני משפחתנו, אנו ועל כלל עם ישראל. נבקש על כל תחומי החיים: בריאות, אריכות ימים, פרנסה, שלום בית וזיווג, על ילדינו (שנולדו ואלה שטרם נולדו). נבקש לזכות לתשובה שלמה, נבקש לזכות להגיע אל תיקוננו המושלם, נבקש כוחות לעשות את רצונו של ה', להתעלות, להשתנות, להיות טובים יותר. נבקש להתקרב אל ה' ולעשות לו נחת רוח. נבקש על עם ישראל שיזכה בתשובה שלמה, ונבקש כמובן על הגאולה השלמה.

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

 

7. להיות אנחנו בגרסה הכי טובה
בתורה מסופר שכאשר גרש אברהם את הגר ואת ישמעאל, היה ישמעאל חולה, והקב"ה זימן לו באר מים כדי שיחיה. הגמרא אומרת "אמר רבי יצחק אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה, שנאמר 'כי שמע אלקים אל קול הנער באשר הוא שם'" (מסכת ראש השנה, דף טז, עמ' ב'). והמדרש אומר על כך: "אמר רבי סימון קפצו מלאכי השרת לקטרגו. אמרו לפניו: ריבון העולמים, אדם שהוא עתיד להמית את בניך בצמא אתה מעלה לו באר? אמר להם: עכשיו מה הוא, צדיק או רשע? אמרו לו: צדיק. אמר להם: איני דן את האדם אלא בשעתו" (בראשית רבה, פרשה נ"ג, פסקה י"ד).

אף על פי שישמעאל עשה מעשי רשע ועתיד היה להיות רשע, באותה שעה הוא עשה תשובה, התחרט על העבר ונטש את עבודת האלילים. כיוון שבאותה שעה הוא היה צדיק והפך לאדם אחר, דן אותו הקב"ה לפי מצבו הנוכחי – "באשר הוא שם".

כלומר, בראש השנה איננו נידונים על פי עברנו או על פי מה שאנו עתידים לעשות, אלא על פי מצבנו הנוכחי בלבד. ולכן עלינו להשתדל בחודש אלול להיות אנחנו בגרסה הכי טובה שיכולה להיות, כי על פי מצבנו הנוכחי הקב"ה ישפוט אותנו בראש השנה - "באשר הוא שם".
נשתדל להדר אפילו בדברים שאנו לא מקפידים עליהם ביתר ימות השנה, נרבה במצוות ומעשים טובים, נרבה בצדקה, נרבה בלימוד תורה, נעשה תשובה על מעשינו השליליים, ננהג במידות טובות, נוותר לאחרים ולבני הבית, נעשה חסד, נתלבש בצניעות, ונעשה הרבה טוב.

תגיות:חודש אלולישועות

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה