הלכה

מה השכר על נתינת צדקה, ולמי עדיף לתת? 11 הלכות שאולי לא ידענו

האם גם עני חייב לתת צדקה? ומה בנוגע לנשים? האם מעשר כספים הוא חובה? 11 הלכות צדקה, מתוך ספר ההלכה מאיר העיניים "ילקוט יוסף"

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. מדוע חשוב להקפיד על מצוות צדקה?

מצות עשה לתת צדקה כפי השגת ידו, והמתעלם ממצוות הצדקה עובר על "לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך", ונקרא בליעל וכאילו עובד אלילים, ועל כן יש להיזהר מאוד במצוה זו.

2. במה זוכה אדם הנותן צדקה?

לעולם לא יבוא לאדם היזק על ידי שנתן צדקה, וכל המרחם על העניים הקב"ה מרחם עליו. הצדקה דוחה את הגזירות הקשות, וברעב תציל ממוות. אדם הפותח את ידיו ליתן צדקה נפתחים לו שערי שמים לקבל תפלתו. הצדקה דוחה את הגזירות, ומאירה לכל השבוע בסוד וצדקתו עומדת לעד, ואילו מצוה אחרת אינה מאירה כי אם יום אחד.

3. האם גם עני חייב לתת צדקה?

כל אדם חייב לתת צדקה, ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב לתת ממה שיתנו לו. מי שרוצה לזכות את עצמו, יתגבר על יצרו הרע וירחיב ידו.

4. רוצה לתת צדקה  למי יתן?

יש להעדיף לתת צדקה לבן תורה היושב ועוסק בתורה, שכבר אמרו חכמים, אם בקשת לעשות צדקה - עשה עם עמלי תורה. אם זכה שבנו יהיה בן ישיבה העוסק בתורה, חייב להשתדל ולהתאמץ לתמוך בידו כפי כוחו, ויכול לתמוך בו ממעשר כספים ומכספי צדקה, אך לא יתן את כל הצדקה לבן, אלא יתן חלק לעניים אחרים.

5. באיזה אופן ראוי לתת צדקה?

טוב לתת צדקה לעני לפני התפילה, וצריך לתת את הצדקה בסבר פנים יפות, בשמחה ובטוב לבב, משום שאם נתן לעני בפנים זעופות - הפסיד זכותו, אפילו אם נתן לו סכום גדול, וגם עובר על לאו של "ולא ירע לבבך בתתך לו".

6. האם לכל עני שמבקש צריך לתת צדקה?

עני המבקש צדקה יש להשתדל שלא להשיב פניו ריקם, ויתן לו אפילו סכום קטן.

7. באיזה אופן יש לתת צדקה?

טוב ליתן צדקה לעני לפני התפילה, וצריך לתת את הצדקה בסבר פנים יפות, בשמחה ובטוב לבב, משום שאם נתן לעני בפנים זעופות - הפסיד זכותו, אפילו אם נתן לו סכום גדול, וגם עובר על לאו של "ולא ירע לבבך בתתך לו".

8. האם חובה לתת מעשר כספים?

אין חיוב גמור לתת מעשר כספים ממשכורתו, אך רבים נוהגים לתת מעשר כספים ורואים בזה סימן ברכה.

מה טוב ומה נעים שהרוצה להפריש מעשר מכל רווחיו וממשכורתו, יתנה מראש לפני שיבוא לו הרווח או המשכורת, שיוכל לעשות בכספי המעשר כל מצווה שירצה כפי ראות עיניו. אם לא התנה כן בפירוש, יעשה התרה בפני שלושה על שלא אמר שהוא מפריש המעשר בלי נדר, ואחר שיתירו לו יתנה התנאי הנ"ל.

אם שעתו דחוקה מבחינה כלכלית, ואין ידו משגת לנהוג מעשר כספים מכל משכורתו או רווחיו, יתנה מראש שיתן המעשר רק לאחר ניכוי הוצאות ביתו. אבל מי שחננו הקב"ה בעושר, יתן כל כספי המעשר לעניים, לאביונים, לעמלי תורה ולישיבות הקדושות.

9. האם רשאי להוציא מכספי המעשר עבור פרנסת הילדים?

הנוהג להפריש מעות מעשר ממשכורתו ומכל רווחיו, רשאי לנכות מכספי המעשר את תשלום פרנסת וכלכלת בניו ובנותיו הגדולים (מעל גיל שש שנים), אפילו אם הם סמוכים על שולחנו, וכל המפרנס את בניו ובנותיו נחשב כעושה צדקה בכל עת.

10. לאלו מטרות נוספות ניתן לתת מעשר כספים?

רשאי לסייע ממעות מעשר בהוצאות נישואי בניו ובנותיו כגון לצורך דירה ורהיטים, כדי שיוכלו לבנות את ביתם. כל שכן כשבניו ממשיכים לעסוק בתורה, וכן כשבנותיו נישאות לתלמידי חכמים השוקדים באהלה של תורה, שמצוה גדולה היא לפרנסם בכבוד, וצדקה גדולה היא, והקרוב קרוב קודם.

עוד מותר להשתמש בכספי מעשר עבור מלמד לבנו המלמדו תורה או להחזקת בניו בישיבות הקדושות.

11. האם גם נשים חייבות במצוות הצדקה?

מותר לתתן צדקה בלילה, ואין מצות הצדקה נחשבת למצות עשה שהזמן גרמא, על כן נשים חייבות במצות צדקה.

כסף שהיה מונח זמן רב בקופת צדקה ולא באו לרוקנה, ואין אפשרות להשיג את הכתובת, מן הראוי לשאול עליהם אצל חכם מעיקרו של נדר, ויתנו את הכסף שבקופה למוסדות אחרים שיש להם מעין אותה מטרה של הקופה.

תגיות:הלכהצדקה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה