הדף היומי

אני נרדם באופן קבוע בשיעור התורה. האם להמשיך ולהגיע?

במה זכה המהר"ם שפירא לזכות את הרבים בלימוד הדף היומי, כיצד נזכה לסיים את התורה כולה, והאם יש הבדל בין לימוד תורה בבית לבין השתתפות בשיעור תורה? קבלו את כל התשובות

אא

הרב שמואל ברוך גנוט מעורר אודות חשיבות לימוד דף יומי. כה דבריו: "כשהייתי ילד, הראה לי אבי במחזור לראש השנה, בפירוש המודפס במחזור רבה באותיות הקטנות (במעשה אורג במוסף יום א' של ר"ה בסוף ברכת אתה גיבור), על הפיוט "אטומים להחיות בטללי שנה", שכתב בשם רבינו יחיאל מפריז, שהתלמידים בעת שעוסקים בתורה מתוך עייפות ונרדמים תוך כדי לימוד, ובאמצע השינה זב מהם קצת רוק. הקב"ה שומר את אותו הרוק ועושהו טל של תחיית המתים. הגוף כבר נהפך לעפר ותולעים בתוך הקבר, ואין שום דבר בעולם שיועיל להקימו לתחייה, אפילו לא מצוות ומעשים טובים, כי אם אור התורה בלבד.

אלו דבריו של רבי משה פיינשטין זצ"ל אודות גודל חשיבות לימוד "דף היומי": "הנה בדבר עצם לימוד הדף יומי שהנהיג הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל ונתקבל בעולם, הוא ענין גדול, מלבד עצם מצות למוד תורה שמקיים בכל מה שילמד אף רק מסכתא אחת כל ימיו, הרי יש מצוה שילמד כל התורה… וקיום מצוות לימוד כל התורה יש בלימוד הדף היומי, שהרי ילמדו במשך ז' שנים כל הש"ס ולכן הוא ענין גדול מאד. (שו"ת אגרות משה, יו"ד ח"ב סימן קי) 

על ידי לימוד דף גמרא אחד ביום, זוכים בתוך 7 שנים לסיים את כל הש"ס. כך זכה דורינו שעשרות אלפי יהודים יזכו לסיים את הש"ס כולו. דבר שבדורות עברו היה נחלתם של יחידי סגולה.

מעניין להיווכח בתשובתו של הרב שמאול הלוי וואזנר, שנשאל כך: "במה זכה הגאון ר' מאיר שפירא זצ"ל לזכות הרבים שלא היה כדוגמתו בלימוד הדף היומי?"

כה השיב הרב וואזנר: "היתה לו שאיפה כל ימיו לרומם קרן התורה וקרן ישראל, והיה מנהיג ותלמיד חכם עצום גדול בתורה ויראה ואוהב ישראל ממדרגה ראשנה, ובוודאי היה זה תפקיד נשמתו הטהורה מן השמים". עוד מוסיף הרב וואזנר וכותב כי "ידוע שהאדמו"ר מגור ר' אברהם מרדכי זצ"ל אמר לו, איני מקנא בכם על המצווה הגדולה הזאת, אבל מקנא אני בכם על המצווה שעשיתם לפני זה שהביאה מצוה זאת בבחינה מצוה גוררת מצוה". (שו"ת שבט הלוי חי סימן יג)

"נוח לי יותר ללמוד דף יומי לבדי בבית", פנה יהודי לרב גנוט בשאלה. "האם עלי להתאמץ כדי להשתתף בשיעור, וללמוד את הדף היומי בציבור?"

הרב גנוט ציטט לו את דברי הביאור הלכה (סימן קנה ס"א ד"ה ויקבע), שכתב: "והנה עצם הלימוד, אף שכשהוא לומד ביחידי הוא גם כן מקיים מצוות עשה של תלמוד תורה, מכל מקום לכתחילה מצווה להדר כל מה שיכול ללמוד בחבורה, שעל ידי זה יש כבוד שמים יותר. וכן אמרו חז"ל בכמה מקומות: 'ברב עם הדרת מלך', וכבר אמרו חז"ל (ברכות דף ו) שיש נפקא מינה בין מי שלומד ביחידי, דאף שהקב"ה קובע לו שכר על זה מ"מ לא מכתבן מליה בספר הזכרונות, משא"כ כשלומד שלא ביחידי, נאמר עליהם בכתוב: 'אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו... וייכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו'. וכל שכן כשלומדים בעשרה יחד, דאז קדמה שכינה ואתיא…, גם אמרו חז"ל שאין התורה נקנית אלא בחבורה. עוד אמרו חז"ל (ברכות דף סג) על הפסוק 'הסכת ושמע ישראל' – 'עשו כתות כתות ועסקו בתורה', גם על ידי זה נושא הקדוש ברוך הוא פנים לישראל… ולא עוד אלא שהן מלמדים את התורה ויושבים אגודות אגודות ועוסקים בתורה".

הדף היומי הוא יוזמה שהגה הרב מאיר שפירא מלובלין, ושהכריז עליה ביום ט' באלול ה'תרפ"ג (21 באוגוסט 1923), בכינוס של תנועת אגודת ישראל בפולין. יוזמה זו מבוססת על מספר הדפים שבכל מסכתות התלמוד הבבלי בדפוס וילנא – 2,711 – ומצמידה לימוד דף לכל יום במחזוריות של כ-7 שנים וחצי.

המהר"ם (תרמ"ז, 1887 - ז' בחשוון תרצ"ד) חי 46 שנה בלבד ונפטר ללא ילדים, אך מורשתו הרוחנית ורעיון "הדף היומי" – מחוללים מהפכה של ממש עד ימינו אנו.

תגיות:הרב וואזנרלימוד תורה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה