כתבות מגזין

עדות מכלי ראשון: "הרופאים נואשו ממצבי, ובזכות שתיקה בשעת התפילה – נושעתי"

השבוע חל יום ההילולא של התוספות יום טוב שתיקן את תפילת "מי שברך" לכל מי שנמנע מלדבר בשעת התפילה. ליקטנו סיפורים מפעימים המעידים על ניסים ונפלאות שנראים בזכות הקפדה זו. כוחה של שתיקה

  • ה' אלול התשע"ט
(צילומים: shutterstock / עיבוד: הידברות)(צילומים: shutterstock / עיבוד: הידברות)
אא

הרס וחורבן ואלפי הרוגים במיתות משונות, הניחו אחריהם מאורעות ת"ח ות"ט ביהדות אוקראינה. הרב יום-טוב ליפמן הלר, המכונה "בעל התוספות יום טוב", אשר יום ההילולא שלו חל השבוע, תיקן אז את קינת "אלה אזכרה בדמעות שליש" עבור הנספים. כמו כן הוא התקין לומר את תפילת "מי שברך" ל"כל מי ששומר פיו ולשונו שלא לדבר בעת התפילה". קהילות רבות בארץ ובתפוצות קיבלו את תקנתו וקוראות את ה"מי שברך" בקול גדול לפני קריאת התורה, למען יתעורר העם שלא לדבר בעת התפילה.

לרגל יום ההילולא של בעל התוספות יום טוב, ליקטנו שני סיפורים מפעימים על זכות השתיקה בשעת התפילה, והרווח החומרי והגשמי – ניסים ונפלאות שרואים אנשים עד היום הזה בזכות קבלתם זו.

 

"לך נא אל התוספות יום טוב ואמור לו שיקיים ברכתו ב"מי שברך" ויפעל לי ישועה"

בבית כנסת מרכזי בלונדון, אשר הרבה נגידים ועשירים מתושבי האזור קובעים בו מקום לתפילתם, שימש רב יהודי זקן ישיש וצדיק שהתאמץ בכל כוחו לעורר על הזהירות משיחה בשעת התפילה וקריאת התורה, אך לא עלה לו הדבר בנקל, באשר רוב המתפללים היו בעלי עסקים שראשם ורובם שקוע במסחר ובקנייני העולם. יום אחד עלה הרב על הבימה והכריז: 'שמעו נא רבותיי, זקן אני ואין בכוחי לעורר עוד על עניין זה. על כן מעתה אנהיג בבית הכנסת מנהג חדש, בכל שבת אחר קריאת התורה יכריז השמש בקול גדול את ה'מי שברך' הידוע של בעל התוספות יום טוב, שבו מברך בכל הברכות למי ששומר את פיו מלדבר בעת התפילה. מעתה, מי שרוצה לזכות בברכת התוספות יו"ט - יקבל על עצמו להימנע מלדבר בתפילה, ויזכה לברכה".

לאחד מהמתפללים היה בן שהתבגר ומשום מה לא מצא עדיין את זיווגו. כשומעו את דברי הרב הישיש שהכריז על ההנהגה החדשה, חשב: 'הרי מצפה אני לישועה ומשתוקק מאד למצוא זיווג הגון לבני, אם כן אעשה עסק עם התוספות יום טוב, אנסה כמה שבועות להימנע מלדבר בשעת התפילה, ואולי אזכה לישועה בזכות ברכתו'. ואכן, הלה קיים את קבלתו. באומץ ובגבורה התגבר על כל ניסיונותיו, ולא הוציא הגה מפיו מתחילת התפילה ועד תומה. עברו כמה שבועות, ומשראה שהישועה בוששה מלבוא, החליט בלבו: 'כאן בלונדון הבירה קבור איש צדיק וגדול, הרב רבי שלום משאץ זצוק"ל, אשר הבטיח בצוואתו שיפעל ישועה לכל מי שיבוא על קברו ויקבל על עצמו להיטיב דרכו לשמים בדבר אחד. והנה אני היטבתי דרכי וקיבלתי על עצמי קבלה טובה זו בכדי שהתוספות יום טוב יפעל לי ישועה, ועדיין לא נושעתי. אסע לציון הרבי משאץ ואתבע ממנו שיפעל עבורי'. ביום חמישי קם ונסע אל הציון. בעמדו שם אצל הצדיק, אחרי שאמר כמה פרקי תהלים, שפך את שיחו לפני הצדיק, שטח את כל סיפורו וטען: "אתה הבטחת שתלך אל האבות הקדושים לפעול, לך נא אל זקנך התוספות יום טוב ואמור לו שיקיים ברכתו ב'מי שברך' אשר לו - ויפעל לי ישועה".

למחרת, ביום ערב שבת קודש, קיבל היהודי טלפון עם הצעת שידוך עבור בנו. ההצעה התקדמה בצעדים מהירים ביותר, וביום שלישי שלאחריו נגמר השידוך במזל טוב. דבר פלא התברר לאחר השידוך, שאבי אמה של הכלה הוא ממשפחת הלר, המיוחסת בן אחר בן לבעל התוספות יום טוב זיע"א.

 

"כאשר ערכו אצלי בדיקה חוזרת, נדהמו הרופאיםלהיווכח שהמספרים ירדו באופן דרסטי"

אברכי קהילה במונטריאול שבקנדה מספרים כי מידי שבוע הם נוהגים לתלות מודעה אחרת בעניין חשיבות ההימנעות מדיבור בשעת התפילה, במסדרון של בית הכנסת במקום בולט, כדי שהמודעה תפגוש את המתפללים הבאים לתוכה להתפלל.

באחד השבועות התארח במקום אורח - אחד מחסידי קלויזנבורג, המתגורר בעיר יוניאן סיטי שבארה“ב, והגיע למונטריאול לרגל שמחה משפחתית. בליל שבת הגיע אותו אדם להתפלל תפילת קבלת שבת בבית מדרשם ברחוב, משום קרבת המקום לבית אכסנייתו, והתרגש מאוד בלבו כאשר ראה את המודעה הגדולה התלויה "שהשתיקה בשעת התפילה מסוגלת לכל הישועות", מפני שהוא עצמו חווה סיפור אישי בעניין זה, והוא רואה עין בעין ניסים גדולים וישועה עצומה שנעשו לו בזכות השתיקה בשעת התפילה.

והנה הסיפור המלא כפי שנשמע מפי יהודי זה, ר‘ אלכסנדר משה בן לאה לאנדא לרפואה שלמה,  ומתפרסמים כאן ברשותו, כדי שהדבר יעמוד לזכותו לרפואתו השלימה והמהירה על ידי ההתעוררות והחיזוק בעניין נשגב זה.

"הסיפור החל לפני כעשרה חדשים, בסוף חודש טבת תשע“ה. התחלתי להרגיש כאבים חזקים באזור הכליות. חשבתי תחילה שיש לי אבנים בכליות, ומהן באים הכאבים. הלכתי לרופא לערוך בדיקה, ולאחר שראה את התוצאות הוא אמר לי שאין אבנים בכליות אבל הוא רואה שם דם. הוא שלח אותי לסדרת בדיקות מקיפות, בדיקות סי.טי ובדיקות דם שונות, ולאחר כמה ימים בישרו לי הרופאים את הגרוע מכל, שנתגלתה אצלי המחלה הנוראה ר“ל, גידול ממאיר שהתחיל באזור הכבד, וכבר הספיק להתפשט לכל האיברים מסביב. הסיכויים לצאת מזה הם נמוכים, ה' ירחם, עד כדי כך שאפילו לא היה שייך לעשות ניתוח כדי לחתוך את הגידול, והמצב היה בכי רע.

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

"תיכף כאשר נודע לי דבר המחלה המקננת בגופי, סיפרתי את הדבר לכל חבריי וידידיי. לא ניסיתי להסתיר, כי הייתי סבור שככל שיותר אנשים יתפללו עליי, יש כמובן יותר סיכויים שיתקבלו התפילות בשמיים והשם יתברך ישלח לי רפואה שלימה במהרה. בשבת הראשונה לא באתי להתפלל בבית המדרש בעירי, מפאת חולשתי הגדולה, אך במשך השבוע שלאחר מכן החלו כוחותיי לחזור אלי אט-אט. דיברתי עם עסקנים ואנשים שונים שנסכו בי תקווה והרגיעו  אותי. ניסיתי להתחזק ככל היותר באמונה שלימה בבורא כל העולמים שיושיע אותי ממחלתי, ולא הנחתי לייאוש להשתלט עלי בשום אופן.

"בשבת השנייה, כשהרגשתי טוב יותר, הלכתי כבר להתפלל בבית הכנסת. לפני התפילה ניגש אליי הגבאי ושאל אותי אם אני מסכים שישתמש בשמי בכדי לערוך מגבית ללא התרמת כספים. הסכמתי לכך בחפץ לב. הוא עלה על הבימה לפני קריאת התורה, החל לתאר ברבים את מצבי, וקרא לכל המתפללים לקבל על עצמם שלא לשוחח בעת התפילה מ'אדון עולם' עד 'אדון עולם', ובזכות זה ישלח הקב"ה רפואה שלימה למחלתי.

"ואכן, קריאתו נענתה אצל קהל המתפללים. ביום שלישי שלאחר מכן עלה הגבאי לביתי לבקרני, והגיש לי דף עם שמונים חתימות של מתפללי בית המדרש, אשר חתמו בכתב ידם שהם מתחייבים להיזהר לא לשוחח דברים בטלים בכל זמן התפילה מתחילתה ועד סופה, אף לא בעת מכירת העליות או בין גברא לגברא, והדבר ייזקף לזכותי שאזכה לרפואה שלימה.

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

"בשבת שלאחר מכן שרר שקט מוחלט בבית הכנסת בכל עת התפילה, וכך המשיך הדבר, והאנשים מחזיקים בהתחייבותם. בינתיים התחלתי לעבור טיפולי כימותרפיה, ומצב מחלתי התחיל להשתפר באופן מדהים. בהתחלה עמדו אצלי המספרים במחזור הדם על 33,000 מפאת המחלה (אצל אדם בריא המספר עומד על 32), ולאחר 12 שבועות, כאשר ערכו אצלי בדיקה חוזרת, נדהמו הרופאים להיווכח שהמספרים ירדו באופן דרסטי, עד 3,200. הרופא התקשר אלי מיד, ואמר לי בהפתעה מהולה בהתרגשות שהדבר בלתי נתפס ועל פי מדעי הרפואה אין הוא יכול להסביר בשום פנים ואופן עובדה מדהימה זו. בדרך כלל יורדים המספרים רק כמה אלפים בתקופה קצרה כזאת, וכאן הם ירדו בכמעט 30,000. כמו כן מצאו שהגידול כבר התחיל להיעלם באופן ניכר, מעבר למצופה, והדבר נותן הרבה תקווה שאוכל להירפא ממחלתי על ידי טיפולי ההמשך בעזרת ה'.

"המשכתי לעבור את הטיפולים, ולאחר 12 שבועות ערכו בדיקת מעקב נוספת. ושוב, הרופא מתקשר אליי בהתפעלות ומבשר לי שהמספרים עומדים כבר מתחת ל-300. הם אף פעם לא ראו דברים כאלה, וכל עובדי המחלקה בבית החולים יודעים לספר על המקרה שלי ועל הנס הגדול שראו אצלי.

"אני בטוח בלי שום ספק שזכות זו של שתיקה בשעת התפילה היא שעמדה לי עד עתה, ועומדת לי בהווה וכן בעתיד, בעזרת ה', ורק הודות לכך המספרים יורדים ומצבי משתפר מיום ליום . לפני ראש השנה שעבר כתבתי מכתב מרגש לכל ידידיי בבית המדרש, ובו הודיתי להם מקרב לבי על המאמצים וההשתדלויות שעשו בעבורי, וביקשתי מהם שימשיכו הלאה להיזהר ולהקפיד על דבר חשוב ונשגב זה, ובזכות זה ישמע הקב"ה לתפילותיי, לשלוח לי רפואה שלימה מן השמים.

"הסכמתי לפרסם את סיפורי ברבים, בכדי שכולם יראו שיש חשיבות עצומה להימנעות מדיבור בשעת התפילה וקריאת התורה, כפי שראיתי וחוויתי על גופי עין בעין שסגולה זו התקיימה אצלי במלוא מובן המילה“.

תגיות:שתיקהשעת התפילהבעל התוספות

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה