דברי תורה קצרים

השודד שהפסיק את מעשיו הרעים – בזכות האמת

בדברי חז"ל הקדושים מבואר שגנות חמורה יש לשקר, ומעלה גדולה לדובר דברי אמת. הבה נתבונן בדבריהם

| ז' אב התשע"ט |
(צילום: shutterstock)
אא

בדברי חז"ל הקדושים מבואר שגנות חמורה יש לשקר, ומעלה גדולה לדובר דברי אמת. הבה נתבונן בדבריהם: הנה אמרו בתלמוד בבלי (במסכת סנהדרין דף ק"ג), "אמר ר' חסדא אמר ר' ירמיה בר אבא: ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה, כת ליצנים, כת שקרנים כת חנפים, כת מספרי לשון הרע. כת שקרנים, שנאמר: 'דובר שקרים לא יכון לנגד עיני'". ועוד אמרו חז"ל (בגמרא שם בדף צ"ב): "אמר ר' אלעזר: כל המחליף בדיבורו, כאילו עובד ע"ז. כתיב הכא (בראשית כ"ז) 'והייתי בעיניו כמתעתע', וכתיב התם (חבקוק ג') 'הבל המה מעשה תעתועים'".

בא וראה כמה מדת האמת גדולה, כאשר ביאר ספר חסידים (סימן תרמ"ז), וז"ל: "מעשה ברשע אחד שאמר לחכם, אלו היית מורה לי תשובה דבר אחד הייתי עושה, ואפי' קשה ביותר. א"ל 'אל תכזב', ובזה לך תשובתך מקובלת. אמר הרשע זה אסבול אע"פ שקשה לי ביותר. כשבא לגזול, אמר בלבו אם ידעו כי אני אומר אמת, גזלתי יתלוני, ואם אומר שקר, היא אכזב, ונמנע. פעם אחת הפקיד לידו המלך את הכלי שהיה כסף וזהב בו, והיה יצרו אומר לו לגוזלו, חשב בלבו אני צריך לישבע על שקר ואעבור על מצות מורי, נמנע והלך לו. פעם אחת רצה לבוא על הזונה, אמר אם יכירו אותי, אם אומר שקר אעבור על מצות מורי, נמנע והלך לו. כך שב מכל עונותיו, לכך נאמר (משלי ל', ח') 'שוא ודבר כזב הרחק ממני', וזהו שנאמר (צפניה ג', י"ג) 'שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית'". עכ"ל.

והובא מעשה זה באופן אחר קצת בספר העיקרים (לגאון ר' יוסף אלבו זצ"ל, אשר חי לפני בערך 550 שנה בספרד, מאמר שלישי פרק ל'), וז"ל: "כבר אמרו על אחד מן החכמים האחרונים שבא אליו לסטיס מזויין ובעל עבירות ואמר לו, אני רוצה לשוב בתשובה ולשמור מצות השם יתברך אלא שאיני יכול להעמיס על עצמי ריבוי המצות שבתורה, כי לא אוכל שאת המשא ההוא. ואמר לו החכם, תקבל עליך דבר אחד בלבד לשמרו כראוי, ואמר לו הן, אמר לו החכם אם כן, 'קבל עליך לומר האמת'. וקבל עליו והלך לדרכו. לימים היה הולך אותו הליסטים ללסטם איש אחד ולהרגו, ופגע בו איש אחד אמר לו היכן אתה הולך, ונזכר אותו הליסטים מה שקבל עליו לומר אמתם וספר לאיש ההוא להיכן היה הולך. וכן פגע בו איש אחר ושאל לו להיכן היה הולך, וספר לו. מיד הרהר אותו הליסטים בלבו, אלו השניים יהיו עלי עדים ויהרגוני. וכן אירע לו פעמים רבות, בכל מה שהיה רוצה לעשות, עד שנמנע בעבור זה ממעשיו הרעים". עכ"ל. הרי לנו כמה כוחו של האמת רב להושיע.

הרב יניב עזיז הוא מו"צ בארץ הקודש וראש מוסדות "אור יצחק".


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (2 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

יומן "שנה וברכותיה" לשנת תש"פ - הרבנית ימימה מזרחי

65לרכישה

מוצרים נוספים

ערכת חזרה ללימודים לבנות - חיים ולדר וילדות מספרות על עצמן

ערכת חזרה ללימודים לבנים - חיים ולדר וילדים מספרים על עצמם

ערכת חזרה ללימודים - מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

ילדים מספרים על עצמם בקומיקס 3 - חיים ולדר

60 גיבורים - הרב יוסף ברוק

סדר הדורות הקצר - הרב שלמה בניזרי

לכל המוצרים