חוה שמילוביץ'

עזור לנו לקיים את המצווה הזו, של לקוות לישועתך

בימי השובבי"ם הקב"ה משפיע לכל יהודי יכולת להיטהר לגמרי להיות נקי כתינוק בן יומו, ולקבל כוחות גדולים ונוראים למעלה מן הטבע, למלא את רצון הבורא בכל העניינים

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

השבוע לאור הפרשה יש עניין ונושא חשוב עד מאד, הנושא של הציפיה לישועת השם, אשר היא מצווה מתרי"ג מצוות, ושאלה שישאלו כל אחת מאיתנו לעתיד לבוא: האם קיווית וציפית לישועת השם?

התפילה השבוע חשובה מאד, בנושא הקיווי והציפיה לישועה, וממנה ניתן ללמוד עקרונות חשובים בנושא התקווה. הרבה פעמים קורה שאנו מדחיקות רצונות, משאלות ותשוקות, והפרשה הזו קראת לכל אחת מאיתנו להחיות מחדש את הרצונות העמוקים, ולקוות לישועת השם שיממש אותם גם בעולם הפיסי.

בסיום ספר בראשית, הקב"ה משפיע לנו את הכוחות של האבות הקדושים.

בפרשה זו מסתיים חומש בראשית, שאת קריאתו התחלנו בשמיני עצרת, שהוא זמן החותם, וסופו נעוץ בתחילתו. גם עתה כאז ממש, משפיע לנו הקב"ה את היכולת להיטהר לגמרי לפני תחילת ימי השובבי"ם.

כי בימי השובבי"ם הקב"ה משפיע לכל יהודי יכולת להיטהר לגמרי להיות נקי כתינוק בן יומו, ולקבל כוחות גדולים ונוראים למעלה מן הטבע, למלא את רצון הבורא בכל העניינים.

עלינו להאמין בקדושת הזמן הזה, וע"י אמונה זו לחזק ולמשוך ישועות ברוחניות ובגשמיות. כוח ימים אלו להגיע לתכלית הקדושה, והקב"ה ברחמיו מכפר אפילו על עבירות שאין יוה"כ מכפר, עד שכל אחד מעם ישראל יוכל להגיע פנים בפנים כמו מעמד הר סיני שאז פסקה זוהמתן.

ובכוח מה נטהר? בכוח התקווה והציפיה לישועה!

תפילה – "לישועתך קיוותי השם"(פסוק זה אמר יעקב אבינו בנבואתו בפרשה). אנא, עזור לי לקיים מידי יום את המצווה החשובה: לצפות לחכות ולקוות לישועתך. גילת לנו שתאוותך בקיוויינו אליך, ואף הגאולה העתידה תהיה בקיווי. מכאן אנו לומדים שמי שיש לו אמונה וביטחון, והוא מקווה אליך ומצפה לישועתך – ניצל מייסורין וזוכה להצלחה, לסליחה ולחנינה.

לימדתנו שהקיווי והציפיה לישועה הם סוד הגאולה. בנבואת יעקב אבינו גילה שגם אם לא נהיה ראויים לגאולה, אך נקווה אל הגאולה – נמשיך את הגאולה העתידה. לכן עזור לי לקיים "לישועתך קיווינו כל היום ומצפים תמיד לישועה".

כי הישועה הכללית וגם הפרטית תגיע ע"י הקיווי והציפיה למאור פניך. אנא, עזור לי להתעורר ולקוות מחדש לכל הדברים שרציתי כ"כ והתייאשתי מהם. לכל הדברים שהיו חשובים לי והדחקתי אותם. לכל משאלות הלב שקשורות אליך. עזור לי לחיות מחדש את כל אותם רצונות, תקוות ומשאלות הלב שלי.

אבא טוב, עזור לי לצפות לטוב הנגלה, שתוציא אותי מכל מיצר. שתיתן לי דעת שתוכל לגאול אותי מכל צער, שתיתן לי אמונה חזקה בטובך שתוציא אותי מכל צרה ומצוקה, שתיתן בליבי ביטחון עצום ברצונך להיטיב עימדי, ביטחון שינקה את ליבי מכל פחד או דאגה.

אבא רחמן, הטוב והמיטיב – אני מקווה ומצפה ומייחלת לאור פניך, לאהבתך הנמשכת לעולם בחסדים גלויים.

אני מקווה ומצפה ומייחלת לראות אותך בתוך העולם המסתיר והמעלים את טובך, אני מקווה ומצפה לחבר את כל עולם החומר אל האלוקות המסתתרת בתוכו.

פתח את ליבי ונקה אותו מכל המסכים וכל החסימות והייאושים הפנימיים – הנובעים מחוסר אמונה וביטחון בטובך ורחמנותך, והכנס לליבי מחדש צפייה לישועה ולגאולה הפרטית שלי ושל כלל ישראל. אני מתחברת לכל הבריאה המצפה לשפעת עליונים. וכתיב :"בראשית ברא אלוקים" – אין ראשית אלא תקווה.

הבריאה כולה הושלמה ע"י קיווי ותפילה, ואף הדשאים עמדו על פתח הקרקע ולא יצאו עד שהתפלל עליהם אדם הראשון. וכך גם השפע העליון נשקף מלמעלה וממתין לתקווה שתצמח מלמטה מהארץ,

ומלמעלה השפע מחכה וממתין שנבטח בהשגחתך הנפלאה המדויקת, הצודקת והמיטיבה. "וכל המקווה תפילתו עולה בלי אמצעי, לא ע"י מלאך, לא ע"י שליח, כי הוא קו הבוקע ונוקב ועולה עד אליך ממש".

אני רוצה לקוות ממש לך – כי אתה מקור השפע, מקור הרחמים ומקור כל ההשפעות הטובות והחסדים לעולם.

אנא, עזור לי להיות המקווה האמתית, ואז אהיה בשמחה גדולה ולא בצער, כי התקווה היא מקור של חיות, ומי שלא מקווה כלל – מיד מת.

ואף על פי שאין בידי ריבוי מעשים טובים, הרי אתה הבטחתנו "אני ה' אשר לא יבושו קווי", ואף הדל ממעשים טובים יש לו תקווה, כי אתה מתגלה אליו ומעביר על פשעיו.

וזהו כבוד המלך, שבוטחים בו. והאמונה בך והתקווה בך הם דבר אחד. גילית לנו שכוח התקווה מועיל אפילו לעולם הבא, והמקווה, אפילו אם נכנס לגיהינום – יוצא ממנו, שנאמר: "וקווי ה' יחליפו כוח יעלו אבר". ותקוותו היא טהרתו.

ואתה נקראת "מקווה ישראל", והמקווה אליך טובל, מיטהר ומזדכך, ומסתלקים ממנו כל הדינים ותפילתו עולה בלי שום מקטרגים.

התקווה היא סוד התשובה, על כן לישועתך קיוויתי השם, קיוויתי השם לישועתך, ואתה מושיע אותי מכל צרה בכח התקווה, וגילת לנו שישועתנו היא ישועתך, "כי עימו אנוכי בצרה" וכשאתה מוציאנו מהצרה, גם אתה כביכול נושע עימנו.

"וקווי השם יחליפו כוח". אנא חדש את כוחותיי בכוח התקווה החדשה, חדש את כל גופי, רוחי ונשמתי ברוח של תקווה וציפייה.

"קוה קויתי ה' ויט אלי וישמע שוועתי", ותשמע תפילתי לפניך בלי שום מעכב בכוח התקווה. אבי, מלכי, אלוקי, תקוותי רק אליך, כי אתה גואל חזק, ואתה המלך הטוב והמיטיב והחסיד והרחום בי"ג מידות של רחמים עד אין סוף ותכלית, ואוהב לכל ואתה מושל בכל בידך לשנות את הטבעים ולהחליף את המזל ואין מעצור עבורך להושיע ברב או במועט.

"כאייל תערוג על אפיקי מים כן נפשי תערוג אליך אלוקים". עזור לי לקחת מהפרשה הזו את האמונה והקיווי לתוך הגלות, גם שאנו הולכים להיכנס בחומש שמות למצרים-וגם אם אשב בחושך השם אור לי.

 

עבודה רוחנית לאור הפרשה – לחדש את התקווה

לשבת במקום שקט, עדיף ליד מקום פתוח בטבע, או בבית, במקום הצופה לשמים.

לקחת מס' נשימות עמוקות ולהתחבר אל הלב.

עם כל נשימה פנימה – להתפלל, לקחת פנימה תקווה ולהחיות את הלב בציפייה וקיווי חדשים.

בכל פעם לחשוב עם כל נשימה על תחום אחד בחיים שבו הייתי רוצה שיפור או שינוי, ולקחת נשימה של תקווה. למלא את עצמך בהרגשה שהישועה בדרך, להתפלל לחדש את התקווה בתחומים שמהן כבר התייאשת.

ניתן להשתמש במילים אלו לשם פתיחה: אני מקווה ומצפה, אני מייחלת ומתאווה לחוות את החסדים שלך בתחום...

אני משתוקקת לראות את מאור פניך באופן שאקבל את ישועתך ב...

בהצלחה.

התפילה מוקדשת להצלחת דלית בת חנה ז'אן ואורה בת דלית היקרות,

ולעילוי נשמת טל מנשה בן חנה ג'אן

לישועה והצלחה ברוחניות ליעקב בן לאה , חנה ג’אן בת ויקי ויקטוריה.

לקבלת חומרים נוספים בעבודת הנפש על פי התורה  havaor20@gmail.com

תגיות:חוה שמילוביץ’פרשת ויחי

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה