הרב יצחק זילברשטיין

איבדה עגיל אחד וגרמה בכך הפסד לשני

והנה, איבדה חברתה את אחד העגילים, וכעת נותר רק השני לבדו, שערכו הוערך בכ-300 דולר בלבד! שהרי אין לו בן זוג, וטובים השניים מן האחד

אא

מעשה שהיה באשה שקנה לה בעלה זוג עגילים, משובצים ביהלומים, בשווי 1,000 דולר. עוד באותו היום התפארה בהם בפני שכנתה, וביקשה השכנה שתואיל בטובה להשאילם לה, לרגל שמחת נישואין שתשתתף בה בערב. בעלת העגילים הסכימה בשמחה. והנה, איבדה חברתה את אחד העגילים, וכעת נותר רק השני לבדו, שערכו הוערך בכ-300 דולר בלבד! שהרי אין לו בן זוג, וטובים השניים מן האחד.

ונשאלה השאלה: מהו הסכום שצריכה השואלת לשלם לחברתה? האם תשלם 300 דולר - כשווי התכשיט שאיבדה (שכן זהו ערכו של כל עגיל בנפרד), או 700 דולר - שהרי כעת שווי הנותר ירד ל-300, או שמא עליה לשלם 500 דולר - כשווי העגיל האבוד בצירוף האחר? יורנו המורה לצדקה ושכמ"ה.

תשובה

בשאלה זו כבר דן בספר "דברי גאונים" (כלל צ"ו אות נ"ח), וזה לשונו: ראובן השאיל לשמעון ב' נזמי זהב יקרים הנקראים אורינ"ג (עגילים), ושניהם שווים מאה זהובים. והנה, נאבד ממנו אחד מהם, והאחד לעצמו, ולפי שאין לו בן זוג אינו שווה רק שלשים זהובים. וראובן תובע משמעון שבעים זהובים, לפי חשבון הנ"ל. ושמעון משיב כי אינו צריך לשלם רק שלשים זהובים, כפי ששווה זה הנשאר. הדין עם מי?

ולמעשה הביא שם שנחלקו בזה גדולי הפוסקים: בשו"ת זרע יעקב (סי' ס"ז) הכריע 'דעבדינן מציעתא' - הווי אומר, ישלם שמעון חמישים זהובים, כפי שהיה שווה נזם הזהב עם בן זוגו. אולם הגאון ר' אליהו ישראל זצ"ל בשו"ת קול אליהו (סי' י"ד), פסק כי מחוייב לשלם אף עבור הפחת של שווי הנזם הנותר - דהיינו שבעים זהובים.

ובעל ה"דברי גאונים" עצמו הכריע כשיטת הקול אליהו, וביאר שהואיל ומחוייב השומר בתשלום כל ההפסד שיבוא על ידו, אף בגרמא בעלמא (כמבואר בדברי האחרונים), "אם כן מה לי הפסד הנאבד או הפסד הנזם הנשאר, הלא על שניהם נעשה שומר, ועל ידי גרמתו נפחת הנזם הנשאר משוויו"[1].


[1]האם שומר יכול לטעון "הרי שלך לפניך"?

דעת המהרש"ל ששומר אינו יכול לומר בהיזק שאינו ניכר "הרי שלך לפניך", וחלק עליו הש"ך (בסימן שס"ג סק"ז), וכתב שאף שומר יכול לטעון טענה זו, ולהשיב את החפץ לבעליו אף שנפחת ערכו. ולאור הדברים, כתב בעל הערך ש"י (חו"מ סימן שד"מ ס"ב), כי אף בשאלתנו, על אף שהופחת ערכו של הנזם הנותר, מכל מקום הרי יוכל לטעון "קים לי" כשיטת הש"ך ולומר לבעלים הרי שלך לפניך, ולכן אינו צריך לשלם אלא את מחצית ערך הזוג (חמישים זהובים).

אולם בעל הדברי גאונים דחה דבריו, והסביר כי דין הרי שלך לפניך בהיזק שאינו ניכר, שייך דוקא כאשר משיב את החפץ כשהוא בעינו (כמות שהוא, ללא כל שינוי), כגון בחמץ שעבר עליו הפסח, שהחמץ הוא 'בעין' כמו שלקחו, וההיזק נוצר מחמת הזמן - שעבר עליו הפסח, וכן בשור שנגמר דינו לסקילה, שמשיבו לבעליו כמות שהוא, ואין ההיזק ניכר בו כלל.

אבל בנידון דנן, שלקח ב' נזמים כשהם זוג, ומחזיר רק נזם אחד שאינו שווה אלא שלושים זהובים, הרי הוא כמי שמשיב חצי כלי, וכמובן שניכר הנזק לעיני כל, ולפיכך לא עולה על הדעת שיוכל לומר השואל 'הרי שלך לפניך' על חצי כלי, שאין דרך בני אדם להשתמש בו ללא בן זוגו, וכיון שנחשב היזק הניכר הרי שעליו להשלים לחבירו את כל הפחת שגרם לו.

ויעויין עוד בערך ש"י (שם) שדן בשאלתנו מצד הדין המובא בשולחן ערוך (חושן משפט סימן רכ"ט סעיף ב'): "הבורר צרור מתוך גרנו של חבירו - נותן לו דמי חטים כשיעור צרור שברר, שאילו הניחו היה נמכר במידת חטים".    

לרכישת ספרי "והערב נא" הקליקו כאן.

תגיות:והערב נא

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה