פורים

הלכות מתנות לאביונים

מדריך מקוצר: הלכות מתנות לאביונים בפורים. מבוסס על פסקי ילקוט יוסף

| י' אדר התשע"ה |
אא

למי נותנים מתנות לאביונים

- מצווה לתת שתי מתנות לשני אביונים (עניים), היינו מתנה אחת לכל אביון.

- עני, היינו אדם שאין לו כמות הכנסות שעמה הוא מצליח "לסגור את החודש".

- אדם שיש לו הכנסות טובות, אך אינו יודע להשתמש בכסף כראוי ולכן הוא "במינוס", אינו נחשב עני.

- הנותן שתי מתנות לאיש ואשתו האביונים יצא ידי חובה.

- נתן לאב ולבן הסמוך על שולחן אביו יצא ידי חובה.

- ניתן לתת לאביון קטן.

 

מה נותנים וכמה

- יוצאים ידי חובה בנתינת כסף או מאכל, אבל לא בבגדים או כלים.

- מעיקר הדין ניתן לתת פרוטה אחת, בימינו 10 אגורות, אך ירא שמים ייתן מעות בעין יפה ובסבר פנים יפות כשיעור שווי סעודה אחת של לחם ולפתן.

- אין מדקדקים במעות פורים, אלא כל הפושט ידו ליטול נותנים לו.

- מוטב להרבות כפי יכולתו במתנות לאביונים מלהרבות בסעודת פורים ומשלוח מנות איש לרעהו, שאין שמחה גדולה ומפוארה אלא במשמח ליבם של אלו.

 

זמן נתינת מתנות לאביונים

- בעיירות שאינן מוקפות חומה: ביום י"ד, אחרי קריאת המגילה עד שקיעת החמה

- בעיירות המוקפות חומה: ביום ט"ו,  אחרי קריאת המגילה עד שקיעת החמה 

- גרים בעיר המסופקת אם היא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון

- מעיקר הדין: חייבים במשלוח מנות רק ביום י"ד בלבד

- יש מחמירים: לשלוח מתנות לאביונים גם ביום ט"ו

- זמן משלוח מתנות לאביונים הוא ביום בלבד (ולא בלילה) - וייתן מיד בסיום מקרא מגילה של יום

- אדם שנתן מתנות לאביונים קודם זמנים אלו לא יצא ידי חובה.

 

החייבים בנתינת מעות לאביונים

- גברים

- נשים אפילו נשואות

- בנים מעל גיל 13

- בנות מעל גיל 12

- אפילו עני המתפרנס מצדקה

- קטנים שהגיעו לחינוך - טוב לחנכם במצווה זו.

                                                      

נתינת מתנה לאביונים ממעות מעשרות

- אין ליטול מתנות לאביונים ממעות מעשר שאדם מפריש בכל חודש (משום שדבר שבחובה אינו בא אלא מחולין).

- אדם שאמר בפירוש בעת שהתחיל להפריש מעשר כספים "בלי נדר", והשעה דחוקה לו, מותר לו לתת מכספי המעשר מעות לאביונים.

- אמנם מי שקיים מצוות מתנות לאביונים כדת ורוצה להוסיף מכספי מעשר, יכול לעשות כן.

 

גבאי צדקה

- אדם שלא מכיר עניים ונותן כסף לגבאי צדקה, שהם יתנו לעניים שהם מכירים, יוצא ידי חובה (כמובן שהגבאים צריכים לתת כסף זה בזמן מצוותו (או ביום י"ד או ביום ט"ו אך לא לפני או אחרי זמנים אלו).

 

צ'ק

- הנותן צ'ק לאביון יוצא ידי חובתו ואפילו הבנק סגור באותו יום, משום שכיוון שהצ'ק נמצא ברשותו ניתן לקנות בו מצרכים אצל מכירו, כגון במכולת שבה קונה באופן תדיר וכדומה.

 

אדם שלא מצא עני

- במקום שאין עניים מצויים, ניתן לשמור מעות לאביונים אצלו, וייתנם במקום שירצה.

 

מה מותר לעני לעשות בכסף שניתן לו

- מתנות לאביונים שניתנו לעני בפורים, יכול העני לקנות בהם מה שחפץ כגון בגדים, ספרים וכדומה ואינו חייב לקנות במעות אלו דווקא אוכל.

הנקראים ביותר
הידברות שופס

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

48 ש"חלרכישה

מוצרים נוספים

זוגיות עם רגש - הרב מיכאל לסרי

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

מעבר לסגולה - הרב אליהו עמר

בית אמי - הרבנית בת שבע קניבסקי

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

שבויות

לכל המוצרים