הרב בועז שלום

מטמונים גנוזים מאוצרותיו של יוסף - הרב בועז שלום: פרשת ויגש

הרב בועז שלום

שלוש מטמוניות יקרות הטמין יוסף, מי המאושרים שזכו בהן? כמה סיבובים סיבב ה' בבריאה כדי שאפרים גביר העיירה יתחתן עם הכובסת האלמנה העניה? מהי נקיות כפיים, ומה הייתה הנהגת הרב שך זצ"ל בענייני כספים? ומהו מקום השכר – כאן או לעתיד לבוא?