כוחו של התת מודע - הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן

מהו המודע ומה מסתתר בתת-מודע? האם ישנם גורמים תת-הכרתיים שבכוחם להשפיע על חיינו? הרב זמיר כהן חושף על פי מאמרי חז”ל את יכולתנו המופלאה להשתמש בכוחו של התת-מודע לשיפור מעשי באיכות החיים, ולשינוי המציאות בפועל ממש

תכנים נוספים באותו נושא:

תת המודע - איך הוא משפיע על ההחלטות שלנו?

אליהו שירי - איך להשפיע על התת מודע של הסביבה שלנו?

תמלול ההרצאה

1
00:00:13,110 --> 00:00:15,034
.שלום וברכה וערב טוב לכולם

2
00:00:16,855 --> 00:00:22,366
,היום נתבונן בעוצמות שישנן באדם עצמו

3
00:00:22,448 --> 00:00:24,180
עד כמה האדם יכול להשפיע

4
00:00:24,855 --> 00:00:27,451
,באמצעות העוצמות שבו
,החשיבה שבו

5
00:00:28,410 --> 00:00:31,404
,ובפרט, כוחו של התת-מודע

6
00:00:33,242 --> 00:00:36,072
.במה שיכול להקרין על כל תחומי החיים

7
00:00:37,520 --> 00:00:40,640
בדרך כלל האדם מרגיש מאוד תלותי
,במה שקורה מסביב

8
00:00:41,069 --> 00:00:42,491
?"כמה אני כבר יכול להשפיע"

9
00:00:43,400 --> 00:00:46,870
,וכשהוא מרגיש שהוא עצוב או כועס, זועם

10
00:00:48,844 --> 00:00:49,482
:הוא חש

11
00:00:49,793 --> 00:00:52,020
.זה לא תלוי בי"
?איך הגעתי למצב הזה

12
00:00:52,586 --> 00:00:55,041
."כי הוא אשם והיא אשמה והם אשמים"

13
00:00:55,445 --> 00:00:57,214
.תמיד הוא מרגיש שיש מסביב גורמים

14
00:00:57,237 --> 00:01:01,175
וזה נכון, בסך הכול הגורמים הסביבתיים
.מאוד משפיעים על האדם

15
00:01:01,834 --> 00:01:04,597
,אבל התחושה הזו של חוסר האונים

16
00:01:05,985 --> 00:01:08,299
,"של ה"עד כמה הדבר לא תלוי בי

17
00:01:08,760 --> 00:01:10,653
.זוהי ממש עצת היצר

18
00:01:11,311 --> 00:01:13,395
הקב"ה נתן כוחות לאדם

19
00:01:14,206 --> 00:01:15,598
,על ידי חשיבה נכונה

20
00:01:16,223 --> 00:01:19,333
,על ידי שימוש בתת-מודע של האדם

21
00:01:19,893 --> 00:01:24,314
להגיע לשמחת חיים, לשליטה
,במחשבות, לשליטה בכעסים

22
00:01:24,910 --> 00:01:28,576
,להיות אדם טוב לב
.אדם שמקרין לסביבה, מקרין לעצמו

23
00:01:30,976 --> 00:01:33,495
?ראשית, מהו בעצם המודע, ומהו התת-מודע

24
00:01:35,482 --> 00:01:38,340
,המודע זה כל מה שיש לנו כעת בהכרה

25
00:01:38,850 --> 00:01:41,508
נושאים שאנחנו חושבים עליהם
.באותו רגע - זהו המודע

26
00:01:41,992 --> 00:01:46,042
,אנחנו כעת מתכננים לצאת לעבודה
,מתכננים לאכול, חושבים לעשות משהו

27
00:01:46,057 --> 00:01:47,611
- יושבים ליצור עבודה מסוימת

28
00:01:48,107 --> 00:01:49,276
.זה מה שיש לנו במודע

29
00:01:49,980 --> 00:01:54,359
,התת-מודע, זהו 
,נקרא לזה המרתף של המוח

30
00:01:55,229 --> 00:01:59,253
שבו האדם מאחסן את כל החוויות
.שהוא חווה בעבר

31
00:02:00,308 --> 00:02:02,152
,לעיתים מדובר בחוויות שמחות

32
00:02:02,416 --> 00:02:04,772
,לעיתים בחוויות מביישות

33
00:02:05,071 --> 00:02:07,333
,שהוא חש מאוד שלא בנוח באותה תקופה

34
00:02:08,176 --> 00:02:10,232
,כעסים, תסכולים

35
00:02:11,588 --> 00:02:12,721
,טפיחה על השכם

36
00:02:12,924 --> 00:02:15,345
דברים שבעבר עשה והצליח

37
00:02:15,942 --> 00:02:19,417
ובאותם רגעים הוא חווה חוויה
.מאוד מרגשת, מאוד שמחה

38
00:02:20,187 --> 00:02:22,020
,רואים אותו ברחוב, רואים אדם רגיל

39
00:02:22,459 --> 00:02:23,704
,אבל בתת-מודע

40
00:02:24,057 --> 00:02:26,891
אם הייתה לו פעם
,איזושהי הצלחה, איזה ניצחון

41
00:02:27,560 --> 00:02:28,952
,איזה סוג של פריצה

42
00:02:28,973 --> 00:02:31,838
מה שאחרים לא הצליחו
- לעשות והוא כן הצליח לעשות

43
00:02:32,900 --> 00:02:34,946
.הסביבה לא מזהה את האדם

44
00:02:35,060 --> 00:02:38,044
,מישהו יכול לדעת מה יש בו
,מה הוא חווה בעבר

45
00:02:38,072 --> 00:02:39,832
?מה הוא נושא איתו, מה הוא זוכר איתו

46
00:02:40,522 --> 00:02:43,348
.אבל אצלו, במרתף של המוח, כל זה נמצא

47
00:02:43,951 --> 00:02:45,568
,אדם שהוא חכם ונבון

48
00:02:46,141 --> 00:02:50,260
,יכול להשתמש בתת-מודע
,בכל מה שנמצא שם באותו מרתף

49
00:02:50,788 --> 00:02:53,486
,להכניס את עצמו לשמחת חיים תמידית

50
00:02:54,920 --> 00:02:59,942
ובלבד שידע להציף ברגע האמת
.את כל מה שנמצא שם

51
00:03:01,293 --> 00:03:05,391
:נפתח ראשית בדברי התלמוד בשני מקומות
,במסכת הוריות ובמסכת ברכות

52
00:03:06,290 --> 00:03:08,759
.משפטים שנראים מאוד תמוהים

53
00:03:09,944 --> 00:03:12,515
,יש להם כמובן גם את הממד הרוחני שבהם

54
00:03:12,649 --> 00:03:14,699
:אבל יש כלל גדול ביהדות

55
00:03:15,147 --> 00:03:18,446
,שלכל דבר רוחני ישנה השתלשלות גשמית

56
00:03:18,487 --> 00:03:19,432
:וכך גם להפך

57
00:03:19,944 --> 00:03:24,455
- כל דבר שרואים אותו במציאות, בגשמיות
.יש לו את השורש הרוחני שלו

58
00:03:26,221 --> 00:03:30,840
,במסכת הוריות דף יב עמוד א
.אומרים חז"ל את המשפט הבא

59
00:03:32,424 --> 00:03:35,309
:יש כאן סגולות שונות, אחת מהן

60
00:03:36,093 --> 00:03:38,961
- "האי מאן דבעי למיפק לאורחא"

61
00:03:39,340 --> 00:03:42,173
.אדם שרוצה לצאת לדרך, יוצא למסע ארוך

62
00:03:43,590 --> 00:03:48,673
אפילו היום יש סוג של פחד לקראת
,יציאה למסע ארוך, למסע סבוך

63
00:03:48,692 --> 00:03:50,682
.אף-על-פי שיש היום כלי תחבורה משוכללים

64
00:03:51,140 --> 00:03:55,311
,בזמנם היו עוברים דרך מדבריות, יערות

65
00:03:56,070 --> 00:04:00,033
,כלי תחבורה לא פשוטים, שודדי דרכים
.חיות רעות, היה פחד גדול

66
00:04:00,958 --> 00:04:05,847
- "ובעי למידע אי חזר ואתי לביתא אי לא"

67
00:04:06,610 --> 00:04:09,681
,הוא רוצה לדעת האם הוא יחזור לביתו

68
00:04:09,845 --> 00:04:13,499
או שחס ושלום יקרה לו אסון בדרך
.והוא לא ישוב לביתו

69
00:04:14,033 --> 00:04:18,779
,נותנים לנו כאן חז"ל סוג של סגולה
,סוג של בדיקה, שהוא יכול לבדוק

70
00:04:19,430 --> 00:04:21,540
ועל-פי התוצאה הוא ידע
.אם הוא יחזור או לא

71
00:04:22,630 --> 00:04:24,414
ניקום בביתא דחברא"

72
00:04:25,979 --> 00:04:30,507
אי חזי בבואה דבבואה" 
."לידע דהדר ואתי לביתא

73
00:04:32,483 --> 00:04:35,410
,אני לא אסביר את מה שכתוב כאן
.בגלל המשפט הבא

74
00:04:35,834 --> 00:04:38,974
:ממשיכים חז"ל
- "ולאו מלתא היא"

75
00:04:40,617 --> 00:04:43,618
,לא נכון לעשות כך
.לא להסתמך על הדבר הזה

76
00:04:44,586 --> 00:04:45,121
?למה

77
00:04:45,780 --> 00:04:49,259
."דלמא חלשא דעתיה ומיתרע מזליה"

78
00:04:50,543 --> 00:04:52,940
.משפט מאוד תמוה במבט ראשון

79
00:04:54,143 --> 00:04:57,415
,אומרים חז"ל, עם כל הכבוד לסגולה הזו
,שהיא בדרך כלל פועלת

80
00:04:57,417 --> 00:05:00,210
,בה הוא יכול לדעת את העתיד
- האם הוא יחזור לביתו או לא

81
00:05:00,336 --> 00:05:01,181
,אל תעשה את זה

82
00:05:02,584 --> 00:05:03,706
,כי לא תמיד זה עובד

83
00:05:04,558 --> 00:05:06,461
.ולעיתים עלול להטעות

84
00:05:06,768 --> 00:05:08,065
.אז מה? שיטעה

85
00:05:09,346 --> 00:05:12,496
,אומרים חז"ל
:נקרא את לשון הגמרא

86
00:05:12,982 --> 00:05:16,269
- "דלמא חלשא דעתיה ומיתרע מזליה"

87
00:05:17,858 --> 00:05:20,684
,אם המסר שהוא יקבל
,שהוא לא חוזר לביתו

88
00:05:20,863 --> 00:05:24,027
,ובאמת, הפעם הסגולה הזו לא עבדה
,הוא כן יחזור לביתו

89
00:05:24,546 --> 00:05:28,682
,רק סגולות לא תמיד פועלות
.שמונים אחוז כן, עשרים אחוז לא

90
00:05:30,418 --> 00:05:34,987
אבל מהפחד שייפול עליו
כתוצאה מכך שהוא יבין

91
00:05:35,099 --> 00:05:37,949
ראיתי לפי הסגולה"
,"שאני לא אמור לחזור הביתה

92
00:05:39,066 --> 00:05:41,702
- "זה נקרא "חלשא דעתיה
,דעתו תהיה חלושה

93
00:05:42,169 --> 00:05:45,458
- "ומיתרע מזליה"
.מזלו ייהרס

94
00:05:45,620 --> 00:05:47,265
.כלומר, הוא באמת לא יחזור אחר כך

95
00:05:47,373 --> 00:05:49,263
אף-על-פי שמצד האמת
.היה אמור לחזור

96
00:05:49,337 --> 00:05:50,264
?למה הוא לא חוזר

97
00:05:50,760 --> 00:05:55,012
כי בתת-מודע הוא יוצא לדרך עם תובנה
,שהוא יוצא ולא חוזר

98
00:05:55,105 --> 00:05:56,846
,וזה יכול לפעול
.והוא באמת לא יחזור

99
00:05:57,964 --> 00:05:59,043
לכן אומרים חז"ל

100
00:05:59,142 --> 00:06:01,525
תיזהר מראש לא לסבך את עצמך

101
00:06:02,055 --> 00:06:04,236
.עם תובנות שעלולות להטעות

102
00:06:05,825 --> 00:06:08,468
כלומר, רואים כאן
.שישנה השפעה על המציאות

103
00:06:09,227 --> 00:06:10,617
ובאמת, ידוע בעולם

104
00:06:11,216 --> 00:06:14,656
,יש כאלה הרי שמתחזים לבעלי כוחות

105
00:06:15,704 --> 00:06:18,695
,גובים כספים או שרוצים כבוד
,כל אחד עם השיקולים שלו

106
00:06:20,621 --> 00:06:22,757
.והם מתיימרים לדעת עתידות

107
00:06:24,106 --> 00:06:27,434
,לא פעם, כשבא לפניהם אדם
.הם מבשרים לו לא טוב

108
00:06:28,950 --> 00:06:31,004
ואותו אדם מרגיש

109
00:06:31,010 --> 00:06:34,833
שאם האדם החשוב והנכבד הזה
,שכל-כך מפורסם, אומר לי דבר כזה

110
00:06:34,863 --> 00:06:36,163
.כנראה שהוא יודע על מה הוא מדבר

111
00:06:36,333 --> 00:06:37,906
בפועל, הוא בכלל לא יודע 
,על מה הוא מדבר

112
00:06:38,580 --> 00:06:41,819
אבל הפחד של האדם
.גורם לדבר שיתגשם

113
00:06:43,503 --> 00:06:44,852
,הייתי בהרצאה בדרום

114
00:06:46,405 --> 00:06:48,786
,ניגשה אלי בחורה קרוב לגיל 40

115
00:06:50,195 --> 00:06:51,949
.והיא שואלת אם יש לה סיכוי להתחתן

116
00:06:53,084 --> 00:06:55,492
?אמרתי לה: "מה פירוש? למה לא
.כל אדם יש לו סיכוי

117
00:06:55,527 --> 00:06:58,961
הזוהר הקדוש אומר שלכל נשמה"
.יש את החצי המקורי שלה

118
00:06:59,583 --> 00:07:02,634
ודאי, יש לך את החצי שלך"
"...ויש סיבות

119
00:07:02,712 --> 00:07:05,307
בספר מפתחות לחיים הבאתי שם עשרה גורמים

120
00:07:05,665 --> 00:07:07,815
,שיכולים לפעמים לגרום עיכוב בזוגיות

121
00:07:07,826 --> 00:07:11,765
שכל אדם צריך לבדוק מה מתוך הדברים האלה
.שמופיעים בחז"ל, שייכים אליו

122
00:07:12,496 --> 00:07:13,462
"?למה את חושבת שלא"

123
00:07:14,429 --> 00:07:17,765
,היא אומרת שלפני שנים רבות
.היא הלכה לאיזו קוראת בקפה

124
00:07:18,695 --> 00:07:21,291
,וההיא בדקה בקפה
,שילמה גם סכום לא קטן

125
00:07:21,862 --> 00:07:24,788
,והיא אמרה לה: "לפי מה שאני רואה
."את לעולם לא תתחתני

126
00:07:25,838 --> 00:07:28,656
:ולכן, היא אומרת
,אני רוצה לדעת אם יש לי סיכוי"

127
00:07:28,690 --> 00:07:30,645
."אולי על-פי התורה אפשר לבטל את הגזרה"

128
00:07:31,436 --> 00:07:34,870
.אמרתי לה: "אין עלייך שום גזרה
,היא פשוט שיקרה עלייך

129
00:07:35,013 --> 00:07:38,556
ואת היום מפחדת להתחתן"
.רק מתוך מה שהיא אמרה לך

130
00:07:39,032 --> 00:07:41,819
,את יושבת עם בחור, פוגשת"
,את רואה שהוא בחור טוב

131
00:07:41,925 --> 00:07:43,681
?אבל מה מהדהד לך בתת-ההכרה"

132
00:07:44,204 --> 00:07:45,683
,לפעמים זה גם בהכרה, זה עולה"

133
00:07:46,240 --> 00:07:47,449
היא אמרה לי שאני לא אתחתן'

134
00:07:47,473 --> 00:07:49,808
,אז כנראה שמשהו פה לא בסדר'
,'ואני לא מזהה

135
00:07:49,938 --> 00:07:50,941
."ואת מפרקת את הכול"

136
00:07:53,710 --> 00:07:57,213
זה בעצם יסוד שמזהירים חז"ל
,לא להפחיד את עצמנו

137
00:07:57,287 --> 00:07:59,025
.אפילו בדברים שיש להם מקור

138
00:07:59,530 --> 00:08:02,986
,הסגולה הזאת בדרך כלל היא עובדת
.כדי לדעת אם יחזור לביתו או לא

139
00:08:03,421 --> 00:08:06,961
:אומרים חז"ל
- "דלמא חלשא דעתיה ומיתרע מזליה"

140
00:08:06,990 --> 00:08:08,414
,אם דעתך תהיה חלושה

141
00:08:08,770 --> 00:08:12,606
אם תצא לדרך לא מתוך ביטחון ועוצמה
- שאני כן חוזר הביתה

142
00:08:12,893 --> 00:08:14,212
.חלילה עלול להתרחש אסון

143
00:08:14,930 --> 00:08:17,354
.אותו הדבר הטיפוסים המתחזים האלה

144
00:08:17,374 --> 00:08:19,289
,נתאר לעצמנו שבא לפניהם אדם

145
00:08:20,385 --> 00:08:21,884
,ואני מדבר דברים שקורים בעולם

146
00:08:23,298 --> 00:08:26,243
,ומבקש קצת לדעת את העתיד

147
00:08:26,347 --> 00:08:28,530
:וההוא מסתכל עליו ואומר לו
"...לפי מה שאני רואה"

148
00:08:29,030 --> 00:08:31,153
ובדרך-כלל האנשים האלה
,גם יודעים איך להרשים

149
00:08:31,348 --> 00:08:33,105
"...הוא עתיד בחודש הקרוב"

150
00:08:33,164 --> 00:08:35,419
,יש כאלה זהירים יותר
אז אומרים, "בשנה הקרובה

151
00:08:35,964 --> 00:08:37,177
."הוא עתיד לעבור תאונה"

152
00:08:38,444 --> 00:08:39,901
,אדם ששומע דבר כזה

153
00:08:40,100 --> 00:08:42,515
- בכל פעם שהוא נוהג
?מה קורה לו בתחושה

154
00:08:42,764 --> 00:08:44,539
.או בהכרה או בתת-ההכרה

155
00:08:45,646 --> 00:08:48,379
:הוא תמיד חי בתחושה
."אני עלול לעשות תאונה"

156
00:08:48,986 --> 00:08:50,946
,ואז ברגע שמכונית נכנסת

157
00:08:51,170 --> 00:08:54,098
באופן רגיל הוא היה מיד
,מסובב את ההגה ומצליח לעקוף

158
00:08:54,171 --> 00:08:59,021
,אבל מהפחד שלו 
,שאמרו לו שהוא עתיד להגיע לתאונה

159
00:08:59,469 --> 00:09:03,573
,הוא עלול באמת לבצע תאונה
.כי באותה שעה הוא לא יפעל כראוי

160
00:09:04,251 --> 00:09:08,100
לכן, כמה צריך להיזהר
,לשלוט בחשיבה של עצמנו

161
00:09:08,349 --> 00:09:12,150
,לנתב אותה נכון
.וכך להרוויח חיים הרבה יותר טובים

162
00:09:12,220 --> 00:09:15,834
.אני הזכרתי כעת את הצדדים השליליים
.תכף נראה את הצדדים החיוביים

163
00:09:16,621 --> 00:09:19,226
זו דוגמה אחת שמופיעה
.בתלמוד במסכת הוריות

164
00:09:19,270 --> 00:09:22,426
נראה כעת עוד דבר מעניין
.שמופיע במסכת ברכות

165
00:09:23,268 --> 00:09:26,253
,מספרת הגמרא במסכת ברכות
:דף ס עמוד א

166
00:09:26,960 --> 00:09:31,800
יהודה בר נתן הווה שקיל"
."ואזיל בתריה דרב המנונא

167
00:09:32,135 --> 00:09:34,751
רב המנונא היה אחד מגדולי
.האמוראים בדורו

168
00:09:35,214 --> 00:09:38,889
,הוא היה הולך, ובחור צעיר
.בשם יהודה, הולך אחריו

169
00:09:40,706 --> 00:09:41,495
-"אתנח"

170
00:09:42,777 --> 00:09:44,666
.הבחור הזה שהולך אחריו, נאנח

171
00:09:46,137 --> 00:09:49,253
למה נאנח? לא כתוב למה, אבל כנראה
.היו לו קשיים, היו לו צרות

172
00:09:49,346 --> 00:09:50,623
.באופן טבעי האדם נאנח

173
00:09:51,527 --> 00:09:54,829
,אמר ליה" - אמר לו הרב"
:הסתובב אליו ואמר לו

174
00:09:55,480 --> 00:09:58,439
- "ייסורים בעי ההוא גברא לאתויי אנפשיה"

175
00:09:59,413 --> 00:10:02,636
אמר לו, כנראה אתה רוצה להביא על
,עצמך ייסורים, צרות

176
00:10:03,428 --> 00:10:08,494
."דכתיב, כי פחד פחדתי ויאתיני"
.ויאתיני", פירושו של דבר - בא לי"

177
00:10:10,208 --> 00:10:13,908
,"ואשר יגורתי יבוא לי"

178
00:10:14,241 --> 00:10:16,262
.כל לשון הפסוק שם, בתנ"ך

179
00:10:16,913 --> 00:10:20,928
,כי פחד פחדתי ויאתיני"
."ואשר יגורתי יבוא לי

180
00:10:22,106 --> 00:10:24,089
כלומר, הרב מסתובב אליו
?ואומר לו: למה אתה נאנח

181
00:10:24,487 --> 00:10:27,661
,אתה יודע שבאנחה הזו עצמה
?אתה מושך על עצמך עוד צרות

182
00:10:28,610 --> 00:10:33,008
- "שהרי כתוב בפסוק: "ואשר יגורתי
.דבר שאתה מפחד ממנו, בסוף הוא יקרה לך

183
00:10:33,737 --> 00:10:35,142
.לכן צריך מראש לא לפחד

184
00:10:35,828 --> 00:10:36,835
,כך מדריך אותו הרב

185
00:10:36,904 --> 00:10:40,630
.יש לך קשיים - אל תיאנח
,תמצא תובנות. זה טבעי

186
00:10:40,716 --> 00:10:41,879
.קשה לאדם, הוא נאנח

187
00:10:42,494 --> 00:10:46,466
אבל הוא אומר לו, תחפש על-ידי
,החשיבה איך להפעיל חשיבה חיובית

188
00:10:46,989 --> 00:10:50,113
- איך להוביל את עצמך למקום טוב
.ואז יקרה לך טוב

189
00:10:50,874 --> 00:10:54,930
- אבל אם תוביל את עצמך למחשבות שליליות
,המחשבות השליליות האלה יפעלו עליך

190
00:10:54,952 --> 00:10:58,247
,חלילה, לכיוון הפוך
.כפי שאתה באמת חושב שכך יהיה

191
00:10:59,441 --> 00:11:02,145
,אלה שתי דוגמאות מתוך רבות בדברי חז"ל

192
00:11:02,917 --> 00:11:07,387
.עד כמה כוחו של התת-מודע, של החשיבה

193
00:11:07,980 --> 00:11:11,906
,אפשר להסביר את זה גם מההיבט הרוחני
.כמו שהסברנו, שלכל דבר יש שורש רוחני

194
00:11:11,946 --> 00:11:13,900
,ככל שהאדם יותר בוטח באלוקים

195
00:11:14,336 --> 00:11:16,269
- ככל שהאדם סומך על הקב"ה

196
00:11:16,351 --> 00:11:17,787
.אז הקב"ה לא מאכזב אותו

197
00:11:18,300 --> 00:11:19,858
,אם האדם נשען על בורא עולם

198
00:11:20,273 --> 00:11:22,747
.אז הוא נותן לו

199
00:11:23,069 --> 00:11:28,072
,אדם שמרגיש שהוא נתון למקריות
,אין בורא לעולם, והכול מקרי

200
00:11:28,102 --> 00:11:30,863
והוא כזה מסכן, והכול תלוי
,במה שקורה מסביב

201
00:11:31,239 --> 00:11:33,480
:הקב"ה אומר לו
.זו האמונה שלך - תסתדר לבד

202
00:11:33,877 --> 00:11:36,491
,אם אני לא בתמונה אצלך
.אז בבקשה - תסתדר לבד

203
00:11:38,587 --> 00:11:43,613
איך באמת מגיעים למצב של שליטה
?במחשבות ובתת-מודע של האדם

204
00:11:46,264 --> 00:11:49,335
,לעיתים אנשים סובלים מחרדות, מפחדים

205
00:11:50,489 --> 00:11:53,529
- חוסר ביטחון עצמי
.תופעה מאוד מצויה היום

206
00:11:54,470 --> 00:11:58,666
חוסר ביטחון עצמי נובע בדרך-כלל
:משתי סיבות קיצוניות

207
00:11:59,735 --> 00:12:00,982
- או מפינוק יתר

208
00:12:02,684 --> 00:12:06,677
,אדם שמפונק יותר מדי בילדותו
 ,כשגדל ויוצא לחיים

209
00:12:06,904 --> 00:12:08,662
,הוא לא ידע להתמודד
,אין לו ביטחון עצמי

210
00:12:08,688 --> 00:12:11,224
.כי תמיד סידרו לו, עשו לו, דאגו לו

211
00:12:12,232 --> 00:12:18,483
,או ילד שקיבל יותר מדי מילים קשות
- או חבטות מכל סוג שלא יהיה

212
00:12:19,082 --> 00:12:23,345
,זה גם מוריד לו את הביטחון העצמי
,כי אף-על-פי שהוא כישרוני ומסוגל ויכול

213
00:12:23,400 --> 00:12:24,870
.אבל גמרו לו את הביטחון העצמי

214
00:12:25,506 --> 00:12:28,645
,כי הראו לו תמיד שהוא לא בסדר
,ושהוא לא שווה שום דבר

215
00:12:28,679 --> 00:12:31,758
והוא לא מסוגל, אז הוא גמר
.לעצמו את הביטחון העצמי

216
00:12:32,349 --> 00:12:37,307
כלומר, חוסר ביטחון עצמי
:יכול לבוא משתי סיבות קיצוניות

217
00:12:37,345 --> 00:12:41,758
או פינוק יתר, או צער ומצוקה
.שחווים בגיל ילדות

218
00:12:43,112 --> 00:12:44,671
,יש אדם שהוא גם ביישן מטבעו

219
00:12:44,725 --> 00:12:47,300
- וזה בסדר גמור
.אדם שהוא גם ביישן מטבעו

220
00:12:48,491 --> 00:12:49,408
,אבל הוא יוצא לחיים

221
00:12:49,860 --> 00:12:53,858
,ביישנות היא תכונה טובה למקומות מסוימים
.אבל אם היא בהפרזה - היא יכולה להקשות

222
00:12:54,733 --> 00:12:58,528
,הוא רוצה לפתוח עסק, רוצה להתקדם
.הוא מתייעץ

223
00:12:58,833 --> 00:13:03,177
,יש אנשים סתם מדמיינים שיצליחו
,לווים הלוואות, וכל מי שמסתכל מהצד

224
00:13:03,183 --> 00:13:05,681
,מחייך בליבו
,מה אתה לוקח הלוואות

225
00:13:05,700 --> 00:13:07,423
.במה אתה משקיע? הרי ברור שזה לא ילך

226
00:13:07,968 --> 00:13:10,937
אבל אני מדבר על אדם שהוא באמת
,מסוגל ויכול, שקול

227
00:13:11,101 --> 00:13:12,587
.מתייעץ עם אנשים שהם מבינים

228
00:13:13,162 --> 00:13:15,892
וכולם, באמת, אנשים שאוהבים אותו
:ואומרים לו את האמת

229
00:13:15,905 --> 00:13:17,668
.אומרים לו: "אתה תצליח, אין סיבה שלא"

230
00:13:18,485 --> 00:13:20,924
,אבל הוא תמיד מרגיש פחד
,פחד לצאת לדרך

231
00:13:21,596 --> 00:13:22,720
.חוסר ביטחון עצמי

232
00:13:23,291 --> 00:13:26,280
,יש תופעה כזו, מצויה מאוד
.אצל אנשים שכירים

233
00:13:26,604 --> 00:13:30,628
,הוא עובד כשכיר, הוא מוצלח ביותר
,מרים את כל העסק

234
00:13:31,450 --> 00:13:34,329
נותנים לו אפילו דברים לבצע
,שהוא לא למד עליהם

235
00:13:34,344 --> 00:13:35,836
.והוא עושה אותם בצורה הכי טובה

236
00:13:35,875 --> 00:13:37,740
.יש כאלה, איפה שנוגעים, הכול מצליח

237
00:13:38,680 --> 00:13:41,274
.והוא יודע, שכשכיר, המשכורת מאוד קטנה

238
00:13:41,348 --> 00:13:43,095
,כעצמאי הוא יוכל לפרוץ קדימה

239
00:13:43,975 --> 00:13:46,986
.אבל הוא מפחד, מפחד לצאת לדרך

240
00:13:47,560 --> 00:13:51,441
,מתייעץ עם הוריו, עם אחיו, אחיותיו
,כל מי שמכיר אותו, חברים שאוהבים אותו

241
00:13:51,813 --> 00:13:54,606
:רב שמכיר אותו ואומר לו
."אין לך מה לפחד, צא לדרך"

242
00:13:54,615 --> 00:13:55,266
.אבל הוא מפחד

243
00:13:57,220 --> 00:14:00,411
כיצד ניתן באמת להגיע למצב
,של ביטחון עצמי

244
00:14:01,252 --> 00:14:04,260
,מצב של שליטה ברגשות

245
00:14:05,579 --> 00:14:10,794
שאגב, חשוב גם להוסיף עוד מחקר
,שממש התגלה בשנים האחרונות

246
00:14:12,907 --> 00:14:15,609
.כי זה מאוד קשור למה שנדבר מיד

247
00:14:17,905 --> 00:14:18,848
?מה קודם למה

248
00:14:19,583 --> 00:14:21,585
?האם המחשבה קודמת לרגש

249
00:14:22,143 --> 00:14:23,637
?או הרגש קודם למחשבה

250
00:14:23,834 --> 00:14:27,685
זו שאלה שהעסיקה את הפסיכולוגים
.עשרות רבות של שנים

251
00:14:28,169 --> 00:14:30,563
.היו תיאוריות שנפלו ועלו

252
00:14:32,331 --> 00:14:34,418
למה זה כל-כך חשוב לדעת
?מה קודם למה

253
00:14:34,526 --> 00:14:37,635
,האם אנחנו קודם חושבים, ואחר-כך מרגישים

254
00:14:37,992 --> 00:14:39,756
?או קודם מרגישים, ואחר-כך חושבים

255
00:14:42,096 --> 00:14:44,238
,אם הרגש קודם לשכל

256
00:14:45,285 --> 00:14:48,040
,אדם שחווה חוויה קשה, מצערת

257
00:14:48,699 --> 00:14:49,694
.אי אפשר לעזור לו

258
00:14:50,887 --> 00:14:53,871
,תדבר איתו, תסביר לו, תנסה לשכנע אותו

259
00:14:53,960 --> 00:14:56,027
?אבל הרגש צועק, מה הוא יכול לעשות

260
00:14:56,532 --> 00:14:57,843
.הוא חווה חוויה כאובה

261
00:14:58,331 --> 00:15:01,942
,והרגש, קודם לשכל, קודם להגיון
.אז אין מה לעשות

262
00:15:02,666 --> 00:15:05,953
אבל אם המחשבה, השכל, הוא זה
,שקודם לרגשות

263
00:15:06,493 --> 00:15:09,183
.על-ידי החשיבה אפשר לשלוט ברגשות

264
00:15:10,731 --> 00:15:13,356
,גם לפני שקורה מאורע מכאיב

265
00:15:13,668 --> 00:15:15,719
,אדם שמכין את עצמו עם כלים מחשבתיים

266
00:15:15,743 --> 00:15:18,202
,כשקורה לו מאורע מצער
.יש לו כלים להתמודד

267
00:15:18,638 --> 00:15:22,865
וגם אם הוא חווה, ניתן לעזור לו
.על-ידי השכל לשלוט ברגש

268
00:15:23,691 --> 00:15:27,201
רק בשנים האחרונות ממש
באמצעות מכשור מאוד מתקדם

269
00:15:27,270 --> 00:15:30,403
,מדדו גלים חשמליים של המוח
.גלים של הלב

270
00:15:30,859 --> 00:15:34,600
.התברר שהמוח מקדים את הלב בכמה שניות

271
00:15:35,406 --> 00:15:40,556
כלומר, כשאנחנו חווים רגשות, זה בא
.רק לאחר שהשכל הבין שיש פה בעיה

272
00:15:41,501 --> 00:15:44,837
,כשהשכל מבין שמדובר בתמונה מצערת

273
00:15:45,490 --> 00:15:46,586
,בתמונה מכאיבה

274
00:15:47,477 --> 00:15:48,630
,בתמונה מפחידה

275
00:15:49,160 --> 00:15:53,996
,אז הרגש עובר לפעילות
.ומכניס אותנו ללחץ, לפחדים, לחששות

276
00:15:54,060 --> 00:15:57,192
,אבל קודם כול השכל קולט
.ואחר-כך הרגש מתחיל לעבוד

277
00:15:58,083 --> 00:16:00,003
.זוהי מסקנה מדעית של השנים האחרונות

278
00:16:00,190 --> 00:16:03,925
לפני כן שיערו שזה כך, אבל היו
.כאלה שטענו אחרת. היום הוכח מדעית

279
00:16:04,513 --> 00:16:06,266
.ולמעשה זה פסוק מפורש בתורה

280
00:16:08,000 --> 00:16:09,618
:בכמה מקומות בתורה כתוב

281
00:16:11,784 --> 00:16:13,419
כי תצא למלחמה על אויבך"

282
00:16:14,608 --> 00:16:17,399
"...וראית סוס ורכב, עם רב ממך"

283
00:16:18,682 --> 00:16:20,684
,בזמנם היו נאבקים פנים מול פנים

284
00:16:21,200 --> 00:16:25,125
יוצאים לקרב, עם ישראל יוצא עשרת אלפים
.חיילים, רואים שלוש מאות אלף מולם

285
00:16:25,672 --> 00:16:28,826
מה קורה באותה שעה לחייל שיוצא
?לחזית כזו

286
00:16:29,032 --> 00:16:30,150
.ליבו נופל בקרבו

287
00:16:30,978 --> 00:16:31,640
?איך אני יכול

288
00:16:32,364 --> 00:16:34,152
,אבל אלוקים אמר לי לצאת למלחמה

289
00:16:34,444 --> 00:16:36,474
.בסדר, אבל איך אפשר? זה לא הגיוני

290
00:16:37,302 --> 00:16:42,117
אומרת התורה: "כי תצא למלחמה על אויבך
,וראית עם רב ממך, לא תירא מהם

291
00:16:42,829 --> 00:16:47,832
זכור תזכור את אשר עשה ה' אלוקיך"
"...לפרעה ולכל מצרים, המסות הגדולות

292
00:16:49,067 --> 00:16:50,688
,אומר לו הקב"ה: אל תפחד

293
00:16:50,919 --> 00:16:54,610
תזכור מה שעשיתי לעמים חזקים
,ועצומים שיצאו נגדך

294
00:16:55,177 --> 00:16:56,225
.וממילא אל תפחד

295
00:16:56,876 --> 00:16:59,240
?במילים אחרות, מה התורה אומרת
?שמה קודם למה

296
00:16:59,799 --> 00:17:01,276
.שהשכל קודם לרגש

297
00:17:01,315 --> 00:17:05,369
?"כי מה זה "לא תירא מהם זכור תזכור
.זכור תזכור" זה במחשבה"

298
00:17:06,115 --> 00:17:09,025
אבל אומרת התורה, אם תפעיל
,את המחשבה שלך נכון

299
00:17:09,399 --> 00:17:10,820
.אתה תוכל לסלק את כל הפחדים

300
00:17:10,844 --> 00:17:12,561
.אבל במציאות אני... לא, אתה לא תפחד

301
00:17:13,235 --> 00:17:15,653
.אתה יכול לשלוט ברגשות על-ידי השכל

302
00:17:15,676 --> 00:17:17,160
.וזה מופיע בתורה בכמה מקומות

303
00:17:18,422 --> 00:17:20,450
.והתורה, כמובן, אמינה גם יותר מהמחקרים

304
00:17:20,474 --> 00:17:24,124
מי שיצר את האדם, יודע בדיוק 
.איך המערכות עובדות אצלו

305
00:17:24,969 --> 00:17:27,360
,לכן, העניין הזה של השליטה במחשבות

306
00:17:27,421 --> 00:17:28,809
,הניתוב של המחשבות

307
00:17:28,811 --> 00:17:31,722
,לא כמו שיש כאלה שמבינים
?שמה זו מחשבה

308
00:17:32,370 --> 00:17:34,355
.מחשבה היא סוג שהמוח מפריש

309
00:17:34,392 --> 00:17:35,986
,יש הפרשה כזו שהמוח מפריש

310
00:17:36,005 --> 00:17:39,650
אבל זה לא תלוי בי, אני יכול לבנות
,בית, יכול ליצור, יכול לצייר

311
00:17:40,104 --> 00:17:41,813
.אבל מחשבה... באה לבד

312
00:17:42,210 --> 00:17:46,133
,זה לא נכון, אדם יכול לשלוט במחשבות
.על-ידי המחשבה, יכול לשלוט במחשבות

313
00:17:46,768 --> 00:17:50,643
.רק כאשר מתבוננים בדברים בצורה נכונה

314
00:17:51,389 --> 00:17:54,009
:עצה טובה לאדם שמרגיש חוסר ביטחון עצמי

315
00:17:56,284 --> 00:17:57,920
,חשוב להיעזר בדף ועט

316
00:17:58,606 --> 00:18:01,890
לרשום לעצמו את כל ההצלחות שהוא
,הצליח בחייו

317
00:18:02,634 --> 00:18:04,768
,כשהיה ילד, כשהיה נער

318
00:18:05,307 --> 00:18:08,468
כעת כשהוא כבר עובד במקום מסוים
.והצליח כל-כך הרבה

319
00:18:08,982 --> 00:18:13,806
בפרט, אם יש מקרים כאלה שבהם
,ההצלחה הייתה נגד ההיגיון

320
00:18:14,493 --> 00:18:17,916
,"והוא ידע, הייתה לו תחושה "אני אצליח
.והוא ניסה ועשה והצליח

321
00:18:18,346 --> 00:18:20,805
.לרשום לעצמו את כל אלה
.קודם כול שזה יהיה על הדף

322
00:18:21,840 --> 00:18:24,506
,אחרי שהכול נמצא על הדף
לשבת עם עצמו

323
00:18:25,447 --> 00:18:28,664
,ולהכניס לתת-מודע, להכניס למרתף

324
00:18:29,034 --> 00:18:31,201
,כלומר, להכין לעצמו איזה חדר במוח

325
00:18:31,930 --> 00:18:35,209
- ואת כל המידע שרשום על הדף
.לאחסן באותו חדר

326
00:18:36,161 --> 00:18:40,630
,כמו שכשרוצים לזכור מספר טלפון
.משננים אותו המון, עד שזוכרים

327
00:18:40,919 --> 00:18:44,866
,אדם שקיבל מספר טלפון חדש
.הוא אחר-כך שולט בו במהירות

328
00:18:45,770 --> 00:18:48,245
למה? כי הוא יודע, אני צריך לזכור את
.המספר הזה, אין מה לעשות

329
00:18:48,258 --> 00:18:49,702
.אם אני חייב לזכור, אז אני אזכור

330
00:18:50,340 --> 00:18:52,161
.אז הוא ישנן ויחזור עד שהוא יזכור

331
00:18:53,389 --> 00:18:57,118
כך לשנן את הדברים, להכניס אותם
.לאותו חדר שנמצא שם במוח

332
00:18:57,950 --> 00:19:03,555
ולומר לעצמו: ברגעים נדרשים
.אני מציף את כל הקטע הזה

333
00:19:03,644 --> 00:19:05,629
,פשוט לעשות מזה ראשי תיבות, ראשי פרקים

334
00:19:06,018 --> 00:19:08,520
משפטים קצרים, מילים קצרות
,לפעמים מילה, שתי מילים

335
00:19:08,580 --> 00:19:11,263
שיזכירו לו את אותה פרשה
.שהוא מאוד הצליח בה

336
00:19:12,249 --> 00:19:15,841
,לאחר מכן, כאן כבר תלוי במה מדובר

337
00:19:16,470 --> 00:19:17,482
.על מה הוא רוצה לעבוד

338
00:19:18,165 --> 00:19:19,910
,אם הוא רוצה לעבוד על ביטחון עצמי

339
00:19:20,385 --> 00:19:24,589
,למשל, הוא חש חוסר מסוגלות לצאת לדרך

340
00:19:24,628 --> 00:19:27,592
,אף-על-פי שהוא יודע שהוא יצליח
,וכולם יודעים שהוא יצליח

341
00:19:27,655 --> 00:19:29,834
,אבל יש לו את הפחד לעשות את הצעד

342
00:19:31,086 --> 00:19:36,226
,שימצא לעצמו במשך חודש
.כל יום זמן שהוא לא בלחץ

343
00:19:36,459 --> 00:19:38,932
,לא זמן שהוא ממהר לעבודה
,או שאשתו כעת צריכה אותו

344
00:19:38,958 --> 00:19:39,748
,זמן רגוע

345
00:19:40,667 --> 00:19:42,494
,שהוא נסגר בחדר לבד

346
00:19:43,211 --> 00:19:44,640
.יושב ברוגע, בשלווה

347
00:19:46,009 --> 00:19:48,894
,בספר "פרדס רימונים" של הרמ"ק
,רבי משה קורדוברו

348
00:19:50,435 --> 00:19:53,477
,ממליץ גם על סוגי בגדים, צבע הבגדים

349
00:19:53,527 --> 00:19:55,190
.מה שדיברנו בשיעור הקודם

350
00:19:55,746 --> 00:20:00,267
,הוא אומר שהצבע, האווירה של החדר
.הבגדים שאדם לובש, מאוד משפיעים

351
00:20:00,279 --> 00:20:03,603
,אבל אם נבקש לעשות דבר כזה
.רוב האנשים לא יעשו שום דבר

352
00:20:03,652 --> 00:20:05,140
."תפסת מרובה, לא תפסת"

353
00:20:05,514 --> 00:20:07,512
,אז אפילו איכשהו, אבל להיכנס לחדר

354
00:20:08,254 --> 00:20:11,557
,ישב ברוגע, בשלווה
.סוג של הרפיה במחשבה

355
00:20:12,491 --> 00:20:14,846
,יעלה מהזיכרון את כל ההצלחות שלו

356
00:20:16,052 --> 00:20:20,909
ואז ידבר עם עצמו, "אני יודע שכשאפתח
.את העסק הזה, אני אצליח

357
00:20:22,623 --> 00:20:25,129
הרי כל מי שאוהב אותי, ואני סומך עליו"

358
00:20:25,134 --> 00:20:27,938
,שהוא לא מנסה לעבוד עליי או לרמות אותי"
,בשביל לרצות אותי

359
00:20:28,180 --> 00:20:31,146
אלא אנשים שבאמת אני סומך"
.על שיקול דעתם, אומרים שאני אצליח

360
00:20:31,203 --> 00:20:32,433
,גם אני יודע שאני אצליח"

361
00:20:32,935 --> 00:20:34,502
."אז אין לי ספק שאני אצליח"

362
00:20:35,350 --> 00:20:37,840
,וכך ידבר עם עצמו במחשבה או במילים

363
00:20:37,962 --> 00:20:39,581
.מה שיותר שייך לאופי של האדם

364
00:20:40,699 --> 00:20:44,200
במשך חודש, אם הוא ייקח לעצמו 10 דקות
,כאלה כל יום

365
00:20:44,911 --> 00:20:49,146
בסוף החודש הוא יכול להרגיש לפתע
,תעצומות נפש, כוחות אדירים

366
00:20:49,350 --> 00:20:50,405
.והוא יכול לצאת לדרך

367
00:20:50,498 --> 00:20:54,359
,לפעמים צריך את התמיכה של האישה
.של החברה, אבל לצאת לדרך ולעשות

368
00:20:55,399 --> 00:20:56,844
,באותה מידה, מזווית שונה

369
00:20:57,250 --> 00:21:02,424
אדם שמכיר את עצמו, שלעיתים
,הוא מגיע לכעסים בלתי נשלטים

370
00:21:04,011 --> 00:21:07,466
הוא מגיע לזעם, או שהוא סובל
,מחרדות, מפחדים

371
00:21:08,087 --> 00:21:13,110
תמיד לקחת נקודות מסוימות, שהוא יודע
,שהנקודות האלה מאוד מדברות אליי

372
00:21:13,564 --> 00:21:15,672
,הנקודות האלה מאוד משכנעות אותי

373
00:21:16,353 --> 00:21:21,745
,להכניס אותן שם, לתת-מודע
.ולהציף אותן באותם רגעים

374
00:21:23,674 --> 00:21:28,016
לעיתים בין בני זוג קורה
,שאחד מהם מגיע לשבירה

375
00:21:29,957 --> 00:21:32,760
.כי הצד השני פוגע בו במילים קשות

376
00:21:33,771 --> 00:21:38,757
,ולפעמים שומעים את זה, גבר כלפי אשתו
.אישה כלפי בעלה, או עובד כלפי מעביד

377
00:21:39,657 --> 00:21:42,366
הוא יודע שהמעביד שלי בסך-הכול
,הוא בסדר, הוא בן אדם טוב

378
00:21:42,946 --> 00:21:45,949
,אבל כשמשהו לא מסתדר בעבודה
.הוא שופך אש וגופרית

379
00:21:46,721 --> 00:21:49,722
,הוא אומר עליי שאני לא שווה שום דבר
,ושאני הורס לו את כל העסק

380
00:21:49,752 --> 00:21:53,151
וכמה אני מקלקל, וכמה הוא מצטער בכלל
.שהכניס אותי לעבודה

381
00:21:54,081 --> 00:21:56,053
:או אישה שיודעת שבעלה אומר לה

382
00:21:56,085 --> 00:22:00,779
חבל שהתחתנתי איתך", כל מיני ביטויים מהסוג"
.הזה, שלעיתים קורים דברים כאלה בין זוגות

383
00:22:01,319 --> 00:22:02,712
.מילים שהן ודאי לא במקום

384
00:22:04,785 --> 00:22:07,771
,יש אנשים שמגיעים לשבירה
אף-על-פי שהם יודעים

385
00:22:08,312 --> 00:22:11,867
,שאני כן רוצה לחיות עם האדם הזה
,אני כן רוצה להיות בעבודה הזו

386
00:22:12,366 --> 00:22:14,107
,כי אני יודע שהעסק הזה הוא טוב בשבילי

387
00:22:14,865 --> 00:22:17,815
אבל קשה לי רגשית לשאת
.את כל המשפטים הנאמרים

388
00:22:18,714 --> 00:22:24,394
גם כאן, ברגע שמרגילים את עצמנו
,להכין את החדר הזה במוח

389
00:22:24,848 --> 00:22:28,900
להכניס לתת-מודע דווקא את המקומות
.שכן הצלחנו בהם

390
00:22:29,702 --> 00:22:32,450
,לדעת עד כמה אנחנו כן מוצלחים
.עד כמה מסוגלים

391
00:22:32,861 --> 00:22:36,275
,אני לא מדבר מההיבט של הגאווה
,שאדם מתחיל להתגאות ולהתנשא

392
00:22:36,284 --> 00:22:37,201
."אני ואני ואני"

393
00:22:37,246 --> 00:22:39,164
.זה ודאי שלא
."תועבת ה' כל גבה לב"

394
00:22:39,836 --> 00:22:41,841
,אבל כמו שלא טוב להיות גאוותן

395
00:22:42,260 --> 00:22:47,616
,גם לא טוב להיות אדם שלא מחזיק מעצמו
.וחש חוסר מסוגלות, חוסר מוטיבציה

396
00:22:48,022 --> 00:22:50,048
.צריך לדעת להכיר את כוחותיו, את יכולותיו

397
00:22:50,586 --> 00:22:53,631
,וברגעים כאלה, כששומעים מהמעביד

398
00:22:54,139 --> 00:22:56,937
או מהאישה או מהבעל, או ילד
,אפילו מהוריו

399
00:22:58,109 --> 00:22:59,136
משפטים קשים

400
00:22:59,596 --> 00:23:01,627
,שאתה לא שווה שום דבר
,ואתה לא בסדר

401
00:23:01,923 --> 00:23:08,133
מיד לדעת, כעת אני אמור להציף
.מהתת-מודע אל המודע, את אותו חדר

402
00:23:08,152 --> 00:23:11,456
,לפתוח את הדלת של החדר
,להרים את הכול חזרה להכרה

403
00:23:11,510 --> 00:23:12,163
,כי זה נמצא שם

404
00:23:12,171 --> 00:23:15,696
 ,רק צריך להרים להכרה ולהתבונן
לומר לעצמנו אני יודע שהאדם הזה

405
00:23:15,704 --> 00:23:19,168
,מדבר כעת לא לעניין
,אני מכיר את עצמי שאני כן בסדר

406
00:23:19,290 --> 00:23:21,114
.ולא כפי שהוא כעת מתאר את הדברים

407
00:23:21,813 --> 00:23:24,675
המחשבה יכולה להכניס
,את האדם לשמחת חיים

408
00:23:25,272 --> 00:23:28,284
.להעלות אותו לקומות שונות לחלוטין

409
00:23:28,705 --> 00:23:31,021
,הסביבה יכולה להתייחס אליו בצורה אחת

410
00:23:31,373 --> 00:23:34,070
.אבל הוא עצמו חי בצורה אחרת לגמרי
.הוא לא נשבר

411
00:23:34,444 --> 00:23:35,899
,יורדים עליו, פוגעים בו

412
00:23:36,280 --> 00:23:37,936
,אבל הוא תמיד שמח וטוב לב

413
00:23:37,990 --> 00:23:40,766
.תמיד מקרין שפע, מקרין טוב לאחרים

414
00:23:41,464 --> 00:23:43,845
.והוא עצמו יהיה המרוויח הגדול מכל זאת

415
00:23:45,099 --> 00:23:46,647
מחקרים מצביעים על העובדה

416
00:23:48,206 --> 00:23:49,317
שילדים קטנים

417
00:23:50,485 --> 00:23:55,060
ששמעו מההורים מחמאות
...על מעשים טובים שעשו

418
00:23:57,412 --> 00:24:00,336
,יש אימהות שיודעות לפרגן
אבות שיודעים לפרגן

419
00:24:01,479 --> 00:24:02,805
,על ההצלחה בלימודים

420
00:24:03,583 --> 00:24:08,705
.על העשייה במלאכת יצירה, בעזרה בבית
.לא משנה מה, כל דבר

421
00:24:09,075 --> 00:24:10,612
.יודעים לפרגן, יותר להחמיא

422
00:24:11,036 --> 00:24:12,818
,ילד עשה משהו - מחיאות כפיים

423
00:24:12,870 --> 00:24:15,399
,שההורים וכל הסביבה, מרוממים אותו

424
00:24:15,404 --> 00:24:16,753
.מחמיאים לו, משבחים אותו

425
00:24:17,469 --> 00:24:20,440
,ילדים שגדלו בצורה כזאת
,עם המון חום ואהבה

426
00:24:21,813 --> 00:24:26,463
כשמתחתנים לעיתים לא מקבלים
.שום מחמאה מהצד השני

427
00:24:26,483 --> 00:24:29,631
זה קורה, יש זוגות כאלה שלא
.מקבלים שום מחמאה

428
00:24:31,120 --> 00:24:35,668
אבל אם בגיל הרך קיבלו
,מחמאות, מחיאות כפיים

429
00:24:36,398 --> 00:24:38,690
,גם אם חסר להם את זה בגיל המאוחר

430
00:24:39,471 --> 00:24:41,652
,כשהוא עושה מעשה טוב, האדם הזה

431
00:24:41,962 --> 00:24:45,834
הוא שומע ברקע את מחיאות הכפיים
.של אימו כשהוא היה ילד

432
00:24:46,474 --> 00:24:49,719
,ואז לא חסרות לו המחמאות של אשתו
,זה לא חסר לו

433
00:24:50,297 --> 00:24:53,345
כי הוא שומע ברקע: "אימא תמיד
,אמרה לי שאני ילד נפלא

434
00:24:53,577 --> 00:24:54,840
."אימא אמרה לי שאני מצוין"

435
00:24:55,162 --> 00:24:56,165
,הוא בן 50 עכשיו

436
00:24:57,000 --> 00:25:01,780
אבל הוא שמח וטוב לב, הוא שומע
.עדיין את האימא ברקע של הדברים

437
00:25:04,040 --> 00:25:09,426
,כמה חשוב באמת להשקיע בילדים חום
.אהבה, תשומת לב, מחמאות

438
00:25:09,733 --> 00:25:12,135
.אפשר להציל לו את הנפש

439
00:25:13,006 --> 00:25:16,266
,יש אנשים בלי מחמאות, בלי חמימות
.נשברים לחלוטין

440
00:25:16,852 --> 00:25:20,762
אבל אם אנחנו כהורים ניתן לילדים
,את החום, את האהבה, את תשומת הלב

441
00:25:21,129 --> 00:25:23,106
.הרי אנחנו לא יכולים לפקח כל החיים

442
00:25:23,343 --> 00:25:24,507
,האדם יוצא לחיים

443
00:25:25,008 --> 00:25:28,837
ויש לו אחר-כך את הזוגיות ואת הנישואין
.ואת העבודה והתמודדויות

444
00:25:29,226 --> 00:25:31,337
,אבל אם בגיל הרך נותנים לו את הכלים

445
00:25:31,354 --> 00:25:32,550
,נותנים לו את העוצמות

446
00:25:32,954 --> 00:25:34,524
.כל זה נכנס לתת ההכרה

447
00:25:34,807 --> 00:25:36,208
,המערכת החווייתית הזאת

448
00:25:36,640 --> 00:25:38,621
שאני כן מסוגל, ואני כן מוצלח

449
00:25:38,640 --> 00:25:40,230
 - ואני כן טוב כמו שאמרו לי

450
00:25:40,792 --> 00:25:42,935
,זה דבר שמלווה אותו לאורך כל החיים

451
00:25:42,999 --> 00:25:46,656
,גם אם מחסירים לו בעבודה לאחר מכן
,או בבית, במשפחה

452
00:25:47,047 --> 00:25:51,019
הוא שומע עדיין את ההורים, את המחנכים
.שידעו להחמיא לו בגיל הרך

453
00:25:51,693 --> 00:25:53,806
,לפעמים משברי החיים מאוד מקשים

454
00:25:54,493 --> 00:25:56,280
אבל כל אדם צריך לדעת

455
00:25:57,879 --> 00:26:00,323
,לא להישבר, לא להיכנע למה שקורה מסביב

456
00:26:00,435 --> 00:26:02,282
אלא לדעת יש לו שם בפנים

457
00:26:02,654 --> 00:26:03,986
.את היכולות, את הכוחות

458
00:26:04,373 --> 00:26:09,486
תפקידו להכין אותם, לסדר אותם 
.ולהציף אותם ברגע של ניסיון

459
00:26:10,939 --> 00:26:13,996
?איך הייתה ההרצאה
.חבל על הזמן, סוף הדרך-

460
00:26:14,160 --> 00:26:15,959
.אוהבים את הרב, אוהבים את הידברות

461
00:26:16,182 --> 00:26:19,056
,תותח, נו, הרב זמיר
.משכמו ומעלה

462
00:26:19,527 --> 00:26:22,552
.יש המון המון מה ללמוד ממנו

463
00:26:22,699 --> 00:26:26,777
,מדהים. הרב ממש חזק
.כל שאלה הוא עונה, אין דברים כאלה

464
00:26:26,822 --> 00:26:30,733
תמיד לומדים משהו מההרצאות
.של הרב זמיר כהן, וגם היום למדתי

465
00:26:31,000 --> 00:26:32,145
?כמה חוכמה, כמה

466
00:26:32,301 --> 00:26:36,065
.כל שבוע אני עוזבת את הכול ובאה
.ממש מדהים

467
00:26:36,314 --> 00:26:38,530
.מקרב, נהנים

468
00:26:38,619 --> 00:26:42,115
.רב צדיק, כיף לשמוע אותו, נעים

469
00:26:42,226 --> 00:26:49,170
,אפילו שיש לי אירועים, חתונה, אירוע מסוים
.אני מוותרת, אני מגיעה להרצאות שלו

470
00:26:49,423 --> 00:26:51,144
.זה יותר חשוב לי מכל דבר אחר

471
00:26:51,233 --> 00:26:54,600
חשוב וכדאי לעוד הרבה אנשים
.לבוא ולשמוע אותו

472
00:26:54,720 --> 00:26:56,712
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה