הרב אליהו עמר

סוד חיבוט הערבה

הרב אליהו עמר

ביום הושענא רבה, יום ה -51 מר"ח אלול ז" כל הלילה ערים, לומדים ומתפללים, ובבוקר עם שחר חובטים בקרקע את הערבה, למה? מה הסיבה לכך?