הרב זמיר כהן - כלים לבריאות ותוחלת חיים

הרב זמיר כהן

אורח חיים לא בריא עלול לקצר את חייו של האדם. הרב זמיר כהן מסביר מהם הכללים החשובים ביותר על פי הרמב"ם לשמירה על הגוף

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,450 --> 00:00:02,120
חז"ל אומרים במדרש

2
00:00:02,810 --> 00:00:08,390
שמתוך 100 בני אדם שמתים, 99 מתים בפשיעה.

3
00:00:09,190 --> 00:00:10,210
מה זה "בפשיעה"?

4
00:00:10,230 --> 00:00:13,490
הם מתים לא בזמן שאלוקים קבע להם,
מתים לפני הזמן,

5
00:00:14,010 --> 00:00:16,230
כי הם פשעו בשמירת הגוף שלהם.

6
00:00:17,540 --> 00:00:19,580
אצלנו נראה, כשרואים אדם שמת,

7
00:00:19,600 --> 00:00:21,630
אומרים: "טוב, הוא מת בזמן שאלוקים קבע לו".

8
00:00:21,650 --> 00:00:23,430
כך בדרך כלל אנשים רגילים לדבר.

9
00:00:24,350 --> 00:00:27,110
למה הוא מת בגיל 80 ולא בגיל 82?

10
00:00:27,130 --> 00:00:29,150
כי אלוקים קבע לו למות בגיל 80.

11
00:00:29,680 --> 00:00:34,310
חז"ל אומרים ש-99 בני אדם יכלו לחיות
עוד כמה שנים כשהם בריאים,

12
00:00:34,920 --> 00:00:38,560
אבל פשעו בשמירת הגוף,
רצו ליהנות ממה שמיותר.

13
00:00:38,960 --> 00:00:42,700
התורה אומרת: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם",
תשמור על הבריאות של הגוף.

14
00:00:43,040 --> 00:00:44,930
הזכרנו כבר את הכללים שהרמב"ם אומר.

15
00:00:44,960 --> 00:00:47,300
הבאנו בהרחבה בספר "מפתחות לחיים"

16
00:00:47,560 --> 00:00:50,120
את הכללים שהרמב"ם אומר
בשמירת בריאות הגוף.

17
00:00:50,140 --> 00:00:54,210
כדאי לחזור עליהם שוב כדי שנזכור אותם.
משפטים קצרים וחזקים.

18
00:00:54,440 --> 00:00:57,840
הרמב"ם מאריך בזה,
אבל המשפטים התמציתיים של דבריו.

19
00:00:58,300 --> 00:01:03,410
אומר הרמב"ם, כלל ראשון: "שיאכל האדם
מה שבריא לגוף ולא מה שטעים לחך".

20
00:01:03,840 --> 00:01:06,780
בדרך כלל כשאדם רואה
מבחר של מאכלים לפניו

21
00:01:06,900 --> 00:01:09,580
או פותח את המקרר,
הוא בודק מה הכי טעים לו עכשיו.

22
00:01:10,000 --> 00:01:12,200
אומר הרמב"ם: צריך לשנות את התפיסה.

23
00:01:12,680 --> 00:01:17,860
מהיום פותח את המקרר, מגיע לאולם,
יש סלטים על השולחן, יש מאכלים,

24
00:01:17,960 --> 00:01:20,910
ישאל את עצמו: מה הכי בריא לגוף?

25
00:01:20,920 --> 00:01:22,670
לא מה הכי טעים לי,
מה הכי בריא.

26
00:01:22,690 --> 00:01:24,980
אחר כך הוא יראה
שגם זה הופך להיות הכי טעים.

27
00:01:25,420 --> 00:01:28,810
כשמתרגלים לאכול בריא,
מגלים שגם הבריא הוא הכי טעים.

28
00:01:29,220 --> 00:01:31,320
אדם שמתרגל לאכול ממתקים וכדומה,

29
00:01:31,340 --> 00:01:33,910
אז הוא מרגיש שזה טעים
ופירות וירקות לא טעים.

30
00:01:34,320 --> 00:01:35,970
אבל אם הוא יפסיק עם הממתקים

31
00:01:35,980 --> 00:01:41,480
ויכין לעצמו צלחות עם ירקות חתוכים,
פירות חתוכים במגוון

32
00:01:41,880 --> 00:01:44,230
ויתרגל לאכול את זה במקום ממתקים,

33
00:01:44,440 --> 00:01:47,030
הוא יגיע למצב שהוא ירגיש
שזה הרבה יותר טעים

34
00:01:47,040 --> 00:01:49,640
והממתקים נעשים מאוסים בעיניו.

35
00:01:50,120 --> 00:01:53,650
אבל זה תהליך כי יש תאווה
שאדם מתאווה לדברים אחרים.

36
00:01:53,970 --> 00:01:58,880
אז זה כלל ראשון שאומר הרמב"ם, "שיאכל האדם
מה שבריא לגוף ולא מה שטעים לחך".

37
00:01:59,710 --> 00:02:01,580
זה מה שנוגע לאיכות המזון.

38
00:02:02,030 --> 00:02:04,480
הכלל השני נוגע לכמות המזון.

39
00:02:05,010 --> 00:02:07,310
"יפחות כמו רביע משביעתו".

40
00:02:08,240 --> 00:02:10,750
רבע לפני שהוא מתמלא לחלוטין.

41
00:02:11,000 --> 00:02:15,100
הרי הכרס של האדם,
מערכת העיכול, הקיבה היא כמו בלון.

42
00:02:15,840 --> 00:02:17,400
בלון אפשר לנפח אותו הרבה.

43
00:02:17,430 --> 00:02:19,860
אפילו שאדם שבע, יכול לאכול עוד ועוד,

44
00:02:19,880 --> 00:02:22,250
כי זה טעים והוא אוכל עוד,
עד שהוא לא יכול לזוז.

45
00:02:22,990 --> 00:02:25,650
ואז מה קורה?
הוא גורם למערכת העיכול לקרוס.

46
00:02:25,680 --> 00:02:27,460
כשזה חוזר על עצמו הרבה פעמים,

47
00:02:27,840 --> 00:02:31,950
כמו מנוע שמעמיסים עליו יותר מדי
בבלנדר, הוא לא יכול לטחון עומס כזה,

48
00:02:32,130 --> 00:02:33,720
אז המנוע עלול להישרף.

49
00:02:34,080 --> 00:02:36,650
וכך האדם מזיק לעצמו במערכת העיכול.

50
00:02:36,790 --> 00:02:41,140
אז כמה לאכול? רבע לפני
שהקיבה מתמלאת צריך לעצור.

51
00:02:41,270 --> 00:02:46,060
אדם עם הזמן צריך להכיר את עצמו,
מה המזון שהוא צריך להניח בצלחת

52
00:02:47,340 --> 00:02:51,490
כדי שיגיע למצב שהוא יפחות כמו רביע,
הכוונה בסביבות.

53
00:02:52,090 --> 00:02:55,740
שיעור של בערך רבע מהשביעה,
שיעצור שם פחות.

54
00:02:57,280 --> 00:02:59,620
והכלל השלישי שכותב הרמב"ם:

55
00:02:59,840 --> 00:03:02,120
שהאדם יתעמל בכל יום.

56
00:03:02,450 --> 00:03:04,890
יתעמל מלשון עמל, יעייף את הגוף.

57
00:03:05,840 --> 00:03:07,280
אדם עצלן מטבעו.

58
00:03:07,350 --> 00:03:10,390
הרמח"ל כותב: "כי עפריות החומריות גס".

59
00:03:10,530 --> 00:03:12,860
אדם מרגיש כבדות והוא עצלן.

60
00:03:13,300 --> 00:03:14,940
אומר הרמב"ם: תפעיל את הגוף.

61
00:03:14,950 --> 00:03:17,900
גם אדם שרגיל לעבודה משרדית, יושב הרבה,

62
00:03:17,920 --> 00:03:20,520
שימצא את הזמן לעמל, לעייף את הגוף.

63
00:03:21,550 --> 00:03:26,830
והכלל הרביעי, שכשצריך להתפנות,
שלא ישאיר את הפסולת בתוך הגוף.

64
00:03:27,410 --> 00:03:32,520
שיפנה את הפסולת מתוך הגוף,
כך הגוף יישאר בריא ורענן.

65
00:03:32,990 --> 00:03:36,140
אומר הרמב"ם אחר כך
שמי שיקפיד על הכללים האלה,

66
00:03:36,260 --> 00:03:39,680
"אני ערב לו",
יש לו שם מילים מאוד מיוחדות.

67
00:03:39,830 --> 00:03:44,950
הוא אומר: אני לוקח ערבות על האדם הזה
שהוא לא יצטרך רופא כל ימיו

68
00:03:45,640 --> 00:03:50,220
ויאריך ימים כשהוא בריא,
עד שיזקין וימות מזקנה.

69
00:03:50,760 --> 00:03:52,880
לא ימות ממחלות, ימות מזקנה.

70
00:03:52,910 --> 00:03:54,780
הוא אומר: אני אחראי מי שיעשה את זה.

71
00:03:55,180 --> 00:03:56,760
כי האדם קיבל גוף בריא.

72
00:03:56,970 --> 00:03:59,490
הוא ממשיך, אלא אם כן נולד עם בעיות,
זה משהו אחר.

73
00:03:59,510 --> 00:04:01,180
את זה הרמב"ם עצמו כותב אחר כך,

74
00:04:01,450 --> 00:04:05,770
שאם האדם נולד עם מחלות, נולד עם בעיות
או שהוא כבר הרס לעצמו את הבריאות,

75
00:04:05,850 --> 00:04:07,130
אני לא לוקח אחריות.

76
00:04:07,510 --> 00:04:10,380
אבל אדם שנולד בריא ושומר על כללי הבריאות,

77
00:04:10,400 --> 00:04:13,680
אז הגוף יתפקד כל החיים עד אורך ימים ושנים.

78
00:04:13,690 --> 00:04:15,880
רק הבחירה נתונה ביד האדם

79
00:04:16,170 --> 00:04:20,000
האם לשמור על הגבולות וליהנות תמיד

80
00:04:20,160 --> 00:04:24,070
או לפרוץ את הגבולות שאלוקים אמר לו,
ואז הוא מפסיד גם את העולם הזה,

81
00:04:24,110 --> 00:04:28,600
חוץ ממה שמפסיד את העולם הבא
אם עושה עוונות ומשלם עליהם את המחיר.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה