x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - הפרכת הנצרות: ויכוחים בין חכמי ישראל לנציגי הנצרות

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן בהרצאה מרתקת העוסקת בויכוחים בין חכמי ישראל לנציגי הנצרות, מתוך סדרת הרצאות בנושא הפרכת הנצרות. לפניכם חלק ה'
(אורך 7:46)