הרב חיים פוקס - סגולת הצדקה ביום הפורים: רפואה וחיים טובים

הרב חיים פוקס

הרב חיים פוקס מציג בפנינו סגולות נפלאות לחג הפורים. והפעם - כוחה של מצות הצדקה בפורים, כמו במתן תורה, שירפאו כל החולים ויחיו חיים טובים.

'זכר למחצית השקל' - לפרטים ולתרומה און-ליין באופן מאובטח, היכנסו לכאן.

ממשיכים את המסורת, וגם השנה הרב זמיר כהן יהיה השליח של כולנו למצוות מתנות לאביונים. היכנסו לכאן.

תמלול ההרצאה

1
00:00:08,158 --> 00:00:10,513
פורים סגולה לרפואה.

2
00:00:10,592 --> 00:00:12,028
בואו תקשיבו דבר מדהים,

3
00:00:12,807 --> 00:00:16,486
אמרנו כשבן אדם שמח בפורים,

4
00:00:17,029 --> 00:00:20,228
"כל הפושט יד נותנים לו"
והוא נותן צדקה לאחרים,

5
00:00:20,228 --> 00:00:23,181
הוא יכול להיות הוא עצמו
פושט יד כביכול לפני השם

6
00:00:23,284 --> 00:00:26,346
ויבוא ויבקש והקב"ה ייתן לו,
אמרנו בני, חיי ומזוני.

7
00:00:26,390 --> 00:00:29,683
הסברנו "בני", בואו נסביר "חיי".

8
00:00:30,734 --> 00:00:35,575
בן אדם אומר: תשמע, אני בחיים,
אני בן אדם בן 20, 30, 40, 50.

9
00:00:35,575 --> 00:00:38,331
עזוב, יהיה עד 120 בעזרת השם.

10
00:00:39,194 --> 00:00:40,108
אבל איזה חיים?

11
00:00:40,345 --> 00:00:45,227
אני זוכר שפעם אחת דיברתי עם אחד
שמאוד מאוד מתעסק ברפואה טבעית

12
00:00:46,010 --> 00:00:48,448
והוא לוקח מלא
ויטמינים, ויטמינים, ויטמינים.

13
00:00:48,448 --> 00:00:50,611
ואני אומר לו: תשמע, איזה חיים אלה?

14
00:00:50,611 --> 00:00:55,782
כל יום אתה כבול על הכדורים האלה,
על הוויטמינים האלה ללכת, לרוץ, לחזור.

15
00:00:55,806 --> 00:00:57,654
אתה חי את זה יותר מדי, לא?

16
00:00:58,188 --> 00:00:59,556
באמת, בתמיהה שאלתי.

17
00:01:00,320 --> 00:01:04,255
אמרתי לו: הרי אם משמיים
נגזר עליך לחיות "איקס",

18
00:01:04,536 --> 00:01:05,788
אתה תחיה את אותם חיים.

19
00:01:05,874 --> 00:01:07,360
מדובר היה בבן אדם מאמין.

20
00:01:08,185 --> 00:01:09,471
הרי אותם חיים יהיו לך.

21
00:01:09,740 --> 00:01:10,820
הוא אומר: אתה צודק,

22
00:01:11,165 --> 00:01:14,411
אם נגזר עליי ביום "איקס" לא להיות פה,
אני לא אהיה פה.

23
00:01:14,730 --> 00:01:16,501
אבל איזה סוג חיים יהיה לי?

24
00:01:17,619 --> 00:01:18,500
איך אני אחיה?

25
00:01:18,500 --> 00:01:21,495
האם אני אעלה את המדרגות
מתנשף ומתנשף וקשה לו

26
00:01:22,048 --> 00:01:23,479
או שאני אעלה את המדרגות בריצה?

27
00:01:24,130 --> 00:01:29,094
האם אני אלך למכולת ואני אחזור עם השקיות
ונשבר לי הגב וכל חמש דקות לעצור

28
00:01:29,204 --> 00:01:32,231
או שאני אקח פי שניים שקיות
ואני ארוץ הביתה ויהיה לי קל?

29
00:01:33,010 --> 00:01:33,780
והוא צודק.

30
00:01:34,882 --> 00:01:37,831
ערך של החיים זה לאו דווקא לחיות.

31
00:01:38,422 --> 00:01:42,914
בן אדם שנמצא מחובר לצינורות,
חס ושלום, בבית חולים

32
00:01:42,939 --> 00:01:43,716
הוא גם חי.

33
00:01:44,340 --> 00:01:47,011
זה ערך של חיים?

34
00:01:47,830 --> 00:01:50,060
כשאנחנו מבקשים מהקב"ה חיים,

35
00:01:50,322 --> 00:01:52,258
אנחנו מבקשים חיים ברפואה שלמה.

36
00:01:55,026 --> 00:01:59,514
מסופר על בעל "אהבת ישראל"
שפעם אחת בא אליו יהודי

37
00:01:59,770 --> 00:02:02,749
ומבקש ממנו: אנא תרחם עליי,

38
00:02:02,749 --> 00:02:04,390
תתפלל עליי לרפואה שלמה.

39
00:02:04,757 --> 00:02:06,910
הוא אומר: הנה, הגענו, אנחנו בפורים,
מה אתה רוצה ממני?

40
00:02:07,451 --> 00:02:10,822
תקיים מצוות פורים של שמחה,

41
00:02:10,822 --> 00:02:13,569
מתנות לאביונים, תפילה, כמו שאמרנו,

42
00:02:14,077 --> 00:02:15,505
תבוא לך רפואה שלמה.

43
00:02:15,505 --> 00:02:16,791
למה?

44
00:02:16,977 --> 00:02:21,997
שכתוב, הגמרא אומרת, שקיבלו,
"הדור קיבלוה בימי אחשוורוש".

45
00:02:21,997 --> 00:02:26,760
זאת אומרת, היהודים קיבלו מחדש עליהם
את התורה בימי אחשוורוש.

46
00:02:26,760 --> 00:02:27,807
הם סבלו כל כך הרבה

47
00:02:27,807 --> 00:02:31,424
אבל אחרי שהם ראו את הנס הגדול
שקרה בימי אחשוורוש,

48
00:02:31,564 --> 00:02:34,245
הם אמרו: אתם יודעים, מכאן ואילך
אנחנו מקבלים עוד פעם את התורה.

49
00:02:34,690 --> 00:02:39,147
אנחנו רוצים עוד פעם להכיר
שהתורה היא אמת,

50
00:02:39,374 --> 00:02:42,599
משה אמת, תורתו אמת,
והקב"ה הוא זה שהביא לנו אותה.

51
00:02:43,179 --> 00:02:45,707
אז הוא אומר לו בעל "אהבת ישראל",
לאותו יהודי:

52
00:02:45,905 --> 00:02:49,110
אם זה ככה שבפורים בחזרה
קיבלו עליהם את התורה,

53
00:02:49,238 --> 00:02:52,454
ואנחנו יודעים שבקבלת התורה
כל החולים הרי נתרפאו,

54
00:02:52,755 --> 00:02:55,215
אז גם בפורים יש זכות גדולה להתרפא.

55
00:02:55,272 --> 00:02:57,640
תקיים מצוות פורים כהלכתה,

56
00:02:57,977 --> 00:02:59,659
תיתן, כמו שאמרנו, מתנות לאביונים,

57
00:02:59,659 --> 00:03:00,786
תגרום שהאחר ישמח,

58
00:03:00,786 --> 00:03:03,639
הוא גם יתפלל עליך שיהיה לך לרפואה.

59
00:03:03,834 --> 00:03:06,302
דרך אגב, אני חידשתי חידוש יפה.

60
00:03:07,856 --> 00:03:08,462
קטן.

61
00:03:09,600 --> 00:03:12,722
"פורים" זה אותם אותיות של "רופאים",

62
00:03:13,042 --> 00:03:14,054
אבל חסר א'.

63
00:03:14,506 --> 00:03:15,091
למה א'?

64
00:03:15,091 --> 00:03:17,214
א' זה אחדותו של עולם, זה הקב"ה.

65
00:03:17,447 --> 00:03:20,362
תוסיף את הקב"ה לפורים,

66
00:03:20,362 --> 00:03:22,362
תוסיף את מה שהקב"ה אמר בפורים,

67
00:03:22,362 --> 00:03:24,919
ה-א' הזאת תיכנס לפורים, יהיה לך רופאים,

68
00:03:25,271 --> 00:03:26,916
שתהיה לך רפואה שלמה ואיתנה.

69
00:03:27,392 --> 00:03:28,174
זה הכוח של פורים.

70
00:03:42,520 --> 00:03:45,531
הדבר המיוחד כאן
שקשה למצוא במקומות אחרים...

71
00:03:45,548 --> 00:03:47,395
הציבור יעזור לנו להביא את החסד לכל בית.

72
00:03:47,601 --> 00:03:49,373
אז גם לארגון הידברות יש ועדה,

73
00:03:49,388 --> 00:03:52,091
ועדה מיוחדת במינה, ועדת החסד והנתינה.

74
00:03:52,114 --> 00:03:53,693
אנחנו עכשיו לקראת חג פורים,

75
00:03:53,693 --> 00:03:57,371
כולכם מכירים את המצווה
המיוחדת והחשובה - מתנות לאביונים.

76
00:03:57,810 --> 00:03:59,376
בואו נראה, נקבל הצצה נדירה

77
00:03:59,385 --> 00:04:03,370
לראות איך הוועדה הזו יושבת
 ובוחרת לאיזה נזקק לתת,

78
00:04:03,389 --> 00:04:04,373
באיזה קריטריונים,

79
00:04:04,454 --> 00:04:06,662
איך לעשות את זה
בצורה הנכונה והטובה ביותר,

80
00:04:06,662 --> 00:04:10,247
והכול בראשות הרב זמיר כהן,
שאחראי על המבצע האדיר הזה,

81
00:04:10,575 --> 00:04:14,083
ובעזרת השם, ברוך השם,
ארגון הידברות הצליחו בשנה האחרונה

82
00:04:14,109 --> 00:04:17,370
ממש לשבור שיאים
בכל מה שנוגע לחסד ונתינה.

83
00:04:17,385 --> 00:04:19,392
אז בואו נראה איך זה עובד.
בואו איתי.

84
00:04:21,063 --> 00:04:23,847
וצריכים לראות איך באמת לעזור
לאותן אימהות

85
00:04:23,847 --> 00:04:27,346
שגם כך מתמודדות עם קושי גדול של פרנסה,

86
00:04:27,346 --> 00:04:32,373
ובתקופה הזו של הקורונה
כשמשפחות רבות מטה לחמן נשבר.

87
00:04:38,991 --> 00:04:40,496
מה שמייחד את ארגון הידברות

88
00:04:40,496 --> 00:04:42,469
שהוא פונה להמון סקטורים,

89
00:04:42,469 --> 00:04:45,662
הוא לא מיוחד בקהילה מסוימת, למגזר מסוים,

90
00:04:45,662 --> 00:04:47,970
לסוג כזה או אחר של אנשים,

91
00:04:47,992 --> 00:04:49,291
הוא פונה בעצם לכולם.

92
00:04:49,300 --> 00:04:50,706
שכל החלוקה תתבצע

93
00:04:50,715 --> 00:04:53,604
 לפי הקריטריונים ההלכתיים, הרוחניים,

94
00:04:53,648 --> 00:04:54,800
צריך לדאוג שזה יגיע

95
00:04:54,809 --> 00:04:56,711
למקום הנכון, למשפחה הנכונה,

96
00:04:56,720 --> 00:04:59,976
וכמובן, בעיקר ביום עצמו,
יום פורים עצמו.

97
00:05:00,777 --> 00:05:02,337
מבחינתי, הקושי הכי גדול

98
00:05:02,337 --> 00:05:05,410
זה באמת לקבל את המקרים, לקרוא אותם,

99
00:05:05,410 --> 00:05:08,218
להיחשף לכל הסיפורים הלא-פשוטים,

100
00:05:08,218 --> 00:05:12,142
ולהבין שלא כולם עומדים בקריטריונים,
לא לכולם אנחנו נוכל לתת.

101
00:05:12,149 --> 00:05:14,970
בין היתר, דאגנו לכך שכל המידע

102
00:05:14,970 --> 00:05:18,690
יהיה מאובטח במאגר המידע, מוגן ומאובטח

103
00:05:18,708 --> 00:05:20,690
לפי הפרוטוקולים הכי מחמירים.

104
00:05:20,871 --> 00:05:22,386
קודם כול לדאוג לשני.

105
00:05:22,395 --> 00:05:24,395
אם נשים לב, כל מצוות הפורים

106
00:05:24,872 --> 00:05:28,253
הן קשורות בנושא הזה של נתינה לאחר.

107
00:05:31,383 --> 00:05:34,053
הדגש שלי זה שכל התרומות יגיעו לנזקקים

108
00:05:34,053 --> 00:05:35,287
ביום הפורים עצמו.

109
00:05:37,879 --> 00:05:41,908
כמות מאוד גדולה של מעטפות
צריכה להגיע לכל המשפחות בכל הארץ,

110
00:05:41,908 --> 00:05:43,129
פריסה ארצית.

111
00:05:43,129 --> 00:05:45,362
וכולם צריכים להגיע בו ביום, ביום פורים,

112
00:05:45,362 --> 00:05:47,731
זה מבצע לוגיסטי מאוד מורכב.

113
00:05:50,705 --> 00:05:57,453
לדאוג גם לאותן אימהות חד-הוריות
ולהכניס בקריטריונים את האפשרות לעזור להן,

114
00:05:57,480 --> 00:06:00,497
אם זה לפי מספר ילדים, מצב כלכלי,

115
00:06:00,500 --> 00:06:03,133
אם יש עזרה של מזונות מהגרוש או שאין.

116
00:06:03,225 --> 00:06:07,976
אז פה נשמח באמת לשמוע את חוות דעתכם
איך לעזור להן בעניין הזה.

117
00:06:13,352 --> 00:06:16,312
אנחנו, היועצים המשפטיים,
בדקנו את העניין הזה.

118
00:06:17,160 --> 00:06:20,070
אם הוא מתאים וכמה הוא מתאים
ואיזה משקל לתת ל...

119
00:06:20,146 --> 00:06:23,531
פתאום לראות מבצע כזה
שכולו נתינה וחסד.

120
00:06:23,548 --> 00:06:28,134
ופה הידברות נכנסת ועושה פה
את הדבר הזה, את השירות הזה

121
00:06:28,145 --> 00:06:30,134
שיוכלו לקיים את המצווה בהידור.

122
00:06:32,106 --> 00:06:34,090
זה מחמם את הלב ויוצא דופן

123
00:06:34,108 --> 00:06:34,810
וכיף לראות את זה.

124
00:06:34,829 --> 00:06:36,216
הידברות בהחלט היא אחת

125
00:06:36,225 --> 00:06:38,704
 ממחלקות החסד הכי גדולות בישראל.

126
00:06:39,428 --> 00:06:42,094
טוב, מאוד מרגש ובהחלט חשוב

127
00:06:42,094 --> 00:06:46,336
ובעיקר עוצמתי לראות כיצד דנים
בכל בקשה שלכם

128
00:06:46,336 --> 00:06:48,511
בצורה כל כך מוקפדת ומדויקת.

129
00:06:48,534 --> 00:06:52,001
ואיך אנחנו יכולים לדעת
שהכסף שאנחנו תורמים

130
00:06:52,045 --> 00:06:54,554
 מגיע ליעד הנכון ביום הנכון?

131
00:06:54,560 --> 00:06:57,130
מצווה שכל כך קשה
לעשות אותה באופן פרטני,

132
00:06:57,139 --> 00:06:59,864
וכל כך קל לעשות אותה
באמצעות ארגון הידברות.

133
00:06:59,908 --> 00:07:03,324
כל מה שאתם צריכים לעשות
זה להרים את הטלפון, לחייג להידברות,

134
00:07:03,324 --> 00:07:08,527
לתרום, והתרומה שלכם
 תגיע ביום הנכון למקום הנכון.

135
00:07:08,602 --> 00:07:10,054
חג שמח לעם ישראל.

136
00:07:10,068 --> 00:07:13,051
אשרי הרב זמיר כהן
שאחראי על המבצע האדיר הזה,

137
00:07:13,068 --> 00:07:15,051
אשרי הוועדה הנהדרת שיושבת כאן.

138
00:07:15,068 --> 00:07:16,219
חג שמח לכולנו,

139
00:07:16,219 --> 00:07:18,411
ושלא יהיו לנו אביונים בכלל בשנה הבאה.

140
00:07:19,816 --> 00:07:23,201
והרב זמיר כהן יהיה שליח המצווה שלכם.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה