הרב זמיר כהן - מסרים מחכמת שלמה: התמודדות עם טעויות

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מבאר את ספר קהלת מתוך ניסיון להבין מעט מדברי חכמתו של שלמה המלך, על פי מסרים הנוגעים למציאות חיינו בעבודת המידות, שלום בית, כוחות הנפש, חינוך ילדים ועוד. לפניכם פרק 14

תמלול ההרצאה

1
00:00:30,200 --> 00:00:32,540
שלום וברכה וערב טוב לכולם.

2
00:00:33,480 --> 00:00:35,500
הגענו לקהלת פרק י'.

3
00:00:35,800 --> 00:00:38,720
כאן שלמה המלך, החכם באדם,

4
00:00:39,200 --> 00:00:42,680
מלמד ומדריך איך להיזהר מטעויות

5
00:00:42,840 --> 00:00:45,980
ומה עושים כשכבר טעינו
ומעדנו במשהו,

6
00:00:46,440 --> 00:00:48,460
איך מתמודדים עם מצב כזה?

7
00:00:49,200 --> 00:00:52,540
פרק י', פסוק א', אומר שלמה המלך:

8
00:01:01,760 --> 00:01:03,400
מה פירוש "זבובי מוות"?

9
00:01:03,680 --> 00:01:06,800
יש זבובים שהם כבר מאוד חלשים,

10
00:01:06,880 --> 00:01:08,160
לקראת מוות,

11
00:01:09,160 --> 00:01:10,520
ולפתע הם צונחים.

12
00:01:10,520 --> 00:01:13,160
עפים, אתה רואה זבוב עף, פתאום...

13
00:01:13,160 --> 00:01:15,560
הוא כבר זקן מאוד אז הוא צונח.

14
00:01:16,300 --> 00:01:18,400
להיכן הוא צנח הזבוב הזה?

15
00:01:18,800 --> 00:01:22,100
"שמן רוקח", כלומר שמן...

16
00:01:22,560 --> 00:01:24,400
כבר הזכרנו כמה פעמים

17
00:01:25,040 --> 00:01:28,780
ששמן בלשונם זה כינוי לבושם,

18
00:01:30,080 --> 00:01:32,740
כמו שראינו למעלה
שאומר שלמה המלך:

19
00:01:35,720 --> 00:01:38,320
שמן טוב, הכוונה בושם משובח.

20
00:01:38,320 --> 00:01:40,200
אז היו שמים את הבשמים,

21
00:01:40,280 --> 00:01:42,480
מייצרים על בסיס של שמן,

22
00:01:42,560 --> 00:01:45,720
ולכן הוא אומר
שאדם שיש לו שם טוב

23
00:01:45,720 --> 00:01:51,260
והשם מתפרסם בכל המקומות שהוא אדם
ישר, אדם נאמן, אדם ירא שמיים,

24
00:01:51,760 --> 00:01:54,860
זה יותר טוב אפילו מבושם משובח.

25
00:01:54,920 --> 00:01:57,180
זה הפירוש של המילה שמן.

26
00:01:57,200 --> 00:01:59,800
גם כאן, שמן רוקח,

27
00:01:59,800 --> 00:02:05,120
הכוונה בושם משובח שהרוקח,
אדם שבקי בצמחים,

28
00:02:05,360 --> 00:02:09,200
לקח סוגים שונים של צמחים
ורקח מהם מרקחת,

29
00:02:09,520 --> 00:02:11,500
הכין בושם מאוד מיוחד.

30
00:02:12,320 --> 00:02:15,360
והנה זבוב עף מלמעלה

31
00:02:15,800 --> 00:02:19,300
והזבוב הזה צנח אל תוך הבושם.

32
00:02:19,840 --> 00:02:23,280
"זבובי מוות יבאיש, יביע",

33
00:02:23,280 --> 00:02:24,990
יביע מלשון יבעבע,

34
00:02:25,160 --> 00:02:29,320
גורם לבועות שיעלו שם, "שמן רוקח",

35
00:02:29,320 --> 00:02:32,260
כלומר שמן הכי טוב, בושם הכי משובח,

36
00:02:32,440 --> 00:02:35,420
דבר קטן יכול לקלקל אותו לתמיד.

37
00:02:35,920 --> 00:02:41,220
כך הוא אומר: "יקר מחוכמה
מכבוד סכלות מעט".

38
00:02:41,220 --> 00:02:42,480
סכלות זה טיפשות.

39
00:02:43,180 --> 00:02:45,700
הוא אומר: לפעמים
אדם עושה טיפשות אחת

40
00:02:46,480 --> 00:02:51,460
והטיפשות הזאת מכריעה
את הכף יותר מחוכמה, יותר מכבוד.

41
00:02:52,800 --> 00:02:54,920
כלומר, גם אדם שהוא מאוד חכם,

42
00:02:54,920 --> 00:02:56,760
אדם שהוא מאוד מכובד,

43
00:02:57,000 --> 00:03:01,020
אם הוא לא יעקוב אחרי עצמו,
לא יפקח אחר המעשים שלו,

44
00:03:01,440 --> 00:03:04,840
יכול בטעות אחת לאבד את עולמו,

45
00:03:05,040 --> 00:03:08,320
להפסיד דברים
שהוא כל כך עמל עליהם,

46
00:03:08,320 --> 00:03:12,380
כל כך התאמץ
והשקיע וטרח כדי להשיג.

47
00:03:12,540 --> 00:03:14,920
אבל משפט לא במקום עם אשתו

48
00:03:14,920 --> 00:03:17,020
או לפעמים יש זוגות לפני חתונה,

49
00:03:17,800 --> 00:03:19,380
ממש סמוך לחתונה,

50
00:03:19,620 --> 00:03:22,720
טעות אחת שאחד הצדדים
אמר, הצד השני נפגע.

51
00:03:22,720 --> 00:03:26,200
במקום להתנצל
כדור שלג הלך והתגלגל,

52
00:03:26,200 --> 00:03:30,680
בסופו של דבר הכול מתבטל,
החתונה נהרסת, הכול מתקלקל.

53
00:03:31,040 --> 00:03:35,280
למה? טעות אחת שאדם
לא היה מוכן להתנצל,

54
00:03:35,280 --> 00:03:36,920
לא היה מוכן להסביר את עצמו.

55
00:03:36,920 --> 00:03:40,880
על האגו הזה אנשים
משלמים מחירים כבדים.

56
00:03:40,920 --> 00:03:44,920
לכן אומר שלמה המלך: אדם שרואה
שהכול טוב והכול מסתדר,

57
00:03:44,920 --> 00:03:48,900
הנה, יש לו חוכמה, מאוד מוצלח,
איפה שהוא נוגע הוא מצליח,

58
00:03:49,000 --> 00:03:51,860
יש לו גם כבוד,
אנשים מתייחסים אליו טוב.

59
00:03:52,200 --> 00:03:54,400
אבל הוא אומר: תדע לך ש"יקר",

60
00:03:54,400 --> 00:03:56,740
יקר כלומר מלשון משקל,

61
00:03:57,080 --> 00:03:59,960
"מחוכמה מכבוד סכלות מעט".

62
00:03:59,960 --> 00:04:02,240
קצת סכלות יכולה להכריע את הכף,

63
00:04:02,240 --> 00:04:06,320
קצת טיפשות יכולה להרוס
לאדם את כל מה שעמל

64
00:04:06,320 --> 00:04:08,860
וטרח ויגע להשיג.

65
00:04:09,080 --> 00:04:11,720
לכן הוא משווה את הדבר לזבובי מוות.

66
00:04:11,780 --> 00:04:14,640
הוא פתח בלשון רבים – "זבובי מוות",

67
00:04:14,640 --> 00:04:18,740
ועבר ללשון יחיד –
"יבאיש יביע שמן רוקח",

68
00:04:19,640 --> 00:04:22,340
כלומר, שאומנם יש הרבה זבובי מוות,

69
00:04:22,880 --> 00:04:28,160
אבל מספיק אחד כדי להרוס
את כל הבושם המשובח כל כך

70
00:04:28,200 --> 00:04:30,460
שהרוקח טרח להשיג אותו.

71
00:04:30,880 --> 00:04:33,260
מה מתכוון שלמה המלך לומר לנו?

72
00:04:33,720 --> 00:04:37,400
תהיה חכם מראש ותיזהר לא לטעות.

73
00:04:37,440 --> 00:04:41,560
כלומר, תפקח על עצמך,
על ההנהגות שלך, תהיה מלך.

74
00:04:41,800 --> 00:04:44,740
מה זה מלך אמיתי?
מוח, לב, כבד.

75
00:04:45,120 --> 00:04:47,000
המוח - שזה מקום המחשבות,

76
00:04:47,000 --> 00:04:51,100
הלב - מקום הרגשות,
והכבד - שהוא מקום התאוות.

77
00:04:51,640 --> 00:04:56,020
תשליט את השכל על הרגש,
ואת שניהם יחד על התאווה.

78
00:04:56,320 --> 00:04:59,240
כי לפעמים יש לאדם תאווה
שהוא יודע שהיא לא בסדר.

79
00:04:59,240 --> 00:05:02,400
יש תאוות שהן מותרות,
יש תאוות שהן אסורות

80
00:05:02,680 --> 00:05:05,160
והוא יודע שהדבר הזה
הוא לא נכון, הוא לא טוב,

81
00:05:05,160 --> 00:05:06,700
אבל הוא בוער בתוכו.

82
00:05:06,960 --> 00:05:11,640
משליט את השכל על הרגש
שמתחיל ללכת לכיוון מסוים,

83
00:05:11,640 --> 00:05:14,800
בולם את עצמו,
את שניהם על התאווה

84
00:05:15,080 --> 00:05:16,420
ואז הוא מצליח.

85
00:05:16,520 --> 00:05:21,700
המקובלים מסבירים שזו הסיבה
שהקב"ה ברא את האדם הולך זקוף.

86
00:05:22,760 --> 00:05:25,260
בעלי חיים הולכים כפופים.

87
00:05:25,560 --> 00:05:28,900
אצל השור, פרה,
כבשה, אריה, נמר

88
00:05:29,695 --> 00:05:33,620
המוח, הלב והכבד
פחות או יותר באותה שורה

89
00:05:35,080 --> 00:05:36,900
כי הם בעלי חיים.

90
00:05:37,160 --> 00:05:42,840
אבל האדם, הקב"ה יצר אותו
הולך זקוף באופן קבוע כדי שיזכור:

91
00:05:42,840 --> 00:05:45,160
השכל צריך להיות מעל הכול.

92
00:05:45,200 --> 00:05:47,580
השאלה הגדולה שהאדם שואל,

93
00:05:48,520 --> 00:05:52,400
הוא אומר "בסדר, אני לא
רוצה לעשות טעויות, אבל איך?

94
00:05:52,400 --> 00:05:57,120
"אני לא כזה חכם ופיקח ויודע
איך להתנהל בכל מצב, שאני לא אטעה.

95
00:05:57,320 --> 00:05:59,220
"באופן טבעי אנשים טועים.

96
00:05:59,680 --> 00:06:02,920
"יש איזו עצה לתת לי
כדי שלא אגיע לטעויות?"

97
00:06:02,960 --> 00:06:05,620
אומר שלמה המלך: "יש לי עצה",
פסוק ב':

98
00:06:10,880 --> 00:06:16,060
הוא אומר: מה שאמרתי לך קודם
שמעט סכלות יכולה להכריע את הכף,

99
00:06:16,720 --> 00:06:18,960
אתה יודע מה תעשה?
תהיה חכם,

100
00:06:18,960 --> 00:06:21,020
"לב חכם לימינו".

101
00:06:21,400 --> 00:06:25,840
כלומר, הלב של החכם
תמיד נוטה לצד ימין,

102
00:06:26,115 --> 00:06:30,580
והלב של הכסיל נוטה לצד שמאל.
מה זה הימין והשמאל?

103
00:06:31,360 --> 00:06:37,400
בתורת הסוד, גם במדרשי חז"ל
רואים שימין זה חוכמת התורה,

104
00:06:37,720 --> 00:06:41,120
שמאל זה כסף
וכל ענייני העולם הזה.

105
00:06:42,880 --> 00:06:45,920
על התורה כתוב "מימינו אשדת למו".

106
00:06:46,920 --> 00:06:50,680
בפרשת "וזאת הברכה",
"ה' מסיני בא וזרח משעיר למו",

107
00:06:51,480 --> 00:06:54,420
כשהגיע מהר סיני
נתן את התורה לעם ישראל,

108
00:06:54,587 --> 00:06:56,500
"מימינו אשדת".

109
00:06:57,443 --> 00:07:02,060
כלומר, התורה שהיא בבחינת אש,
את זה נתן לעם ישראל.

110
00:07:02,480 --> 00:07:04,160
"לב חכם לימינו",

111
00:07:04,600 --> 00:07:08,920
אדם שרוצה לדעת שבאמת
הוא מקבל הדרכה נכונה

112
00:07:08,920 --> 00:07:10,500
והוא לא עושה טעויות,

113
00:07:10,840 --> 00:07:14,220
משתדל להחכים
כמה שיותר בחוכמת התורה.

114
00:07:14,600 --> 00:07:19,920
כשמחכים בחוכמת התורה,
הוא מגלה לפתע עצות, תובנות,

115
00:07:20,140 --> 00:07:24,720
מחשבות שהוא לא חשב עליהן לפני
במשפטים קצרים וחכמים.

116
00:07:26,120 --> 00:07:28,240
פגשתי סטודנט בבאר שבע

117
00:07:28,880 --> 00:07:33,400
שסיפר מה הביא אותו בכלל
להתעניין בשיעורי תורה, בהרצאות.

118
00:07:34,000 --> 00:07:37,680
הוא אומר שמאז שהוא היה ילד
היה אוהב לשמוע דברי חוכמה,

119
00:07:38,280 --> 00:07:42,440
וכל פעם היה שומע במקומות שונים
משפטים קצרים וחכמים.

120
00:07:42,440 --> 00:07:45,020
מאוד אהב אז היה רושם אותם לעצמו.

121
00:07:45,520 --> 00:07:49,440
והוא חשב שאלה חוכמות,
משפטים יפים שאנשים אומרים.

122
00:07:50,280 --> 00:07:53,860
והנה, כשהוא התחיל ללמוד קצת פילוסופיה

123
00:07:54,680 --> 00:07:57,520
וחלק מהקורסים, מהלימודים שם

124
00:07:58,640 --> 00:08:00,960
הכניסו להם גם קצת פרקי אבות,

125
00:08:01,160 --> 00:08:05,200
הוא הופתע לגלות שכל
המשפטים הכי יפים שהוא אהב

126
00:08:05,280 --> 00:08:07,080
מקורם בפרקי אבות.

127
00:08:07,240 --> 00:08:10,560
הוא חשב שזה מקבץ,
פה שמע משפט, שם שמע משפט.

128
00:08:14,840 --> 00:08:16,600
משפטים יפים וחכמים.

129
00:08:16,760 --> 00:08:21,520
כשהוא גילה שכל זה מופיע
בפרקי אבות וכמה עומק והדרכה יש בזה,

130
00:08:21,520 --> 00:08:24,120
זה משך אותו לרוץ לשיעורי תורה.

131
00:08:24,120 --> 00:08:27,560
אמר: "יש כל כך הרבה חוכמה בתורה,
למה שאני אפסיד את זה?

132
00:08:27,560 --> 00:08:30,140
"זה יכול כל כך לתרום לי לחיים".

133
00:08:30,680 --> 00:08:36,120
והאמת שאין תחום בחיים
שהתורה לא מדריכה את האדם.

134
00:08:36,720 --> 00:08:38,900
היום ישבתי בצוהריים לשיחה

135
00:08:40,280 --> 00:08:42,900
עם אדם מאוד חשוב

136
00:08:43,880 --> 00:08:46,860
והוא מבין במדעים, בחוכמות,
בכל מיני עניינים

137
00:08:47,960 --> 00:08:52,700
ובתוך דבריו דיבר
קצת על המהות של האדם.

138
00:08:53,400 --> 00:08:56,900
אז אמרתי לו שרבנו בחיי
כותב ב"חובות הלבבות"

139
00:08:57,560 --> 00:09:03,120
את המפתח לדבר שהחוקרים
כל כך מחפשים

140
00:09:03,120 --> 00:09:05,560
ולא מוצאים את המענה,

141
00:09:05,560 --> 00:09:09,120
וטוענים שמי שיגלה דבר כזה
יזכה לתהילת עולם,

142
00:09:09,120 --> 00:09:11,600
אפילו פרס נובל יהיה קטן בשבילו.

143
00:09:14,580 --> 00:09:19,000
אנשים במשך החיים,
העור מתבלה, נכון?

144
00:09:19,000 --> 00:09:22,000
העור של אדם בן 40
לא כמו של בחור בן 20.

145
00:09:22,880 --> 00:09:26,880
העור מתבלה.
בגיל 80 רואים שינוי.

146
00:09:27,720 --> 00:09:30,400
גם האיברים הפנימיים
לאט לאט מתבלים

147
00:09:30,400 --> 00:09:32,780
עד שבסופו של דבר האדם מת.

148
00:09:33,480 --> 00:09:36,740
בעולם המחקר מחפשים מה הסוד

149
00:09:37,440 --> 00:09:41,120
שיגרום לעור להישאר
צעיר ורענן כל החיים,

150
00:09:41,120 --> 00:09:43,360
גם לעור, וגם לאיברים הפנימיים,

151
00:09:43,880 --> 00:09:46,960
שגוף האדם יישאר צעיר ורענן.

152
00:09:47,480 --> 00:09:52,100
אם כל הזמן הוא יישאר כמו שהוא היה
בגיל 18, 20 הוא ימות פעם?

153
00:09:52,240 --> 00:09:54,840
כל המערכות מתפקדות טוב,
אף פעם לא ימות.

154
00:09:55,280 --> 00:09:59,520
כלומר, הגילוי של מפתח החיים,
כך לדעת הרבה חוקרים,

155
00:09:59,520 --> 00:10:01,840
תלוי בעניין הזה שאם תגלה

156
00:10:01,840 --> 00:10:07,840
מה גורם להתבלות של העור,
של הגוף, ותמנע מראש

157
00:10:07,840 --> 00:10:11,440
אז אתה בעצם גילית את המפתח לחיים
שאנשים לא ימותו אף פעם.

158
00:10:11,720 --> 00:10:13,360
אבל לא מצאו הסבר.

159
00:10:13,360 --> 00:10:18,600
בביאורו לתורה כותב רבנו בחיי
בפרשת בראשית מפתח לעניין הזה

160
00:10:19,520 --> 00:10:22,980
שצריך לראות איך
לתרגם אותו לשפת המעשה,

161
00:10:23,420 --> 00:10:24,800
אבל הוא כותב כך:

162
00:10:25,320 --> 00:10:29,680
כשהקב"ה ברא את אדם הראשון,
הוא היה אמור למות?

163
00:10:29,680 --> 00:10:32,860
בזמן בריאת אדם הראשון,
הוא היה אמור למות?

164
00:10:33,200 --> 00:10:35,520
הוא לא היה אמור למות,
הוא היה אמור לחיות תמיד.

165
00:10:36,000 --> 00:10:39,000
והקב"ה אומר לו:
יש פה את עץ הדעת...

166
00:10:39,000 --> 00:10:42,960
הרי נשמתו של אדם הראשון כללה
את הנשמות של כולנו,

167
00:10:43,080 --> 00:10:46,400
היא לא הייתה כמו נשמה שלנו.
לנו, לכל אחד יש נשמה פרטית.

168
00:10:46,640 --> 00:10:49,920
נשמת אדם הראשון
שממנו יצאו כל בני האדם

169
00:10:50,040 --> 00:10:53,820
היא הייתה נשמה כוללת,
כמו פאזל של נשמות.

170
00:10:54,800 --> 00:10:57,640
והקב"ה נתן לו את הניסיון של עץ הדעת,

171
00:10:57,680 --> 00:11:01,000
אם היה עומד בניסיון הזה
עד כניסת השבת,

172
00:11:01,000 --> 00:11:05,460
נברא ביום שישי, עד כניסת שבת,
היינו עוברים לימות המשיח.

173
00:11:06,000 --> 00:11:11,840
כבר העולם מגיע לשלמותו, לתיקונו,
כי כולנו עמדנו בניסיון, מגיע לנו שכר.

174
00:11:11,840 --> 00:11:17,600
הקב"ה שם את הנשמה בתוך גוף
כדי שיהיו לאדם יצרים, יעמוד בניסיונות,

175
00:11:17,600 --> 00:11:19,860
מגיע לעולם האמת, מקבל את שכרו.

176
00:11:20,560 --> 00:11:22,880
אז היינו עוברים
מיד לחיי העולם הבא.

177
00:11:22,880 --> 00:11:27,000
לא היינו צריכים את כל אלפי השנים של עכשיו
עם כל הצרות והקשיים והניסיונות.

178
00:11:27,000 --> 00:11:31,720
כשהוא לא שמע וכן אכל מעץ הדעת,
נגזר עליו למות.

179
00:11:31,720 --> 00:11:35,720
והקב"ה מראש אמר לו: "ביום
אכולך ממנו מות תמות".

180
00:11:35,720 --> 00:11:39,000
תדע, אם אתה אוכל מזה,
באותו היום ייגזר עליך

181
00:11:39,000 --> 00:11:43,140
לא כמו שהיית אמור להיות
חי לנצח אלא אתה תמות בשלב מסוים.

182
00:11:43,720 --> 00:11:46,620
ולמה? כדי שאני אוכל
להחזיר אותך לעפר

183
00:11:46,920 --> 00:11:49,080
ולבנות אותך בחזרה כשאתה טהור.

184
00:11:49,080 --> 00:11:51,740
כל חטא זה כתם בנשמה, לכלוך.

185
00:11:52,360 --> 00:11:54,600
כדי לטהר אותך מהלכלוך הזה,

186
00:11:54,600 --> 00:11:58,200
אני אחזיר אותך לעפר
ואבנה אותך בחזרה בתחיית המתים.

187
00:11:58,200 --> 00:12:00,320
זה בעצם הרעיון של המוות.

188
00:12:01,480 --> 00:12:04,760
אומר רבנו בחיי:
מה זה בעצם עץ הדעת?

189
00:12:05,400 --> 00:12:06,730
מה פירוש עץ הדעת?

190
00:12:07,240 --> 00:12:09,180
אין הכוונה העץ של השכל.

191
00:12:09,480 --> 00:12:12,740
וכי אדם הראשון לפני שהוא אכל
מעץ הדעת, לא היה לו שכל?

192
00:12:12,840 --> 00:12:15,280
ודאי שהיה לו, הוא קרא שמות
לכל בעלי החיים

193
00:12:15,280 --> 00:12:18,800
לפי התכונות הפנימיות
של כל אחד עם סוד האותיות,

194
00:12:18,800 --> 00:12:20,680
היה חכם גדול יותר מכולנו.

195
00:12:20,680 --> 00:12:22,080
אז מה זה עץ הדעת?

196
00:12:22,080 --> 00:12:27,160
"דעת" בעברית פירושה חיבור,
כמו "והאדם ידע את חוה אשתו".

197
00:12:27,520 --> 00:12:28,580
ידיעה היא חיבור.

198
00:12:28,589 --> 00:12:30,240
כשאדם אומר "אני יודע שזה כך",

199
00:12:30,240 --> 00:12:32,940
פירושו "אני מחובר לעניין הזה,
ברור לי שזה כך".

200
00:12:33,920 --> 00:12:36,900
עץ הדעת זה עץ החיבור.
חיבור למה?

201
00:12:36,902 --> 00:12:39,640
כתוב בפירוש בתורה
"עץ הדעת טוב ורע".

202
00:12:40,480 --> 00:12:42,920
לפני שאדם הראשון אכל מעץ הדעת,

203
00:12:42,920 --> 00:12:48,160
לא היו בתוכו יצרים שהכניסו
בו מחשבות לא טובות.

204
00:12:48,160 --> 00:12:51,660
האדם מטבעו הוא טהור ונקי וזך.

205
00:12:52,700 --> 00:12:54,140
זה המקור של האדם.

206
00:12:54,640 --> 00:12:57,720
לכן כדי לאכול מעץ הדעת,
הוא לא חשב על זה בכלל,

207
00:12:57,720 --> 00:13:01,000
אלוקים אמר לא לאכול – לא אוכלים.
אין מצב שהוא יאכל.

208
00:13:01,400 --> 00:13:03,480
היה צריך לבוא גורם חיצוני,

209
00:13:03,560 --> 00:13:07,000
הנחש עם היצר הרע
היה צריך לבוא מבחוץ ולפתות אותו

210
00:13:08,080 --> 00:13:11,840
כי הוא מעצמו לעולם לא יחשוב
לאכול מעץ הדעת.

211
00:13:12,960 --> 00:13:17,840
אחרי שהתפתה ואכל,
הוא התחבר ליצר הרע.

212
00:13:17,840 --> 00:13:22,520
במילים אחרות, לאכול מעץ הדעת
זה כמו לקחת את היצר הרע ולבלוע אותו.

213
00:13:22,520 --> 00:13:24,200
אתה מכניס אותו אל תוך עצמך.

214
00:13:25,200 --> 00:13:30,640
האכילה מעץ הדעת גרמה לאדם
שהיצר הרע מבחוץ יעבור אל תוך האדם

215
00:13:30,960 --> 00:13:34,100
ואז בתוכו הוא יכול להתחיל
מחשבות לא טובות.

216
00:13:34,480 --> 00:13:37,060
לכן כתוב בתורה שהם ראו כי עירומים הם,

217
00:13:37,880 --> 00:13:39,900
פתאום הם התביישו שהם בלי בגדים.

218
00:13:40,640 --> 00:13:44,170
לקחו עלים, כיסו את עצמם.
למה לפני כן הם לא התביישו?

219
00:13:44,560 --> 00:13:49,780
כי כל זמן שלא היה יצר בתוך האדם,
כל האיברים של הגוף היו אותו דבר,

220
00:13:49,785 --> 00:13:52,200
מה יש לו להתבייש בזה או בזה?
הכול אותו דבר.

221
00:13:52,440 --> 00:13:55,960
אחרי שאכל מעץ הדעת התחילו יצרים
אז הוא כבר מתחיל להרגיש

222
00:13:55,960 --> 00:13:58,000
"זה בסדר, זה לא בסדר",
מתחיל להתבייש.

223
00:13:58,040 --> 00:14:05,160
יוצא שהאכילה מעץ הדעת גרמה
לחיבור ליצרים שנכנסו לתוך האדם.

224
00:14:05,680 --> 00:14:10,800
אומר רבנו בחיי: עכשיו תבין
איך כתוצאה מכך נגזר עליו למות.

225
00:14:10,800 --> 00:14:14,440
ומזה נלמד לנקודה שהזכרנו
קודם דבר מאוד מעניין.

226
00:14:14,440 --> 00:14:15,420
הוא אומר כך:

227
00:14:15,800 --> 00:14:18,800
כל זמן שאדם הראשון
לא אכל מעץ הדעת,

228
00:14:18,960 --> 00:14:21,540
הרי כל יום הגוף מאבד חומרים.

229
00:14:22,120 --> 00:14:24,120
אדם הולך, בא, מאבד אנרגיה,

230
00:14:24,120 --> 00:14:28,980
צריך לאכול תזונה נכונה
כדי להחזיר את החומרים שחסרים לו.

231
00:14:29,380 --> 00:14:34,880
אז נניח שהאדם היום ב-24 שעות האלה
איבד גרם אחד של סידן,

232
00:14:35,080 --> 00:14:39,400
שלושה גרם של ברזל
ומגנזיום וחומרים שונים.

233
00:14:40,400 --> 00:14:45,060
כל זמן שהוא לא אכל מעץ הדעת,
לא היו בו תאוות, לא היו בו יצרים,

234
00:14:45,602 --> 00:14:49,300
כשהוא היה רואה מזון,
המוח שלו היה עובד בצורה:

235
00:14:50,160 --> 00:14:53,680
"כמה בדיוק חיסרתי
ב-24 שעות האחרונות?"

236
00:14:54,040 --> 00:14:57,160
והוא היה יודע
איפה זה נמצא בטבע בדיוק.

237
00:14:57,200 --> 00:15:00,860
אז אם חסר לו גרם של סידן,
הוא היה אוכל גרם של סידן.

238
00:15:01,160 --> 00:15:04,960
קצת ברזל – ברזל.
מה שצריך הוא היה מחזיר לעצמו,

239
00:15:04,960 --> 00:15:08,980
לכן הוא לא היה צריך למות
כי כל מה שהגוף היה מאבד,

240
00:15:09,240 --> 00:15:11,460
הוא היה אוכל ומחזיר לעצמו.

241
00:15:11,840 --> 00:15:13,660
אחרי שהוא אכל מעץ הדעת,

242
00:15:14,600 --> 00:15:17,120
יש לו עכשיו תאוות,
היצר הרע בפנים.

243
00:15:18,040 --> 00:15:20,720
הוא אוכל בגלל שזה טעים,
לא בגלל שחסר לו.

244
00:15:20,800 --> 00:15:24,540
כלומר, השתבשה אצלו המערכת שיודעת

245
00:15:25,040 --> 00:15:28,340
כמה ומתי ואיזה סוג לאכול.

246
00:15:28,760 --> 00:15:32,220
ברגע שהמערכת השתבשה,
הוא אוכל כמויות בלי חשבון.

247
00:15:32,720 --> 00:15:37,240
כשאדם אוכל בלי רק להחזיר
את מה שהגוף צריך,

248
00:15:37,280 --> 00:15:39,200
זה מה שמפרק לו את הגוף,

249
00:15:39,400 --> 00:15:43,360
זה גורם לגוף עם השנים
להתחיל להתבלות, להשתנות,

250
00:15:43,480 --> 00:15:45,180
מגיע לגיל זקנה.

251
00:15:46,920 --> 00:15:50,660
לכן כתוב באמת,
הרמב"ם מציין את העניין הזה

252
00:15:51,040 --> 00:15:55,860
שמאוכל מיותר האדם יכול למות
יותר מאשר מרעב.

253
00:15:56,540 --> 00:16:00,000
אם אדם אוכל כמויות,
כמו שיש כאלה שמשמינים יותר מדי

254
00:16:00,000 --> 00:16:02,640
רק בגלל שאוכלים כי זה טעים
ואוכלים כי זה טעים,

255
00:16:02,640 --> 00:16:04,540
יכולים להזיק לעצמם לבריאות.

256
00:16:04,960 --> 00:16:08,200
כלומר, מה גרם לאדם הראשון שימות?

257
00:16:08,200 --> 00:16:10,400
בחינת הפסוק "תייסרך רעתך".

258
00:16:10,400 --> 00:16:13,600
הרע שהאדם עושה,
זה מה שמזיק לו בסופו של דבר

259
00:16:13,760 --> 00:16:16,360
כי המערכת השתבשה של
מה לאכול, מה לא לאכול.

260
00:16:16,360 --> 00:16:22,880
במילים אחרות, אם יבוא היום מדען
וייצר סוג של מחשב שיש בו שני חלקים:

261
00:16:22,880 --> 00:16:28,740
חלק אחד סורק את האדם מה נחסר
לו מהגוף ב-24 שעות האחרונות ונותן רשימה,

262
00:16:29,400 --> 00:16:33,920
וכנגד זה הוא יודע לומר
כמה בדיוק לאכול מכל דבר

263
00:16:33,920 --> 00:16:36,100
כדי להשלים את מה שחסר לנו,

264
00:16:36,425 --> 00:16:40,200
העור לא יזקין ולא יתבלה,
והגוף יישאר בריא ורענן

265
00:16:40,201 --> 00:16:41,700
והאדם יאריך ימים.

266
00:16:41,960 --> 00:16:47,400
אבל זה כנראה יהיה רק בימות המשיח
ששוב נחזור לאבחנה הזו

267
00:16:47,400 --> 00:16:49,460
של כמה לאכול ואיך לאכול.

268
00:16:49,760 --> 00:16:52,040
על כל פנים, כשאדם עוסק בתורה

269
00:16:52,040 --> 00:16:55,250
הוא מגלה פתאום מידע
שהוא לא חשב על זה בכלל.

270
00:16:55,800 --> 00:16:57,760
אומר שלמה "לב חכם לימינו".

271
00:16:57,760 --> 00:16:59,700
אתה רוצה לא לעשות טעויות בחיים?

272
00:17:00,240 --> 00:17:02,460
כל יום שיהיה לך זמן ללמוד תורה,

273
00:17:02,760 --> 00:17:05,420
כל זמן פנוי תנצל אותו ללמוד תורה.

274
00:17:05,880 --> 00:17:08,980
והיום, ברוך השם,
יש אפשרויות שלא היו בדורות הקודמים.

275
00:17:09,000 --> 00:17:13,080
בדורות הקודמים, אדם שהולך בדרך, אם
אין לו את זה בראש, איך הוא ילמד תורה?

276
00:17:13,240 --> 00:17:18,880
היום אתה יכול לשמוע עם
אפליקציות למיניהן, דיסקים למיניהם,

277
00:17:18,880 --> 00:17:22,560
אדם יכול לשמוע דברי תורה,
להחכים בהזדמנויות שונות

278
00:17:22,600 --> 00:17:26,500
ולקבל ידע שיעזור לו לכל תחומי החיים.

279
00:17:26,760 --> 00:17:28,960
על זה הוא אומר: "לב חכם לימינו".

280
00:17:29,160 --> 00:17:33,580
החכם תמיד הלב נוטה לימין,
"מימינו אשדת למו" שזו התורה.

281
00:17:33,960 --> 00:17:35,720
"ולב כסיל לשמאלו",

282
00:17:35,960 --> 00:17:39,960
אדם שהוא כסיל אז הוא הולך
יותר לכיוון שמאל: איפה יש כסף,

283
00:17:39,960 --> 00:17:44,140
איפה אני יכול ליהנות כעת במיידי?
מה אני ארוויח בעולם הזה?

284
00:17:44,280 --> 00:17:46,760
הוא לא חושב על התכלית,
לא חושב על המטרה.

285
00:17:46,760 --> 00:17:50,160
סיפר אחד מגדולי ישראל שהגיע אדם,

286
00:17:50,640 --> 00:17:53,700
שם ברוסיה הרי בחורף הנהר קופא.

287
00:17:54,520 --> 00:17:56,540
הגיע איזה עשיר ממרחקים,

288
00:17:56,840 --> 00:18:00,340
ראה את הנהר הקפוא,
הכול חלק, בלי עצים, בלי כלום,

289
00:18:00,720 --> 00:18:02,580
מאוד מצא חן בעיניו המקום.

290
00:18:03,520 --> 00:18:08,640
והכפר הזה, הקופה הציבורית
הייתה מדולדלת, לא היה כסף.

291
00:18:09,400 --> 00:18:14,040
ביקש העשיר הזה שהוא רוצה לרכוש
את השטח הזה של הנהר,

292
00:18:14,040 --> 00:18:17,440
האגם הזה שהיה שם הוא רוצה
לרכוש, מאוד נחמד לו המקום.

293
00:18:18,480 --> 00:18:20,440
"בשביל מה אתה רוצה?"
הוא לא רוצה לגלות.

294
00:18:20,440 --> 00:18:23,000
מכרו לו, הרבה כסף מוכן
לשלם, למה לא?

295
00:18:23,280 --> 00:18:25,820
מיד הביא פועלים, בנה שם בניינים.

296
00:18:26,160 --> 00:18:29,740
והפועלים לא מבינים, זה אגם קפוא.

297
00:18:29,980 --> 00:18:33,560
אבל מה אכפת להם?
משלם להם, הם בונים.

298
00:18:33,720 --> 00:18:36,260
בנה מגדלים, בנה בנייני פאר.

299
00:18:36,760 --> 00:18:42,280
והנה, הגיע הקיץ, השמש זרחה,
הקרח נמס, הכול נעלם.

300
00:18:42,840 --> 00:18:45,610
הכול נפל, התפרק, ירד למצולות ים.

301
00:18:45,611 --> 00:18:50,360
אז הוא קלט "איזה טיפש הייתי,
התלהבתי מהמרחבים החלקים, בניתי בניינים".

302
00:18:51,000 --> 00:18:55,040
הוא אומר: אותו דבר, אדם שחי בעולם
ולא מנצל את הזמן נכון

303
00:18:55,040 --> 00:18:58,320
אז הוא מרגיש "הנה,
עשיתי עוד כסף, עוד בית, עוד...

304
00:18:58,320 --> 00:18:59,320
"אבל על מה?"

305
00:18:59,920 --> 00:19:02,490
הוא אומר: תראה,
באלפיים השנים האחרונות,

306
00:19:02,920 --> 00:19:06,960
אין אדם שהאריך ימים
יותר ממאה וכמה שנים.

307
00:19:07,400 --> 00:19:08,120
אין אדם.

308
00:19:08,120 --> 00:19:10,480
מאה ועוד קצת הכי הרבה.

309
00:19:11,000 --> 00:19:13,400
פעם היו יותר,
היו שהגיעו ל-300 שנה,

310
00:19:13,400 --> 00:19:15,600
ל-700, ל-900, זה בימים ההם.

311
00:19:15,600 --> 00:19:18,500
אבל בשנים האלה
מי מאריך ימים יותר?

312
00:19:18,640 --> 00:19:22,360
אז האדם צריך לחשוב לעצמו מראש,
להיות חכם הרואה את הנולד.

313
00:19:22,442 --> 00:19:26,520
לדעת: אז נכון, אני חי בעולם,
צריך פרנסה, צריך מגורים, צריך שיהיה.

314
00:19:26,520 --> 00:19:28,460
אבל מה עיקר, מה טפל בחיים?

315
00:19:28,579 --> 00:19:30,560
במה אני משקיע?
מה ילווה אותי?

316
00:19:30,680 --> 00:19:31,420
זה מה שהוא אומר:

317
00:19:35,760 --> 00:19:38,400
הפסוק הזה, הסבירו אותו
גם בדרך רמז,

318
00:19:38,480 --> 00:19:42,900
כמה האדם צריך לעודד את עצמו בטוב
שהוא עשה ולא להישבר.

319
00:19:43,600 --> 00:19:46,620
יש אנשים מתחילים פרויקט,
מתחילים לימודים,

320
00:19:46,760 --> 00:19:50,400
רוצים להתקדם במשהו,
להגיע למשהו שיעזור להם כל החיים,

321
00:19:50,800 --> 00:19:54,980
משקיעים חודש, חודשיים,
חצי שנה, שנה, שנה וחצי, שנתיים,

322
00:19:55,440 --> 00:19:57,580
מתייאשים, עוזבים הכול והולכים.

323
00:19:58,240 --> 00:19:58,960
למה?

324
00:19:58,960 --> 00:20:01,460
"תראה כמה נשאר לי,
אין לי יותר סבלנות".

325
00:20:02,600 --> 00:20:06,000
גם אדם נכנס ללמוד תורה,
נכנס לישיבה ללמוד תורה,

326
00:20:06,200 --> 00:20:10,680
יש מצב שאחרי כמה זמן פתאום
מתחיל להרגיש קצת כבדות, עייפות,

327
00:20:10,680 --> 00:20:12,360
"לא התקדמתי, לא עשיתי כלום".

328
00:20:12,360 --> 00:20:16,640
ואני שומע את זה מבחורים שמגיעים
לפעמים לאחר כמה חודשים בישיבה,

329
00:20:16,800 --> 00:20:18,900
באים "אני לא מרגיש שאני מתקדם".

330
00:20:19,920 --> 00:20:21,340
מה הטעות הגדולה?

331
00:20:21,760 --> 00:20:23,480
בוודאי שאתה מתקדם.

332
00:20:23,640 --> 00:20:28,080
אם אתה משווה את עצמך מהיום בבוקר
להיום בצוהריים, אתה מרגיש לא התקדמתי,

333
00:20:28,440 --> 00:20:30,760
אבל תבדוק מה היית לפני שנה,

334
00:20:31,000 --> 00:20:34,580
כמה ידיעות היו לך לפני שנה
וכמה אתה יודע היום.

335
00:20:35,160 --> 00:20:36,980
פתאום תגלה שהתקדמת.

336
00:20:37,240 --> 00:20:40,100
איפה היית אז ואיפה אתה היום,
איך התעלית.

337
00:20:40,400 --> 00:20:41,900
תחמיא לעצמך.

338
00:20:42,140 --> 00:20:46,800
אדם צריך לפעמים להחמיא לעצמו
לראות גם את הטוב שבו

339
00:20:46,960 --> 00:20:49,080
ואז לקבל מוטיבציה להתעלות,

340
00:20:49,080 --> 00:20:52,240
לא מההיבט של גאווה והתנשאות,
"הנה עשיתי ועשיתי",

341
00:20:52,400 --> 00:20:56,220
אלא מההיבט של העידוד
שכן התקדמתי, כן עשיתי.

342
00:20:57,280 --> 00:21:00,780
בזה הסבירו גם בדרך רמז
כשלוקחים ספר

343
00:21:01,360 --> 00:21:05,520
יש את צד ימין של הספר
ויש צד שמאל של הספר.

344
00:21:05,920 --> 00:21:10,660
"לב חכם לימינו", מסתכל,
אומר "תראה כמה הספקתי, למדנו המון".

345
00:21:10,880 --> 00:21:13,920
"ולב כסיל לשמאלו", הוא אומר:
"תראה כמה נשאר לי,

346
00:21:14,000 --> 00:21:17,260
"לא, אי אפשר להספיק עוד
כל כך הרבה", מתייאש מראש.

347
00:21:17,489 --> 00:21:19,020
אתה תסתכל על הימין.

348
00:21:19,440 --> 00:21:22,840
תתקדם לאט לאט עוד דף ועוד דף,
בסוף תסיים את הספר.

349
00:21:23,560 --> 00:21:28,890
זה כמו שביום כיפור יש כאלה רק רואים את
הסידור בהתחלה בתחילת כיפור כבר מתייאשים,

350
00:21:28,895 --> 00:21:30,980
"איך אפשר להספיק את כל הספר הזה?"

351
00:21:31,400 --> 00:21:34,340
למוחרת מגיעים בנעילה
רואים "תראה איזה יופי,

352
00:21:35,000 --> 00:21:39,220
"תוך 24 שעות כמה הספקנו,
איך התקדמנו, כמה עשינו".

353
00:21:39,360 --> 00:21:44,240
"לב חכם לימינו", תסתכל על הימין,
על ההתקדמות, על הטוב שעשית,

354
00:21:44,400 --> 00:21:46,680
תחמיא לעצמך ותתקדם הלאה.

355
00:21:47,710 --> 00:21:51,320
"ולב כסיל לשמאלו", מסתכל רק
מה הוא לא בסדר וכמה הוא שלילי

356
00:21:51,320 --> 00:21:55,560
וכמה הוא גרוע, שוודאי שהייאוש הזה
הוא לא מצב בריא.

357
00:21:55,560 --> 00:21:56,800
פסוק ג':

358
00:22:03,960 --> 00:22:07,600
קוראים "סכל" אבל כתוב
"כשהסכל" ב-ה' הידיעה.

359
00:22:07,960 --> 00:22:10,200
למה עם ה' הידיעה ובלי ה' הידיעה?

360
00:22:10,200 --> 00:22:13,060
הוא בא לומר
שאני לא מדבר על סתם טיפש.

361
00:22:13,200 --> 00:22:16,780
יש אדם שהוא לא מבין בתחום
מסוים אז באותו עניין הוא טיפש.

362
00:22:17,002 --> 00:22:20,320
הוא אומר: כאן אני מדבר
על ה-סכל ב-ה' הידיעה,

363
00:22:20,520 --> 00:22:25,040
כלומר אדם שאין לו שום ידיעה
בחוכמה הכי חשובה שיש בעולם,

364
00:22:25,040 --> 00:22:26,520
שזה מה שהוא דיבר לפני,

365
00:22:27,280 --> 00:22:29,980
אדם שהוא לא מחכים בתורה.

366
00:22:30,320 --> 00:22:34,840
אומר שלמה: "וגם בדרך כשסכל הולך",
אדם כזה שהוא לא יודע כלום,

367
00:22:34,840 --> 00:22:38,320
אתה רואה אותו הולך "בדרך",
הכוונה במסלול של החיים,

368
00:22:38,560 --> 00:22:41,360
כל אדם בחיים מגיע מדי פעם לצומת

369
00:22:41,720 --> 00:22:43,800
והוא צריך להחליט
"אני הולך לכאן, הולך לכאן",

370
00:22:43,800 --> 00:22:47,200
"להתחתן עם זאת או לא להתחתן",
"להתחתן איתו"... יש ספקות.

371
00:22:47,200 --> 00:22:50,940
הרבה מהלכים בחיים
הם בנקודה של צומת.

372
00:22:51,960 --> 00:22:54,300
אדם שיש לו את חוכמת התורה,

373
00:22:54,720 --> 00:22:59,080
יש לו גם את ההדרכה האלוקית,
יש לו כללים, יש לו חוקים,

374
00:22:59,080 --> 00:23:01,100
הוא יודע לפי מה אני צריך להתנהל.

375
00:23:01,360 --> 00:23:05,560
אבל בלי זה, "גם בדרך
כשסכל הולך ליבו חסר".

376
00:23:05,560 --> 00:23:09,920
אתה רואה כאילו הולך בן אדם
שאין לו לב, כלומר אין לו הרגשים,

377
00:23:10,160 --> 00:23:13,120
הוא לא מרגיש מה נכון לעשות
ומה לא נכון לעשות.

378
00:23:13,680 --> 00:23:16,400
"ואמר לכול סכל הוא",

379
00:23:16,680 --> 00:23:19,360
כאילו שהוא מכריז לכולם
"תשמעו, אני טיפש".

380
00:23:19,920 --> 00:23:24,240
כשאדם כזה שאין לו שום ידיעה
הוא הולך, מגיע לצומת,

381
00:23:24,240 --> 00:23:25,920
כולם מתפלאים:
איך הוא עושה טעות כזאת?

382
00:23:25,920 --> 00:23:30,700
הרי היא לא בשבילך, הוא לא בשבילך
או כל מיני שיקולים בתחומים אחרים.

383
00:23:31,240 --> 00:23:35,760
אבל הוא לא רואה את זה,
כאילו שהוא צועק לכולם "אני סכל".

384
00:23:35,760 --> 00:23:37,940
זה מה שהוא אומר,
"ואמר לכול סכל הוא".

385
00:23:38,480 --> 00:23:43,220
לכן אומר שלמה: תהיה חכם מראש,
תמלא את עצמך בידע, תחכים

386
00:23:43,360 --> 00:23:46,400
ואז תקבל הדרכה נכונה איך לחיות נכון.

387
00:23:46,440 --> 00:23:51,200
פסוק ד', כאן עוסק שלמה בשאלה
מה קורה אם בכל זאת טעינו.

388
00:23:51,960 --> 00:23:53,840
נכון, צריך להיזהר שלא לטעות

389
00:23:53,840 --> 00:23:57,270
ושלא ייפול איזה זבוב מוות
ויהרוס לנו את הכול.

390
00:23:57,440 --> 00:24:00,200
מה קורה אם בכל זאת טעינו?
מה עושים במצב כזה?

391
00:24:09,320 --> 00:24:12,300
מי זה "המושל"?
בפרק הקודם ראינו מי זה המושל,

392
00:24:12,520 --> 00:24:16,180
"המושל בכסילים"
קרא לו שלמה המלך.

393
00:24:16,400 --> 00:24:18,100
מי זה המושל בכסילים?

394
00:24:19,000 --> 00:24:20,140
היצר הרע.

395
00:24:20,560 --> 00:24:23,720
"אם רוח המושל", שזה היצר הרע,

396
00:24:23,880 --> 00:24:28,420
"תעלה עליך", כלומר במידה
ואתה רואה שיצר הרע התגבר עליך,

397
00:24:28,800 --> 00:24:32,340
עשית טעות, אתה יודע
שזה לא בסדר, אבל נכשלת.

398
00:24:32,535 --> 00:24:35,440
מה קורה לאדם שעושה טעות ונכשל?

399
00:24:36,200 --> 00:24:40,500
מצוי מאוד שהוא נכנס לתחושה של ייאוש,

400
00:24:41,960 --> 00:24:43,640
"חשבתי שאני כזה בסדר,

401
00:24:43,640 --> 00:24:46,340
"חשבתי שאני כזה צדיק,
תראה במה נפלתי".

402
00:24:46,680 --> 00:24:51,340
אדם למשל שמחליט
שהוא רוצה לתקן את מידת הכעס

403
00:24:51,720 --> 00:24:54,600
והוא עובד על זה כי הוא יודע
שכשהוא כועס הוא מאבד שפיות

404
00:24:54,600 --> 00:24:57,320
והוא מתנפל על אנשים
ועל אשתו ועל הילדים.

405
00:24:57,440 --> 00:24:58,980
והוא רוצה לעבוד על זה

406
00:24:59,360 --> 00:25:03,930
והוא לומד מוסר, מתחזק,
מתקן את עצמו, מתמודד.

407
00:25:04,360 --> 00:25:08,640
ונניח שחלפו שלושה חודשים
שבהם הוא רואה, ברוך השם,

408
00:25:08,640 --> 00:25:13,720
שם לב "שלושה חודשים לא הרמתי
את הקול על אף אחד. דיברתי בנחת".

409
00:25:13,760 --> 00:25:16,360
כמו שכותב שם הרמב"ן באיגרת:

410
00:25:16,360 --> 00:25:20,960
"תתנהג תמיד לדבר כל דבריך
בנחת לכל אדם בכל עת

411
00:25:21,240 --> 00:25:25,060
"ובזה תינצל מן הכעס שהיא מידה
רעה להחטיא בני אדם".

412
00:25:25,160 --> 00:25:29,620
והוא רואה "הנה, ברוך השם, עברו חודשים
טובים, התקדמתי, עשיתי את זה טוב".

413
00:25:31,160 --> 00:25:34,900
באותו יום שהוא אומר לעצמו
"ברוך השם התפטרתי מהכעס",

414
00:25:35,000 --> 00:25:36,440
קרה משהו בבית

415
00:25:36,440 --> 00:25:40,100
והוא נופל בכעס ששנתיים
הוא לא כעס בצורה כזו,

416
00:25:41,160 --> 00:25:43,160
מתנפל ומשתולל,

417
00:25:44,200 --> 00:25:47,180
מה ההרגשה שיש לו אחר כך
כשהוא חוזר לעצמו?

418
00:25:47,880 --> 00:25:51,180
הוא אומר לעצמו: "אתה רואה?
סתם דמיינת שאתה מתוקן,

419
00:25:51,200 --> 00:25:53,960
"תראה כמה אתה לא שווה כלום,
הכול שטויות,

420
00:25:53,960 --> 00:25:56,220
"אתה כל כך שלילי,
אתה כל כך רע".

421
00:25:56,680 --> 00:26:01,060
אומר שלמה המלך: זו טעות גדולה,
בשום אופן אל תגיד דבר כזה לעצמך.

422
00:26:01,472 --> 00:26:03,720
"אם רוח המושל תעלה עליך",

423
00:26:03,720 --> 00:26:07,540
אם הוא הצליח להתגבר עליך,
היצר הרע שנקרא "המושל בכסילים",

424
00:26:07,680 --> 00:26:09,520
"מקומך אל תנח",

425
00:26:09,720 --> 00:26:13,360
את המקום הטוב שאתה נמצא בו,
אל תעזוב אותו,

426
00:26:13,520 --> 00:26:15,120
תמשיך להיות במקום הטוב.

427
00:26:15,120 --> 00:26:16,860
אז תגיד "טוב, הייתה לי פה נפילה,

428
00:26:17,040 --> 00:26:19,680
"אז בוא נראה איך מתקנים",
"שבע ייפול צדיק וקם",

429
00:26:19,680 --> 00:26:23,860
כמו שכתוב בפסוק שהוא נופל
ונקרא צדיק כי שוב פעם הוא קם,

430
00:26:24,240 --> 00:26:26,500
וכך תחזור לעצמך.

431
00:26:28,160 --> 00:26:31,860
"כי מרפא יניח חטאים גדולים".

432
00:26:32,080 --> 00:26:33,280
מה זה "מרפא"?

433
00:26:33,680 --> 00:26:35,740
יש דבר שהוא נקרא "מרפא".

434
00:26:36,260 --> 00:26:40,150
התורה שלנו היא בגדר של ריפוי.

435
00:26:40,720 --> 00:26:44,440
יש כמה פסוקים שמדברים
על כך, "כרפאות תהי לשרך".

436
00:26:45,520 --> 00:26:48,640
התורה, יש בה ריפוי לאדם עצמו.

437
00:26:48,640 --> 00:26:52,570
כלומר כך, גם אם נכשלת בחטא
הכי חמור שיכול להיות,

438
00:26:54,080 --> 00:26:56,720
אל תרד מהמקום הטוב
שאתה נמצא בו.

439
00:26:56,920 --> 00:26:58,540
למה? כי יש לזה תרופה.

440
00:26:59,120 --> 00:27:00,840
אם לא הייתה תרופה,

441
00:27:00,880 --> 00:27:04,630
אם האדם היה נכשל בחטא חמור
ואומר: "תשמע, לזה אין תקווה"

442
00:27:04,960 --> 00:27:07,090
ובאמת לא הייתה תקווה, אז הוא בבעיה.

443
00:27:07,440 --> 00:27:11,700
אבל הוא אומר: תדע לך שיש מרפא,
גם אם עשית טעות הכי גדולה.

444
00:27:12,400 --> 00:27:14,580
אפשר לרפא, אפשר לתקן.

445
00:27:14,960 --> 00:27:18,360
כשאדם עושה תשובה,
תשובה היא חסד אלוקי שנתן לנו,

446
00:27:18,960 --> 00:27:20,800
על ידי חרטה על העבר,

447
00:27:20,880 --> 00:27:24,020
קבלה לעתיד, וידוי ועזיבת החטא.

448
00:27:24,800 --> 00:27:27,800
הגעתי פעם לסמינר של "ערכים",

449
00:27:27,800 --> 00:27:31,620
היה סמינר לבחורים רווקים
בנהרייה ב"בית קיי".

450
00:27:32,880 --> 00:27:37,080
כשהגעתי ממש יום שישי בצוהריים,
עוד לא הספקתי להיכנס לחדר,

451
00:27:37,080 --> 00:27:40,140
ניגש אליי בחור, אמר: "תשמע,
יש פה מקרה של פיקוח נפש",

452
00:27:40,960 --> 00:27:43,920
בחור שהגיע לכאן עצוב, שבור, מדוכא,

453
00:27:43,920 --> 00:27:47,620
הוא אפילו כבר חשב לגרום
לעצמו לעזוב את העולם

454
00:27:48,056 --> 00:27:50,660
ושכנעו אותו שיבוא לסמינר.

455
00:27:51,600 --> 00:27:52,580
מה קרה?

456
00:27:53,160 --> 00:27:56,320
הוא בחור מבית דתי,
דתי מסורתי כזה,

457
00:27:56,920 --> 00:28:01,100
אחרי הצבא יצא לטיול בחו"ל
והיה ברור לו שהוא ישמור על עצמו.

458
00:28:01,720 --> 00:28:06,780
אבל שם הוא נכשל בדברים שהוא לא חלם
שהוא יכשל בהם בעניינים של קדושה.

459
00:28:07,200 --> 00:28:12,400
וכשחזר לארץ, הוא חזר לעצמו,
הזדעזע מהשטויות שהוא עשה שם

460
00:28:12,880 --> 00:28:14,800
והחליט שלא מגיע לו לחיות,

461
00:28:15,680 --> 00:28:17,640
עד כדי כך.
הגיע למסקנה שלא מגיע...

462
00:28:17,640 --> 00:28:19,880
אם הוא נכשל בדברים...
איך אפשר לחיות?

463
00:28:19,880 --> 00:28:23,160
התבייש מבורא עולם כל כך,
העדיף כבר...

464
00:28:23,160 --> 00:28:25,540
ממש איבד טעם בחיים,
לא רוצה לחיות.

465
00:28:26,040 --> 00:28:28,700
הוא שאל אם אפשר לדבר איתו,
קצת לתת לו חיזוק.

466
00:28:29,440 --> 00:28:33,020
אמרתי לו שיבוא עכשיו
עוד לפני שבת, חבל שיישאר...

467
00:28:33,520 --> 00:28:34,700
ישבתי איתו,

468
00:28:35,894 --> 00:28:37,880
אמרתי לו "תספר מה מעיק עליך".

469
00:28:39,000 --> 00:28:41,280
והוא אמר שלא נעים
לספר מה הוא עשה,

470
00:28:41,280 --> 00:28:44,080
אבל אחרי מה שהוא עשה
לא מגיע לו לחיות,

471
00:28:44,080 --> 00:28:45,860
לכן הוא עצוב, אין לו טעם בחיים.

472
00:28:46,480 --> 00:28:47,680
שאלתי אותו:

473
00:28:48,360 --> 00:28:50,240
"אתה מתחרט על מה שעשית?"

474
00:28:50,240 --> 00:28:52,080
הוא לא הבין את השאלה,
הוא אומר "ודאי".

475
00:28:52,472 --> 00:28:55,280
"אתה מקבל על עצמך
לא לעשות את זה בעתיד?"

476
00:28:55,960 --> 00:28:57,020
הוא אומר "ודאי".

477
00:28:58,200 --> 00:29:01,760
"אתה דיברת עם אלוקים,
אמרת לו שאתה מצטער על מה שהיה?"

478
00:29:01,840 --> 00:29:07,050
הוא אומר: "כל לילה לפני השינה אני בוכה
ומדבר עם בורא עולם על הטעות שעשיתי".

479
00:29:07,059 --> 00:29:08,790
בלשון ההלכה זה נקרא וידוי.

480
00:29:08,794 --> 00:29:11,040
בכוונה שאלתי אותו כדי להוכיח לו

481
00:29:11,160 --> 00:29:13,640
שבעצם הוא עשה את כל
השלבים של התשובה:

482
00:29:13,640 --> 00:29:16,760
חרטה על העבר, שאתה אומר:
"הלוואי שזה לא היה קורה".

483
00:29:17,255 --> 00:29:19,640
חלק מהתשובה זה חרטה על העבר.

484
00:29:19,640 --> 00:29:24,000
לא כמו שיש מי שאומר "עשיתי עבירה,
לפחות נהניתי, מעכשיו אני אשתנה".

485
00:29:24,000 --> 00:29:25,760
זה לא נקרא תשובה אמיתית.

486
00:29:25,760 --> 00:29:28,120
תשובה אמיתית, שהוא אומר:
"הלוואי שזה לא היה קורה.

487
00:29:28,120 --> 00:29:31,200
"איך עברתי על רצון השם?
הוא ברא אותי, עברתי על רצונו?"

488
00:29:31,200 --> 00:29:33,160
טעות.
"הלוואי שזה לא היה קורה".

489
00:29:33,600 --> 00:29:35,480
זה החלק הראשון, חרטה על העבר.

490
00:29:35,480 --> 00:29:37,880
קבלה לעתיד – מהיום אני
לא עושה את זה יותר.

491
00:29:37,880 --> 00:29:41,140
וידוי – זה כבר דיבור.
השניים הראשונים זה מחשבה.

492
00:29:41,280 --> 00:29:46,220
חרטה וקבלה זה מחשבה,
וידוי זה דיבור בפה, ועזיבת החטא.

493
00:29:46,600 --> 00:29:50,980
אמרתי לו: "אם כך, אז אין לך יותר עוון,
אתה נקי, אתה טהור".

494
00:29:51,160 --> 00:29:52,520
הוא אומר לי: "לא יכול להיות".

495
00:29:52,880 --> 00:29:56,480
קשה לו להאמין שהוא
נקי מהעוון הזה.

496
00:29:56,480 --> 00:30:00,880
שאלתי אותו: "מי אמר לך
שאסור לעשות את מה שעשית?

497
00:30:00,920 --> 00:30:02,040
"אולי זה בסדר?"

498
00:30:03,160 --> 00:30:05,350
"מה זה מי אמר?
זה כתוב בתורה".

499
00:30:05,800 --> 00:30:09,200
אמרתי לו: "באותה תורה
שכתוב שאסור לעשות,

500
00:30:09,360 --> 00:30:11,060
"כתוב גם איך אפשר לתקן.

501
00:30:11,240 --> 00:30:15,700
"אתה לא יכול להגיד שאני מאמין לתורה
מה אסור ואני לא מאמין איך מתקנים.

502
00:30:15,960 --> 00:30:19,640
"אם בורא עולם אומר לך שמה
שעשית זה תיקון אמיתי,

503
00:30:19,640 --> 00:30:22,500
"אתה חייב להסכים שזה תיקון אמיתי

504
00:30:22,640 --> 00:30:26,020
"ולהיות שלם עם עצמך
שאתה זך ונקי וטהור".

505
00:30:26,360 --> 00:30:33,370
אומנם יש כתמים רוחניים שהמקובלים
אומרים: כדי להגיע לזיכוך גמור...

506
00:30:33,680 --> 00:30:38,080
אומנם יש את הבסיס של התשובה, זה מה
שאמרנו עכשיו, אבל עדיין יש איזה כתם.

507
00:30:38,080 --> 00:30:42,620
כדי להתנקות לגמרי,
בספרי קבלה יש צומות וסיגופים,

508
00:30:42,625 --> 00:30:45,280
מי שיראה ב"שער הגלגולים"
של האר"י הקדוש:

509
00:30:45,400 --> 00:30:48,600
על עוון של גויה כמה
צומות צריך לצום;

510
00:30:48,640 --> 00:30:50,540
על עוון של נידה כמה צריך לצום;

511
00:30:50,545 --> 00:30:52,880
על חילול שבת כמה
צומות צריך לצום.

512
00:30:53,200 --> 00:30:57,720
אבל המקובלים עצמם
כותבים שכל הצומות האלה

513
00:30:57,760 --> 00:30:59,720
זה רק אם האדם לא לומד תורה.

514
00:31:00,000 --> 00:31:02,920
אם הוא לומד תורה, הנשמה מתנקית

515
00:31:02,920 --> 00:31:05,020
גם בלי כל הצומות וכל הסיגופים

516
00:31:05,025 --> 00:31:08,120
והוא גם לא צריך ייסורים,
על ידי לימוד התורה.

517
00:31:08,120 --> 00:31:11,300
על התורה כתוב: "הלוא
כה דבריי כאש נאום ה'".

518
00:31:11,880 --> 00:31:15,360
אם יש לנו תבנית או שיפודים

519
00:31:15,720 --> 00:31:19,080
שהשכן הגוי הכין בהם
בשר של חזיר,

520
00:31:19,080 --> 00:31:24,540
יש שיפודים של ברזל,
שם עליהם בשר טרף וצלה על האש,

521
00:31:25,255 --> 00:31:27,440
ואנחנו עכשיו רוצים
להשתמש בשיפודים האלה.

522
00:31:27,440 --> 00:31:30,500
אסור להשתמש בהם,
הם בלעו נבלות וטרפות.

523
00:31:30,760 --> 00:31:32,740
צריך להכשיר אותם.
איך מכשירים?

524
00:31:33,040 --> 00:31:34,560
לוקחים את השיפוד הזה,

525
00:31:34,760 --> 00:31:38,480
מכניסים אותו לתוך האש
עד שהוא נהיה אדום, מתלבן ממש,

526
00:31:38,480 --> 00:31:43,160
אתה נותן לו מכה, עפים ממנו ניצוצות,
כלומר כבר כולו הפך להיות כמו גחלת,

527
00:31:44,200 --> 00:31:47,240
כל מה שהיה בלוע בו
נשרף לחלוטין.

528
00:31:47,280 --> 00:31:50,240
ואז אפשר לקחת אותו,
להכין בו בשר כשר, אין שום בעיה.

529
00:31:50,240 --> 00:31:51,420
הכשרנו אותו.

530
00:31:51,880 --> 00:31:54,940
על התורה כתוב:
"הלוא כה דבריי כאש נאום ה'".

531
00:31:55,120 --> 00:31:59,900
כמו שהאש עושה ליבון לכלים,
התורה עושה ליבון לנשמה.

532
00:32:00,000 --> 00:32:02,330
אדם לומד תורה, הנשמה שלו מתנקית.

533
00:32:03,040 --> 00:32:06,080
אז אתה תקבל על עצמך,
במקום להיכנס לדיכאון,

534
00:32:06,200 --> 00:32:08,640
תקבל על עצמך ללכת לשיעורי תורה,

535
00:32:08,640 --> 00:32:13,200
כל יום שעה אחת לפחות תלמד תורה,
אתה מנקה את הנשמה שלך.

536
00:32:13,200 --> 00:32:14,800
נפרדנו, זה היה לפני שבת.

537
00:32:14,802 --> 00:32:17,200
כל השבת עקבתי אחריו
באולם ההרצאות,

538
00:32:17,200 --> 00:32:21,920
בחור שונה לחלוטין,
מחייך, שמח, חזר לעצמו.

539
00:32:22,160 --> 00:32:23,420
מה הייתה הטעות שלו?

540
00:32:23,429 --> 00:32:27,440
הוא חשב להאמין לתורה בדבר אחד,
ולא להאמין לתורה בדבר אחר.

541
00:32:27,440 --> 00:32:28,500
הוא לא שם לב.

542
00:32:28,880 --> 00:32:32,740
אותה תורה שכתוב שאסור לעשות,
זו התורה שכתוב גם איך מתקנים.

543
00:32:33,680 --> 00:32:39,260
אומנם צריך להדגיש: אסור לאדם
לומר ש"אם כך, אחטא ואשוב".

544
00:32:39,740 --> 00:32:42,480
אם אפשר לתקן, מה הבעיה?
נעשה עכשיו כמה עוונות,

545
00:32:42,680 --> 00:32:46,760
אחר כך נעשה תשובה
ונלמד תורה ונתנקה.

546
00:32:47,560 --> 00:32:52,600
כתוב בגמרא: "האומר אחטא ואשוב
אין מספקין בידו לעשות תשובה".

547
00:32:53,120 --> 00:32:56,120
כל אדם שבא לעשות תשובה,
משמיים עוזרים לו.

548
00:32:56,480 --> 00:33:00,280
זה לא קל, לא קל לאדם לשנות
הרגלים, אבל הקב"ה עוזר לו.

549
00:33:00,680 --> 00:33:03,360
אבל אם הוא במצב של "אחטא ואשוב",

550
00:33:03,480 --> 00:33:06,580
אם הוא אומר "נעשה עוון,
אחר כך אני אבקש סליחה מאלוקים",

551
00:33:07,000 --> 00:33:10,280
פה אתה מנצל את טוב הלב,
נקרא לזה, טוב הלב האלוקי

552
00:33:10,280 --> 00:33:14,220
שנתן לך אפשרות של תשובה,
אתה מנצל את זה ללכת נגדו?

553
00:33:14,680 --> 00:33:17,860
"אין מספקין בידו לעשות תשובה",
לא עוזרים לו לעשות תשובה.

554
00:33:18,760 --> 00:33:21,960
והאדם הזה, כל פעם שבא לעשות
תשובה פתאום הפרעה אחרת.

555
00:33:21,960 --> 00:33:24,000
הוא אומר "טוב, אני..."
פתאום יורד לו מחסום,

556
00:33:24,000 --> 00:33:25,120
בא לכאן – הוא לא מצליח,

557
00:33:25,120 --> 00:33:27,360
והוא אומר: "רגע, מה,
אלוקים לא רוצה שאני אחזור?"

558
00:33:27,600 --> 00:33:28,880
הוא רוצה שתחזור,

559
00:33:28,960 --> 00:33:32,940
אבל היית ב"אחטא ואשוב" – אין עזרה,
עכשיו תתאמץ פי מיליון יותר.

560
00:33:33,640 --> 00:33:38,160
הוא יכול, אבל צריך מאמצים
אדירים כדי שיצא מהמצב הזה.

561
00:33:38,160 --> 00:33:40,640
כשאדם רואה שהוא רוצה
לעשות תשובה ולא מצליח,

562
00:33:40,680 --> 00:33:45,040
שיבדוק את עצמו אולי אני הייתי פעם
בגדר של "אחטא ואשוב",

563
00:33:45,040 --> 00:33:47,440
שאז אין מספקין בידו לעשות תשובה,

564
00:33:47,480 --> 00:33:49,880
ומזה ילמד שהוא לא צריך להתייאש

565
00:33:49,920 --> 00:33:52,260
אלא להתאמץ יותר מאנשים אחרים.

566
00:33:52,640 --> 00:33:58,120
אבל גם הוא יכול, רק מראש צריך לא
להסתבך עם העניין הזה של ה"אחטא ואשוב".

567
00:33:58,120 --> 00:34:00,680
אדם מעד, טעה, עושה תשובה.

568
00:34:00,720 --> 00:34:02,520
אבל מלכתחילה צריך להיזהר.

569
00:34:02,880 --> 00:34:04,720
נחזור לדברי שלמה המלך:

570
00:34:09,920 --> 00:34:13,280
גם אם טעית ונכשלת,
היצר הרע הפיל אותך,

571
00:34:13,360 --> 00:34:15,920
אל תעזוב את המקום
הטוב שאתה נמצא בו.

572
00:34:16,480 --> 00:34:20,760
מזה גם נלמד לא רק לרוחניות.
פה הוא מדבר מצד היצר הרע ורוחניות,

573
00:34:21,080 --> 00:34:23,080
אבל מזה נלמד גם בגשמיות.

574
00:34:23,160 --> 00:34:27,160
אדם שמנסה להתקדם
בעסקים, בלימודים,

575
00:34:27,160 --> 00:34:31,400
רוצה להצליח במשהו,
מחפש להתחתן ולא הולך לו,

576
00:34:31,880 --> 00:34:34,160
מחפש בית ולא מצליח למצוא,

577
00:34:35,400 --> 00:34:37,820
אסור לו להגיע למצב של ייאוש.

578
00:34:38,760 --> 00:34:42,680
אם האדם מגיע לייאוש,
גם דברים שהוא יכול היה לעשות,

579
00:34:43,320 --> 00:34:47,480
מהייאוש שלו הוא כבר לא עושה אותם
כי אין לו מוטיבציה, אין לו חיות.

580
00:34:47,520 --> 00:34:50,220
האדם צריך להאמין
בעצמו שהוא מסוגל.

581
00:34:50,520 --> 00:34:54,700
אמר פעם האדמו"ר מקוצק,
היה ידוע במימרות המיוחדות שלו.

582
00:34:55,480 --> 00:34:59,520
הוא אמר פעם: אנשים שאתה
רואה אותם שהם מגיעים לייאוש,

583
00:35:00,520 --> 00:35:04,240
ניסה ללמוד משהו – עצר והתייאש,

584
00:35:04,840 --> 00:35:10,000
ניסה להשיג איזה עניין,
להתקדם בתחום מסוים, להתחתן – התייאש.

585
00:35:10,560 --> 00:35:12,980
הוא אומר: אתה יודע
מה גרם לייאוש הזה?

586
00:35:13,200 --> 00:35:15,000
מה הטעות של האנשים האלה?

587
00:35:15,360 --> 00:35:17,680
הוא אומר: הטעות של אותם בני אדם

588
00:35:17,960 --> 00:35:21,500
שהם חושבים שהכול
תלוי בהם, באדם עצמו.

589
00:35:22,160 --> 00:35:24,680
אם האדם מרגיש שהכול תלוי בי,

590
00:35:25,560 --> 00:35:27,220
כשלא הולך לו הוא מתייאש.

591
00:35:27,560 --> 00:35:30,240
למה? כי הוא יודע
"מי אני בכלל? בשר ודם".

592
00:35:30,320 --> 00:35:32,220
באמת, מה זה בן אדם?
זה כלום.

593
00:35:32,680 --> 00:35:36,040
אבל אם הוא אומר לעצמו:
זה לא תלוי בי, זה תלוי בבורא עולם.

594
00:35:36,040 --> 00:35:38,160
זה שאני אצליח בפרנסה,

595
00:35:38,360 --> 00:35:42,200
זה שאני אתחתן, שיהיו לי ילדים,
שאני אשיג בית,

596
00:35:42,680 --> 00:35:45,440
זה תלוי בקב"ה.
והקב"ה קשה לו?

597
00:35:45,520 --> 00:35:47,640
הוא ודאי יכול לעשות.
אלא מה הוא צריך?

598
00:35:47,640 --> 00:35:50,360
שאני אעשה השתדלות.
ככה הוא דורש מאיתנו.

599
00:35:50,360 --> 00:35:53,140
אחרי שהתקללנו
"בזיעת אפיך תאכל לחם"

600
00:35:53,145 --> 00:35:56,500
אז נגזר על האדם שאם
לא יעשה השתדלות הוא לא יקבל.

601
00:35:57,160 --> 00:35:59,160
אז מה אני צריך לעשות?
השתדלות.

602
00:35:59,440 --> 00:36:03,160
אם הוא תולה את הכול בעצמו,
הוא מגיע לאפיסת כוחות.

603
00:36:03,160 --> 00:36:04,320
כי באמת מה זה בן אדם?

604
00:36:04,320 --> 00:36:06,460
בן אדם יכול להשיג מה שהוא רוצה?

605
00:36:06,770 --> 00:36:10,760
אבל אם הוא תולה את זה בקב"ה
ועליי מוטלת חובת ההשתדלות,

606
00:36:10,760 --> 00:36:12,160
אז אני עושה את ההשתדלות.

607
00:36:12,161 --> 00:36:14,220
ואין הבדל אם זו
השתדלות גדולה או קטנה,

608
00:36:14,225 --> 00:36:17,400
צריך השתדלות סבירה
על פי הנהוג בעולם

609
00:36:17,400 --> 00:36:19,020
כדי להשיג את אותו עניין.

610
00:36:19,280 --> 00:36:23,200
עשיתי את ההשתדלות,
עכשיו נראה אם הקב"ה יעזור.

611
00:36:23,200 --> 00:36:26,960
עזר עכשיו – טוב, לא עזר – נחכה
עוד כמה זמן, ננסה עוד פעם,

612
00:36:26,960 --> 00:36:28,550
אולי עדיין לא הגיע הזמן.

613
00:36:29,680 --> 00:36:32,000
אדם כזה, בסופו של דבר הוא יצליח

614
00:36:32,560 --> 00:36:35,000
כי הוא יודע שעליו מוטלת
חובת ההשתדלות,

615
00:36:35,000 --> 00:36:37,040
את הכול הוא מטיל על הקב"ה.

616
00:36:38,440 --> 00:36:41,240
הסבירו בזה את מה
שכתוב אצל יעקב אבינו.

617
00:36:43,280 --> 00:36:46,880
הרי יעקב, מצד האמת,
היה צריך להיות הבכור, כך אומרים חז"ל.

618
00:36:46,880 --> 00:36:50,880
יעקב היה צריך להיות הבכור שנולד
ראשון, היו תאומים יעקב ועשיו,

619
00:36:51,280 --> 00:36:53,520
אבל עשיו כבר ברחם אימו,

620
00:36:53,600 --> 00:36:56,220
כל החודשים
של ההתפתחות היה עוקף אותו,

621
00:36:57,040 --> 00:37:01,000
נאבק כדי שהוא יהיה סמוך לפתח
שבשעת הלידה הוא יצא ראשון.

622
00:37:01,760 --> 00:37:05,520
העובר יש לו שכל, לא כמו שאנשים
חושבים היום שעוברים אין להם דעת,

623
00:37:05,800 --> 00:37:06,880
העובר יש לו דעת.

624
00:37:06,880 --> 00:37:10,860
חז"ל אומרים שכשהוא ברחם אימו
בא מלאך ומלמד אותו את כל התורה.

625
00:37:11,360 --> 00:37:13,080
הנשמה היא עם דעת,

626
00:37:13,560 --> 00:37:18,000
כשהוא יוצא לעולם נותן לו מכה
ומשכיח את כל מה שהוא למד.

627
00:37:18,160 --> 00:37:19,560
אבל העובר יש לו חוכמה.

628
00:37:19,560 --> 00:37:24,780
כתוב שהייתה רבקה עוברת ליד בתי
עבודה זרה היה עשיו מפרכס לצאת.

629
00:37:25,040 --> 00:37:29,540
עומדת ליד בתי כנסיות ובתי מדרשות
היה יעקב מפרכס לצאת.

630
00:37:30,000 --> 00:37:32,880
כלומר מרגישים,
העובר אפילו מרגיש איפה הוא נמצא.

631
00:37:32,880 --> 00:37:37,620
שדרך אגב, מזה נלמד, אישה הרה כמה
היא צריכה להקפיד לא לריב עם בעלה,

632
00:37:37,625 --> 00:37:40,120
ושהבעל יקפיד לא לריב
עם אשתו, העובר שומע.

633
00:37:40,120 --> 00:37:42,080
הם חושבים שהם לבד
בחדר, הוא שומע.

634
00:37:42,080 --> 00:37:45,200
אחר כך הוא יהיה עצבני גם הוא,
גם הוא יריב עם אשתו אחר כך.

635
00:37:45,400 --> 00:37:48,640
מראש צריך להקפיד
על אווירה נעימה.

636
00:37:48,640 --> 00:37:54,000
היום יש מחקרים שמדברים על כך שאישה
ששומעת מוזיקה קלאסית ואווירה רגועה

637
00:37:54,000 --> 00:37:58,240
ואפילו יש אישה שמספרת
סיפורים לילד שנמצא אצלה ברחם,

638
00:37:58,440 --> 00:38:00,160
ולפי מחקרים, אחרי שהוא נולד

639
00:38:00,160 --> 00:38:04,600
משמיעים לו את הצלילים האלה
וצלילים אחרים, רואים שהוא זוכר.

640
00:38:04,600 --> 00:38:08,720
הוא מגיב אחרת לאותם צלילים,
אותם סיפורים, שכשהוא היה ברחם.

641
00:38:08,720 --> 00:38:12,200
הוא קולט, לא כמו שנראה שעובר
זה סתם איזה גוש בשר מתפתח.

642
00:38:12,455 --> 00:38:15,420
מזה נלמד גם כמה צריך
להיזהר בעניין של ההפלות.

643
00:38:17,120 --> 00:38:21,000
על כל פנים, יעקב ועשיו היו ברחם,

644
00:38:21,440 --> 00:38:23,120
יעקב יודע שהוא הבכור,

645
00:38:23,560 --> 00:38:27,000
אבל עשיו עקף אותו
כל הזמן היה באלימות,

646
00:38:27,400 --> 00:38:31,460
ובסוף בשעת הלידה, הוא שם
היה סמוך לפתח, הוא יצא ראשון.

647
00:38:32,000 --> 00:38:39,440
כתוב בתורה: "ואחרי כן יצא אחיו וידו
אוחזת בעקב עשיו ויקראו שמו יעקב".

648
00:38:41,960 --> 00:38:43,880
למה ידו אוחזת בעקב עשיו?

649
00:38:44,640 --> 00:38:46,180
יש בזה רמז גדול.

650
00:38:47,160 --> 00:38:52,100
ללכת באלימות, הגישה הזו היא לא
נכונה, אבל השתדלות צריך לעשות.

651
00:38:52,840 --> 00:38:55,060
יעקב הראה: אני לא
הולך לריב איתו,

652
00:38:55,160 --> 00:38:57,240
הוא עכשיו מתקוטט איתי,
רוצה לצאת ראשון?

653
00:38:57,240 --> 00:38:58,880
שיצא ראשון, אני לא הולך לריב,

654
00:38:59,120 --> 00:39:04,300
אבל השתדלות אני עושה, מחזיק לו בעקב
לאות מחאה – זה לא בסדר שיצאת לפניי.

655
00:39:05,280 --> 00:39:06,980
"ויקראו שמו יעקב".

656
00:39:07,480 --> 00:39:09,240
למה יעקב?
למה לא עקב?

657
00:39:09,240 --> 00:39:11,160
הרי ידו אוחזת בעקב עשיו.

658
00:39:11,320 --> 00:39:13,720
היה צריך להיקרא עקב.

659
00:39:13,720 --> 00:39:16,320
יעקב זה לשון עתיד,
שהוא יעקב אחריו.

660
00:39:16,520 --> 00:39:18,050
מאיפה באה ה-י' הזאת?

661
00:39:18,280 --> 00:39:20,940
שאלה שנייה: עשיו, למה נקרא עשיו?

662
00:39:21,120 --> 00:39:24,880
כתוב שהוא נולד כשהוא
עשוי, היה כולו כאדרת שיער

663
00:39:25,000 --> 00:39:28,920
כמו אדם מבוגר שהגוף שלו
עם שערות, ככה נולד עשיו.

664
00:39:29,360 --> 00:39:30,920
אז הוא נולד כשהוא עשוי.

665
00:39:31,280 --> 00:39:32,880
אם כך, למה קראו לו עשיו?

666
00:39:32,882 --> 00:39:35,540
היו צריכים לקרוא לו עשוי,
איפה ברחה ה-י' הזאת?

667
00:39:36,280 --> 00:39:40,760
כתוב שהקב"ה לקח את האות
י' מ"עשוי" של עשיו,

668
00:39:40,760 --> 00:39:43,000
נתן אותה לעקב של יעקב

669
00:39:43,200 --> 00:39:48,760
ואמר לו: אתה שלא הלכת באלימות,
אתה תעקוב אחריו עד שתהיה בכור בחזרה.

670
00:39:49,020 --> 00:39:50,620
לכן הוא יעקב אחריו.

671
00:39:51,440 --> 00:39:54,600
ובאמת כך היה,
מתי הוא קיבל שוב את הבכורה?

672
00:39:54,600 --> 00:39:55,800
כשהגיע הזמן.

673
00:39:56,120 --> 00:39:59,920
הגיע הזמן,
"ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף",

674
00:40:00,840 --> 00:40:04,920
ראה את נזיד העדשים,
"הלעיטני נא מן האדום האדום הזה".

675
00:40:05,800 --> 00:40:09,000
אומר לו יעקב:
"מכרה כיום את בכורתך לי",

676
00:40:09,400 --> 00:40:13,380
אתה רוצה את האוכל שבישלתי?
תמכור לי את הבכורה.

677
00:40:14,240 --> 00:40:16,080
אמר לו: מה אני צריך בכורה?
תהיה אתה הבכור.

678
00:40:16,080 --> 00:40:20,580
בכור זה לא כמו היום,
שם בכורה זה אומר מי יהיה יורש העצר.

679
00:40:21,040 --> 00:40:25,440
על פי האמת היה צריך במקור
לפי מה שנולד עשיו ראשון

680
00:40:25,560 --> 00:40:28,460
היה צריך להיות אברהם, יצחק,

681
00:40:28,465 --> 00:40:32,570
עשיו כי הוא הבכור.
איך נהיה יעקב הבכור?

682
00:40:34,120 --> 00:40:37,260
מכר לו את הבכורה:
"ויבז עשיו את הבכורה",

683
00:40:37,265 --> 00:40:40,880
אמר: מה אני צריך את זה
להיות יורש העצר של אברהם ויצחק,

684
00:40:40,880 --> 00:40:43,640
בית המקדש, הלכות, חוקים,
מה אני צריך את זה?

685
00:40:43,720 --> 00:40:45,340
"ויבז עשיו את הבכורה".

686
00:40:45,880 --> 00:40:49,440
לכן כשיצחק בירך את יעקב,

687
00:40:49,840 --> 00:40:53,060
הוא קרא לעשיו, הוא לא ידע
שהוא מכר לו את הבכורה,

688
00:40:53,280 --> 00:40:54,940
אמר לו: "בוא אני אברך אותך".

689
00:40:55,120 --> 00:40:57,860
יש הרבה ששואלים איך
יעקב רימה את אבא שלו?

690
00:40:58,200 --> 00:41:02,400
יעקב, אתה צריך להיות אדם ישר,
איך התחפשת לעשיו ובאת ברמאות?

691
00:41:02,880 --> 00:41:05,700
התשובה היא: על פי
האמת הוא היה הבכור

692
00:41:05,705 --> 00:41:07,360
כי הוא כבר קנה את הבכורה,

693
00:41:07,520 --> 00:41:09,360
וכשיצחק קרא לעשיו ואמר לו:

694
00:41:09,360 --> 00:41:13,320
"היום זה יום ההכתרה, אני ממנה
אותך ליורש העצר כשאני אברך אותך",

695
00:41:13,440 --> 00:41:18,720
היה עשיו צריך לומר לו: "אבא, אני כבר
לא הבכור, הוא הבכור, מכרתי לו".

696
00:41:18,720 --> 00:41:22,520
אבל עשיו אמר: יכתיר אותי,
אני אמשיך, מאיפה יודעים?

697
00:41:22,520 --> 00:41:26,400
יעקב יבוא יגיד שהוא קנה, אני אגיד
שזה שקר, לא היו עדים, לא היה שום דבר.

698
00:41:26,920 --> 00:41:31,180
לכן יעקב היה צריך להתחפש
לעשיו כדי שהאמת תצא לאור.

699
00:41:31,640 --> 00:41:35,970
וכשיצחק נבהל כשאחרי שהוא בירך
את יעקב נכנס עשיו

700
00:41:36,980 --> 00:41:39,840
אז יצחק נבהל,
הוא אומר לו: אבל כבר העברתי...

701
00:41:39,840 --> 00:41:41,260
מי זה שהיה כאן קודם?

702
00:41:42,960 --> 00:41:44,980
אחר כך אמר "גם ברוך יהיה".

703
00:41:45,240 --> 00:41:46,980
מתי הוא אמר "גם ברוך יהיה"?

704
00:41:48,040 --> 00:41:49,940
כשהוא שמע מעשיו

705
00:41:51,320 --> 00:41:53,280
שעשיו צועק ובוכה.

706
00:41:53,520 --> 00:41:59,580
עשיו אמר לו: הוא רימה אותי פעמיים,
"את בכורתי לקח ועתה לקח גם את ברכתי".

707
00:42:00,480 --> 00:42:02,260
הוא אומר לו: רגע, מה אמרת עכשיו?

708
00:42:03,280 --> 00:42:05,080
שאתה כבר לא הבכור?

709
00:42:05,080 --> 00:42:08,060
אז הוא צודק, טוב שבירכתי
אותו, "גם ברוך יהיה".

710
00:42:09,760 --> 00:42:14,780
כתוב שלכן כשעשיו דיבר,
הוא אמר "אחי קרא שמו יעקב",

711
00:42:14,785 --> 00:42:18,120
לכן קראו לו יעקב,
"ויעקבני זה פעמיים.

712
00:42:18,920 --> 00:42:21,520
"את בכורתי לקח ועתה לקח גם את ברכתי".

713
00:42:21,520 --> 00:42:23,040
מה זה "זה"? יש כלל בתורה,

714
00:42:23,040 --> 00:42:25,940
כל מקום שכתוב "זה",
מצביעים על משהו, זה.

715
00:42:26,360 --> 00:42:28,400
אם לא, לא תיכתב המילה "זה".

716
00:42:28,430 --> 00:42:30,830
על מה הוא הצביע?
הרי יעקב כבר הלך.

717
00:42:31,280 --> 00:42:35,200
חז"ל אומרים שכשיעקב הלך,
הוא מיהר לברוח לפני שעשיו יבוא,

718
00:42:35,440 --> 00:42:39,820
הוא השאיר את הסיר שהוא הביא
את האוכל לאביו, הסיר נשאר שם.

719
00:42:40,200 --> 00:42:45,330
עשיו מסתכל על הסיר, אומר "ויעקבני זה
פעמיים", זה הסיר של העדשים של אז,

720
00:42:45,400 --> 00:42:48,200
זה אותו סיר שיעקב בישל אז,
עכשיו הוא בישל שוב.

721
00:42:48,200 --> 00:42:50,870
זה רימה אותי פעמיים.
זה הזכיר לו.

722
00:42:51,040 --> 00:42:54,780
ואז יצחק אמר:
אם כך, אז באמת זה נכון.

723
00:42:55,280 --> 00:42:59,040
רואים, אדם שלא הולך באלימות,
לא הולך בכוח, עושה את ההשתדלות,

724
00:42:59,040 --> 00:43:00,600
מחאה, מחזיק לו בעקב,

725
00:43:00,600 --> 00:43:03,080
"אני לא רב איתך,
אבל תדע שזה לא בסדר",

726
00:43:03,320 --> 00:43:05,880
הקב"ה אומר לו:
יום יבוא וזה יחזור אליך.

727
00:43:05,880 --> 00:43:09,000
אני אדאג לזה
שמה שמגיע לך אתה תקבל.

728
00:43:09,000 --> 00:43:11,300
אתה תעשה את ההשתדלות,
לא צריך יותר מדי.

729
00:43:11,640 --> 00:43:17,200
זה גם הכלל שאדם שמרגיל
את עצמו לדעת "הדברים לא תלויים בי,

730
00:43:17,200 --> 00:43:20,920
"יש בורא עולם שמנהל,
אני צריך לעשות השתדלות",

731
00:43:21,160 --> 00:43:25,200
כך האדם תמיד רגוע, תמיד שלו,
עושה את הסבירות,

732
00:43:25,320 --> 00:43:27,100
וגם אם לא הצליח במה שהצליח,

733
00:43:27,105 --> 00:43:31,140
אומר "אז השם יכול לסדר,
הקב"ה מעלה את השמש כל יום.

734
00:43:32,480 --> 00:43:36,200
"יש לו בעיה לסדר לי
את מה שאני רוצה?

735
00:43:36,240 --> 00:43:37,400
"ודאי שהוא יכול".

736
00:43:37,880 --> 00:43:41,220
אז הוא מרגיע את עצמו
שבורא עולם יכול לסדר הכול,

737
00:43:41,225 --> 00:43:46,300
וכשיגיע הזמן זה יקרה, עושה את שלו
והקב"ה מסדר את הטוב עבורו.

738
00:43:47,240 --> 00:43:49,280
נמשיך את דברי שלמה המלך:

739
00:43:49,320 --> 00:43:52,760
"יש רעה ראיתי תחת השמש

740
00:43:53,560 --> 00:43:56,340
"כשגגה שיוצא מלפני השליט".

741
00:43:57,120 --> 00:44:00,400
הוא אומר: יש דבר מאוד
מוזר שאני רואה אותו בעולם,

742
00:44:00,760 --> 00:44:05,380
וזה נראה כמו שגגה
שיצאה מלפני הקב"ה.

743
00:44:05,720 --> 00:44:08,960
לאנשים זה נראה כאילו יש
פה איזה פספוס, כאילו יש פה איזו טעות,

744
00:44:09,040 --> 00:44:11,340
"כשגגה שיצאה מלפני השליט".

745
00:44:11,880 --> 00:44:14,480
מה הדבר שמטריד את
שלמה שהוא אומר:

746
00:44:14,480 --> 00:44:18,240
"אני רואה דבר שנראה רע
לאנשים ומפרשים את זה כמו טעות,

747
00:44:18,240 --> 00:44:20,300
"כאילו טעות אלוקית שיש בעולם"?

748
00:44:21,000 --> 00:44:26,400
"ניתן הסכל במרומים רבים
ועשירים בשפל ישבו".

749
00:44:26,440 --> 00:44:31,300
הוא אומר: אני רואה אנשים טיפשים, מקבלים
כבוד וגדולה, אנשים מעלים אותם לשמיים,

750
00:44:31,682 --> 00:44:36,360
ואילו אנשים שצריכים לקבל כבוד,
דווקא הם נמצאים בשפל.

751
00:44:44,040 --> 00:44:45,720
אומר שלמה המלך,

752
00:44:47,040 --> 00:44:49,960
כאן אני אקריא את לשון התרגום
על הפסוק הזה:

753
00:44:49,960 --> 00:44:52,760
"ראיתי עבדים על סוסים",
איפה ראית?

754
00:44:53,000 --> 00:44:54,920
מתי ראית עבדים על סוסים?

755
00:44:54,920 --> 00:44:57,200
"ושרים הולכים כעבדים על הארץ".

756
00:44:57,400 --> 00:44:59,080
בתרגום כתוב כך:

757
00:45:00,200 --> 00:45:04,960
"אמר שלמה מלכא ברוח נבואה",
אמר שלמה המלך ברוח הנבואה,

758
00:45:05,200 --> 00:45:08,040
"חזית עממיא", אני רואה עמים,

759
00:45:08,720 --> 00:45:12,320
"דהוו משתעבדין מן קדמת דנא
לעמא בית ישראל",

760
00:45:12,320 --> 00:45:15,360
שהם היו משועבדים
מלפני כן לעם ישראל,

761
00:45:15,560 --> 00:45:18,520
"מתגברין ורוכבין על סוסון בארכונין",

762
00:45:18,520 --> 00:45:23,420
כלומר הם רוכבים על סוסים
כאילו שהם המלכים, כמו הם השרים.

763
00:45:23,640 --> 00:45:28,640
"ועמא בית ישראל ורברבניהון",
כלומר השרים של עם ישראל,

764
00:45:28,840 --> 00:45:32,240
"אזלין כעבדין על ארעא",
הולכים כעבדים על הארץ.

765
00:45:32,240 --> 00:45:35,360
שלמה המלך,
הרי הוא בנה את בית המקדש,

766
00:45:35,360 --> 00:45:37,240
ירושלים הייתה בתפארתה,

767
00:45:37,550 --> 00:45:43,240
הוא אומר: אני רואה בנבואה שיום יבוא
שהעמים שהיום משועבדים לעם ישראל,

768
00:45:43,240 --> 00:45:45,480
הוא מלך על הרבה
מדינות, שלמה המלך,

769
00:45:45,640 --> 00:45:48,620
אני רואה שיבוא יום
שהם יהיו השליטים,

770
00:45:48,920 --> 00:45:53,520
ועם ישראל יצאו לגלות,
ילכו כמו עבדים אחריהם.

771
00:45:53,960 --> 00:45:58,320
"ראיתי עבדים על סוסים,
ושרים הולכים כעבדים על הארץ".

772
00:45:58,880 --> 00:46:00,080
מה ההסבר?

773
00:46:00,200 --> 00:46:01,400
באמת זו טעות?

774
00:46:01,400 --> 00:46:03,540
זו שגגה שיוצאת מלפני השליט?

775
00:46:04,160 --> 00:46:08,290
הוא אומר שזה כשגגה, זה נראה
כמו שגגה, אבל מה ההסבר האמיתי?

776
00:46:09,360 --> 00:46:10,660
אומר שלמה המלך:

777
00:46:17,020 --> 00:46:19,580
הוא אומר: תדע שזו
לא שגגה מלפני השליט.

778
00:46:20,320 --> 00:46:22,480
אדם שחופר גומץ, מה זה גומץ?

779
00:46:22,480 --> 00:46:26,620
היום לא כל כך משתמשים במילה
"גומץ", המילה "גומה" משתמשים בה.

780
00:46:27,240 --> 00:46:30,560
גומה היא בור קטן,
אתה עושה גומה קטנה.

781
00:46:30,800 --> 00:46:35,760
גומץ זה הרבה יותר עמוק,
ה-צ' סופית שיורדת למטה.

782
00:46:36,120 --> 00:46:38,440
"חופר גומץ בו ייפול",

783
00:46:38,680 --> 00:46:41,520
אדם שחופר בור כדי להפיל את חברו,

784
00:46:41,760 --> 00:46:43,720
בסוף הוא עצמו ייפול באותו הבור.

785
00:46:43,720 --> 00:46:49,000
כמה סיפורים כאלה יש של אנשים שעשו
תרגילים להכשיל אחרים, להרעיל אחרים,

786
00:46:49,000 --> 00:46:51,380
להזיק לאחרים, בסוף הם עצמם.

787
00:46:51,560 --> 00:46:55,560
המן הכין עץ לתלות את מרדכי,
לא ידע שהוא מכין את זה עבור עצמו.

788
00:46:55,560 --> 00:46:57,020
הוא נתלה על אותו העץ.

789
00:46:57,840 --> 00:47:02,880
"חופר גומץ בו ייפול
ופורץ גדר יישכנו נחש".

790
00:47:03,280 --> 00:47:05,240
יש בית עם גדר מסביב,

791
00:47:05,360 --> 00:47:08,500
בא גנב, פורץ את הגדר כדי לגנוב,

792
00:47:09,120 --> 00:47:11,800
אבל בגדר אבנים יש נחש שמסתתר.

793
00:47:11,880 --> 00:47:15,520
אם אתה מתעסק עם הגדר
כדי לפרוץ לבית,

794
00:47:15,520 --> 00:47:19,320
אל תתפלא אם הנחש שנמצא שם יכיש.

795
00:47:20,120 --> 00:47:23,180
מה הוא מתכוון לומר
בנמשל של הדבר הזה?

796
00:47:23,800 --> 00:47:28,460
הוא מתפלא: אני רואה את עם ישראל
יוצאים לגלות, למה חורבן בית המקדש?

797
00:47:29,080 --> 00:47:33,720
אומר שלמה המלך:
בגלל שלא נזהרו בבין אדם לחברו.

798
00:47:34,320 --> 00:47:38,240
אדם חופר בור כדי להפיל את
השני, זה מצוות שבין אדם לחברו,

799
00:47:38,240 --> 00:47:39,960
זה גרם להם שהם ייפלו.

800
00:47:39,960 --> 00:47:42,260
בית המקדש השני חרב על שנאת חינם,

801
00:47:42,265 --> 00:47:44,040
בית המקדש הראשון
על דברים אחרים

802
00:47:44,040 --> 00:47:48,160
כמו שהוא יפרט בהמשך.
"ופורץ גדר יישכנו נחש".

803
00:47:48,160 --> 00:47:50,900
איזו גדר? על איזו גדר
הוא מדבר מבחינה רוחנית?

804
00:47:51,320 --> 00:47:56,600
ידוע, ביהדות יש מצוות
שחכמים תיקנו אותן.

805
00:47:56,600 --> 00:48:00,100
אין הרבה כאלה,
אבל יש כמה מצוות שהן תקנת חכמים.

806
00:48:00,600 --> 00:48:03,920
ולמה עשו אותן?
כגדר למצוות של התורה.

807
00:48:03,960 --> 00:48:08,900
למשל, מהתורה אסור לאכול
בשר בקר או צאן עם חלב.

808
00:48:09,360 --> 00:48:13,080
באו חכמים ואמרו:
גם עוף עם חלב אסור לאכול.

809
00:48:13,280 --> 00:48:14,140
למה?

810
00:48:14,840 --> 00:48:18,100
למה חכמים אסרו,
הרי מהתורה מותר, למה הם אסרו?

811
00:48:18,720 --> 00:48:23,130
כי הם ראו שהמצב הגיע,
לא כולם בקיאים בהלכה,

812
00:48:23,480 --> 00:48:28,560
ואנשים לא מבדילים בין בקר וצאן עם חלב
לבין עוף עם חלב.

813
00:48:28,560 --> 00:48:30,280
אומרים: זה בשר וזה בשר.

814
00:48:30,360 --> 00:48:34,320
מתחילים עם העוף, עוברים אחר כך
לצאן ובקר, נכשלים באיסורי תורה.

815
00:48:34,680 --> 00:48:40,120
באו חכמים וגדרו גדר מסביב
כדי שהאדם לא יכשל באיסור תורה.

816
00:48:40,560 --> 00:48:42,780
אמרו: גם עוף עם חלב אסור.

817
00:48:43,160 --> 00:48:45,620
מי נתן להם את הסמכות לתקן תקנות?

818
00:48:45,800 --> 00:48:46,980
התורה עצמה.

819
00:48:47,240 --> 00:48:52,480
התורה מצווה את חכמי ישראל
"ושמרתם את משמרתי" – עשו סייג לתורה.

820
00:48:52,760 --> 00:48:53,760
מה זה סייג?
גדר.

821
00:48:53,760 --> 00:48:57,490
אתם תגדרו שאנשים
לא ייפלו בעוון עצמו.

822
00:48:57,680 --> 00:49:01,080
אז חכמי ישראל הצטוו
בתורה לעשות גדרים,

823
00:49:01,320 --> 00:49:04,060
ואנחנו, עם ישראל,
למה חייבים לשמוע להם?

824
00:49:04,200 --> 00:49:09,380
יש עוד פסוק בתורה: "לא תסור מן
הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל".

825
00:49:09,600 --> 00:49:14,480
כשחכמי ישראל, גדולי התורה
שבדור, מתקנים תקנה

826
00:49:14,800 --> 00:49:18,600
אז אנחנו עם ישראל מצווים
מהתורה לשמוע לדבריהם,

827
00:49:18,600 --> 00:49:21,450
"לא תסור מן הדבר אשר
יגידו לך ימין ושמאל".

828
00:49:21,700 --> 00:49:25,400
והציווי הזה הוא כל כך רציני,
מי שישים לב זה דבר מדהים,

829
00:49:25,640 --> 00:49:30,720
עד כדי כך שעל מצוות
שתיקנו חכמים, מה אנחנו מברכים?

830
00:49:31,080 --> 00:49:33,280
כמו למשל, נר שבת זה תקנת חכמים,

831
00:49:33,280 --> 00:49:37,600
נר חנוכה תקנת חכמים,
לקרוא את המגילה תקנת חכמים,

832
00:49:37,680 --> 00:49:40,260
נטילת ידיים לסעודה תקנת חכמים.

833
00:49:40,280 --> 00:49:41,810
מה מברכים על כל אלה?

834
00:49:42,160 --> 00:49:47,800
"אשר קידשנו במצוותיו
וציוונו להדליק נר חנוכה",

835
00:49:47,880 --> 00:49:50,480
"וציוונו על מקרא מגילה".

836
00:49:50,760 --> 00:49:53,080
שואלת הגמרא: היכן ציוונו?
איפה זה כתוב בתורה?

837
00:49:53,080 --> 00:49:56,380
זו תקנת חכמים, הוא ציווה אותנו?
אנחנו משקרים בברכה?

838
00:49:57,440 --> 00:50:02,320
משיבה הגמרא: ציוונו ב"לא תסור מן
הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל".

839
00:50:03,200 --> 00:50:04,780
משל למה הדבר דומה?

840
00:50:05,200 --> 00:50:08,580
מלך קורא לשני קבלנים

841
00:50:09,360 --> 00:50:12,160
ואומר לקבלנים: "יש
פה שתי תוכניות בנייה.

842
00:50:13,120 --> 00:50:18,440
"זאת תוכנית אדריכלית שאני כתבתי,
זאת תוכנית שהאדריכל הזה הכין אותה.

843
00:50:19,000 --> 00:50:20,800
"ואני מבקש: תבנו לי שני ארמונות.

844
00:50:20,800 --> 00:50:23,740
"אני רוצה סגנונות שונים,
סגנון שלי וסגנון שלו.

845
00:50:24,880 --> 00:50:28,020
"אל תפילו דבר ממה שיש
כאן בציורים האלה".

846
00:50:28,327 --> 00:50:31,966
והוא אומר להוא של האדריכל:
"מה שהוא צייר – תדייק".

847
00:50:33,520 --> 00:50:35,360
הוא אומר לו "בסדר".
הולכים לעבוד.

848
00:50:35,360 --> 00:50:41,800
כשהמלך בא, רואה שהקבלן
שקיבל את השרטוטים שלו

849
00:50:41,800 --> 00:50:44,280
בנה בניין מדויק כמו שהמלך אמר.

850
00:50:44,680 --> 00:50:49,260
אבל הקבלן השני שינה מהתוכנית
של אותו אדריכל.

851
00:50:50,120 --> 00:50:53,140
אומר לו המלך: איך עברת על דבריי?

852
00:50:53,723 --> 00:50:57,880
אומר לו: "אדוני המלך, זה לא הציור שלך,
זה הציור של האדריכל, לא עברתי על דבריך".

853
00:50:57,920 --> 00:50:58,940
מה הוא יאמר לו?

854
00:50:59,240 --> 00:51:05,190
"אחרי שאמרתי לך לשמוע לאדריכל ולבנות
ארמון בדיוק כמו שהוא שרטט,

855
00:51:05,200 --> 00:51:09,340
אם עברת על השרטוט, אתה עברת
על דבריי כי זו הוראה שלי".

856
00:51:09,960 --> 00:51:13,320
לכן מברכים "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו",

857
00:51:13,320 --> 00:51:17,380
ציווה אותנו לשמוע לחכמים
על מקרא מגילה, נר חנוכה.

858
00:51:17,640 --> 00:51:21,680
כך גם הגדר הזה שעשו
לא לאכול עוף עם חלב,

859
00:51:21,708 --> 00:51:25,360
אנחנו מתייחסים אליו
בשיא הרצינות כמו בקר עם חלב.

860
00:51:25,360 --> 00:51:27,920
צריך להמתין שש שעות
בין בשר לבין חלב,

861
00:51:27,920 --> 00:51:30,380
אין הבדל בין עוף לבין בקר,

862
00:51:30,385 --> 00:51:32,780
ממתינים את שש השעות
האלה כמו שצריך.

863
00:51:33,924 --> 00:51:38,160
על זה אומר שלמה המלך:
"ופורץ גדר יישכנו נחש",

864
00:51:38,160 --> 00:51:41,420
על איזו גדר הוא רמז?
על הגדר שגדרו חכמים.

865
00:51:41,800 --> 00:51:44,820
יש את ה"חופר גומץ"
שזה בין אדם לחברו,

866
00:51:44,825 --> 00:51:47,840
שאתה מנסה להפיל
מישהו, להכשיל אותו בעבודה,

867
00:51:47,840 --> 00:51:49,480
לגרום שיפטרו אותו,

868
00:51:50,240 --> 00:51:53,440
ויש פורץ גדר,
פורץ את הגדרות של חכמים

869
00:51:53,600 --> 00:51:55,440
ואז הוא עצמו ניזוק.

870
00:51:56,440 --> 00:51:58,300
ממשיך, ובזה נסיים:

871
00:52:04,080 --> 00:52:06,440
פה הוא רומז על אבני לוחות הברית,

872
00:52:06,760 --> 00:52:10,320
אדם שהוא מסיע ממנו
את האבנים שניתנו למשה בסיני

873
00:52:10,600 --> 00:52:14,040
אז הוא "ייעצב בם",
זה יגרום לו להיות עצוב בסוף.

874
00:52:14,040 --> 00:52:15,480
"בוקע עצים",

875
00:52:15,880 --> 00:52:20,440
יש את הארון, עצי שיטים ששם היו
החמישה חומשי תורה,

876
00:52:20,440 --> 00:52:23,600
ספר התורה שכתב משה רבנו,
"יסכן בם",

877
00:52:23,600 --> 00:52:25,180
זה עצמו מביא אותו לסכנה.

878
00:52:25,400 --> 00:52:27,376
במילים אחרות, שלמה המלך שצופה

879
00:52:27,400 --> 00:52:29,706
את העתיד ברוח הנבואה שלו,

880
00:52:29,840 --> 00:52:32,440
אומר לעם ישראל: אל תעשו שטויות.

881
00:52:32,760 --> 00:52:36,440
מראש תשמרו על עצמכם,
גם במצוות שבין אדם לחברו,

882
00:52:36,440 --> 00:52:39,120
גם בתקנות חכמים,
גם בעשרת הדיברות,

883
00:52:39,120 --> 00:52:43,200
גם מה שכתוב בספר תורה עצמו,
שזה כל הדברים שהוא סיכם אותם כאן

884
00:52:43,400 --> 00:52:45,720
שכשהאדם שומר על כל אלה

885
00:52:45,800 --> 00:52:49,920
מקבל את ההדרכה הנכונה,
את הגישה לחיים,

886
00:52:49,960 --> 00:52:55,000
יודע מה מותר, מה אסור, מקבל כוחות
וכך מצליח בכל התחומים.

887
00:52:55,320 --> 00:52:57,820
השם יזכה את כולנו
עם כל עם ישראל,

888
00:52:57,825 --> 00:52:59,560
כל הצופים בכל מקום שהם,

889
00:52:59,560 --> 00:53:02,720
שהשם ייתן לכולם בריאות איתנה,
פרנסה טובה,

890
00:53:02,800 --> 00:53:05,080
נחת מכל יוצאי חלציהם.

891
00:53:05,080 --> 00:53:11,120
מי שעדיין לא נשוי שיזכו בקרוב להקים
בתים נאמנים בישראל בבריאות ובשמחה.

892
00:53:11,120 --> 00:53:12,041
אמן ואמן.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה