מסע בין נשמות - ראיון מרתק עם ניר גרמי, סמנכ"ל הידברות

ערוץ הידברות

מחוזר בתשובה לסמנכ"ל הידברות: דודו כהן בראיון מרתק עם ניר גרמי על השיעור הראשון עם הרב זמיר כהן, על הקמת ערוץ לקירוב הרחוקים, על הקשיים שבדרך, הנפילות וההצלחות - ועל החלום שהפך למציאות. כך הכל התחיל

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,560 --> 00:00:04,360
.לא אהבתי את עצמי
.דימוי עצמי מאוד מאוד משתק כזה

2
00:00:04,480 --> 00:00:07,360
,כמו שהרב שלי עושה ככה

3
00:00:07,440 --> 00:00:09,280
.אני חושב, חושב, חושב

4
00:00:09,520 --> 00:00:12,480
.ואני מתכסה בשמיכה ופורץ בבכי תמרורים

5
00:00:12,560 --> 00:00:15,080
אני רוצה לראות
.עם יהודי חי, פועם, אור לגויים

6
00:00:15,160 --> 00:00:16,760
?זה מה שאני מאמין בו, מה אני אעשה

7
00:00:16,840 --> 00:00:19,800
.זה באמת... אני משלמת מחירים אמיתיים

8
00:00:29,880 --> 00:00:33,480
?ניר גרמי, מה שלומך
.מה נשמע? -הכול בסדר? -ברוך השם-

9
00:00:33,560 --> 00:00:35,440
.טוב, הרבה זמן אני רוצה לראיין אותך כבר

10
00:00:35,520 --> 00:00:37,120
אנחנו עובדים באותו מקום

11
00:00:37,360 --> 00:00:39,960
,ויש לך הרבה סיפורים של "הידברות" מפעם

12
00:00:40,480 --> 00:00:43,800
ואני אישית עד עכשיו לא יודע
.בכלל למה חזרת בתשובה ואיך זה קרה

13
00:00:44,080 --> 00:00:49,280
,ויש לך מלא סיפורים עם הרב זמיר
?בחו"ל והכול. בקיצור, יהיה מעניין

14
00:00:49,440 --> 00:00:52,240
.בשם השם, נעשה ונצליח, בכבוד
.אתה הולך לספר הכול-

15
00:00:52,320 --> 00:00:53,760
.כן. להתוודות

16
00:01:03,720 --> 00:01:05,120
.שלום, ניר גרמי

17
00:01:05,200 --> 00:01:06,880
,לא היה לי קל לשכנע אותך להתראיין

18
00:01:06,960 --> 00:01:08,560
.אבל הצלחתי בסוף

19
00:01:09,680 --> 00:01:14,400
,ובוא נשמע איך התחלת בעצם
?איפה היית לפני התשובה

20
00:01:15,120 --> 00:01:17,846
טוב, אני, ברוך השם, הקב"ה

21
00:01:17,855 --> 00:01:20,628
,זיכה אותי לגדול במשפחה מאוד מיוחדת

22
00:01:21,320 --> 00:01:24,040
.חמה, תומכת, שורשית, עם הרבה מסורת

23
00:01:24,480 --> 00:01:27,760
...אז אומנם בנערות שלי וכשהייתי

24
00:01:28,160 --> 00:01:32,760
.בבגרות יותר, לא הלכתי על קו של יהדות

25
00:01:32,840 --> 00:01:35,040
,זאת אומרת, על פי הלכות

26
00:01:35,240 --> 00:01:37,400
.אבל הייתי תמיד קרוב, הייתי תמיד ליד

27
00:01:37,640 --> 00:01:41,160
,ינקתי בית הכנסת, קידוש, חגים

28
00:01:42,280 --> 00:01:45,120
,בצורה שבעצם יש את הבית

29
00:01:45,200 --> 00:01:47,440
,אבל בחוץ, בבית הספר ועם החברים

30
00:01:47,560 --> 00:01:49,640
.אין לי קשר כל כך הרבה ליהדות

31
00:01:49,760 --> 00:01:53,000
...וככה גדלתי, אבל מדי פעם היה לי ככה

32
00:01:53,160 --> 00:01:55,320
זה היה קורה לי בדרך כלל
,"דווקא כשהייתי ב"היי

33
00:01:55,400 --> 00:01:57,560
...אם זה היה אחרי איזה אירוע מיוחד או

34
00:01:57,720 --> 00:01:59,440
:שהייתי שואל את עצמי שאלות

35
00:02:00,200 --> 00:02:02,560
רגע, אוקיי, אני פה נמצא

36
00:02:02,640 --> 00:02:05,000
ואני רואה פתאום אנשים
?שלא נמצאים כבר פה. -מה התכלית

37
00:02:05,080 --> 00:02:07,800
,מה התכלית, לאן הולכים
,האם אני בכיוון הנכון

38
00:02:07,880 --> 00:02:10,040
?האם הווייז שלי מכוון טוב

39
00:02:10,440 --> 00:02:13,560
,ותמיד היו עולות לי שאלות, וכמו כל נער

40
00:02:13,640 --> 00:02:15,840
.הייתי מדחיק את זה בבילוי הבא

41
00:02:16,160 --> 00:02:21,560
,ואחרי הצבא... הייתי בצנחנים
,אחר כך הייתי בעוד איזושהי יחידה

42
00:02:22,320 --> 00:02:24,880
ואחרי הצבא התחלתי לעבוד

43
00:02:25,080 --> 00:02:28,400
.והייתי יותר בליין

44
00:02:28,640 --> 00:02:31,560
,הזמן אצלי הוא מאוד מאוד יקר
.יותר מכסף ויותר מכל דבר אחר

45
00:02:31,640 --> 00:02:34,560
.הזמן אצלי הוא דבר קדוש
.אז ניצול הזמן היה בעצם ליהנות-

46
00:02:34,680 --> 00:02:38,120
,ליהנות, כמה שיותר לבלות
.כמה שיותר לנסות להספיק

47
00:02:39,240 --> 00:02:41,960
,ובאיזשהו שלב בחיים הכרתי איזה בחור

48
00:02:42,400 --> 00:02:45,280
והוא גם היה בניצני התשובה שלו
,והוא אמר לי: תקשיב טוב

49
00:02:45,360 --> 00:02:49,040
יש לי פה חוברת מאוד מעניינת
,שאולי תדבר לאינטלקטואל שלך

50
00:02:49,120 --> 00:02:51,320
.כי אני הייתי אדם דווקא די סקפטי

51
00:02:51,400 --> 00:02:55,440
באמת לקחתי את החוברת
.ובהזדמנות הראשונה שהייתה לי, קראתי אותה

52
00:02:55,800 --> 00:02:58,240
זו הייתה חוברת
.תורה ומדע" של הרב זמיר כהן"

53
00:02:58,360 --> 00:03:01,320
.שזה בעצם הבסיס למהפך
,הגלגול הראשון-

54
00:03:01,400 --> 00:03:03,160
.הגלגול הראשון של המהפך

55
00:03:03,440 --> 00:03:05,400
,אני אגיד לך שקראתי אותה ארבע, חמש פעמים

56
00:03:05,520 --> 00:03:07,080
.הלוך חזור, באותו ערב

57
00:03:07,720 --> 00:03:09,880
,למשל, חידוש הלבנה

58
00:03:10,040 --> 00:03:14,440
מה שהיום נאס"א מגלה
,והמחקרים הגרמניים ואחריהם האמריקאים

59
00:03:14,640 --> 00:03:16,800
.וחז"ל, בכלל זה היה כתוב בגמרא

60
00:03:17,000 --> 00:03:18,600
.לא ידעתי את הדברים האלה

61
00:03:19,040 --> 00:03:22,920
התחלתי להתחבר אני בעצמי יותר לעניין
.הזה, התחלתי לחקור יותר, לבדוק יותר

62
00:03:23,000 --> 00:03:25,440
,כמו שאני מכיר אותך
.גם שיגעת את כל הסביבה הקרובה

63
00:03:25,520 --> 00:03:28,440
.שיגעתי, אבל בשאלות
.זאת אומרת, אתגרתי את כולם

64
00:03:28,520 --> 00:03:31,200
?רגע, למה אתה אומר
.מי אמר שאין? התחלתי ככה

65
00:03:31,600 --> 00:03:35,880
,ואז הרמתי את הכפפה
,לסבא שלי, עליו השלום, זצ"ל

66
00:03:35,960 --> 00:03:38,200
,יש לו בית כנסת בראשון מאוד מיוחד

67
00:03:38,440 --> 00:03:40,520
,ויש לו שמה אולם למטה
:אז באתי לסבא, אמרתי לו

68
00:03:40,600 --> 00:03:43,720
,סבא, אני יכול לקחת את האולם
?להתחיל לעשות שמה שיעורים

69
00:03:43,880 --> 00:03:44,880
:הוא אמר לי

70
00:03:45,600 --> 00:03:49,400
,בכיף, יא איבני
.רק תעשה מה שיעשה לך טוב

71
00:03:49,960 --> 00:03:52,720
לקחתי את האולם
.והבאתי לראשונה את הרב זמיר כהן

72
00:03:52,800 --> 00:03:55,680
:התקשרתי אליו ודיברתי עם הרב ואמרתי לו

73
00:03:55,760 --> 00:03:59,000
תראה, הרב, אני קורא
,ומכיר ומוקיר את מה שאתה עושה

74
00:03:59,080 --> 00:04:02,600
אבל אני יכול אולי להזמין אותך? כי יש לי
,פה במשפחה הרבה ויכוחים עם חברים

75
00:04:02,720 --> 00:04:04,440
שאולי אתה היית יכול
.לענות להם יותר טוב ממני

76
00:04:04,520 --> 00:04:06,080
.הרב אמר לי: בשמחה רבה

77
00:04:06,680 --> 00:04:09,080
באמת, הרמנו את
...האירוע הראשון. עשיתי, לקחתי

78
00:04:09,160 --> 00:04:11,280
.הדפסתי מודעות וחילקתי בכל השכונות

79
00:04:11,360 --> 00:04:12,600
...ויש שם שכונות של כמה

80
00:04:12,680 --> 00:04:16,680
שכונות שהן מוצהרות
,כשכונות של אנשים רחוקים

81
00:04:16,800 --> 00:04:19,520
,חילקתי להם בתיבות דואר
,ממש, בלילה, והדבקתי

82
00:04:19,600 --> 00:04:20,880
.והורידו לי, והדבקתי

83
00:04:21,680 --> 00:04:24,720
וחשבתי שיגיעו
.איזה 400 איש לפי מה שעשיתי

84
00:04:24,800 --> 00:04:27,560
פשוט השתוללתי
.יומם ולילה, והגיעו 50 איש

85
00:04:27,960 --> 00:04:29,520
.ומתוכם הרבה מהמשפחה שלי

86
00:04:29,720 --> 00:04:31,920
הייתה לי קצת
...איזו צביטה בלב, חשבתי שיגיעו

87
00:04:32,720 --> 00:04:36,240
,ובאמת שהרב זמיר הגיע לאירוע והכרנו

88
00:04:36,320 --> 00:04:39,400
הייתה בינינו כימיה
.מאוד מאוד חזקה, מאוד חזקה

89
00:04:39,640 --> 00:04:42,560
ואז התחלתי להזמין את הרב
.על בסיס, נראה לי חודשי

90
00:04:42,840 --> 00:04:45,880
התחלתי להתחבר לארגון אחר
,"כשבעצם עוד לא היה "הידברות

91
00:04:45,960 --> 00:04:47,440
."היה ארגון "ערכים

92
00:04:47,960 --> 00:04:49,960
.התחלתי להזמין דרכם גם רבנים אחרים

93
00:04:50,680 --> 00:04:52,480
,והייתי קונה מלא חוברות

94
00:04:52,560 --> 00:04:56,040
,חברים שלי, גם היינו מעמיסים שם כיבוד
.וכל אחד שנכנס, נותנים לו במתנה חוברת

95
00:04:56,120 --> 00:05:00,080
,זה לא גרם לך להתייאש
?כשאתה רואה שקצב הצמיחה נמוך

96
00:05:00,160 --> 00:05:02,560
.האופי שלי הוא ההפך מייאוש

97
00:05:02,920 --> 00:05:05,560
ובעצם התחלתי לראות
.שזה באמת מעניין אנשים, באמת נגע

98
00:05:05,640 --> 00:05:07,640
,אפילו שהיה בהתחלה חוג מצומצם

99
00:05:07,720 --> 00:05:10,280
אבל החוג המצומצם הזה
.התחיל להשתנות לי מול העיניים

100
00:05:10,440 --> 00:05:14,000
,ראיתי את זה בדברים נפלאים
אם זה לקבל על עצמם שבת

101
00:05:14,080 --> 00:05:15,960
.או לברך או ברכות השחר

102
00:05:17,320 --> 00:05:22,360
ובעצם מפה הנשמה שלי
.נכנסה לעניין של קירוב וזיכוי הרבים

103
00:05:23,040 --> 00:05:26,440
...אני לא רוצה להגזים, אבל כמו אדם ש

104
00:05:26,840 --> 00:05:29,480
.לצערנו הרב, מכור לסמים או לאלכוהול

105
00:05:29,560 --> 00:05:32,360
.פשוט ככה זה היה
?זה היה אפילו מוגזם בשלב מסוים-

106
00:05:32,440 --> 00:05:35,160
.כן, אני חושב שזה היה מוגזם
זה היה פשוט שאני נשאבתי לזה

107
00:05:35,240 --> 00:05:39,520
,ויכולתי לדבר רק על זה
,לשמוע אנשים רק על זה

108
00:05:39,720 --> 00:05:42,160
.ולא עניין אותי לדבר על שום דבר אחר

109
00:05:42,240 --> 00:05:44,120
,ממש, הייתי קצת, נראה לי
."איך אומרים? "אובר

110
00:05:44,520 --> 00:05:49,160
...והייתי מזמין ממש
.התחלנו להקים שיעור תורה

111
00:05:49,600 --> 00:05:53,840
הבאתי הרבה אברכים, הגענו למצב
,ששיעור התורה בבית הכנסת היה למעלה יותר

112
00:05:54,240 --> 00:05:57,880
הבאנו חמישה אברכים
,מארגון אחר שהיו מגיעים ערב-ערב

113
00:05:57,960 --> 00:06:01,080
עד שזה נהפך להיות
.המקום השני בארץ בשיעורי תורה

114
00:06:01,160 --> 00:06:04,520
,הייתי נכנס לבית הכנסת
.רואה 50 בני נוער, עגילים, צמות

115
00:06:04,600 --> 00:06:07,320
כל אחד, זה לומד פה
.בפינה הלכה, פה גמרא, פה מוסר

116
00:06:07,720 --> 00:06:12,520
,היה לי פשוט סיפוק אדיר
.שפשוט נהפכתי להיות מכור לדבר הזה

117
00:06:13,360 --> 00:06:17,600
...התחלנו לדבר יותר כבר
,אחרי השיעורים וההרצאות וכולי

118
00:06:17,840 --> 00:06:21,280
,מה היינו רוצים שיהיה
.וכמובן, להרבות כבוד השם בעולם

119
00:06:22,200 --> 00:06:23,680
,"כשאני הגעתי ל"הידברות

120
00:06:24,680 --> 00:06:26,920
.אז היו שם בערך חמישה-שישה בחורים

121
00:06:27,200 --> 00:06:29,840
.היינו ברבי עקיבא 84 בבני ברק

122
00:06:30,080 --> 00:06:32,400
.השכנים היו עכברים, חולדות, ממש ככה

123
00:06:32,480 --> 00:06:35,280
.זאת אומרת, זה היה מראה רגיל, שכיח אצלנו

124
00:06:36,280 --> 00:06:40,000
.אבל הייתה לנו רוח לחימה אדירה

125
00:06:41,160 --> 00:06:43,760
.ואז התחלנו להתפתח
.היה את הערוץ המקומי

126
00:06:43,840 --> 00:06:46,920
.מתנ"סים, עיריות. -כן

127
00:06:47,000 --> 00:06:48,400
.אני חושב שהם לא האמינו

128
00:06:48,480 --> 00:06:52,840
הערוץ הקהילתי
.התחיל לקבל טלפונים בעשרות, במאות

129
00:06:53,000 --> 00:06:56,840
,מה זה? מי זה? אתה יודע
,ההרצאות הראשונות של הרב זמיר

130
00:06:57,040 --> 00:07:00,400
הרב זמיר בעצמו בהתחלה
,לא כל כך רצה לעשות סרטים

131
00:07:00,480 --> 00:07:02,040
.הוא יותר רצה לכתוב חוברות

132
00:07:04,000 --> 00:07:06,360
,וכשהרב דיבר בהתחלה, בהרצאות הראשונות

133
00:07:06,440 --> 00:07:10,120
תקשיב, זה היה
.איזה סטארט-אפ לא נורמאלי רוחני

134
00:07:10,600 --> 00:07:12,600
?אז לא היה עדיין אתר אינטרנט, נכון

135
00:07:12,880 --> 00:07:15,800
זה היה אתר בשעתו
.שהתחילו להיכנס אליו אנשים

136
00:07:16,800 --> 00:07:19,240
התחילו רק להעלות
.את ההרצאות הראשונות, קצת מאמרים

137
00:07:19,560 --> 00:07:22,000
.אבל הערוץ הקהילתי נתן את אותותיו

138
00:07:22,440 --> 00:07:25,120
ואני כבר לא כל כך זוכר
,כמה שנים היינו שם, שנתיים, שלוש

139
00:07:25,200 --> 00:07:29,200
,אל תתפוס אותי בזמנים
,אבל הביקוש הוליד את מה שאתה רואה היום

140
00:07:29,280 --> 00:07:30,560
,את האימפריה הזאת

141
00:07:30,720 --> 00:07:34,600
"כי ראינו שאנשים שנראים לנו "רחוקים

142
00:07:35,000 --> 00:07:38,440
.מתקשרים בהמוניהם
,הייתה אפילו הקלטה אחת של בחורה

143
00:07:38,520 --> 00:07:41,680
אישה קיבוצניקית, שאני חושב שיש לה
,הרבה זכויות והיא לא יודעת את זה

144
00:07:41,760 --> 00:07:44,920
,כשהיא תגיע אחרי 120 שנה לשמיים
,יגידו לה: תשמעי, את יודעת

145
00:07:45,000 --> 00:07:48,360
.את שותפה פה בבניית בניין
.היא השאירה לנו כזאת הודעה מרגשת

146
00:07:49,040 --> 00:07:51,560
?מי אתם, מה אתם
,אתם פשוט לא יודעים מה עשיתם לי

147
00:07:51,640 --> 00:07:55,200
אני לא יודעת איפה אני יכולה לפגוש
...אתכם, אני פשוט קיבוצניקית וזה פשוט

148
00:07:55,880 --> 00:07:58,200
,אמרנו: רגע, רגע, רגע
...אנחנו כנראה פה

149
00:07:58,360 --> 00:08:00,040
.עלינו על משהו
.עלינו על משהו-

150
00:08:00,120 --> 00:08:03,560
עלינו על משהו שאנשים
.רוצים אותו, וחסר אותו

151
00:08:03,880 --> 00:08:08,080
וזה היה, בשעתו לדבר על
.לפתוח ערוץ טלוויזיה, זה היה דמיוני

152
00:08:08,160 --> 00:08:12,000
זה היה דמיוני ברמות
.שאני חושב שזה כבר גבל בהזוי

153
00:08:12,760 --> 00:08:15,880
?עזוב את היכולת, יש לכם תקציב

154
00:08:16,160 --> 00:08:17,240
,אבל אתם אנשים, אתה יודע

155
00:08:17,320 --> 00:08:20,120
,אתם לא מדומיינים
.באתם גם מהעולם החילוני

156
00:08:20,200 --> 00:08:21,760
.אתם מבינים איך דברים עובדים
,מאוד לא מדומיינים-

157
00:08:21,840 --> 00:08:26,120
מאוד לא. -אז איך פתאום הגעתם לדירה
?הקטנה הזאת ונהייתם כביכול מדומיינים

158
00:08:26,640 --> 00:08:29,240
.אני חושב שהציבור גרם לנו להאמין בעצמנו

159
00:08:29,400 --> 00:08:32,600
אתה רואה צעירים, אתה רואה
,אנשים מכל חתך האוכלוסייה היהודית

160
00:08:32,800 --> 00:08:34,960
?ותתפלא, גם לא יהודים, בסדר

161
00:08:35,040 --> 00:08:36,480
.דרוזים וערבים

162
00:08:36,560 --> 00:08:39,160
,לנו יש רופא בקופת חולים

163
00:08:39,360 --> 00:08:41,120
,לבן שלי קוראים זמיר כהן

164
00:08:41,360 --> 00:08:44,920
:הוא בא לאשתי והוא אומר לה
?תגידי, זה על שם הרב זמיר כהן

165
00:08:45,000 --> 00:08:46,480
?אז היא אומרת לו: איך אתה מכיר אותו

166
00:08:46,560 --> 00:08:48,080
,"הוא אומר: מה זה, אני רואה "הידברות

167
00:08:48,160 --> 00:08:49,480
.אני מת על הרב זמיר

168
00:08:50,360 --> 00:08:52,640
?מה, אתם קשורים
.אז היא אמרה לו: כן

169
00:08:53,160 --> 00:08:58,160
.תמסרי לו ד"ש. זה דרוזי, רופא דרוזי
,תקשיב, מי שהיה הקטר, הרב זמיר-

170
00:08:58,440 --> 00:09:01,480
.נתן לנו תמיד תחושה, הכול בידינו

171
00:09:01,640 --> 00:09:03,080
.אל תיבהלו משום דבר

172
00:09:03,400 --> 00:09:07,080
,הכול יכול לקרות
,אם בורא עולם הוא זה שמנהיג את העולם

173
00:09:07,240 --> 00:09:11,440
,מה שנראה לך היום הזוי
,מחר יהיה הדבר הכי מציאותי

174
00:09:11,520 --> 00:09:13,040
?איך חשבת בכלל שזה לא יקרה

175
00:09:13,520 --> 00:09:15,520
.והתחלנו לדבר על לפתוח ערוץ טלוויזיה

176
00:09:15,720 --> 00:09:17,440
.האתר בד בבד גם השתכלל

177
00:09:18,200 --> 00:09:20,080
,התחלנו להתעסק גם בגיוס כספים

178
00:09:20,440 --> 00:09:22,560
כי הבנו שאם אנחנו רוצים
,להגשים את החלום הזה

179
00:09:22,720 --> 00:09:25,440
.אם אין קמח, אין תורה
.לא אנחנו אמרנו, אלה חז"ל

180
00:09:25,520 --> 00:09:28,280
.זה פשוט הכי אמיתי בעולם
,זה משפט שאתה הרבה פעמים אומר לי-

181
00:09:28,360 --> 00:09:30,960
אבל תראה, מצד שני
...יש את העניין הזה של

182
00:09:31,080 --> 00:09:34,080
,למה אתם מתרימים
?למה זה, למה המשדרים

183
00:09:34,600 --> 00:09:38,040
,בואו, תנו לנו תוכן
.תחזקו אותנו, תודה רבה

184
00:09:38,120 --> 00:09:39,720
מה אתה יכול להגיד
?לאנשים שמרגישים ככה

185
00:09:39,800 --> 00:09:42,040
.ויש לא מעט אנשים שמרגישים ככה

186
00:09:42,240 --> 00:09:46,200
.תראה, יש לנו את התורה הקדושה
.בתורה יש פרשה, פרשת תרומה

187
00:09:46,640 --> 00:09:50,080
בורא עולם מבקש מבקש ממשה
."רבנו: "וייקחו לי תרומה

188
00:09:50,200 --> 00:09:51,720
.למה? לבנות את המשכן

189
00:09:51,840 --> 00:09:54,440
.אני לא כל כך מבין את הבקשה הזאת

190
00:09:54,520 --> 00:09:58,000
בורא עולם צריך לבקש
?שאנשים יתרמו כסף לבנות משכן

191
00:09:59,200 --> 00:10:03,320
,יש עניין שלכל יהודי
,בזמנו, בדור המדבר

192
00:10:03,480 --> 00:10:06,240
יהיה לו חלק במשכן, הוא לא עושה טובה
.לבורא עולם, הוא עושה טובה לעצמו

193
00:10:06,320 --> 00:10:09,120
,אנחנו מרגישים
,לא, חס ושלום, שאני עושה טובה לאנשים

194
00:10:09,240 --> 00:10:10,800
?אבל זה, איך אומרים

195
00:10:11,760 --> 00:10:12,920
.זה אותו דבר

196
00:10:13,000 --> 00:10:16,240
אני בעצם שליח המצווה שלך
,לעשות את כל הדברים הנפלאים האלה

197
00:10:16,520 --> 00:10:20,320
...כי אומנם בלי ציוד
?עכשיו איך מצלמים אותנו

198
00:10:20,680 --> 00:10:23,200
,יש פה צלמים, יהיו עורכי וידיאו

199
00:10:23,360 --> 00:10:27,200
"צריך לשלם כסף ל"הוט
,ל"יס" ולכולם, צריך לשדר

200
00:10:27,600 --> 00:10:28,920
,הכול זה כסף

201
00:10:29,200 --> 00:10:31,400
אבל היום כל האימפריה הזאת
.שייכת לאותם אנשים

202
00:10:31,720 --> 00:10:35,520
...אותם אנשים, יש להם
,הם שווי זכויות במפעל הזה

203
00:10:35,800 --> 00:10:38,880
,שכמו שאני אמרתי
.אני יכול לדבר היום אולי טיפה מן הים

204
00:10:38,960 --> 00:10:42,160
אולי אם בורא עולם ייתן לנו
.לדבר על טיפה מתוך האוקיינוס, אז זכינו

205
00:10:42,280 --> 00:10:44,720
,אבל שידעו שהם ישנים, אוכלים, עובדים

206
00:10:44,840 --> 00:10:46,920
.זה שלהם, שלי, שלנו ביחד

207
00:10:47,000 --> 00:10:52,160
.אנחנו צריכים שותפים
.אם אתה מאמין במה שאני עושה אז בוא נתחבר

208
00:10:52,440 --> 00:10:55,680
,אוקיי, אז אחרי שבונים אימפריה כזאת
,איך מתמודדים עם קשיים? אתה יודע

209
00:10:55,760 --> 00:10:58,720
,אחרי שהקמתם את הערוץ, שנה בערך אחרי זה

210
00:10:58,840 --> 00:11:00,760
.נקלעתם למשבר כלכלי

211
00:11:01,040 --> 00:11:04,600
.אתה יודע, כל הזמן
נגיד, היום יש את המתנגדים מהציבור החרדי

212
00:11:04,680 --> 00:11:09,000
,שאומרים: מה, זה יותר מדי פתוח
.הם מגיעים גם אלינו, לציבור החרדי

213
00:11:09,200 --> 00:11:12,520
איך אתה באופן אישי
?מתמודד עם התקופות האלה

214
00:11:13,200 --> 00:11:15,680
...תראה, גם לפני שהערוץ הוקם

215
00:11:16,240 --> 00:11:20,560
הייתה חברה אחת שנתנה לנו
,את זכות הכניסה הראשונה לערוץ טלוויזיה

216
00:11:21,000 --> 00:11:25,120
והם בדעתם חשבו שהם מדברים פה
.עם חבר'ה שיש להם איזה לפחות מאה עובדים

217
00:11:25,280 --> 00:11:27,480
הם לא ידעו שאנחנו
...מאוד מצומצמים ואין לנו אפילו

218
00:11:27,720 --> 00:11:30,200
.לא שיש לנו פלוס בבנק, אלא אנחנו במינוס

219
00:11:30,440 --> 00:11:32,560
,כשחתמנו את ההסכם לא רעדה לנו היד

220
00:11:32,640 --> 00:11:35,440
...כי ידענו שבורא עולם
.זה הזמן, זו השעה

221
00:11:35,840 --> 00:11:39,000
,והיו קשיים, בכלל לדבר על הערוץ

222
00:11:39,400 --> 00:11:42,320
,והקב"ה, תקשיב
...ההשגחה הפרטית

223
00:11:42,400 --> 00:11:45,160
,איך אמרתי פעם, תמיד אני אומר
,שאולי יום אחד, כשהקב"ה ייתן לי זמן

224
00:11:45,240 --> 00:11:47,720
כשנהיה קצת מבוגרים, אני אשב על איזו

225
00:11:47,880 --> 00:11:50,760
נדנדה ואתחיל לרשום
.את הסיפור על ההשגחה

226
00:11:51,000 --> 00:11:55,000
.מעבר להצלחה, על ההשגחה שהייתה פה
?איפה ראית אותה הכי הרבה-

227
00:11:55,080 --> 00:11:57,440
.בכל צומת. בכל צומת

228
00:11:57,520 --> 00:11:59,160
,בצומת שפתאום נראה שאין אוויר

229
00:11:59,240 --> 00:12:01,400
,שזה הרגע האחרון, שעומדים ליפול

230
00:12:01,560 --> 00:12:04,760
פתאום בורא עולם מביא איזה
.מישהו שנותן איזה סכום אגדי

231
00:12:04,840 --> 00:12:10,440
תגיד, עוד שלב באבולוציה
.של "הידברות" היה בהקמת מחלקות

232
00:12:10,520 --> 00:12:14,000
.תוך ממש כמה שנים הוקמו כמה מחלקות

233
00:12:15,160 --> 00:12:18,760
,מחלקת 'שבויות', נגד התבוללות

234
00:12:19,000 --> 00:12:22,240
.מחלקת 'אמ"א', לטיפול בהפלות

235
00:12:22,400 --> 00:12:24,560
.'חוגי בית וכו' וכו

236
00:12:24,760 --> 00:12:27,760
אני יכול להעיד שאתה
...עושה את זה מתוך

237
00:12:27,840 --> 00:12:31,120
,אתה נכנס לרבדים הכי דקים והכי קטנים

238
00:12:31,400 --> 00:12:35,480
,כי ממש אכפת לך
?אבל זה לקח אותך למקום קצת אחר, לא

239
00:12:35,560 --> 00:12:40,200
,המקום הראשוני היה קירוב
,ועכשיו, אתה יודע, זה יותר הצלה

240
00:12:40,280 --> 00:12:42,160
.זה יותר לעזור לאנשים ספציפיים

241
00:12:43,560 --> 00:12:47,360
שאל אותי פעם אחת
,"אחד הרבנים המפורסמים של "הידברות

242
00:12:48,040 --> 00:12:51,840
,הוא אמר לי: תגיד לי, ניר
,למה, ריבונו של העולם

243
00:12:52,280 --> 00:12:54,120
אתם צריכים את כל המחלקות האלה

244
00:12:54,440 --> 00:12:59,680
במקום להתרכז
.בערוץ טלוויזיה, אתר אינטרנט

245
00:12:59,840 --> 00:13:01,840
.יש לך מטרה, תדהר אליה

246
00:13:02,680 --> 00:13:04,120
,אמרתי לו: הרב, תראה

247
00:13:04,920 --> 00:13:09,600
,אני, את מה שאתה אומר אני מבין
אבל מה לעשות שפתאום אתה רואה

248
00:13:10,040 --> 00:13:14,720
,בשכונה דלקה בקומה 2
,משפחה, ילדים צועקים מתוך הבית

249
00:13:14,800 --> 00:13:18,800
...אש, אנחנו נש
,ואתה אומר: תקשיב, אני, יש לי אמבולנס

250
00:13:18,880 --> 00:13:21,800
,אין לי מכבי אש
...כשיגיעו מכבי האש אני

251
00:13:21,880 --> 00:13:26,200
מה אתה עושה? אתה ישר לוקח מים
ומתחיל לזרוק ומתחיל לנסות

252
00:13:26,280 --> 00:13:29,400
,ומתחיל לנסות לכבות את האש
...אתה לא שואל שאלות אפילו

253
00:13:29,520 --> 00:13:31,200
.הכול אתה עושה כדי להציל

254
00:13:31,360 --> 00:13:35,760
כשאנחנו נמצאים במחלקות
...ורואים חולאים ורואים אנשים שנמצאים

255
00:13:35,960 --> 00:13:39,320
,ואין ספור בחורות. למשל
.סתם דוגמה, דיברת על הפלות

256
00:13:39,440 --> 00:13:45,680
זה אין ספור סיפורים של בחורות, שזה היה
.רק בשביל 500 שקל, לסגור את החוב של החשמל

257
00:13:45,800 --> 00:13:49,760
:אז הדירה נשרפה. אני אגיד לה
...לא, תקשיבי, 500 השקלים האלה, אני

258
00:13:50,200 --> 00:13:53,200
,אתה תיתן, ובורא עולם מנהל את העולם

259
00:13:53,480 --> 00:13:56,720
,ואם בורא עולם רוצה
,בורא עולם פותח לך דלתות

260
00:13:56,840 --> 00:13:58,480
.ומזה יהיה לך שפע

261
00:13:58,560 --> 00:14:01,280
,בגלל שאתה מסתכל
,לא רק על הערוץ ועל האתר

262
00:14:01,360 --> 00:14:05,280
אתה מסתכל גם, יורד למטה
,לתוך העם ורואה את כל החולאים שלהם

263
00:14:05,440 --> 00:14:07,800
,וכשאתה תראה
.אז בורא עולם כבר נותן לך את הברכה

264
00:14:07,920 --> 00:14:10,520
,אנחנו לא צריכים כסף
.אנחנו צריכים ברכה

265
00:14:10,600 --> 00:14:12,840
:אם בורא עולם אומר
,אתה דואג לילדים שלי ככה

266
00:14:12,920 --> 00:14:15,520
.אל תדאג, הכסף עליי
,אתה עושה את העבודה שלך נאמנה

267
00:14:15,600 --> 00:14:17,880
.אני אדאג לך, גם לזה וגם לזה

268
00:14:17,960 --> 00:14:21,920
,תגיד, מאיפה המשיכה שלך לזה
?דווקא לנושאים האלה

269
00:14:22,000 --> 00:14:25,640
אם היית אומר לי לפני 20 שנה שאני
,אתעסק בכל מיני דברים שאנחנו עושים היום

270
00:14:26,440 --> 00:14:29,440
לא הייתי צוחק, אבל הייתי
...מסתכל עליך, שאתה קצת

271
00:14:29,720 --> 00:14:31,680
?מה קשור אליי? מה הקשר

272
00:14:32,320 --> 00:14:34,000
...אבל

273
00:14:34,120 --> 00:14:36,080
.אתה לא יכול להיות אדיש

274
00:14:36,560 --> 00:14:39,920
אני מקבל טלפונים של בחורות
.שאומרות: אני רוצה לדבר עם רב

275
00:14:40,360 --> 00:14:41,720
?אוקיי, מה השאלה

276
00:14:41,800 --> 00:14:44,600
אני בחודש החמישי להריוני
,ואני לפני החלטה גורלית

277
00:14:44,680 --> 00:14:46,600
בעלי בדיוק פוטר מהעבודה, הביזנס נפל

278
00:14:46,680 --> 00:14:49,080
ואין לנו כסף לסגור
...את היום, לא את החודש

279
00:14:49,280 --> 00:14:51,280
?אוקיי, את רוצה שאנחנו נסייע במשהו

280
00:14:52,560 --> 00:14:55,720
,יש היום ילדה בת 12 שהיא גרה בעפולה

281
00:14:55,840 --> 00:14:58,680
שהיא הילדה הראשונה
.שהצלחנו מהפלה, לפני 12 שנה

282
00:14:58,800 --> 00:15:01,000
.היא כבר חוגגת בת מצווה

283
00:15:01,520 --> 00:15:04,880
.אז זה היה ככה
,מסכנה, אישה בהיריון

284
00:15:04,960 --> 00:15:06,400
:היא באה לכנס של הרב בעפולה

285
00:15:06,480 --> 00:15:09,200
.הרב אני לא יכולה
...אז הרב אמר לי: ניר, נראה לך שאפשר

286
00:15:09,280 --> 00:15:12,600
...ומזה ראינו ש
.תקשיב, 500, 600 שקל, נולד ילד

287
00:15:13,200 --> 00:15:15,160
.מה שפרעה עשה, זה היה לזכרים

288
00:15:15,600 --> 00:15:17,920
פה אנחנו נמצאים
.גם על הזכרים וגם על הנקבות

289
00:15:18,400 --> 00:15:22,680
אנחנו מדברים
.על 40 אלף הפלות בשנה, הרשמיות

290
00:15:22,880 --> 00:15:26,400
והיום אנחנו נמצאים
,חמש שנים אחרי הקמת המחלקה באופן רשמי

291
00:15:26,560 --> 00:15:28,760
.עם קרוב ל-4,500 ילדים

292
00:15:28,920 --> 00:15:33,440
?יש סיפור אחד שריגש אותך במיוחד
.זאת אומרת, אתה שומע הרבה ומכיר הרבה

293
00:15:33,520 --> 00:15:34,760
.סיבכת אותי

294
00:15:35,080 --> 00:15:38,040
אני כל יום מקבל לטלפון
.תמונות של ילדים מחדר לידה

295
00:15:38,120 --> 00:15:39,280
.ככה כל היום

296
00:15:40,200 --> 00:15:44,280
,ילדה פה, ילדה שם
.ולפעמים על דברים שאתה פשוט לא מאמין

297
00:15:44,520 --> 00:15:47,280
הרבה פעמים אנחנו
.שמים לב שזה לא קשור רק לגשמי

298
00:15:47,640 --> 00:15:50,480
אני לא מקל ראש בקשיים
,של האנשים, ובמיוחד של האימהות האלה

299
00:15:50,560 --> 00:15:53,840
.אני לא מקל ראש
.יש לפעמים בחורה שבעלה ברח

300
00:15:54,040 --> 00:15:56,400
.ברח
.נסע לברזיל

301
00:15:56,480 --> 00:15:58,080
.נשארה עם ארבעה ילדים, בהיריון

302
00:15:59,040 --> 00:16:05,720
,ולא קל לי לבוא להגיד לה
אבל שום דבר לא מצדיק

303
00:16:06,000 --> 00:16:11,000
.בעצם רצח של ילד יהודי
,והיום כשאנחנו רואים את ההצלחה

304
00:16:11,080 --> 00:16:15,640
,והמחלקה מקבלת מאות טלפונים בחודש

305
00:16:16,120 --> 00:16:21,240
,וכמעט 95 אחוז הצלחה. זאת אומרת
.אם התקשרו מאה, 95 אחוז מוצלח

306
00:16:21,480 --> 00:16:24,680
המחלקה הזאת דווקא
.חטפה הכי הרבה מהתקשורת הכללית

307
00:16:25,120 --> 00:16:27,840
,"ידיעות אחרונות"
?וויינט", "מאקו", מי לא"

308
00:16:28,360 --> 00:16:31,560
,בסופו של דבר
?זה מוריד או מעלה

309
00:16:31,640 --> 00:16:34,920
.הכי מחמיא שיש בעולם. אני מודה להם

310
00:16:35,000 --> 00:16:38,600
,הם נותנים לי הרבה כוח
,אני חייב להגיד את זה לשבחם

311
00:16:39,040 --> 00:16:41,200
,שדווקא כשהם מתקיפים אותי
.אני מבין שאני בדרך הנכונה

312
00:16:41,280 --> 00:16:43,160
וגם להם יש עכשיו
.זכויות בעולם הבא. -כן

313
00:16:43,240 --> 00:16:45,720
.אני משתדל להסתכל על כל יהודי בכף זכות

314
00:16:45,800 --> 00:16:48,600
.יש להם הרבה הרבה זכויות

315
00:16:49,760 --> 00:16:53,360
...לצערי הרב, התקשורת היא
,ברוב המקרים, לא בכל המקרים

316
00:16:53,440 --> 00:16:57,440
.נהיה הוגנים, ברוב המקרים נגד
...תמיד הם יציירו את זה ש

317
00:16:57,800 --> 00:17:00,600
?למה היא צריכה לקבל כזאת החלטה
.היא צריכה להמשיך את החיים

318
00:17:00,720 --> 00:17:03,360
.אבל יש פה החלטה של ילד

319
00:17:03,680 --> 00:17:05,840
ואם הילד הזה עכשיו יהיה
:בן חצי שנה, ויבואו לאימא ויגידו לה

320
00:17:05,920 --> 00:17:08,480
תשמעי, את יודעת
?שבעלך התפטר מהעבודה

321
00:17:08,840 --> 00:17:10,440
.אז בואי ניקח את הילד ונזרוק אותו

322
00:17:10,520 --> 00:17:13,400
?מה קרה עכשיו שהילד בפנים, מה שונה
אז הם טוענים שכשהוא בפנים-

323
00:17:13,480 --> 00:17:16,440
.אז הוא לא יצור חי
,אז ברוך השם-

324
00:17:16,520 --> 00:17:18,480
,אני לא יודע מה
,יצור, לא יצור, אני יודע שבסוף יוצאים

325
00:17:18,560 --> 00:17:22,320
,אני ואתה וכל מי שנמצא בעולם
.נמצאים דרך היצור והמים האלה

326
00:17:22,680 --> 00:17:26,840
,עזוב שמבחינה הלכתית וכל הדברים האלה
...שזה לא מדויק מה שהם אומרים, וגם מדעית

327
00:17:27,040 --> 00:17:30,960
והכי מצחיק שבד בבד הם יכולים
...לדבר איתך על העניין הזה של ה

328
00:17:31,320 --> 00:17:35,280
.של ריבוי היהודים בארץ, כמה זה חשוב

329
00:17:36,120 --> 00:17:39,920
,אז מה, רגע, אתם תרתי דסתרי
...מצד אחד אתם רוצים שילדים ייוולדו או ש

330
00:17:40,760 --> 00:17:44,360
.וברוך השם, הצלחה כבירה
,אבל אני אגיד לך יותר מזה

331
00:17:44,880 --> 00:17:47,720
זה לא רק הטלפון
,שהציל את הבחורה מההפלה

332
00:17:47,800 --> 00:17:50,880
אלה הסרטונים שאנחנו עושים
,והשם הטוב של "הידברות", ברוך השם

333
00:17:50,960 --> 00:17:54,920
"בין הבנות האלה ש"הידברות
...לא רק בדיבורים, אלא גם במעשים, עומדת

334
00:17:55,000 --> 00:17:56,400
,הנה, למשל בחגים

335
00:17:56,480 --> 00:18:00,120
קרוב ל-80, 90 אלף שקל
.אני מחלק רק על תלושי מזון

336
00:18:00,280 --> 00:18:03,880
בכל תחום שאתה רוצה, אתה תעשה צעד קטן

337
00:18:03,960 --> 00:18:05,720
,ובורא עולם יעשה בשבילך צעד גדול

338
00:18:05,800 --> 00:18:07,720
.וזה מה שאני ראיתי בעיניים

339
00:18:07,800 --> 00:18:09,720
,תגיד לי, עם כל המקרים האלה

340
00:18:09,800 --> 00:18:14,720
אני יודע על כמה וכמה פעמים
שילדים ישבו אצלך במשרד

341
00:18:15,000 --> 00:18:18,200
,אחרי שחולצו עם אימא שלהם מכפר ערבי

342
00:18:18,560 --> 00:18:22,120
יושבים אצלך, קוראים להם
."לפעמים "אחמד", לפעמים "מוחמד

343
00:18:22,880 --> 00:18:27,360
...מתישהו מתרגלים לזה או שזה תמיד
,טוב, אתה עברת, איך אומרים-

344
00:18:27,440 --> 00:18:30,240
.בסטייה חדה למחלקה אחרת
.לא, זה לא כל כך חד-

345
00:18:30,520 --> 00:18:34,280
מחלקת שבויות... כשאני מדבר
.על זה, אני צריך תמיד לקחת אוויר

346
00:18:35,200 --> 00:18:38,960
...שזו גם קלינה, שעושה
.שזו גם קלינה ש... -עבודה מדהימה-

347
00:18:39,640 --> 00:18:43,440
,אי אפשר להגיד שבחו של אדם בפניו
.אבל היא אחד האנשים החזקים היום בעולם

348
00:18:43,520 --> 00:18:46,200
,היא אישה... מדהימה

349
00:18:46,960 --> 00:18:49,680
שבורא עולם נתן לנו זכות
.שהיא תהיה אצלנו בארגון

350
00:18:51,520 --> 00:18:53,560
.אני חושב שהיא עובדת 22 שעות ביממה

351
00:18:53,640 --> 00:18:54,960
,אני יודע שאתה חושב שאני מגזים

352
00:18:55,080 --> 00:18:57,200
,אבל אתה קצת מכיר אותה
.אז אני מכיר אותה יותר

353
00:18:57,560 --> 00:19:01,920
,ברוב חוצפתי אמרתי
.אני אפרסם שהטלפון שלה 24 שעות

354
00:19:02,000 --> 00:19:04,280
:אז היא אומרת לי
,אנשים לוקחים ברצינות את מה שאתה כתבת

355
00:19:04,360 --> 00:19:06,880
,ואז אנשים מתקשרים בשתיים בלילה
.שתיים וחצי, לפעמים גם על שטויות

356
00:19:07,080 --> 00:19:11,760
,תראה, מחלקת שבויות
.אני אגיד לך, אני עושה פה וידוי

357
00:19:12,680 --> 00:19:15,320
לפעמים אני חוזר הביתה או נוסע באוטו

358
00:19:16,320 --> 00:19:18,840
ואני מרגיש שהלב שלי
.כבר לא יכול לעמוד בזה

359
00:19:19,840 --> 00:19:23,960
.סיפורים, דברים מפחידים

360
00:19:24,840 --> 00:19:29,080
,וכשהתחלתי עם הבחורה הראשונה
.זה היה לפני מעל עשר וחצי שנים

361
00:19:29,520 --> 00:19:31,760
.בחורה שמכירה בחורה שמכירה חברה

362
00:19:31,880 --> 00:19:34,400
היא אמרה לי: תשמע, אתם
,ערוץ יהדות, אולי אתם יכולים לעזור לה

363
00:19:34,480 --> 00:19:37,760
חברה שלי נמצאת בקשר
...עם איזו כנופיה מאזור ה

364
00:19:38,000 --> 00:19:39,640
?אוקיי, מה הבעיה שלה

365
00:19:39,720 --> 00:19:42,400
,היא אמרה: עומדים לרצוח אותה
...איימו עליה שאם היא לא תבוא

366
00:19:43,480 --> 00:19:47,320
.טוב, הרמתי טלפון לבחורה
?מי את? מה קרה? מה הסיפור? מה

367
00:19:47,720 --> 00:19:50,880
,תקשיב, אני בסכנת חיים
.הם אמרו שהם יבואו היום ויהרגו אותי

368
00:19:51,640 --> 00:19:55,440
,טוב. היא הייתה משהו בחולות יבנה
.לקחו אותה כמעט לחולות יבנה

369
00:19:55,960 --> 00:20:00,040
הרמתי אליה טלפון והגעתי
...ונתתי לה ככה את הכוח ש

370
00:20:00,120 --> 00:20:03,360
,לא הכרתי את הסיפור בכלל. זאת אומרת
.זו הייתה פעם ראשונה שנחשפתי לדבר הזה

371
00:20:04,840 --> 00:20:06,240
...ו

372
00:20:07,640 --> 00:20:09,520
.הברחנו אותה לאן שהברחנו אותה

373
00:20:09,640 --> 00:20:13,680
?היא הייתה בחורה, איך אומרים
.הם הורידו אותה לדיוטה התחתונה

374
00:20:14,560 --> 00:20:18,280
,והיה קשה מאוד להוציא אותה
,זה היה המון אנרגיה, ואתה יודע

375
00:20:18,360 --> 00:20:22,040
."הייתי עוד פה ב"הידברות
.אתה עובד משרה מלאה

376
00:20:22,680 --> 00:20:25,040
אתה יודע מה זה אצלנו
.משרה מלאה, זה 20 שעות

377
00:20:25,560 --> 00:20:26,880
...ואתה צריך גם עכשיו

378
00:20:27,440 --> 00:20:29,320
.היא צריכה להיות לך במחשבה, הבחורה הזאת

379
00:20:30,000 --> 00:20:32,800
.כי עוד פעם, יש פה איזה מישהו שזקוק לך

380
00:20:34,080 --> 00:20:35,960
:ואז הבחורה אמרה לי, אחרי כמה חודשים

381
00:20:36,080 --> 00:20:39,440
תודה רבה, אתה לא יודע... אני לא
,מתארת לעצמי איפה הייתי אמורה להיות היום

382
00:20:39,520 --> 00:20:41,720
...או בקבר או שפחה באיזה מקום

383
00:20:42,000 --> 00:20:44,960
והיא אומרת לי: תשמע, יש לי עוד
.שלוש חברות כאלה ביפו, שהן נאנקות

384
00:20:45,640 --> 00:20:47,600
.טוב, תביאי את הטלפונים

385
00:20:48,160 --> 00:20:51,760
...משלוש נהיו שמונה בלוד, מה
?רגע, רגע, רגע, מה קורה פה

386
00:20:51,840 --> 00:20:54,080
?זאת תופעה עד כדי כך נפוצה
...זה לא-

387
00:20:54,400 --> 00:20:57,400
.לא יספיקו גם 40 שעות לדבר על זה

388
00:20:57,480 --> 00:21:02,000
...היום זה כמו
,עפיפונים, מנהרות, טילים

389
00:21:02,440 --> 00:21:05,320
ולקחת את הבנות
.ולהביא מהן מחבלים

390
00:21:05,920 --> 00:21:08,440
.הוקמה מחלקה שנקראת מחלקת שבויות

391
00:21:08,640 --> 00:21:11,920
הבאתי הרבה בחורות
,שהוצאנו אותן, אחרי שהן השתקמו

392
00:21:12,000 --> 00:21:13,800
,הורדנו אותן לפה
.לאולפנים, איפה שאנחנו נמצאים

393
00:21:13,880 --> 00:21:17,240
,עשינו להן סרטון של ארבע, חמש דקות
,והתחלנו לקבל מבול של טלפונים

394
00:21:17,320 --> 00:21:20,640
וכל סרטון, פתאום אתה
,רואה 200 אלף צפיות, 800 אלף צפיות

395
00:21:20,720 --> 00:21:22,400
...מאות טלפונים: אני רוצה

396
00:21:22,520 --> 00:21:27,880
כי יותר חכם למנוע מאדם להיכנס לצרה
.מאשר אחר כך לבוא ולהוציא אותו מהצרה

397
00:21:27,960 --> 00:21:30,720
תגיד, אבל אני מחזיר אותך
,לשאלה מקודם על ההפלות

398
00:21:30,800 --> 00:21:34,680
בהתבוללות, היה מקרה
?שכן זעזע אותך במיוחד

399
00:21:35,080 --> 00:21:36,200
.כן

400
00:21:36,480 --> 00:21:38,640
?זה מקרה של הצלחה או של כישלון

401
00:21:38,800 --> 00:21:40,960
?של הצלחה. -מה היה

402
00:21:41,440 --> 00:21:42,960
:קיבלנו מייל, פנייה מהאתר

403
00:21:43,040 --> 00:21:47,680
אני בסכנת חיים, אם לא תעזרו לי היום"
.יש סיכוי שלא יהיה לי כבר את מחר

404
00:21:47,840 --> 00:21:52,760
,"אני נמצאת פה עם שני ילדים"
,ושני הילדים האלה הם בכלל מאבא יהודי

405
00:21:53,040 --> 00:21:54,080
...לא מה

406
00:21:54,520 --> 00:21:58,640
,אוקיי, קוראים את הזה
,ורואים בסוף המייל

407
00:21:58,720 --> 00:22:02,760
היא גרה באחת הערים
.המסוכנות ברשות הפלסטינאית

408
00:22:02,880 --> 00:22:04,840
.הכרתי בחור שהיה מאבטח אישים

409
00:22:05,160 --> 00:22:09,800
:הרמתי אליו טלפון, אמרתי לו
?תקשיב, צבא, משטרה, אין סיכוי. מה עושים

410
00:22:09,880 --> 00:22:11,680
:הוא אמר לי
.תן לי חצי שעה, אני חוזר אליך

411
00:22:12,440 --> 00:22:15,120
,אחרי חצי שעה הוא מתקשר
.אומר לי: תשמע, עליתי על רעיון

412
00:22:16,160 --> 00:22:19,640
.יש לנו קשר עם איזה משת"פ באותה עיר

413
00:22:19,960 --> 00:22:22,680
,נהג מונית פלסטינאי

414
00:22:23,120 --> 00:22:25,240
.הוא אמר לי שהוא מוכן... נשלם לו

415
00:22:25,520 --> 00:22:28,160
הוא יהיה מוכן לעמוד אצלה
.בשעה אחת מחוץ לבית

416
00:22:28,240 --> 00:22:31,920
.אם באחת וחמישה היא לא יוצאת, הוא נסע

417
00:22:33,040 --> 00:22:36,800
,איך בשעה אחת היא יוצאת
...כשהוא לא נותן לה אפילו לצאת

418
00:22:36,880 --> 00:22:38,720
...מפתח החדר, לא מ

419
00:22:38,800 --> 00:22:40,200
?איך היא עושה את זה

420
00:22:40,720 --> 00:22:42,200
.פשוט, הייתה השגחה פרטית

421
00:22:42,280 --> 00:22:43,600
,היא יצאה עם שני הילדים

422
00:22:43,840 --> 00:22:47,320
.באחת ושלוש דקות היא כבר הייתה במונית
.זאת אומרת, עוד שתי דקות הוא היה יוצא

423
00:22:47,920 --> 00:22:50,520
.ולקח אותה והיא הגיעה למשטרת אריאל

424
00:22:50,600 --> 00:22:52,320
.באותו ערב היא הגיע אליי למשרד

425
00:22:52,640 --> 00:22:54,240
.והיה שם ילד אחד בן ארבע, חמש

426
00:22:54,320 --> 00:22:57,000
.מה זה מתוק. מה זה מתוק

427
00:22:57,640 --> 00:22:59,160
...אתה מסתכל עליו, כמו

428
00:23:00,080 --> 00:23:01,760
.עכשיו, אני רואה את הילד עם חבלות

429
00:23:02,120 --> 00:23:04,000
.פה אדום, פה כחול, פה שריטה

430
00:23:04,800 --> 00:23:07,880
,והבחורה עם הפנים למטה
.היא לא מסוגלת להסתכל לי בעיניים

431
00:23:08,720 --> 00:23:11,760
,אמרתי לה: תגידי
?למה הוא ככה, עם כאלה חבלות

432
00:23:12,120 --> 00:23:13,440
:היא אומרת לי

433
00:23:14,680 --> 00:23:17,160
.כי הוא שק האגרוף של השכונה

434
00:23:17,680 --> 00:23:20,400
,כשראיתי את זה
,ראיתי את הילד עם הפנים למטה

435
00:23:21,080 --> 00:23:24,000
.תשמע, לקח לי 24 שעות להירגע

436
00:23:24,520 --> 00:23:28,000
,כשהבנתי, בוא'נה, תקשיב טוב
...מה זה, הילד הזה עכשיו יכול היה לגדול

437
00:23:28,080 --> 00:23:32,600
ושתדע, יש היום שיח'ים במסגדים

438
00:23:33,120 --> 00:23:37,520
ואנשים שנמצאים
בעמדות מפתח בתוך ארגוני טרור

439
00:23:37,680 --> 00:23:40,400
.שהם ילדים יהודים למהדרין, מאימא יהודייה

440
00:23:41,040 --> 00:23:43,840
בוא נדבר
.על המסעות שלך בחו"ל עם הרב זמיר

441
00:23:43,920 --> 00:23:47,280
אתה בעצם אחראי גם על
.הפעילות השוטפת של "הידברות" בחו"ל

442
00:23:47,920 --> 00:23:50,600
?יש איזה מקום בעולם שלא הייתם בו

443
00:23:51,680 --> 00:23:55,600
...אוסטרליה, אתיופיה
.לא היינו באיראן באופן רשמי-

444
00:23:55,680 --> 00:23:59,360
אוקיי. -אבל אנחנו
.מעורבים שם מאוד חזק, באיראן

445
00:23:59,440 --> 00:24:04,400
.אתה יודע מה עשינו עם האתרוגים
.כן, אני זוכר. -ועם התפילין-

446
00:24:04,560 --> 00:24:08,000
,וכמה הם רואים את "הידברות" שם באיראן

447
00:24:08,080 --> 00:24:10,080
,האהדה שאנחנו מקבלים

448
00:24:10,160 --> 00:24:12,640
שכל יום רביעי
,הם פותחים מסך ורואים את הרב זמיר

449
00:24:12,720 --> 00:24:14,640
,ועומד ליד זה רב פרסי
.מתרגם להם כל חמש דקות

450
00:24:14,720 --> 00:24:17,240
,"אנחנו רואים את זה גם באתר "הידברות
.כניסות מאיראן. -נכון, נכון

451
00:24:17,320 --> 00:24:21,080
.מאיראן, מערב הסעודית
.מי כמוך יודע מאיפה עוד צופים בנו

452
00:24:21,240 --> 00:24:26,840
בהתחלה זה מפתיע לראות אנשים
?שהם כל כך רחוקים כביכול ו... מכירים

453
00:24:28,840 --> 00:24:31,360
.תראה, עם ישראל בסופו של דבר הוא משפחה

454
00:24:32,160 --> 00:24:34,200
נראה לנו כשאתה גר
,באמריקה אז אתה נהיה אמריקאי

455
00:24:34,280 --> 00:24:36,120
ונראה לך שכשאתה
.נמצא בבלגיה אז אתה נהיה בלגי

456
00:24:36,200 --> 00:24:39,200
,נכון, המנטליות חודרת ועושה את שלה

457
00:24:39,440 --> 00:24:44,960
אבל בגרעין הפנימי
.אני ואתה עדיין יהודים

458
00:24:45,200 --> 00:24:47,640
,אבל אתה רואה את זה
,כשאנחנו נוסעים למסעות בעולם

459
00:24:47,760 --> 00:24:50,960
.כמה עם ישראל רחוק-קרוב
.ככה אני קורא... רחוק-קרוב

460
00:24:51,040 --> 00:24:53,560
,אתה רק צריך... כמו פופקורן
?טיפה חום, נפתח. -מה אתה שומע שם

461
00:24:53,640 --> 00:24:55,240
.תן לי איזה סיפור או שניים

462
00:24:56,880 --> 00:25:01,280
תקשיב, אנחנו נמצאים לפעמים
.בסמינרים בלוס אנג'לס, ניו יורק, ברזיל

463
00:25:01,560 --> 00:25:04,880
.אתה פתאום רואה איזו משפחה
,עכשיו כל השבת אתה לא כל כך איתם

464
00:25:05,080 --> 00:25:07,440
.כי יש לך עדיין את ההפקה, את הלוגיסטיקה

465
00:25:09,520 --> 00:25:11,920
ביום ראשון, לפני שהם יוצאים
,הביתה חזרה, הם אומרים לך

466
00:25:12,040 --> 00:25:15,160
,בעדינות כזאת
:יש להם את המנטליות של העדינות

467
00:25:15,640 --> 00:25:16,960
?אפשר להגיד לך משהו

468
00:25:17,160 --> 00:25:19,440
.בשמחה
.עומדים עם הילדים הקטנים, חמודים

469
00:25:19,800 --> 00:25:23,480
.הם אומרים: רצינו להגיד לך דבר אחד
...אנחנו לא יודעים מי מפעיל, מה מפעיל

470
00:25:23,560 --> 00:25:25,320
אולי פה זו ההזדמנות
.להגיד לך יישר כוח

471
00:25:26,000 --> 00:25:32,120
,אנחנו גרים בעיר בארה"ב
,שלא שאנחנו, אין לנו יהודים

472
00:25:32,200 --> 00:25:33,680
,לא שאין בית כנסת

473
00:25:33,840 --> 00:25:36,040
אנחנו המשפחה היחידה

474
00:25:36,280 --> 00:25:40,440
,ברדיוס של 200 ק"מ
.אנחנו היהודים היחידים

475
00:25:40,520 --> 00:25:42,640
,לא מדבר על כשרות
,לא על גנים, לא על בית ספר

476
00:25:42,720 --> 00:25:44,160
.לא על... כלום, אין לנו כלום

477
00:25:44,880 --> 00:25:48,000
.ובקלות היינו יכולים להתבולל, כי זה קורץ

478
00:25:48,080 --> 00:25:49,480
...גם החומר וגם ה

479
00:25:50,280 --> 00:25:54,320
,"אבל בזכות "הידברות
,שאנחנו צופים באתר, בהרצאות

480
00:25:54,640 --> 00:25:57,920
,אנחנו, לא רק שנשארנו יהודים
.אנחנו התחזקנו יותר מאשר היינו בארץ

481
00:25:58,160 --> 00:26:01,880
.ואתם פשוט הצלתם משפחה
...וכאלה סיפורים אני שומע

482
00:26:01,960 --> 00:26:03,440
...להגיד לך אלפים

483
00:26:04,240 --> 00:26:07,080
אני מכיר אלפי סיפורים
,ואני בטוח שמה שאני לא מכיר

484
00:26:07,160 --> 00:26:08,800
.יש אולי עשרות ואולי מאות אלפים

485
00:26:08,960 --> 00:26:12,160
.כל מיני פינות בעולם. הגענו לאדמונטון

486
00:26:12,640 --> 00:26:15,280
.זה מקום קרוב לאלסקה, בקנדה

487
00:26:15,360 --> 00:26:17,200
.עזוב את הקור, שיש שמה מינוס 50

488
00:26:17,480 --> 00:26:19,720
.הגענו בשמונה בערב, בכלל היינו בברזיל

489
00:26:19,800 --> 00:26:21,480
,היינו באמריקה הדרומית

490
00:26:21,560 --> 00:26:24,480
ואחרי יומיים כבר היינו
,בסוף אמריקה הצפונית

491
00:26:24,560 --> 00:26:26,440
.באדמונטון, בקור
...מברזיל החמה ל

492
00:26:27,440 --> 00:26:29,840
בשמונה בערב הגענו
,ובשש בבוקר כבר טסנו לניו יורק

493
00:26:29,920 --> 00:26:34,480
,ואתה רואה את הצימאון
,אנשים רואים את הרב זמיר, את הרב פנגר

494
00:26:34,560 --> 00:26:37,120
אנחנו לא מאמינים שאנחנו"
...רואים אתכם", ממש, אמרתי לך, זה כמו

495
00:26:37,720 --> 00:26:44,120
,וכשאתה רואה את זה
אתה מבין את האחריות, את הצימאון

496
00:26:44,200 --> 00:26:46,920
:ואת הנבואה של הנביא עמוס
."ש"השלחתי רעב בארץ

497
00:26:47,000 --> 00:26:50,840
,כי צימאון יש, רק אתה
,יש לך אחריות להביא לו את המים ראשון

498
00:26:50,920 --> 00:26:52,600
.כי אחרת הוא ייתפס במקום אחר

499
00:26:52,920 --> 00:26:54,560
.אבל תגיד, משהו שמעניין אותי

500
00:26:54,800 --> 00:26:57,800
אתה מתלווה לרב זמיר
...ברגעים ה... אתה יודע

501
00:26:58,240 --> 00:27:00,920
.יש את כולם, מדברים

502
00:27:01,040 --> 00:27:03,760
,בסופו של דבר
...אתה נמצא איתו גם ב

503
00:27:04,360 --> 00:27:07,040
.אתה יודע, בחדר, לבד

504
00:27:07,120 --> 00:27:10,640
מה גילית על הרב זמיר
?שלא ידעת, דווקא בנקודות האלה

505
00:27:11,000 --> 00:27:12,520
...הרב

506
00:27:14,160 --> 00:27:17,160
,מה שאתה רואה, מה שאתה צופה
.מה שהוא אומר, זה מה שהוא

507
00:27:17,640 --> 00:27:21,280
...וכשאני עולה איתו למטוס
.אתה יודע, בדרך כלל, הרוב ישנים

508
00:27:21,360 --> 00:27:24,560
,אני הרבה פעמים ישן
.כי זו ההזדמנות שלי ללכת לישון באמת

509
00:27:25,120 --> 00:27:30,120
והרב לוקח את המחשב
,ומתחיל לעשות הגהה על הספרים

510
00:27:30,200 --> 00:27:34,120
,לכתוב את הספרים שלו
.לענות תשובות לאנשים

511
00:27:34,760 --> 00:27:37,280
,הוא תמיד יהיה בעשייה
...תמיד הוא יעשה

512
00:27:37,400 --> 00:27:38,640
.הכול, כל הזמן

513
00:27:38,720 --> 00:27:42,200
,וכשאתה מגיע איתו לחדר
?בדרך כלל יש לרב את החדר שלו, כמובן, כן

514
00:27:43,680 --> 00:27:46,280
,אבל אתה רואה את העדינות, את הצניעות

515
00:27:46,480 --> 00:27:49,600
"את ה"בין אדם לחברו
.שאצל הרב זה מאוד מאוד מורגש

516
00:27:50,360 --> 00:27:52,680
.יש לו "בין אדם לחברו" מאוד קיצוני

517
00:27:54,720 --> 00:27:57,320
...בדגשים הכי
...בניואנסים הקטנים ביותר שאתה בכלל

518
00:27:57,400 --> 00:27:59,600
כשאתה חושב
,שאתה מאה אחוז ואתה בסדר גמור

519
00:27:59,680 --> 00:28:02,560
ואצל הרב אתה אפילו
.לא התקרבת בכלל להתחלה

520
00:28:05,040 --> 00:28:09,200
ודברים מדהימים שבעצם
.אני רואה שהוא אותו אדם

521
00:28:09,480 --> 00:28:13,400
זאת אומרת, זה יכול להיות
,הרב, אני ועוד איזה חבר, עובד

522
00:28:13,720 --> 00:28:15,960
...ואנחנו לבד. בטיסות, בזה

523
00:28:16,440 --> 00:28:21,280
...ואתה רואה אותו דבק במטרה, לא

524
00:28:22,400 --> 00:28:27,040
לא נכנס לסחרחורת
אם חיכו לו באולם 10,000 איש, 1,000 איש

525
00:28:27,120 --> 00:28:29,400
.או 30 אנשים

526
00:28:30,280 --> 00:28:33,440
?אתה רוצה סיפור יפה
.אני אספר לך סיפור יפה. -שוט

527
00:28:33,520 --> 00:28:36,400
,הייתי לפני שנתיים
,עשינו סמינר בקונטיקט

528
00:28:37,000 --> 00:28:40,080
ואני שומע את הרב זמיר
,מדבר לידי כבר כמה וכמה פעמים

529
00:28:40,160 --> 00:28:41,640
.אני מבין שהוא מדבר עם אותו בחור

530
00:28:42,240 --> 00:28:46,000
:ואז אמרתי לרב
?טוב, מה הסיפור שלו, מה

531
00:28:46,080 --> 00:28:47,960
?איפה הוא גר? בניו יורק? איפה הוא

532
00:28:48,440 --> 00:28:53,080
כי אני מדבר איתך, אנחנו ביום רביעי
.אחר הצהריים, ויום שישי זה הסמינר

533
00:28:53,880 --> 00:28:58,560
,הרב עונה לי בשיא האדישות
.הוא אומר לי: לא, הוא גר בתאילנד

534
00:28:59,400 --> 00:29:00,760
.אמרתי לו: רגע, רגע, שנייה

535
00:29:01,840 --> 00:29:03,600
?אתה עכשיו דיברת עם מישהו מתאילנד

536
00:29:03,920 --> 00:29:05,320
?הרב אמר לי: כן, למה, מה

537
00:29:06,360 --> 00:29:08,320
,אמרתי לו: לא, רק שזה 24 שעות טיסה

538
00:29:08,680 --> 00:29:11,960
?בלי עצירה, כן
?אתה רוצה שהוא יבוא לפה לשבת

539
00:29:12,240 --> 00:29:14,080
.הוא אמר לי: לא יודע, אני דיברתי איתו

540
00:29:16,360 --> 00:29:19,000
...אמרתי לו: הרב, תקשיב, אם הוא מגיע לפה

541
00:29:19,200 --> 00:29:21,120
,בדרך כלל אני פותח את הסמינר, מדבר

542
00:29:21,200 --> 00:29:24,120
,"לפני שאני אומר "ברוכים הבאים
.אני יורד ומנשק לו את היד, לבחור הזה

543
00:29:25,880 --> 00:29:29,520
.דיבר עם הרב זמיר
?מי מגיע ביום שישי לניו יורק

544
00:29:29,600 --> 00:29:32,040
.לקונטיקט? בחור, בחור צעיר

545
00:29:32,920 --> 00:29:34,640
.רק תדע לך מאיפה הרב דיבר איתו

546
00:29:34,960 --> 00:29:36,600
.הוא נמצא בתאילנד

547
00:29:38,000 --> 00:29:39,800
.הוא גם לא גר בבנגקוק

548
00:29:39,880 --> 00:29:42,040
בנגקוק היא מאה שערים
.לעומת איפה שהוא גר

549
00:29:42,200 --> 00:29:45,440
בסדר? אלה דברים שאני לא יכול
.לספר למצלמה, איפה הוא גר

550
00:29:46,640 --> 00:29:48,560
,אנשים, נראה לי, הכי הזויים ששמעתי

551
00:29:48,920 --> 00:29:52,200
.ויש לו שמה מוטל. לא מלון

552
00:29:52,720 --> 00:29:55,160
.והוא יוצא כבר שנים עם בחורה תאילנדית

553
00:29:55,560 --> 00:29:56,960
...זה היה הכיוון שלו

554
00:29:57,640 --> 00:30:01,520
אמרתי לרב: תראה, אני יודע שבורא עולם
הצליח להוציא את עם ישראל בקושי

555
00:30:01,960 --> 00:30:04,160
.ממצרים, כשהם היו ב-49 שערי טומאה

556
00:30:04,520 --> 00:30:07,600
,לפי איך שסיפרת עליו
.הוא כבר נמצא בשער 59 אלף

557
00:30:07,880 --> 00:30:09,400
.איך תביא אותו? אני לא יודע

558
00:30:09,960 --> 00:30:12,120
.הרב אמר לי בעדינות: תראה, אני מנסה

559
00:30:12,200 --> 00:30:15,280
,ביום שישי הוא נוחת, הבחור
.מגיע בשתיים משדה התעופה

560
00:30:16,000 --> 00:30:17,840
,אמרתי להם: רבותיי... 250 איש

561
00:30:17,920 --> 00:30:21,080
...מה, צעקות, אנשים וזה, ילדים ו

562
00:30:21,280 --> 00:30:22,920
,אמרתי להם: רבותיי
,רבותיי, רבותיי, רבותיי

563
00:30:23,000 --> 00:30:26,000
לפני שאני אומר לכם
...ברוכים הבאים", יש פה חברים"

564
00:30:26,080 --> 00:30:28,720
,אני רוצה להגיד פה
.קודם כול, לרדת, לתת נשיקה פה ביד למישהו

565
00:30:28,800 --> 00:30:31,560
הבחור הצעיר יושב, פתאום הוא רואה
.שאני לוקח לו את היד, מנשק לו את היד

566
00:30:31,680 --> 00:30:33,080
.בחור נחמד, עלא כיפאק כזה

567
00:30:34,040 --> 00:30:36,000
...אם הייתם יודעים מאיפה הוא בא

568
00:30:36,800 --> 00:30:39,560
תרתי משמע
.מאיפה הוא בא, כן? לא רק גיאוגרפית

569
00:30:39,720 --> 00:30:41,360
אתם הייתם פה עכשיו כולם קמים

570
00:30:41,840 --> 00:30:44,440
.ועושים פה שעה רק כפיים ושירים

571
00:30:45,400 --> 00:30:46,520
.הרב זמיר דיבר איתו

572
00:30:46,600 --> 00:30:49,360
,הוא ישב עם הרב פנגר והרב זמיר בסמינר

573
00:30:49,960 --> 00:30:52,640
.והרב מדבר איתו שישי, שבת, ראשון

574
00:30:54,360 --> 00:30:56,600
.טוב, אני גם דיברתי איתו קצת

575
00:30:56,680 --> 00:30:59,680
,בחור כזה גם, סקפטי כזה
.לא מאמין לכל דבר וזה

576
00:30:59,800 --> 00:31:02,840
,אבל אם הוא בא אז הוא צעד
.איך אומרים, טיסה ארוכה, לא צעד גדול

577
00:31:03,440 --> 00:31:06,880
,ביום שלישי כבר הוא חזר לתאילנד

578
00:31:06,960 --> 00:31:10,080
:והרב זמיר אמר לי: הוא חזר. אמרתי לו
.טוב, הרב ניסה, כל הכבוד, יישר כוח לרב

579
00:31:11,440 --> 00:31:15,480
אני לא אשכח את זה, שעה לפני
.כניסת ראש השנה, כי זה היה באלול

580
00:31:15,840 --> 00:31:18,360
שעה לפני כניסת ראש השנה
:הרב שולח לי אס-אם-אס

581
00:31:18,440 --> 00:31:21,800
,ניר, בשורה טובה"
,"הבחור הגיע שוב מתאילנד

582
00:31:21,960 --> 00:31:25,040
,אחרי שבוע
,מתאילנד לישראל לביתר, לישיבה"

583
00:31:25,120 --> 00:31:27,760
,אמר שהוא רוצה להיות עשרה ימים"
."עשרת ימי תשובה, אצלי בישיבה

584
00:31:28,320 --> 00:31:30,640
מוצאי כיפור אני מתקשר לרב
?ואני אומר לו: מה היה איתו

585
00:31:30,720 --> 00:31:32,840
:הוא אומר לי
.הוא יצא מפה בעל תשובה גמור

586
00:31:32,920 --> 00:31:36,840
.סוגר את המוטל, חוזר לארץ. -וואלה
.והיום הבחור הזה הקים כבר משפחה, ילדים-

587
00:31:37,080 --> 00:31:38,280
...תשמע, זה

588
00:31:39,280 --> 00:31:43,640
,ככה אני יכול לשבת איתך פה
.וזה עוד סיפור, איך אומרים? עדין

589
00:31:43,720 --> 00:31:47,160
יש סיפורים שהרב זמיר
,אומר לי: תעשה טובה, אל תספר

590
00:31:47,240 --> 00:31:49,920
...שלא תוציא אותנו קצת
,זה לא נשמע. -כן, זה לא נשמע-

591
00:31:50,000 --> 00:31:52,680
וגם אם אתה היית שומע את הסיפור הזה
,ממישהו אחר, לא היית כל כך מאמין

592
00:31:52,760 --> 00:31:55,520
.אז תספר דברים שעוד אפשר לקלוט
.כן. -שעוד על האנטנה-

593
00:31:55,680 --> 00:31:56,880
,שאלה אחרונה

594
00:31:57,720 --> 00:32:00,960
,יושב צופה, צופה בבית

595
00:32:01,040 --> 00:32:04,120
,אומרים לעצמם: תשמע
,"זה סמנכ"ל "הידברות

596
00:32:04,280 --> 00:32:07,880
,הבן אדם חי את זה
,הקב"ה שם אותו במקום הזה

597
00:32:08,720 --> 00:32:12,920
...כל הכבוד, אבל אני
,אני חי, אתה יודע, בית-עבודה

598
00:32:14,520 --> 00:32:16,160
,טיפה חברים

599
00:32:16,240 --> 00:32:19,360
אני לא יכול להגיע לעוצמות של זיכוי הרבים

600
00:32:19,440 --> 00:32:21,600
.שעושים ב"הידברות", שניר עושה

601
00:32:21,920 --> 00:32:23,680
?מה אתה יכול להגיד לבן אדם כזה

602
00:32:23,760 --> 00:32:26,920
באמת, אתה יודע, צריך להגיע
?לראש הפירמידה כדי לעשות את זה

603
00:32:27,040 --> 00:32:29,200
.קודם כול, תאמין בעצמך, זה אחד

604
00:32:29,280 --> 00:32:33,640
,דבר שני, אתה יכול לקנות חוברות
,כמו שאני קניתי בזמנו, לחלק לחברים

605
00:32:33,720 --> 00:32:36,920
.לבוס שלך, לחברים: תקראו, בזמנכם החופשי

606
00:32:37,560 --> 00:32:38,435
.להביא להם דיסקים

607
00:32:38,989 --> 00:32:40,524
,אם אין לך פה ואתה לא יודע לדבר

608
00:32:40,960 --> 00:32:42,640
?איך אומרים
,אתה לא הרב זמיר או הרב פנגר

609
00:32:42,840 --> 00:32:45,400
אז אתה יכול להביא להם
.את החומר של הרב זמיר והרב פנגר

610
00:32:45,680 --> 00:32:48,240
עוד דבר אחד
.שאתה יכול לעשות, אתה יכול לתמוך

611
00:32:48,600 --> 00:32:50,920
בדיוק היום קראתי הלכה
,בהלכות תלמוד תורה של הרב עובדיה יוסף

612
00:32:51,000 --> 00:32:53,040
,שהוא אומר שאדם שתומך בעסק התורה

613
00:32:53,120 --> 00:32:56,360
.הוא מחובר אליה
"...עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה"

614
00:32:56,440 --> 00:32:59,440
."התומך שלה, "מאושר
,אז אתה יכול לתמוך בארגונים כאלה

615
00:32:59,520 --> 00:33:01,440
,כי הם כלי השרת
.הם שליחי המצווה שלך

616
00:33:01,960 --> 00:33:04,880
.אתה יכול לארגן כנס בבית הכנסת

617
00:33:04,960 --> 00:33:06,840
,היום "הידברות" למשל, חוגי בית, כנסים

618
00:33:07,080 --> 00:33:10,120
אתה רק מרים טלפון
ואחרי שבועיים כבר יש אצלך רב ללא עלות

619
00:33:10,200 --> 00:33:12,880
,בשכונה, בבית
.בבית אפילו, בבית שלך

620
00:33:13,240 --> 00:33:16,200
.ועד היום היו מעל 10,000 חוגי בית

621
00:33:16,320 --> 00:33:19,360
,פעם, לפני 20, 30 שנה
.להרים... זה היה ממש לוגיסטיקה

622
00:33:19,440 --> 00:33:21,480
.היום אנחנו עושים את הכול, רק תרים טלפון

623
00:33:22,160 --> 00:33:23,360
?בעיה להרים טלפון

624
00:33:24,760 --> 00:33:26,040
,ועוד דבר יפה

625
00:33:27,080 --> 00:33:29,880
,הרב זמיר מאוד חוזר על זה
,כמעט בכל מקום בעולם, תדע לך

626
00:33:29,960 --> 00:33:33,680
,אני אפילו לא יודע אם אתה מודע לזה
,אתה יכול להדפיס כרטיסי ביקור

627
00:33:34,120 --> 00:33:37,480
,אפילו "הידברות" יכול לתת לך
,"מצד אחד את האתר של "הידברות

628
00:33:37,600 --> 00:33:40,400
,ומצד שני "שבע ברכות" או מחלקות וכולי

629
00:33:40,720 --> 00:33:42,400
.ולהתחיל לחלק לאנשים

630
00:33:42,560 --> 00:33:45,600
.חילקת אלף, 999 זרקו את זה לפח

631
00:33:45,960 --> 00:33:47,480
?אולי אחד ייתפס

632
00:33:47,680 --> 00:33:51,960
רוצה שאני אספר לך
,עכשיו 280 סיפורים מכרטיסים כאלה

633
00:33:52,040 --> 00:33:53,520
?של אנשים שהיו נראים במקום אחר

634
00:33:53,600 --> 00:33:56,080
.אין גבול לדברים כאלה
...אין גבול. -להפיץ את העלון-

635
00:33:56,240 --> 00:33:59,520
,להפיץ את העלון, בווטסאפ
.לשלוח להם סרטונים... -פייסבוק

636
00:33:59,600 --> 00:34:02,160
.היום, תקשיב, זה ממש קלי קלות

637
00:34:02,560 --> 00:34:05,320
,היום, הדור שלנו
.אתה מעביר סרטון בלחיצה לחבר

638
00:34:05,800 --> 00:34:07,640
,בסדר, לא כל אחד יעזוב את העבודה

639
00:34:08,080 --> 00:34:11,360
לא כל אחד יקריב הרבה
,מהמשפחה שלו ומהזמן שלו

640
00:34:11,600 --> 00:34:15,480
,אבל תתחיל, תתחיל, ואם ירצה השם

641
00:34:15,600 --> 00:34:19,960
בורא עולם ייתן
,סייעתא דשמיא לעשות את זה

642
00:34:20,160 --> 00:34:23,160
,ואני חושב שהדבר הכי חשוב מכל מה שאמרתי

643
00:34:23,240 --> 00:34:24,320
.תפילה

644
00:34:24,680 --> 00:34:27,800
אני אומר את זה באופן פרטי
,לבורא עולם כמעט שלוש פעמים ביום

645
00:34:27,880 --> 00:34:30,600
שאני רוצה לזכות את הרבים
.ולהגיע לכל יהודי בעולם

646
00:34:30,760 --> 00:34:35,080
...זה כמו אחד ש
,עכשיו היה פרס מיליארד דולר, בחישגד

647
00:34:35,360 --> 00:34:38,960
...וגירדתי ויצא שזה לא מיליארד דולר, זה

648
00:34:40,040 --> 00:34:42,560
.עשרה ביליארד, ככה אני מרגיש

649
00:34:43,120 --> 00:34:44,960
.בורא עולם לא נשאר חייב

650
00:34:45,200 --> 00:34:46,880
,אתה דואג לבנים שלי, אתה לא חייב

651
00:34:47,320 --> 00:34:50,160
...אתה דואג להם, אני כבר

652
00:34:50,240 --> 00:34:52,880
,את כל המחסור שלך
.אני כבר אדביק לך את הפער

653
00:34:53,440 --> 00:34:56,520
...אדם צריך ש
."'ויגבה ליבו בדרכי ה"

654
00:34:56,600 --> 00:34:59,640
אני כן יכול, אני כן יכול
,לעשות איזה מיזם בשכונה

655
00:34:59,720 --> 00:35:02,480
,"אני כן יכול לעשות "אבות ובנים
.אני כן יכול לפתוח שיעור תורה

656
00:35:02,720 --> 00:35:06,040
.כל אחד יכול להיות חייל
,אם כל יהודי ידאג לעוד יהודי אחד

657
00:35:06,120 --> 00:35:08,000
...אז אני כבר לא יודע מה יהיה
.סיימנו את העבודה-

658
00:35:08,080 --> 00:35:12,000
סיימנו את העבודה. כולם מבינים
,את זה לאור ההתבוללות היום בעולם

659
00:35:12,440 --> 00:35:15,520
שהיום אנחנו נמצאים
.בארה"ב ב-71 אחוז התבוללות

660
00:35:15,880 --> 00:35:17,200
?מה יהיה בדור הבא

661
00:35:17,280 --> 00:35:19,360
.זה בידיים שלנו, זה באחריות שלנו

662
00:35:19,440 --> 00:35:22,080
,כמו שהמכבים דאגו לדור שלנו
.אנחנו המכבים לדור הבא

663
00:35:22,160 --> 00:35:24,240
,זה מה שאני חושב שאנחנו צריכים להבין

664
00:35:24,520 --> 00:35:26,200
.ועם המסר הזה אנחנו צריכים להמשיך

665
00:35:26,280 --> 00:35:27,800
...היינו יכולים פה עוד, דודו, לדבר

666
00:35:27,960 --> 00:35:31,960
,אני אומר לך
,איך אמרת, ערוץ ויוה? 6,472 פרקים

667
00:35:32,040 --> 00:35:34,600
,ועוד היינו ככה
.איך אומרים? בפרומו של התוכנית

668
00:35:34,680 --> 00:35:38,600
מי שרוצה פשוט יכול לבוא
,לסוף תפילת מנחה כל יום פה

669
00:35:38,840 --> 00:35:40,480
.ולשמוע אותך
.כל יום חמישי, כן-

670
00:35:40,920 --> 00:35:41,910
.הסיפורים

671
00:35:43,244 --> 00:35:44,937
.אנחנו נעשה מזה בסוף ספר

672
00:35:45,000 --> 00:35:47,040
ב"ה. -טוב, מה שאני מאחל לך זה בעצם

673
00:35:47,120 --> 00:35:50,600
,להמשיך, לא רק בזיכוי הרבים, גם באנרגיה

674
00:35:50,680 --> 00:35:53,480
...כי האנרגיה היא זו שמובילה את

675
00:35:53,560 --> 00:35:55,360
.היא המנוע בסופו של דבר

676
00:35:55,600 --> 00:35:57,840
.אז תודה לך, ניר. -חסדי השם

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה