הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף - מידת הביטחון

הרב גואל אלקריף

מה ענין שמיטה להר סיני? כיצד זכו זוג שציפו כל כך - לשלישיה? ומהן המצוות שבזכותן נותן השם את יצר הרע ביד האדם?