הרב יוסף חיים גבאי

הרב יוסף חיים גבאי - שמחה מצילה חיים

הרב יוסף חיים גבאי

מדוע רקדו ושמחו בחורי הישיבה בתאי הגזים, רגע לפני המוות? הרב יוסף חיים גבאי בסיפור מפעים מאת הרב שך על כוח השמחה לשנות עולמות 

(אורך 5:40)