מסע בין נשמות - ראיון מרגש עם דוד רזיאל, בעל תסמונת דאון ששובר את המוסכמות

ערוץ הידברות

הוא נולד עם תסמונת דאון, אך זה לא מנע בעדו לסיים 15 מסכתות. דודו כהן נפגש עם דוד רזיאל ואמו, וניסה לצבור תובנות מאישיות מעוררת השראה שלא עוצרת בצל המגבלה. פרק מרגש וגדוש אמונה  

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,520 --> 00:00:04,360
.לא אהבתי את עצמי
.דימוי עצמי מאוד מאוד משתק כזה

2
00:00:04,440 --> 00:00:07,520
כמו שהרב שלי
...עושה ככה

3
00:00:07,600 --> 00:00:09,440
.אני חושב, חושב, חושב

4
00:00:09,520 --> 00:00:12,520
ואני מתכסה בשמיכה
.ופורץ בבכי תמרורים

5
00:00:12,600 --> 00:00:15,120
אני רוצה לראות עם יהודי
.חי, פועם, אור לגויים

6
00:00:15,200 --> 00:00:16,760
?זה מה שאני מאמין בו, מה אני אעשה

7
00:00:16,840 --> 00:00:19,840
...זה באמת
.אני משלמת מחירים אמיתיים

8
00:00:28,360 --> 00:00:32,280
היום אני הולך לראיין
,תלמיד חכם שסיים 15 מסכתות

9
00:00:32,360 --> 00:00:35,680
.בן אדם מיוחד שעוזר, בן אדם אוהב

10
00:00:35,760 --> 00:00:38,560
.לכאורה, עוד סיפור
?למה לראיין דווקא אותו

11
00:00:38,760 --> 00:00:41,480
.כי רזיאל דוד נולד עם תסמונת דאון

12
00:00:41,560 --> 00:00:45,320
היום אני הולך להיפגש
.עם רזיאל דוד ועם אימו המיוחדת רינה

13
00:00:45,400 --> 00:00:46,680
.אנשים נדירים

14
00:00:55,680 --> 00:01:00,040
.שלום, רזיאל דוד עמר, והאימא רינה
.שלום. -שלום וברכה-

15
00:01:00,120 --> 00:01:02,720
.תשמעו, זה ממש מיוחד להיות בבית הזה

16
00:01:02,800 --> 00:01:04,400
עזבו את התמונות של הצדיקים

17
00:01:04,480 --> 00:01:06,320
,פה מאחורה ובכל פינה

18
00:01:06,640 --> 00:01:08,480
.אבל יש לכם סיפור מדהים

19
00:01:09,080 --> 00:01:10,960
:אני נפגשתי איתך פעם ראשונה ואמרתי

20
00:01:11,040 --> 00:01:14,960
זה בן אדם שחייב
.לראיין אותו ולעשות תוכנית שלמה

21
00:01:15,960 --> 00:01:18,960
,אתה בעצם, ככה, לפני שנדלקו המצלמות

22
00:01:19,040 --> 00:01:22,920
.סיפרת לי שסיימת 15 מסכתות
.זה נכון-

23
00:01:23,200 --> 00:01:26,000
,עכשיו, תשמע
,לא נעים לי להגיד, אני לא סיימתי גם 15

24
00:01:26,680 --> 00:01:28,560
.ואתה מחייב אותי. -נכון

25
00:01:28,760 --> 00:01:31,760
רינה, בואי תספרי לי
.קצת על רזיאל בילדותו

26
00:01:31,840 --> 00:01:34,120
רזיאל, כשהוא היה קטן
.הוא היה מאוד חולה

27
00:01:34,760 --> 00:01:36,880
כשהוא הגיע לעולם הוא היה מאוד חולה

28
00:01:36,960 --> 00:01:39,640
.והיה ממש מעוות

29
00:01:39,920 --> 00:01:42,760
,ברוך השם, בזכות התורה הקדושה

30
00:01:43,200 --> 00:01:46,560
.הוא התחיל לאט לאט להשתנות לטובה

31
00:01:47,160 --> 00:01:50,160
.ואני הלכתי איתו צעד צעד

32
00:01:50,480 --> 00:01:51,800
,הקלטתי את עצמי

33
00:01:52,040 --> 00:01:54,840
,להשמיע לו תפילות
,להשמיע לו תורה

34
00:01:55,520 --> 00:01:58,880
.לקחת אותו לכל מקום שיש שמה קדושה

35
00:01:58,960 --> 00:02:01,840
,לא מתביישת, לא עושה חשבון לאף אחד

36
00:02:01,920 --> 00:02:05,920
,מדברת איתו כל היום
.אפילו שהוא לא עונה, לא מדבר

37
00:02:06,280 --> 00:02:08,840
...כל הזמן, כל הזמן
"?מה זאת אומרת "לא עונה ולא מדבר-

38
00:02:08,920 --> 00:02:10,320
?באיזה גיל הוא התחיל לדבר

39
00:02:10,400 --> 00:02:12,040
.הם לא מדברים מהר

40
00:02:12,160 --> 00:02:14,040
.הם עד גיל עשר לא מדברים

41
00:02:14,120 --> 00:02:15,360
?עד גיל עשר

42
00:02:16,000 --> 00:02:19,960
רזיאל, באיזה גיל הבנת
?שמשהו בך שונה מהסביבה

43
00:02:20,040 --> 00:02:24,280
...ראית ילדים שמשחקים והכול
.כן. -ואתה קצת מאחורה-

44
00:02:24,360 --> 00:02:26,080
.נכון, הייתי מאחורה
?מתי הבנת את זה-

45
00:02:27,400 --> 00:02:29,120
.זה היה קשה לי

46
00:02:29,200 --> 00:02:31,640
.הוא היה בבית ספר מיוחד
.בבית ספר מיוחד הייתי-

47
00:02:31,720 --> 00:02:33,560
.מורשה" זה בית ספר מיוחד"

48
00:02:33,760 --> 00:02:36,560
,אבל בכל זאת
,הוא היה שובב, הוא היה רץ

49
00:02:37,120 --> 00:02:38,840
.שמחת חיים, הכול

50
00:02:38,920 --> 00:02:41,560
.הוא לא לוקח כלום קשה

51
00:02:41,880 --> 00:02:44,480
,היה קופץ
.היה עושה ספורט, היה עושה הכול

52
00:02:44,560 --> 00:02:47,840
?אתה זוכר את התקופה הזאת
...בוודאי. אני כל הזמן-

53
00:02:47,920 --> 00:02:51,600
,אני, בתקופה שהייתי קטן

54
00:02:51,800 --> 00:02:54,480
,הייתי מתאמן, עושה ספורט

55
00:02:54,560 --> 00:02:58,560
...עושה ריצה, עושה הליכה, עושה

56
00:02:59,960 --> 00:03:02,240
,קופץ, מרים משקולות

57
00:03:02,680 --> 00:03:05,480
,דברים כאלה, וברוך השם

58
00:03:06,320 --> 00:03:07,480
,הכוח של התורה

59
00:03:07,600 --> 00:03:10,600
.היא עושה לי טוב

60
00:03:10,760 --> 00:03:14,840
...היא עושה לי ממש
.בלי התורה לא שווה כלום

61
00:03:15,080 --> 00:03:22,000
,כשאנחנו לומדים בתורה
,מבינים כמה יכולת ללמוד

62
00:03:22,520 --> 00:03:25,160
,ובגלל זה יש לי כוח בשביל הלימוד

63
00:03:25,280 --> 00:03:28,040
,לא בשביל היופי, רק בשביל הלימוד

64
00:03:28,120 --> 00:03:31,240
.שאתה נכנס לעומק, לעומק, ולהבין

65
00:03:31,320 --> 00:03:34,360
,וברוך השם, יש לי את הרב שלי, שיחיה

66
00:03:34,680 --> 00:03:38,320
,הוא מלמד אותי, מדריך אותי בדרך הנכונה

67
00:03:38,440 --> 00:03:41,720
הוא נותן לי בדיוק מה שאני לומד

68
00:03:41,880 --> 00:03:45,840
.ואז אני מרגיש פתוח

69
00:03:45,920 --> 00:03:49,360
...אז זה היום, אבל כשהיית ילד
?כן. -היית מחובר עדיין לתורה-

70
00:03:49,440 --> 00:03:52,320
?בית הספר המיוחד היה תורני
.היה, כן-

71
00:03:52,400 --> 00:03:55,760
...היו מתפללים, היו
.אוקיי. -כן, מתפללים, כן-

72
00:03:55,840 --> 00:03:59,000
.כן, וחוץ מזה, בבית, כל הזמן תורה

73
00:03:59,200 --> 00:04:01,840
.כל הזמן, ביחד, כל הזמן, כל הזמן

74
00:04:02,120 --> 00:04:05,640
,באיזה שלב הבנת... כי תראו
,אני מסתכל עליך, עם תסמונת דאון

75
00:04:05,720 --> 00:04:08,720
אני מכיר עוד לא מעט
אנשים עם תסמונת דאון

76
00:04:08,800 --> 00:04:13,360
והם לא מתקרבים
.לרמה הקוגניטיבית והכול. -כן, נכון

77
00:04:13,760 --> 00:04:17,120
?מתי את הבנת שהוא ברמה אחרת

78
00:04:17,520 --> 00:04:20,400
.זאת אומרת, שהוא הרבה יותר מפותח
.מהתסמונת דאון? -כן. -כן-

79
00:04:20,480 --> 00:04:22,160
.אחרי שעשינו עבודה קשה

80
00:04:22,520 --> 00:04:26,040
הייתי הולכת פעם בשבוע
,לירושלים, אצל פרופסור

81
00:04:26,400 --> 00:04:28,800
הוא היה מפרק לו
.את כל העצמות ומחזיר לו אותן

82
00:04:29,000 --> 00:04:31,560
.עשיתי איתו הרבה עבודה
?מה זאת אומרת? מה הוא עשה בדיוק-

83
00:04:31,640 --> 00:04:34,920
,כי הם לא הולכים טוב
,זורקים את הרגליים

84
00:04:35,240 --> 00:04:36,760
.והם רופפים

85
00:04:36,960 --> 00:04:39,080
.הוא הולך ישר עכשיו, ברוך השם

86
00:04:39,160 --> 00:04:44,240
אז הייתי, איפה שהיה איזה
.משהו בשבילו, לטובתו, הייתי רצה

87
00:04:44,400 --> 00:04:45,760
.לא משנה איפה

88
00:04:46,160 --> 00:04:48,280
,לקחתי אותו לפרופסור גם

89
00:04:48,360 --> 00:04:51,840
.הוא ישב איתו, עשה לו בחינות

90
00:04:52,800 --> 00:04:55,920
.ברוך השם
,אנחנו עבדנו איתו מאוד קשה

91
00:04:56,000 --> 00:04:57,280
.קשה, קשה מאוד

92
00:04:57,360 --> 00:04:59,200
,מי שיש לו ילדים כאלה

93
00:04:59,280 --> 00:05:01,680
,צריכים לקבל אותם כמו ילדים רגילים

94
00:05:01,800 --> 00:05:04,440
,לא לרחם עליהם
לא להגיד שהם מסכנים

95
00:05:04,520 --> 00:05:06,160
ולא להגיד שבגלל התסמונת דאון

96
00:05:06,440 --> 00:05:08,880
אנחנו נשאיר אותם
.לעשות מה שהם רוצים

97
00:05:08,960 --> 00:05:12,080
זאת אומרת, דרשתם ממנו
.לעזור בבית, לעשות... -הכול

98
00:05:12,240 --> 00:05:14,400
.בלי הנחות. -הכול כרגיל, כמו ילד רגיל

99
00:05:15,080 --> 00:05:16,680
.הכול, הכול אותו דבר

100
00:05:16,840 --> 00:05:23,160
,כדי שהוא, יהיה לו את האהבה
?את הנתינה, את הרצון, כן

101
00:05:23,600 --> 00:05:25,400
.לגדול כמו ילד רגיל

102
00:05:25,480 --> 00:05:28,280
,ומתי את ראית שזה מתחיל לשאת פירות

103
00:05:28,360 --> 00:05:31,440
...שבאמת, הוא מתחיל להיות
.אחרי גיל עשר-

104
00:05:31,560 --> 00:05:33,720
אני לא רציתי
,ללחוץ עליו כשהוא קטן

105
00:05:33,920 --> 00:05:35,600
,לאט לאט הלכתי איתו

106
00:05:35,760 --> 00:05:39,600
,אחרי גיל עשר
,התחלתי איתו עם התורה, עם התפילות

107
00:05:39,680 --> 00:05:41,960
,עם הברכות

108
00:05:42,280 --> 00:05:47,040
ואז, ברגע שהוא
,נכנס לתורה ולברכות ולתפילות

109
00:05:47,280 --> 00:05:50,120
,השתנה משהו
.ישתבח שמו לעד

110
00:05:50,360 --> 00:05:55,000
?אז מה השתנה בדיוק
.השתנה המראה שלו, של הפנים-

111
00:05:55,560 --> 00:05:58,720
,כן? שהוא היה מעוות
.השתנה הדיבור

112
00:05:58,800 --> 00:06:00,080
...הוא לא היה מדבר נכון

113
00:06:01,520 --> 00:06:03,840
,השתנו הרבה דברים, הרבה דברים

114
00:06:04,040 --> 00:06:07,760
,והוא התחיל להיות כאילו כמו ילד רגיל

115
00:06:07,840 --> 00:06:11,240
,מדבר, משוחח
.ישתבח שמו לעד, כן

116
00:06:11,440 --> 00:06:15,080
,וכשראיתי ככה
,אז אני לחצתי עוד יותר

117
00:06:15,160 --> 00:06:18,360
ואז עוד יותר נתתי לו
.את התורה ואת התפילות

118
00:06:18,440 --> 00:06:22,160
,הייתי מקליטה את עצמי
...שיר השירים, זה, התיקון הכללי, זה

119
00:06:22,360 --> 00:06:23,680
.הכול הוא יודע בעל פה

120
00:06:24,120 --> 00:06:27,600
הכול. -ומה, היית יושב ככה
?עם ההקלטות של אימא שלך

121
00:06:27,720 --> 00:06:29,640
,ההקלטות שאימא שלי עושה

122
00:06:29,840 --> 00:06:32,960
.אז... אני מתחבר לזה

123
00:06:33,320 --> 00:06:36,760
,אני אוהב את התפילות
.אני אוהב הכול. הכול ממנה

124
00:06:36,880 --> 00:06:41,040
:היא לימדה אותי
,רזיאל, עכשיו מניחים תפילין"

125
00:06:41,200 --> 00:06:43,400
."קריאת שמע"
.הנחתי תפילין בשבילו-

126
00:06:44,280 --> 00:06:47,520
,וגם לא מזמן היה לי בר מצווה

127
00:06:47,880 --> 00:06:49,480
,בן 13 למצוות

128
00:06:49,680 --> 00:06:52,680
."אז הפרשה שלי הייתה "ואתחנן

129
00:06:53,080 --> 00:06:57,280
ואתחנן", שאני יודע לקרוא אותה"
.בעל פה, אני יודע את זה בעל פה

130
00:06:57,400 --> 00:07:00,680
.וקראתי בתוך ספר תורה, בתוך ספר תורה

131
00:07:00,760 --> 00:07:02,840
.אני יודע את זה, אין שום בעיה

132
00:07:03,120 --> 00:07:08,880
,ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור"

133
00:07:08,960 --> 00:07:11,640
,ה' אלוהים"

134
00:07:11,840 --> 00:07:14,280
אתה החילות"

135
00:07:14,440 --> 00:07:19,200
,להראות את עבדך"
,את גודלך ואת ידך החזקה

136
00:07:19,280 --> 00:07:22,800
אשר מי אל בשמיים ובארץ"

137
00:07:22,880 --> 00:07:26,320
,אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך"

138
00:07:26,480 --> 00:07:30,080
אעברה נא ואראה את הארץ הטובה"

139
00:07:30,160 --> 00:07:34,400
,אשר בעבר הירדן"
."ההר הטוב הזה והלבנון

140
00:07:34,480 --> 00:07:37,000
...פשש-
.חזק וברוך. -חזק וברוך-

141
00:07:37,080 --> 00:07:40,840
תשמע, אין מילים. -הוא אוהב
.להגיד את הדרשה שלו, אוהב, אוהב

142
00:07:40,920 --> 00:07:45,480
תגיד, אז בגיל 13 התחברת בעצם
.עוד יותר לעולם התורה והמצוות. -נכון

143
00:07:45,560 --> 00:07:49,720
,רק תורה ומצוות
.שאני כל כך אוהב ומכבד

144
00:07:49,840 --> 00:07:52,560
,אפילו ספר תורה, אפילו חדש

145
00:07:52,640 --> 00:07:54,040
.אני מחבק, מנשק

146
00:07:54,960 --> 00:07:58,640
תגיד, ועד כמה נראה לך
שהתורה היא זו שגרמה לך

147
00:07:58,720 --> 00:08:01,640
?להיות ככה יותר חד, יותר פיקח

148
00:08:02,440 --> 00:08:05,440
,בוא אני אגיד לך משהו
.התורה היא מעל הכול

149
00:08:05,520 --> 00:08:10,120
.כשאני לומד תורה ורוקד, זו שמחה

150
00:08:10,240 --> 00:08:14,800
,אני שמח, רוקד, משתולל
,כולי מזיע, לא משנה מה או מי

151
00:08:14,880 --> 00:08:17,080
,אפילו מים, ככה, סוחטים

152
00:08:17,200 --> 00:08:19,720
.אני רוקד, ממשיך לרקוד בתורה

153
00:08:19,800 --> 00:08:21,400
.זו השמחה שלי

154
00:08:21,480 --> 00:08:23,640
?למה אתה אוהב כל כך את התורה
.אני אגיד לך-

155
00:08:24,040 --> 00:08:25,240
...מי ש

156
00:08:25,840 --> 00:08:27,480
.נכון, זו שאלה מאוד יפה

157
00:08:27,600 --> 00:08:32,480
כי התורה היא "עץ חיים למחזיקים בה
."ותומכיה מאושר

158
00:08:32,840 --> 00:08:36,400
,אם התורה כל כך חכמה וחזקה

159
00:08:36,600 --> 00:08:40,240
,אז אתה יושב כאילו אתה עושה שטייגן

160
00:08:40,320 --> 00:08:42,880
,עושה לעצמך מה כן, מה לא

161
00:08:42,960 --> 00:08:45,000
,מה מהחכמים, מהתנאים, מהאמוראים

162
00:08:45,840 --> 00:08:47,800
.אז התורה היא מעל הכול

163
00:08:47,920 --> 00:08:50,640
.תורה שהיא מחיה את האדם

164
00:08:50,720 --> 00:08:53,200
,בגלל זה בן אדם לומד תורה

165
00:08:53,280 --> 00:08:56,520
,ולהבין אותה
.נותן לך שמחת חיים

166
00:08:56,600 --> 00:08:58,640
תגיד, בלי התורה
?איפה אתה חושב שהיית

167
00:08:59,080 --> 00:09:04,240
,בתורה אני זוכה לראות דברים אחרת

168
00:09:04,520 --> 00:09:07,000
,כי אני יודע ללמוד, לשמח

169
00:09:07,160 --> 00:09:08,840
.לשמח את הרב שלי

170
00:09:08,920 --> 00:09:10,880
,להגיד לו: הרב, ברוך השם

171
00:09:10,960 --> 00:09:15,840
.אני גמרתי את כל המסכתות, הגמרות

172
00:09:15,920 --> 00:09:18,640
,הכול ממנו, הוא לימד אותי

173
00:09:19,080 --> 00:09:23,440
,ואני למד ממנו. הוא נותן לי דחיפה

174
00:09:23,840 --> 00:09:25,520
.אם זו קושיה, אם זה זה

175
00:09:27,560 --> 00:09:30,400
.בגמרות הקשות
.יש לו הכרת הטוב-

176
00:09:30,480 --> 00:09:33,120
.יש לי הכרת הטוב
.הרב שלך עוד מעט יבוא לפה-

177
00:09:33,360 --> 00:09:35,000
,עד אז אני רוצה לשאול

178
00:09:35,120 --> 00:09:38,720
.קצת אחרי בר המצווה אביך נפטר
.כן, נכון-

179
00:09:38,800 --> 00:09:41,160
.זאת אומרת, בעלך הראשון, רינה. -כן

180
00:09:41,280 --> 00:09:42,560
?איך לקחת את זה

181
00:09:43,200 --> 00:09:47,640
.כשהוא הלך לעולמו, זה כואב לי
.זה אבא שלי, ואבא זה אבא

182
00:09:48,080 --> 00:09:52,480
.כיבוד הורים יש לי מעל ומעבר, יש לי

183
00:09:52,560 --> 00:09:55,360
.באמת יש לו כיבוד הורים
.מעל ומעבר. -חבל על הזמן-

184
00:09:55,440 --> 00:09:58,280
,יש לי. -ערב שבת
,כשאנחנו יושבים לאכול

185
00:09:58,400 --> 00:10:00,080
,הוא יושב, הוא נוטל ידיים

186
00:10:00,160 --> 00:10:03,200
.הוא לא יושב אם אני לא באה לשבת

187
00:10:03,600 --> 00:10:06,800
.יש לו כיבוד הורים, משהו. באמת

188
00:10:06,880 --> 00:10:08,480
.יש לו חוכמת חיים
,יש לו סיבה טובה-

189
00:10:08,560 --> 00:10:11,240
.את מסרת נפש עבורו
.קשה, קשה-

190
00:10:11,720 --> 00:10:14,920
,הבנתי גם שאת לקחת אותו להרבה צדיקים

191
00:10:15,000 --> 00:10:17,480
,לרבי דוד אבוחצירא
.הרב עובדיה. -כל הזמן, כן

192
00:10:17,560 --> 00:10:20,280
מאז שהוא היה תינוק בעגלה
.אין מי שלא מכיר אותו

193
00:10:20,360 --> 00:10:23,840
,כל הארץ, כל הצדיקים
.כל הרבנים, מכירים אותו

194
00:10:23,960 --> 00:10:25,840
.כולם, כולם, כולם, כולם

195
00:10:26,120 --> 00:10:30,280
.סיפרת לי שרבי דוד אפילו דיבר עליו
?כן, רבי דוד. -מה הוא אמר עליו-

196
00:10:30,360 --> 00:10:33,080
:הוא אמר לי
,למה הבאת לו את השם הזה, רזיאל

197
00:10:33,200 --> 00:10:37,441
,כי רזיאל, יש בו דינים
.שם השם בסוף יש דינים

198
00:10:37,840 --> 00:10:39,080
.תוסיפי לו שם

199
00:10:39,160 --> 00:10:44,480
,אמרתי לו: כבוד הצדיק
?אתה נותן לי רשות להוסיף את השם שלך

200
00:10:44,560 --> 00:10:46,000
.הוא אמר לי: בכבוד רב

201
00:10:46,120 --> 00:10:48,560
.אז קראתי לו דוד רזיאל

202
00:10:48,840 --> 00:10:52,280
,ועד היום אתה בעצם הולך אליו
,והבנתי שהוא מקבל אותך. -אני

203
00:10:52,360 --> 00:10:55,200
.כל הזמן אני הולך אליו
.חבר שלו. -כן-

204
00:10:55,400 --> 00:10:57,960
,אפילו, מחילה מכבודך, דוד

205
00:10:58,040 --> 00:11:01,360
.אני לא בא ככה, לא לבוש ככה

206
00:11:01,440 --> 00:11:03,080
.עם חליפה, עניבה

207
00:11:05,280 --> 00:11:07,240
,כשהוא הולך לרבי דוד
:רבי דוד אומר לו

208
00:11:07,320 --> 00:11:10,800
."עכשיו אתה יושב כאן"
,"קוראים לו "באבא דוד

209
00:11:11,000 --> 00:11:12,120
."באבא רזיאל"

210
00:11:12,200 --> 00:11:14,840
,שב כאן, מי שייכנס"
."אתה מברך אותו, לא אני

211
00:11:15,360 --> 00:11:16,760
.או-הו
.ככה, רבי דוד, כן-

212
00:11:16,840 --> 00:11:19,840
...צריך לזכור לבקש ממך ברכה בסוף ה
.בטח. -בכיף-

213
00:11:20,080 --> 00:11:21,960
...תגיד, והרב עובדיה
ורבי דוד אמר-

214
00:11:22,040 --> 00:11:24,680
.שהוא, כשהוא נולד הוא היה צריך למות

215
00:11:25,280 --> 00:11:28,200
,הוא נשמה מאוד גבוהה

216
00:11:28,280 --> 00:11:33,480
אבל כשבשמיים ראו
שהוא הולך לבוא למשפחה שתטפל בו

217
00:11:33,560 --> 00:11:37,440
והיא תחזק אותו
,ותחזיר אותו לדרך הטובה

218
00:11:37,520 --> 00:11:39,000
.אז הוסיפו לו חיים

219
00:11:39,360 --> 00:11:42,040
,ככה אמר לנו רבי דוד
.אני לא יודעת כלום

220
00:11:42,400 --> 00:11:44,200
.והרב עובדיה? -גם

221
00:11:45,680 --> 00:11:47,280
,הרב עובדיה

222
00:11:47,640 --> 00:11:49,120
.צדיק יסוד עולם

223
00:11:50,920 --> 00:11:54,200
.אני אוהב את הרב עובדיה מנשמתי

224
00:11:54,280 --> 00:11:57,560
,מה אתה זוכר ממנו הכי הרבה
?מכל הפעמים שהיית אצלו

225
00:11:57,720 --> 00:12:01,400
,בילדות שלו, איך הוא כתב כמה ספרים

226
00:12:02,280 --> 00:12:04,520
,גאון שבעולם

227
00:12:06,200 --> 00:12:07,360
,"אם זה "חזון עובדיה

228
00:12:07,440 --> 00:12:11,880
,"אם זה "טהרת הבית
."אם זה "יביע אומר" אם זה "לווית חן

229
00:12:12,120 --> 00:12:14,720
.ואני ממשיך בדרכו

230
00:12:14,800 --> 00:12:17,440
רינה, מה את זוכרת
?מהביקורים אצל הרב עובדיה

231
00:12:17,520 --> 00:12:21,080
,הוא היה קטן, הוא היה בגיל 11

232
00:12:21,320 --> 00:12:24,480
,ובעלי הראשון לקח אותו אצלו

233
00:12:24,800 --> 00:12:28,040
,ואז כשהוא ראה אותו
,הרב, הוא התלהב ממנו

234
00:12:28,280 --> 00:12:31,480
.והוא התחיל לשיר לו
?איזה שיר שרת לו

235
00:12:31,560 --> 00:12:33,920
"...ימים על ימי מלך תוסיף"

236
00:12:34,080 --> 00:12:37,320
יותר מעשר דקות
,עד שהוא הגיע למקום שלו

237
00:12:37,400 --> 00:12:40,880
,והוא רוקד לפניו
,וכולם שמה, העיתונאים וזה

238
00:12:40,960 --> 00:12:44,560
,מצלמים, והוא ישב איתו
,הושיב אותו על הברכיים

239
00:12:44,680 --> 00:12:48,160
,הרב עובדיה
.ובירך אותו הרבה הרבה זמן

240
00:12:48,280 --> 00:12:50,560
.פשש, או-הו
.זו זכות. -כן

241
00:12:50,640 --> 00:12:53,720
הוא קיבל הרבה ברכות
.מכל הצדיקים, ברוך השם

242
00:12:54,080 --> 00:12:55,480
.ישתבח שמו לעד

243
00:12:55,880 --> 00:12:58,440
,הוא אוהב צדיקים
.הוא אוהב, אוהב

244
00:12:58,520 --> 00:13:02,960
?רינה, מה נתן לך את הכוח כל השנים
.בכל זאת, זו התמודדות לא פשוטה

245
00:13:03,040 --> 00:13:06,200
...כן, אני לא הבאתי ילדים לעולם
?מה מחזיק בעצם-

246
00:13:06,880 --> 00:13:08,240
?הם יודעים, לא

247
00:13:08,800 --> 00:13:12,840
,ואז אני הייתי חולמת

248
00:13:12,960 --> 00:13:14,680
,לפני שהבאתי את רזיאל

249
00:13:14,840 --> 00:13:16,520
.שלושה ימים אותו חלום

250
00:13:16,680 --> 00:13:19,040
,אישה אחת באה, מביאה לי את רזיאל

251
00:13:19,120 --> 00:13:21,400
.נותנת לי אותו ואני מיניקה אותו

252
00:13:21,560 --> 00:13:25,040
...וזה חוזר החלום הזה, חוזר
?דווקא את רזיאל חלמת-

253
00:13:25,120 --> 00:13:27,640
.כן. הוא ככה... הילד הזה

254
00:13:28,080 --> 00:13:30,960
,ואני כאילו הייתי דוחה אותו או משהו כזה

255
00:13:31,040 --> 00:13:32,880
.אבל זה חוזר וחוזר וחוזר

256
00:13:33,080 --> 00:13:34,920
,פתאום הייתה חברה שלי

257
00:13:35,000 --> 00:13:38,400
,שהיא לקחה ילדים לאומנה

258
00:13:38,800 --> 00:13:42,640
,והיא אומרת לי: רינה
?את לא היית רוצה לגדל איזה ילד

259
00:13:43,000 --> 00:13:45,600
,אמרתי לה: כן, אבל לא בגיל גדול

260
00:13:45,800 --> 00:13:48,840
,אם אני רוצה לגדל ילד זה בדרך שלי

261
00:13:48,920 --> 00:13:51,920
,שיהיה תינוק
.שאני אתן לו את הדרך שלי

262
00:13:52,080 --> 00:13:53,920
.היא אמרה "בסדר", שכחנו מזה

263
00:13:54,000 --> 00:13:56,160
יום אחד במוצאי שבת
:היא מתקשרת אליי

264
00:13:56,240 --> 00:13:58,800
?רינה, יש ילד נטוש, את רוצה

265
00:14:00,120 --> 00:14:01,520
.אבל יש לו תסמונת דאון

266
00:14:02,080 --> 00:14:03,760
?אמרתי לה: כן? יש לו תסמונת דאון

267
00:14:04,120 --> 00:14:07,360
טוב, אני צריכה לשאול
.את בעלי ואת הרב שלי

268
00:14:07,520 --> 00:14:09,280
.היה לנו הרב אדרי מרעננה

269
00:14:09,680 --> 00:14:13,800
,כן, ובזכות שהבן של אחי

270
00:14:13,880 --> 00:14:17,600
,יש לו תסמונת דאון
.יש לו שבע בנות ובן עם תסמונת דאון

271
00:14:17,840 --> 00:14:21,200
.אח שלי, בגללו אני יכולתי לקחת אותו

272
00:14:21,840 --> 00:14:23,280
...אם לא
?למה דווקא בגללו-

273
00:14:23,360 --> 00:14:28,240
,בגלל שאם הייתי לוקחת אותו
.ולא היה במשפחה, כולם היו נגדי

274
00:14:28,520 --> 00:14:30,080
.לא, היו מתנגדים

275
00:14:30,200 --> 00:14:34,200
.אבל בזכותו הוא, לא יכלו לדבר

276
00:14:34,560 --> 00:14:37,680
.כן. אז ברוך השם, הכול משמיים

277
00:14:37,960 --> 00:14:41,240
.אז אנחנו דיברנו עם הרב אדרי

278
00:14:41,360 --> 00:14:43,600
?אמרנו לו: יש ככה וככה וככה, מה עושים

279
00:14:43,880 --> 00:14:45,480
,הוא אמר... הוא חשב, חשב

280
00:14:45,560 --> 00:14:47,920
,הוא אמר: בסדר
,קחו אותו, לפחות תצילו אותו

281
00:14:48,000 --> 00:14:52,040
שלא ייפול באיזו משפחה חילונית
.או ילך לאיבוד או משהו

282
00:14:52,120 --> 00:14:53,440
.לא משנה, קחו אותו

283
00:14:54,120 --> 00:14:56,240
.טוב, מה שאמר לנו עשינו

284
00:14:56,320 --> 00:14:59,480
,הלכתי אני
.הוא היה בחדרה באיזה מוסד

285
00:15:00,040 --> 00:15:02,480
.שם הילדים מסכנים, על הפנים

286
00:15:02,560 --> 00:15:05,080
.כולם. הוא היה על הפנים, על הפנים

287
00:15:05,160 --> 00:15:07,280
...מלא פצעים, מלא זה

288
00:15:07,400 --> 00:15:10,640
,הלשון שלו בחוץ
.היה קטסטרופה

289
00:15:10,880 --> 00:15:12,880
.בסדר, לא הסתכלתי על כל זה

290
00:15:12,960 --> 00:15:15,320
,אמרתי, הרב אמר
,אני רוצה לעשות מצווה

291
00:15:15,400 --> 00:15:18,400
.לא הבאתי ילדים, בבקשה
.אני עוד צעירה, יש לי כוחות

292
00:15:18,480 --> 00:15:20,760
.אני אעשה מצווה

293
00:15:21,000 --> 00:15:25,960
הלכתי וראיתי אותו
,עם כל הבעיות האלה

294
00:15:26,040 --> 00:15:28,200
...ולקחנו אותו. חתמנו שזה

295
00:15:28,400 --> 00:15:32,120
:אמרה לי העובדת הסוציאלית
.תדעי לך, כשהוא יגדל יהיה יותר גרוע

296
00:15:32,200 --> 00:15:34,040
,אמרתי לה: תעזבי את זה לקב"ה

297
00:15:34,520 --> 00:15:35,760
.עזבי, זה בסדר

298
00:15:36,520 --> 00:15:39,240
.לקחנו אותו והבאנו אותו הביתה

299
00:15:39,520 --> 00:15:42,080
.ישר מפה הלכנו למירון

300
00:15:42,160 --> 00:15:44,880
,עוד לא הכנסתי אותו לבית שלי
.לקחתי אותו למירון. -ישר לצדיקים

301
00:15:44,960 --> 00:15:48,200
,למירון, ישר למירון
.שמה עשו לו סעודה

302
00:15:48,280 --> 00:15:50,800
,עשה סעודה, עשו זה

303
00:15:51,000 --> 00:15:53,760
.ואני העברתי את הכול בשבילו גם שמה

304
00:15:54,000 --> 00:15:58,080
,הוא התברך מהרבנים
.התברך מהצדיק, והבאתי אותו הביתה

305
00:15:58,160 --> 00:15:59,800
.ומאז טיפלתי בו

306
00:15:59,880 --> 00:16:01,840
,היה קשה, אני לא אומרת שזה לא קשה

307
00:16:01,960 --> 00:16:03,320
.קשה מאוד

308
00:16:03,480 --> 00:16:06,000
:היה קשה, אבל אני אמרתי

309
00:16:06,080 --> 00:16:09,200
,אני הולכת עד הסוף
.אני לא חוזרת בי

310
00:16:09,400 --> 00:16:11,640
.אם אני עושה משהו - כמו שצריך

311
00:16:11,720 --> 00:16:13,680
.אם לא - לא צריך
?ומאיפה תעצומות הנפש האלה-

312
00:16:13,760 --> 00:16:16,200
.זאת אומרת... -ברוך השם
,לא היו נפילות באמצע-

313
00:16:16,280 --> 00:16:19,480
?"שאמרת "למה הייתי צריכה את זה
.לא, לא, לא, לא-

314
00:16:19,560 --> 00:16:21,920
,תמיד אני אהבתי אותו ולקחתי אותו

315
00:16:22,120 --> 00:16:25,600
ולכל מקום שהלכתי
.לקחתי אותו והייתי גאה בו

316
00:16:25,680 --> 00:16:28,520
,אפילו שאתה יודע
...לפעמים יש רוק, יש זה

317
00:16:28,600 --> 00:16:30,360
.לא היה מפריע לי שום דבר

318
00:16:30,440 --> 00:16:33,040
.היו מדברים איתי... זה מה יש

319
00:16:33,120 --> 00:16:36,960
ברוך השם. הייתי מדברת איתו
,והייתי לוקחת אותו לכל מקום

320
00:16:37,040 --> 00:16:38,800
.לכל מקום, איפה שהייתי הולכת

321
00:16:39,280 --> 00:16:42,720
,כן, אפילו אם היה חורף
.אפילו אם היה קיץ, לא אכפת לי

322
00:16:43,080 --> 00:16:45,400
,רזיאל, כשאתה שומע את זה
...אני רואה שאתה ככה

323
00:16:45,680 --> 00:16:46,800
...כן. תראה

324
00:16:47,280 --> 00:16:48,640
.את האמת. -גאה באימא שלך

325
00:16:48,720 --> 00:16:52,080
אני באמת גאה באימא שלי
,שעשתה את כל הדרך

326
00:16:52,680 --> 00:16:55,360
,כל התקופה, כל שנה

327
00:16:55,560 --> 00:16:59,680
.ואני מתרגש ואני מודה להשם
.מתרגש-

328
00:17:00,040 --> 00:17:01,320
.מודה להשם

329
00:17:01,840 --> 00:17:04,120
...הוא מכיר בטוב, הוא לא

330
00:17:04,200 --> 00:17:05,600
.הוא מכיר בטוב שעושים לו

331
00:17:05,680 --> 00:17:08,280
.כן, אני רואה את זה, בטח
.הוא מכיר, הוא מכיר, כן-

332
00:17:08,360 --> 00:17:11,120
,הוא ילד טוב
.הוא ילד שאוהב לתת

333
00:17:11,200 --> 00:17:13,360
...הוא ילד ש
...הוא לא קנאי, הוא לא

334
00:17:13,440 --> 00:17:16,000
,אין לו תחרות
.אין לו כלום, הוא אוהב את כולם

335
00:17:16,080 --> 00:17:20,800
.הוא נשמה, נשמה גדולה
,טוב, אני חושב שהרב שלך-

336
00:17:21,040 --> 00:17:23,280
.הרב חיים... -נכון
.מחכה פה בחוץ-

337
00:17:23,360 --> 00:17:24,960
?בוא נקרא לו

338
00:17:33,600 --> 00:17:35,200
.רזיאל מדבר הרבה על הרב

339
00:17:35,280 --> 00:17:37,960
בואו נשמע קצת
.מה הרב אומר על רזיאל

340
00:17:38,040 --> 00:17:39,960
,אנחנו לומדים בכולל פה

341
00:17:40,040 --> 00:17:43,120
,של הרב יהושע רוזנברג, הרב של השכונה

342
00:17:43,480 --> 00:17:46,680
.ורזיאל היה מגיע אצלנו, כן

343
00:17:46,760 --> 00:17:48,880
,הוא היה בא אצלנו ועוד פעם

344
00:17:48,960 --> 00:17:52,360
.והוא התקרב, התקרב אליי, התחבר אליי

345
00:17:52,440 --> 00:17:54,440
,קיבלנו אותו באושר, הארנו לו פנים

346
00:17:54,520 --> 00:17:59,840
,קיבלנו אותו
,התייחסנו אליו כמו אחד מהתלמידים

347
00:18:00,200 --> 00:18:05,000
וברוך השם, רואים תוצאות
,שהן לא מובנות. ממש ממש

348
00:18:05,080 --> 00:18:08,280
.אני כל פעם מתפעל מחדש
...הוא סיפר לי, 15 מסכתות-

349
00:18:08,400 --> 00:18:11,520
:כן, כל פעם הוא אומר לי
."סיימתי מסכת," "סיימתי מסכת"

350
00:18:11,600 --> 00:18:15,480
הוא בא אלינו, מביאים לשמה
,מיני כיבוד לכבוד סיום המסכת

351
00:18:15,560 --> 00:18:16,760
.לשמח את כולם

352
00:18:17,200 --> 00:18:20,960
.אלה דברים שאתה לא יכול להבין אותם

353
00:18:21,320 --> 00:18:22,840
,ויותר מזה אני אגיד

354
00:18:23,040 --> 00:18:27,880
.לרזיאל, יש לו חוש של התחברות

355
00:18:27,960 --> 00:18:31,960
,לדוגמה, יש לנו אולי בערך
,כמעט, בין 20 ל-30 אברכים

356
00:18:32,080 --> 00:18:34,240
.הוא יודע את כל השמות שלהם, אני לא יודע

357
00:18:34,400 --> 00:18:36,120
,יש לו, כל מי שמגיע

358
00:18:36,440 --> 00:18:38,720
.תוך 10-5 דקות, הוא חבר שלו

359
00:18:38,840 --> 00:18:40,760
.דבר ש... כישרון

360
00:18:40,840 --> 00:18:42,440
?אני חושב שזו עין טובה, נכון

361
00:18:42,560 --> 00:18:45,400
.כן, ממש ככה
?מה, אתה רואה אברך חדש, מה-

362
00:18:45,480 --> 00:18:48,240
,ישר הוא ניגש אליו
..."מה שלומך? מה זה"

363
00:18:48,320 --> 00:18:51,800
.מדבר, נהיה חבר שלו
...עשר דקות והוא כבר יודע את השם שלו

364
00:18:51,960 --> 00:18:54,480
...רזיאל, הבנתי שאתה גם אחראי שם על ה

365
00:18:54,560 --> 00:18:57,680
.כן, על הכול
?מה זה אומר בדיוק-

366
00:18:57,760 --> 00:19:01,840
,אם חסרות כוסות, אם חסר קפה

367
00:19:02,040 --> 00:19:05,200
.אם חסר חלב, אם זה - אני

368
00:19:05,720 --> 00:19:09,920
,כל הזמן. למשל
,כשהרב שלי רוצה קפה שחור

369
00:19:10,000 --> 00:19:11,120
.אני עושה לו

370
00:19:11,600 --> 00:19:13,760
...אז אני עושה לו ככה

371
00:19:14,840 --> 00:19:18,920
.ברגש, באהבה. הכול בשביל התורה
.אשריך-

372
00:19:19,000 --> 00:19:21,920
אמרתי לו היום
...שיספר לאימא שלו שהוא יכול

373
00:19:22,000 --> 00:19:24,320
:כי שאלתי אותו
?נו, רזיאל, אתה נותן גם לאימא

374
00:19:24,400 --> 00:19:27,080
,הוא אמר לי: לא, אימא
.ככה, לא כל כך מסכימה

375
00:19:27,160 --> 00:19:29,160
,אמרתי לו: תגיד לה שאתה כבר גדול

376
00:19:29,360 --> 00:19:32,280
,שתיתן לך לעשות לה
.תקיים כיבוד אב ואם, כן

377
00:19:32,440 --> 00:19:37,920
אני רוצה להגיד שהיכולות שלו
,והבנייה העצמית שהוא עשה

378
00:19:38,320 --> 00:19:41,800
...זה באמת
.יכולים להפיק מזה המון תועלת

379
00:19:41,880 --> 00:19:45,200
לפני כמה זמן
.העובדת הסוציאלית התקשרה אליי

380
00:19:45,360 --> 00:19:49,080
הייתה מחשבה לשים אותו
.במסגרת של ילדים מיוחדים

381
00:19:49,400 --> 00:19:51,960
,אמרתי לה: תדעי לך
,אם את לוקחת אותו מהמסגרת שלו

382
00:19:52,040 --> 00:19:54,200
.את רק מורידה אותו, הוא לא מתאים

383
00:19:54,280 --> 00:19:57,040
,חושבים שכאילו
.אם ישימו אותם במסגרת, יקדמו אותם

384
00:19:57,120 --> 00:20:01,360
,זה להפך. ילדים מסוג כזה
,ברגע שאתה תשים אותם במסגרת רגילה

385
00:20:01,520 --> 00:20:04,600
.יכולים לקדם אותם
,ברגע ששמים אותם במסגרת שלהם

386
00:20:04,680 --> 00:20:07,120
,יכולים רק להוריד אותם
.כי אין להם ממי ללמוד

387
00:20:07,200 --> 00:20:08,840
,אצלנו, רזיאל
,כל ההתפתחות שלו

388
00:20:08,920 --> 00:20:13,200
,בגלל שהוא נמצא במסגרת שלנו
.מתייחסים אליו כמו לאברך. כן

389
00:20:13,280 --> 00:20:15,800
?לא עושים לו הנחות
?שום הנחות. -לא בלימוד גם-

390
00:20:15,880 --> 00:20:17,960
.כלום. הוא בא, יושב איתנו, יושב

391
00:20:18,040 --> 00:20:22,560
...ההפך, אם הוא למשל
,לדוגמה, מחלקים דפים והוא לא מקבל

392
00:20:22,640 --> 00:20:25,000
.הוא נפגע
"?מה אני, לא מגיע לי"

393
00:20:25,200 --> 00:20:27,920
.כן? את הגמרות הראשונות הוא לוקח

394
00:20:28,000 --> 00:20:29,000
...כן, צריך זה

395
00:20:29,080 --> 00:20:31,520
,"אם אומרים "מפרשים
,אז אתה רואה פה ערימה של ספרים

396
00:20:31,600 --> 00:20:32,720
.הוא כבר לקח אותם ראשון

397
00:20:32,800 --> 00:20:35,920
?הוא משתתף בשיעורים ממש
.הוא משתתף, כן, נו, מה? מבין-

398
00:20:36,000 --> 00:20:39,440
,כל פעם הוא בא אליי
,אומר לי חידושים על פרשת השבוע

399
00:20:39,520 --> 00:20:41,200
,ויותר מזה

400
00:20:41,280 --> 00:20:42,960
,לפעמים אנחנו לומדים איזושהי הלכה

401
00:20:43,200 --> 00:20:46,000
,הוא פותח את הספר של הרב עובדיה
."הנה, הרב עובדיה אמר ככה"

402
00:20:46,080 --> 00:20:48,160
,"לומדים "שולחן ערוך
,כן, הוא אומר לי, כן

403
00:20:48,240 --> 00:20:50,640
."משנה ברורה, "הנה, הרב אומר ככה וככה

404
00:20:51,400 --> 00:20:57,160
יש לו, הוא ממש מתמצא
,וחי את הזה של הישיבה

405
00:20:57,520 --> 00:21:00,520
...ומתייחסים אליו גם ככה, ממש, לא כאיזה

406
00:21:00,600 --> 00:21:02,323
,מרוב שאנחנו ממש רגילים אליו

407
00:21:02,324 --> 00:21:04,105
,הוא חלק מהפנים של הישיבה

408
00:21:04,320 --> 00:21:05,560
.ממש ככה, כן

409
00:21:05,640 --> 00:21:07,160
,ביום שהוא לא נמצא
.מרגישים בחיסרון שלו

410
00:21:07,240 --> 00:21:08,760
.הייתה תקופה שהוא לא היה פה

411
00:21:08,840 --> 00:21:11,720
"?נו, איפה רזיאל"
"?שואלים אותי, "איפה רזיאל

412
00:21:11,800 --> 00:21:13,720
.הוא חלק מהאופי של הישיבה שלנו

413
00:21:13,800 --> 00:21:16,520
.רזיאל, אם בישיבה או גם בבית... -כן

414
00:21:16,600 --> 00:21:18,280
:היו דורשים ממך, כאילו, היו אומרים

415
00:21:18,360 --> 00:21:19,445
,טוב, בסדר"

416
00:21:19,454 --> 00:21:21,454
,נבקש ממנו, נדרוש ממנו קצת"

417
00:21:21,800 --> 00:21:22,835
,"כי הוא לא כל כך יכול"

418
00:21:22,844 --> 00:21:24,359
אתה חושב שזה היה פוגע

419
00:21:24,360 --> 00:21:25,720
,או שדווקא זה קידם אותך

420
00:21:25,800 --> 00:21:28,480
דווקא שדרשו ממך
?את מה שכולם עושים

421
00:21:28,720 --> 00:21:30,160
,אני אגיד לך את האמת? תראה

422
00:21:30,280 --> 00:21:33,240
.דורשים ממני, אבל אני עושה את זה באהבה

423
00:21:33,920 --> 00:21:37,160
,זה לא, חס וחלילה או משהו

424
00:21:37,240 --> 00:21:38,800
.מעכב אותי. לא

425
00:21:38,880 --> 00:21:42,400
.אני עושה את זה בשמחה, בטוב לבב

426
00:21:42,600 --> 00:21:44,600
.עושה כל מה שאומרים לי לעשות

427
00:21:44,760 --> 00:21:48,680
,אפילו גם בבית
,כשאימא אומרת לי מה לעשות

428
00:21:49,480 --> 00:21:50,520
.אני עושה

429
00:21:50,960 --> 00:21:53,600
,בישיבה עצמה, איפה שאני לומד

430
00:21:53,840 --> 00:21:58,360
,אומרים לי "רזיאל
,חסרות לנו כוסות, חסר לנו זה

431
00:21:58,440 --> 00:22:02,920
,חסר לנו סוכר, חסר לנו חלב"
.חסר לנו זה", אז אני עושה את זה

432
00:22:03,000 --> 00:22:06,080
,מה סדר היום שלך, באמת
?אתה קם בבוקר, מה אתה עושה

433
00:22:06,320 --> 00:22:08,960
,קודם כול, אני בבית

434
00:22:09,720 --> 00:22:13,400
,עושה תפילות
,מה שצריך לעשות, תהילים וזה

435
00:22:13,720 --> 00:22:17,120
.אחר כך, כשעובר הזמן, הולך לתפילה

436
00:22:17,680 --> 00:22:19,520
,אחר כך, אני הולך לתפילה

437
00:22:19,680 --> 00:22:23,040
.לפעמים אני קם מאוחר או בנץ

438
00:22:24,080 --> 00:22:25,920
,אני רוצה להגיד לך משהו, דוד

439
00:22:27,600 --> 00:22:30,800
.לפעמים אני לא קם בנץ, אני קם מאוחר

440
00:22:30,880 --> 00:22:34,840
,אבל כשיש טיולים וזה
.אני חייב לקום בנץ

441
00:22:34,920 --> 00:22:36,800
.אם זה בכולל, אני חייב לקום בנץ

442
00:22:37,200 --> 00:22:39,200
,לא יודע מה קרה לי פתאום

443
00:22:40,200 --> 00:22:41,360
,פה

444
00:22:42,320 --> 00:22:46,720
,פה אומר לי: "תקום לנץ
.תקום לנץ, תקום לנץ," כדי להתפלל

445
00:22:46,840 --> 00:22:49,560
.ובכולל עצמו. -כן
?מה אתה לומד, בעצם-

446
00:22:49,640 --> 00:22:52,800
?מה אתה הכי אוהב ללמוד
?מה אני הכי אוהב ללמוד-

447
00:22:53,120 --> 00:22:56,200
.גמרות
.גמרא, תלמוד בבלי-

448
00:22:56,600 --> 00:22:57,880
.התלמוד הבבלי

449
00:22:57,960 --> 00:22:59,840
?מה, אילו מסכתות סיימת למשל

450
00:22:59,920 --> 00:23:04,840
.למשל, ברכות, קידושין, הוריות

451
00:23:05,720 --> 00:23:08,480
,הוריות וגם ביצה

452
00:23:09,480 --> 00:23:12,840
,ועדיין לא סיימתי
,אני גמרתי את הביצה

453
00:23:12,920 --> 00:23:14,960
,אבל לא עשיתי את הסיום שלה

454
00:23:15,080 --> 00:23:18,760
:אמרתי לעצמי
,אוקיי, אני לא עושה את הסיום"

455
00:23:19,120 --> 00:23:21,440
,רק הרב שלי יכול לסיים אותה"

456
00:23:21,640 --> 00:23:23,240
."את הביצה, והוא יעשה את הסיום"

457
00:23:23,920 --> 00:23:26,600
ונשארה לי רק
.מסכת ראש השנה, לסיים אותה

458
00:23:26,880 --> 00:23:29,240
?אז מה אתה לומד חוץ מגמרא עוד

459
00:23:29,320 --> 00:23:33,040
...הלכות, הלכות של

460
00:23:33,280 --> 00:23:35,880
,הלכות של הרב, עליו השלום

461
00:23:35,960 --> 00:23:37,080
.הרב עובדיה

462
00:23:37,480 --> 00:23:39,880
,גם משנה ברורה
,שולחן ערוך

463
00:23:39,960 --> 00:23:43,240
,טו"ר שולחן ערוך, הכול, כל המפרשים

464
00:23:43,320 --> 00:23:46,480
.הרשב"א, הרמב"ם, כל מה שאני צריך

465
00:23:46,560 --> 00:23:49,720
,לאט לאט, אני רוצה ככה ברצון

466
00:23:50,160 --> 00:23:52,280
,ככה, מההתחלה עד הסוף

467
00:23:52,480 --> 00:23:54,800
.מה שצריך ללמוד ברצף

468
00:23:54,880 --> 00:23:58,080
?הרב, איך שיטת הלימוד באמת

469
00:23:58,680 --> 00:24:02,600
?הוא משתלב לגמרי עם כל האברכים
אנחנו יושבים בקבוצה-

470
00:24:02,840 --> 00:24:05,680
ואנחנו נותנים שיעורים
.ככה במסגרת של הכולל

471
00:24:06,000 --> 00:24:10,240
,ורזיאל שואל שאלות
.למה ככה, למה זה, כמו אחרים

472
00:24:10,320 --> 00:24:14,280
אנחנו מתייחסים אליו
.כמו אברך רגיל מהשורה

473
00:24:14,440 --> 00:24:17,120
.שואל, עונים לו
.ואז הוא רוצה להבין

474
00:24:17,400 --> 00:24:20,280
..."משתדל, "למה ככה
.מתייחסים אליו

475
00:24:20,360 --> 00:24:24,080
,וזה מה שקידם אותו
,ההתייחסות הזאת

476
00:24:24,240 --> 00:24:26,480
.שאתה כמונו, לא שונה

477
00:24:26,680 --> 00:24:28,640
.זה מה שמקדם אותו. כן

478
00:24:29,040 --> 00:24:33,760
כמה שיתנהגו אליהם
,בצורה טבעית ויקבלו אותם בתור רגילים

479
00:24:34,040 --> 00:24:35,520
.זה יקדם אותם

480
00:24:35,840 --> 00:24:38,360
לא לרחם עליהם
...ולהגיד שהם לא זה

481
00:24:38,440 --> 00:24:41,240
.לתת לכל אחד לנצל את היכולת שלו

482
00:24:41,320 --> 00:24:44,840
יש כאלה שהם
?חזקים באיזשהו תחום

483
00:24:44,920 --> 00:24:46,560
.תחזקו אותם, תכוונו אותם

484
00:24:46,640 --> 00:24:49,760
,ברגע שתקבלו אותם בצורה רגילה

485
00:24:49,840 --> 00:24:50,960
.אתם רק תרימו אותם

486
00:24:51,040 --> 00:24:54,120
,תרחמו עליהם
- או תחשבו שהם חלילה מסכנים

487
00:24:54,200 --> 00:24:55,600
.אתם רק תורידו אותם

488
00:24:55,720 --> 00:24:59,240
,מי שרוצה לראות שמחה אמיתית

489
00:24:59,480 --> 00:25:01,560
.זה לראות את רזיאל בחתונות

490
00:25:02,240 --> 00:25:05,040
.הוא ממש ממש משמח חתן וכלה

491
00:25:05,120 --> 00:25:07,600
...הוא לא יושב. הוא

492
00:25:07,680 --> 00:25:09,600
,זיעה ניגרת על הפנים שלו

493
00:25:09,880 --> 00:25:11,800
.הוא לא מפסיק לרקוד

494
00:25:12,240 --> 00:25:14,080
.הוא לא... ואת כל הסגנונות

495
00:25:14,480 --> 00:25:16,280
ריקודים שאני לא יודע

496
00:25:16,560 --> 00:25:19,080
,הוא כבר יודע
...כל הצעירים, כל הקפיצות, כל הזה

497
00:25:19,160 --> 00:25:20,600
.הוא בקי בכל הריקודים

498
00:25:20,680 --> 00:25:22,800
,ובשמחת תורה

499
00:25:22,880 --> 00:25:24,120
,כשיש הכנסת ספר תורה

500
00:25:24,200 --> 00:25:25,640
.הוא ממש ממש אוהב את התורה

501
00:25:25,720 --> 00:25:28,040
,הוא אוהב את התורה
,הוא אוהב תלמידי חכמים

502
00:25:28,560 --> 00:25:30,760
,מכבד תלמידי חכמים, מאוד מוקיר

503
00:25:30,840 --> 00:25:33,280
,מאוד מאוד מכבד, מוקיר

504
00:25:33,680 --> 00:25:36,040
.באמת, נשמה מיוחדת

505
00:25:36,120 --> 00:25:39,920
,גם אחרי הכולל
הבנתי שאתה בא לפה, שומע שיעורים

506
00:25:40,000 --> 00:25:41,800
.ב"הידברות", ברדיו. -כן, נכון

507
00:25:41,880 --> 00:25:45,160
דרך הפלאפון שלי
אני רואה את כל הרבנים

508
00:25:45,360 --> 00:25:48,080
.ואת כל הערוץ

509
00:25:49,000 --> 00:25:52,480
,את מורנו ורבנו, הגאון הגדול

510
00:25:52,560 --> 00:25:56,520
,ראש הארגון
.הרב זמיר כהן שליט"א, שיחיה

511
00:25:56,600 --> 00:25:59,440
אני הבנתי ממך וגם מאימא שלך
,שאתה באמת רוצה להתחתן

512
00:25:59,520 --> 00:26:01,920
.רוצה להקים בית. -כן, משפחה, כן

513
00:26:02,000 --> 00:26:04,760
.אתה בטח חושב על זה הרבה
.הרבה מאוד-

514
00:26:04,840 --> 00:26:06,400
?אז איזו אישה אתה מחפש

515
00:26:06,880 --> 00:26:10,280
.אשת חיל, כמו אימא שלי, כמובן

516
00:26:11,040 --> 00:26:13,000
...טוב, אימא שלך, נראה לי, זה לא

517
00:26:13,080 --> 00:26:16,240
.זה נדיר למצוא ברמות כאלה
.כן, אני יודע-

518
00:26:16,320 --> 00:26:19,920
אישה שתזכה, בעזרת השם
,שזה יהיה זיווג מהשמיים

519
00:26:20,000 --> 00:26:23,800
,היא תהיה מאושרת
.כי רזיאל הוא אדם שאוהב לתת

520
00:26:24,000 --> 00:26:26,680
,כן? רזיאל, הוא אוהב לתת מהנשמה

521
00:26:26,760 --> 00:26:28,320
.הוא מאוד אוהב לעזור

522
00:26:28,840 --> 00:26:32,800
,אשריה מי שתזכה בעזרת השם
.שיבנו ביחד עוד בית ישראל

523
00:26:32,880 --> 00:26:34,600
...אז אתה יודע מה? אני

524
00:26:35,240 --> 00:26:36,560
,אנחנו באמת רוצים לעזור

525
00:26:36,640 --> 00:26:40,240
.ועכשיו יש למטה כתובת מייל

526
00:26:40,520 --> 00:26:43,440
.כל מי שרוצה להכיר אותך. -כן

527
00:26:43,680 --> 00:26:46,280
,מוזמנת לשלוח אלינו מייל עם הפרטים שלה

528
00:26:46,360 --> 00:26:47,920
.ואנחנו נעביר את זה אליך. -אין בעיה

529
00:26:48,000 --> 00:26:49,480
,אז אולי גם יצא מזה משהו, מהתוכנית

530
00:26:49,560 --> 00:26:52,480
,מעבר לזיכוי הרבים הגדול והאדיר שאתם עושים

531
00:26:52,880 --> 00:26:54,440
.מעבר לחיזוק הזה

532
00:26:54,920 --> 00:26:57,800
.אז באמת נאחל שתקים בית. -אמן

533
00:26:57,880 --> 00:27:02,320
.ושבאמת, האושר יהיה פה בבית

534
00:27:02,680 --> 00:27:05,840
.ועוד דור ישרים, בעזרת השם. -אמן. -אמן

535
00:27:05,920 --> 00:27:07,560
?הרב, משהו לסיום

536
00:27:07,640 --> 00:27:11,040
אני מאוד מתפעל
,ומברך על היוזמה הזאת, הגדולה

537
00:27:11,120 --> 00:27:14,520
.שאתם באים ומראיינים את רזיאל

538
00:27:14,800 --> 00:27:19,000
,מעבר לזיכוי הרבים
אלא תמיד נוטים לראיין

539
00:27:19,080 --> 00:27:20,680
את האנשים המוצלחים

540
00:27:20,960 --> 00:27:25,720
,ולתפוס סקופים
הנה, ראיינתי את כוכב הטלוויזיה הזה"

541
00:27:25,800 --> 00:27:27,560
."או את שחקן הכדורגל הזה"

542
00:27:27,720 --> 00:27:30,320
,והנה, ברוך השם
...אתם הולכים לאנשים ש

543
00:27:30,520 --> 00:27:32,640
,שבכלל, כביכול, חלילה

544
00:27:33,000 --> 00:27:35,720
...חושבים שהם קצת בצד של הזה

545
00:27:35,880 --> 00:27:38,280
.הוא הרבה יותר חשוב מהם
.הו, יפה-

546
00:27:38,440 --> 00:27:39,023
באמת רואים

547
00:27:39,454 --> 00:27:41,634
שמה שאתם עושים זה לשם שמיים

548
00:27:41,880 --> 00:27:43,240
.וזה מאוד מחזק

549
00:27:43,320 --> 00:27:45,080
,אני מאחל לכם, בעזרת השם

550
00:27:45,160 --> 00:27:46,440
,שבאמת, שתצא תועלת

551
00:27:46,520 --> 00:27:48,680
.שימצא זיווג באמת, רזיאל

552
00:27:48,760 --> 00:27:51,600
.בעזרת השם. רזיאל דוד, תודה רבה לך

553
00:27:51,680 --> 00:27:52,840
.תודה רבה, דודו

554
00:27:52,920 --> 00:27:54,440
.תודה גם לך, כבוד הרב. -תודה רבה

555
00:27:54,520 --> 00:27:54,974
.יישר כוח

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה