מסע בין נשמות - ראיון עם משה ודנה ורון

ערוץ הידברות

שניהם חוזרים בתשובה, ובעלי כח השפעה על העולם החילוני והחרדי. דודו כהן נפגש לשיחה מרתקת עם בני הזוג משה ודנה ורון, ושמע מהם על ההיכרות המיוחדת במקביל לתהליך התשובה, ועל תחושת השליחות לקירוב רחוקים דווקא מתוך עולם התקשורת והבמה

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,710 --> 00:00:04,310
,לא אהבתי את עצמי
.דימוי עצמי מאוד מאוד משתק כזה

2
00:00:04,750 --> 00:00:09,190
,כמו שהרב שלי עושה ככה
...אני חושב, חושב, חושב

3
00:00:09,750 --> 00:00:12,710
ואני מתכסה בשמיכה
.ופורץ בבכי תמרורים

4
00:00:12,830 --> 00:00:15,230
,רוצה לראות עם יהודי חי
.פועם, אור לגויים

5
00:00:15,310 --> 00:00:16,550
,זה מה שאני מאמין בו
?מה אני אעשה

6
00:00:17,030 --> 00:00:19,590
זה באמת אני משלמת
.מחירים אמיתיים

7
00:00:29,310 --> 00:00:31,590
היא מנחה בתוכניות
רדיו וטלוויזיה ידועות

8
00:00:31,670 --> 00:00:33,390
.וגם מקרבת נשים ליהדות

9
00:00:33,510 --> 00:00:35,750
היום אנחנו נפגשים
,עם דנה ובעלה משה

10
00:00:35,830 --> 00:00:39,150
,ננסה להבין מהם מה מניע אותם
מה הם בעצם רוצים

11
00:00:39,230 --> 00:00:41,310
.ואיך מגיעים לכזו ויראליות

12
00:00:50,630 --> 00:00:52,110
.ברוך הבא לביתנו
.ברוכים הבאים-

13
00:00:52,230 --> 00:00:54,790
.לביתנו" שבביתר עילית"
.ביתר עילית-

14
00:00:54,910 --> 00:00:56,870
זה לא המקום שהייתי חושב מראש

15
00:00:56,990 --> 00:00:59,110
.שזה יהיה המקום שלכם. -ממש לא

16
00:00:59,710 --> 00:01:02,150
,זה חסר לנו קצת, אני חושבת
.המקום של השליחות

17
00:01:02,270 --> 00:01:05,190
דווקא מצד האווירה רצינו כן לגור במקום

18
00:01:05,270 --> 00:01:07,510
.שהוא יותר מקום שאפשר להשפיע בו

19
00:01:07,630 --> 00:01:09,430
אבל הקב"ה כנראה רוצה
שנשפיע כאן

20
00:01:09,550 --> 00:01:12,030
כי יש כאן שיעורים קבועים
.ולימוד תורה

21
00:01:12,110 --> 00:01:16,190
,והבית הזה זה בית, ברוך השם
.של הרבה אירועים

22
00:01:16,270 --> 00:01:17,630
.היום בערב יש פה שיעור
,יש לנו במושב-

23
00:01:17,710 --> 00:01:20,150
.פעילות במושב בבר גיורא

24
00:01:20,310 --> 00:01:23,870
גם כמה שנים לא היינו פה
,אז היה לנו טיפה און אנד אוף

25
00:01:23,990 --> 00:01:29,590
ופתאום רואים שלפעמים אפשר מפה
.לפעול החוצה יותר ממה שנמצאים בחוץ

26
00:01:29,670 --> 00:01:30,750
מעניין, גם מביתר עילית

27
00:01:30,830 --> 00:01:34,030
.וגם מ"רשת 13" בו זמנית
כן, זה מאתגר להיות פה-

28
00:01:34,150 --> 00:01:36,470
...ולהיות
ואני רוצה להגיד לך-

29
00:01:36,550 --> 00:01:41,270
.שיש גם שליחות לציבור החרדי
,זאת אומרת, אנחנו לא מיינסטרים גם כאן

30
00:01:42,110 --> 00:01:45,150
,כמו אם הייתי גרה בתל אביב
.אני חושבת שזה היה באותו מצב

31
00:01:45,230 --> 00:01:49,350
יש לנו כאן איזושהי אמירה
.ואיזשהו דיבור גם לציבור החרדי

32
00:01:51,550 --> 00:01:54,470
,לצאת החוצה, להביא משהו אחר
,להיות בשליחות

33
00:01:54,590 --> 00:01:57,390
,אני חושבת שזאת האג'נדה
.זאת המדיניות בכל מקרה

34
00:01:57,470 --> 00:02:01,230
,אז שניכם בעצם בעלי תשובה
.בואו תספרו לי קצת על הרקע שלכם

35
00:02:02,270 --> 00:02:04,310
.אתה תתחיל
.אני אתחיל? -כן-

36
00:02:04,390 --> 00:02:05,750
.בעלי תשובה". לא, את תגידי"

37
00:02:05,870 --> 00:02:08,590
כי כל מקום שהייתי אומר לאשתי
שפה חזרתי בתשובה

38
00:02:08,670 --> 00:02:11,830
...אז אני ממש
יש לו מין קטע כזה-

39
00:02:11,950 --> 00:02:14,510
,שעל כל עץ רענן שאנחנו עוברים לידו
?הוא אומר לי: את יודעת מה

40
00:02:14,590 --> 00:02:18,110
.בזכות העץ הזה אני חזרתי בתשובה
,זה, הבן אדם הזה, הוא קירב אותי

41
00:02:18,190 --> 00:02:20,510
.זה הבניין הזה, כאן הייתי מתבודד

42
00:02:21,030 --> 00:02:23,830
.אני אומרת: ריבונו של עולם, אתה לא עקבי
.חזר בתשובה כל יום-

43
00:02:23,950 --> 00:02:30,790
כן, זהו, האמת היא שזה היה המון ליקוטים
של כל מיני אירועים ורגעים בחיים

44
00:02:30,870 --> 00:02:33,230
.שהובילו למהפך הזה

45
00:02:33,350 --> 00:02:38,390
,אבל בהחלט אני חוזר בתשובה
משתדל לעשות את זה תהליך מתמשך

46
00:02:38,470 --> 00:02:42,990
ואולי המכה בפטיש שהיה
של חזרה בתשובה

47
00:02:43,110 --> 00:02:48,110
שישבתי בערב ליל הסדר
.לפני אולי 27 שנים

48
00:02:48,710 --> 00:02:52,310
?עשרים ושבע שנים זה יהיה מדויק
.משהו כזה, פחות או יותר

49
00:02:52,390 --> 00:02:58,670
באתי מחוץ לארץ, כבר הייתי באיזשהו מהלך
,של טיולים ועסקים והולך ובא

50
00:02:59,150 --> 00:03:06,270
ובאתי להתארח בליל הסדר
,אצל סבתי, עליה השלום

51
00:03:06,430 --> 00:03:08,310
.והייתה קצת משפחה כמובן

52
00:03:08,430 --> 00:03:13,950
ובתוך ליל הסדר, כמו שנוהגים
,לקרוא את ההגדה של פסח

53
00:03:14,070 --> 00:03:16,390
,אז הגיע הקטע של לקרוא על הרשע

54
00:03:16,470 --> 00:03:23,510
והייתי עם חליפת שלושה חלקים ובלורית
.ועניבה חומה וצמיד כזה וטבעת כזאת

55
00:03:23,670 --> 00:03:26,950
.ובקיצור, הייתי חי באיזשהו סרט
.סרט-

56
00:03:27,070 --> 00:03:31,190
ופתאום נופל לי באמצע הסרט
"?הקטע של "רשע מה הוא אומר

57
00:03:31,750 --> 00:03:33,910
.ותקעתי את זה כזה עם כל הכוח

58
00:03:34,030 --> 00:03:37,510
...היית קורא את כולם
.קראתי את כולם אבל הדגש על הרשע-

59
00:03:37,630 --> 00:03:43,590
,כאילו חכם ותם לא החזקתי שאני תם
.על הרשע הייתי בטוח שזה ודאי אני לא

60
00:03:44,310 --> 00:03:51,510
ופתאום התיישב לי הרשע הזה
,ולשמוע מה הוא אומר

61
00:03:51,590 --> 00:03:56,270
הזדהיתי עם השאלה של הרשע
...ושמה היה לי איזשהו זעזוע מאוד

62
00:03:56,390 --> 00:03:58,510
...כל מגדל הקלפים התפרק ו

63
00:03:59,030 --> 00:04:00,910
?והיית עד אז חילוני לגמרי

64
00:04:01,070 --> 00:04:05,670
חילוני לגמרי. אנחנו לא משתמשים
,במילה "חילוני", כי אין יהודי שהוא חילוני

65
00:04:05,790 --> 00:04:16,790
,אבל הייתי שומר מעט מאוד מצוות
.אבל תמיד הייתה לי איזושהי זיקה למורשת

66
00:04:17,390 --> 00:04:23,390
,אבל כן, חייתי חיים של הפקרות מוחלטת
.אם אפשר לקרוא לזה ככה

67
00:04:23,470 --> 00:04:24,550
,ואז בליל הסדר הזה

68
00:04:24,710 --> 00:04:27,830
?מה קורה יום לאחר מכן
,ואז בליל הסדר הזה זה היה המכה בפטיש-

69
00:04:27,910 --> 00:04:32,910
ושמה כל האירועים הקטנים
והרגעים המיוחדים הצטרפו

70
00:04:33,030 --> 00:04:42,710
.וחזרתי לארץ ועשיתי מהלך מאוד קיצוני
ואחרי תקופה לא קצרה

71
00:04:42,790 --> 00:04:45,430
,זכיתי לפגוש את אשתי
.להכיר את אשתי

72
00:04:45,590 --> 00:04:51,030
.אז עד שהכרתם, שזה בכלל סיפור בפני עצמו
.תכף, השידוך זה כבר קטע שלה. -כן-

73
00:04:51,190 --> 00:04:54,390
?דנה, מאיזה רקע את צמחת
לי היה באמת תהליך תשובה-

74
00:04:54,510 --> 00:04:57,830
,כזה "און אנד אוף" גם כן
.סוג של מתמשך

75
00:04:57,910 --> 00:05:03,830
הוריי חזרו בתשובה ביחד
.'דרך סמינר "ערכים" כשאני הייתי ילדה בכיתה ב

76
00:05:04,710 --> 00:05:08,270
.עברנו לגור בבני ברק
יכול להיות שהתהליך של התשובה

77
00:05:08,390 --> 00:05:10,510
לא מצא חן כל כך בעיני אבא שלי
.והוא חזר לתל אביב

78
00:05:10,630 --> 00:05:12,510
ההורים שלי התגרשו
.'כשהייתי בכיתה ג

79
00:05:13,830 --> 00:05:17,910
גרנו בבני ברק לתקופה של
.עוד שנתיים וחזרנו חזרה לתל אביב

80
00:05:18,030 --> 00:05:21,110
אימא שלי מאוד חזקה
.מבחינה רוחנית

81
00:05:21,270 --> 00:05:25,590
...עד היום היא ככה די מובילה את ה
,בגאון את המהלך הזה

82
00:05:25,710 --> 00:05:28,510
.אבל בשבילי זה קצת היה יותר מדי

83
00:05:28,630 --> 00:05:34,070
והייתי בצופים הדתיים ועולה על ג'ינסים
.ועושה מה שמתחשק לי, פחות או יותר

84
00:05:34,990 --> 00:05:37,110
ואבא שלי עדיין המשיך
לא לשמור תורה ומצוות

85
00:05:37,270 --> 00:05:40,110
.אז זה באמת סוג של פיצל את עולמי

86
00:05:41,390 --> 00:05:47,030
ובאיזשהו שלב בכיתה י"ב אני סיימתי
.בהצטיינות מגמת תקשורת ועיתונאות

87
00:05:47,110 --> 00:05:48,830
כנראה שהתחום הזה תמיד משך אותי

88
00:05:48,910 --> 00:05:52,150
והייתי צריכה לעשות איזשהו
פרויקט גמר בבית הספר

89
00:05:52,270 --> 00:05:56,310
,והלכתי לעשות סרט על גלגל"צ
.תחנת הרדיו גלי צה"ל

90
00:05:56,430 --> 00:06:00,710
ושמה די קלטו שאני מתאימה והציעו לי
.לבוא לעשות שם הפקת מבצעים מיוחדים

91
00:06:00,830 --> 00:06:06,670
הייתי רגע לפני גלי צה"ל
ובאיזשהו אופן ניסי

92
00:06:06,790 --> 00:06:11,310
ועם קצת לחץ מתון מצד אימא שלי ואח שלי
,החלטתי שאני לא עושה את זה

93
00:06:11,430 --> 00:06:12,830
.אני לא הולכת על גלי צה"ל

94
00:06:12,990 --> 00:06:15,350
.ויתרת כאילו על הצעה שהייתה לך
,ויתרתי על החלום-

95
00:06:15,430 --> 00:06:17,190
.זה באמת סוג של לוותר על החלום

96
00:06:17,350 --> 00:06:20,070
יש לי מופע שהוא כמעט
,סטנד-אפ קומדי

97
00:06:20,190 --> 00:06:21,990
,הוא סיפור אישי
אני מספרת את זה שעה וחצי

98
00:06:22,110 --> 00:06:24,910
,את הסיפור של איך חזרתי בתשובה
.איך הכרתי את בעלי

99
00:06:24,990 --> 00:06:29,190
,זה ערב כיפי ומצחיק אבל בקצרה
.ויתרתי על המהלך

100
00:06:29,590 --> 00:06:33,986
החלום הולך לחזור אבל באיזשהו
.שלב הרבה שנים אחרי זה. -בגדול

101
00:06:34,126 --> 00:06:35,950
.אולי לא גל"צ אבל... -כן

102
00:06:36,070 --> 00:06:38,550
.רדיו ירושלים
.זה יותר קרוב לביתר גם

103
00:06:38,670 --> 00:06:41,030
.נכון. נכון, נכון, נכון. -כן

104
00:06:41,110 --> 00:06:43,950
מה שמעיד שבאמת אי אפשר
,לדחוף חלומות לבוידם

105
00:06:44,070 --> 00:06:45,870
.צריך כנראה להשתמש בהם בקדושה

106
00:06:45,950 --> 00:06:49,190
אבל באותה תקופה זה היה נראה
.כמו הדבר הלא נכון לעשות

107
00:06:49,310 --> 00:06:52,230
,עשיתי שירות לאומי
,הלכתי לעבוד עם ילדים חירשים

108
00:06:53,230 --> 00:06:57,790
...ואז באמת הכרתי
שמה מאוד התחזקתי בשירות לאומי

109
00:06:57,910 --> 00:07:00,350
והכרתי את שליח חב"ד לרמת אביב
,הרב יוסי גינזבורג

110
00:07:00,470 --> 00:07:03,630
שהוא בעצם זה שקירב אותי בחזרה
.אחרי התקופה של בני ברק

111
00:07:04,206 --> 00:07:06,910
עשה לי חוויה מתקנת
.עם כל עולם היהדות

112
00:07:07,030 --> 00:07:12,990
ומשם באמת הכרתי בהשגחה פרטית
.מופלאה והזויה את בעלי דרך מישהי

113
00:07:13,373 --> 00:07:15,333
...למה הזוי? כאילו, מה

114
00:07:15,440 --> 00:07:17,390
את יודעת, כל סיפור היכרות
...הוא אמור להיות

115
00:07:17,470 --> 00:07:20,590
זה היה הזוי, אני חושבת
...אולי זה רצף הנסיבות, התוקף ש

116
00:07:20,710 --> 00:07:23,990
,ניגשה אליי אישה שאני לא מכירה
,היא לא מכירה אותי

117
00:07:24,070 --> 00:07:26,190
:פשוט ממראה פניי היא אמרה לי
,נעים מאוד, את לא מכירה אותי"

118
00:07:26,310 --> 00:07:28,390
.אבל אני מכירה את בעלך לעתיד". כזה"

119
00:07:29,550 --> 00:07:31,710
.וזה היה מאוד מאוד תמוה
,אני הכרתי אותה, דרך אגב-

120
00:07:31,830 --> 00:07:35,350
.עד הרגע הזה
.כאילו, את אותה אישה

121
00:07:35,470 --> 00:07:36,950
?"מה זאת אומרת "עד הרגע הזה

122
00:07:37,030 --> 00:07:41,630
.עד הרגע הזה שהיא נפגשה
זאת אומרת, מהרגע שהיא עשתה לנו את השידוך-

123
00:07:41,750 --> 00:07:43,470
.הוא ניתק איתם קשרים גם כן

124
00:07:43,590 --> 00:07:45,350
.לא, התנתקו, לא יודע אם ניתקתי

125
00:07:45,510 --> 00:07:49,990
.כן, זה היה כזה הזוי כל הקטע
.הם התנתקו מהחתונה דווקא. -כן-

126
00:07:50,150 --> 00:07:52,670
.היה מאוד מפתיע

127
00:07:52,790 --> 00:07:55,230
ואני ביקשתי מהשם
איזה סוג של סימן

128
00:07:55,310 --> 00:07:58,070
כי נפגשתי איתו ולא ידעתי
.אם אני רוצה או לא רוצה

129
00:07:58,590 --> 00:08:04,630
ונפלו עיניי, ברגע שאמרתי את זה
,נפלו עיניי על שלט בתל אביב על איילון

130
00:08:04,750 --> 00:08:07,710
,"שלט של "שלטי עבודי
,פעם היו שלטי עבודי הענקיים האלה

131
00:08:08,270 --> 00:08:12,110
,"דנה ומשה מתחתנים"
.שזה היה הכי הזיה בעולם

132
00:08:12,270 --> 00:08:14,913
?פרסומת של מה זה היה
.של דנה ומשה מתחתנים-

133
00:08:15,051 --> 00:08:17,830
אז מסתבר, רק באחת ההופעות שלי
לפני שנה וחצי

134
00:08:17,910 --> 00:08:21,710
ניגשת אליי מישהו בסוף ההופעה
?'ואומרת לי: את התחתנת ב-97

135
00:08:21,790 --> 00:08:22,590
.אז אני אומרת לה: כן

136
00:08:22,670 --> 00:08:24,790
:אז היא אומרת
דנה ומשה זה גיסי וגיסתי

137
00:08:24,910 --> 00:08:28,070
,"והוא עבד עם "שלטי עבודי
והמתנה שלהם לחתונה שלו

138
00:08:28,150 --> 00:08:31,510
הייתה שלט חוצות על איילון
."של "דנה ומשה מתחתנים

139
00:08:31,590 --> 00:08:33,350
אז אני אומרת כאילו
,בשבילי נברא העולם

140
00:08:33,430 --> 00:08:35,310
.הכול הסתדר בול
.בשבילי נברא עבודי-

141
00:08:35,470 --> 00:08:38,790
עבודי והשלטים והמתנה ואין לדעת

142
00:08:38,910 --> 00:08:42,590
כי אני באמת ראיתי בזה
...סימן מובהק ו

143
00:08:42,670 --> 00:08:43,870
?אתה גם ראית את השלט הזה

144
00:08:43,950 --> 00:08:46,070
.אני לא, אני ראיתי שלטים לפני
לא, לא, גם לא סיפרתי לו עליו-

145
00:08:46,190 --> 00:08:48,110
...כי הוא היה סגור על זה
בפגישה הראשונה שלנו

146
00:08:48,230 --> 00:08:50,590
.הוא אמר: תקשיבי, אני יודע שאת אשתי

147
00:08:50,710 --> 00:08:52,790
נו, על זה אנחנו
.מתווכחים קצת בסדנאות

148
00:08:52,870 --> 00:08:54,910
אתה יכול להתווכח על זה
.אבל זו האמת

149
00:08:56,230 --> 00:08:59,670
.חבל שלא היו אז הקלטות שיחות
,למה יש לכם נטייה להכחיש את הדברים האלה-

150
00:08:59,750 --> 00:09:01,190
.זה מה שאני תמיד תוהה

151
00:09:01,310 --> 00:09:04,390
.לא, לא, לקרב, לסבר את האוזן

152
00:09:04,830 --> 00:09:07,990
?רגע, לא אמרת לי את זה בפגישה הראשונה
.בוודאי. בפגישה השנייה אולי-

153
00:09:09,870 --> 00:09:11,710
.אז זה בערך מה שזה היה

154
00:09:12,470 --> 00:09:18,390
,וזהו, ומאז אנחנו, ברוך השם
,אנחנו באנו לגור כאן בביתר

155
00:09:18,470 --> 00:09:20,510
לשאלתך הראשונה, הגענו הנה

156
00:09:20,630 --> 00:09:23,430
.ובאמת התחלנו את חיינו פה
נראה לי ברגע שהגענו לכאן-

157
00:09:23,550 --> 00:09:27,110
,אז זה היה בתקופה שהתכוננו לחתונה

158
00:09:27,950 --> 00:09:32,190
ואז דנה הייתה בטוחה שפה
.אין סיכוי שהיא תהיה

159
00:09:32,710 --> 00:09:36,590
כן. אני באתי מרמת אביב
,וזה שטחים, הייתי צריכה לעבור מחסומים

160
00:09:36,670 --> 00:09:38,070
.פתאום לראות שלטים בערבית

161
00:09:38,190 --> 00:09:41,190
,אמרתי לעצמי: זה לא שייך לי
?מה אני עושה פה בכלל

162
00:09:41,350 --> 00:09:44,830
ואני הייתי בכלל, אני למדתי פה
שנתיים אולי לפני שהתחתנו

163
00:09:45,310 --> 00:09:48,310
והייתי במין מהלך כזה
,של רבי טרפון

164
00:09:48,390 --> 00:09:55,190
.כאילו לגמרי פרוש
כן, משהו מאוד קיצוני

165
00:09:55,270 --> 00:09:58,190
והיה נראה לי הכי טבעי
.לגור פה

166
00:09:58,310 --> 00:10:01,150
.זה היה או פה או חברון
.אה, זה היה או פה או חברון-

167
00:10:01,310 --> 00:10:05,270
,אני לא בטוח מה יותר פרוש
.פה או חברון או קריית שמונה באמת

168
00:10:05,350 --> 00:10:07,630
ואני כאילו חברון
.זה היה הכי אבנים בחדשות

169
00:10:07,710 --> 00:10:09,830
.חברון היא לא הסכימה
.אז אמרתי בוא, אז פה-

170
00:10:09,910 --> 00:10:12,550
.אין ברירה אז ניקח את פה
.עם זה אני מסכים-

171
00:10:12,670 --> 00:10:15,390
תגידו, זה לא קצת בזבוז
?שאתם נמצאים פה בביתר

172
00:10:15,470 --> 00:10:19,870
זאת אומרת, כל המהות שלכם
,היא קירוב ולהביא אנשים

173
00:10:19,990 --> 00:10:22,750
...ופה אנשים סך הכול
.בזבוז עצום-

174
00:10:22,870 --> 00:10:24,550
.בזבוז עצום
.תלוי את מי אתה שואל-

175
00:10:26,030 --> 00:10:29,190
,אני חושבת שבזבוז עצום
.אבל הקב"ה חושב שלא כנראה

176
00:10:29,350 --> 00:10:30,390
?ומה אתה חושב, משה

177
00:10:30,470 --> 00:10:32,350
.אני חושב פחות בזבוז

178
00:10:32,510 --> 00:10:35,870
,מבחינת החוויה שלנו, לפחות אצלי

179
00:10:35,990 --> 00:10:39,510
אז נחמד לגור במקום של ציבור
שהוא לא שומר מצוות

180
00:10:39,590 --> 00:10:45,470
ולהרגיש גם בפסיעות ובהילוך
ובכניסה לבית והחוצה

181
00:10:45,550 --> 00:10:52,390
,אז פועלים איזשהו חן של מצוות ותורה
.אבל קורים פה דברים יפים

182
00:10:52,510 --> 00:10:55,030
...יש פה קהילה
,הנה, אתמול למשל היה פה שבע ברכות-

183
00:10:55,150 --> 00:10:58,710
,הגיעו לפה מטיילים ממקסיקו
.בית חב"ד מקסיקו

184
00:10:58,830 --> 00:11:02,670
החתן הוא שליח, עכשיו הולך להיות
.שליח במורו, בברזיל

185
00:11:03,190 --> 00:11:06,150
הבית התרומם כמה טפחים
,מעל הקרקע

186
00:11:06,270 --> 00:11:08,870
היו פה ריקודים ואהבה ושמחה

187
00:11:08,950 --> 00:11:12,350
,ואז אני אומרת לעצמי: מה, זה בזבוז
...אנחנו צריכים להיות כל היום ב

188
00:11:12,470 --> 00:11:16,150
אני, מאז שאני זוכרת את עצמי
אני חותרת למגע עם אנשים

189
00:11:16,270 --> 00:11:21,710
,ומהרגע שחזרתי בתשובה
.זה היה לפגוש אנשים לא שומרי מצוות

190
00:11:22,470 --> 00:11:25,750
כן, היום בערב יהיו פה חבר'ה
שדווקא כן שומרי מצוות

191
00:11:25,830 --> 00:11:30,070
ורואים שיש שליחות
,גם עם החבר'ה ששומרים מצוות

192
00:11:30,150 --> 00:11:36,510
בייחוד ממגזרים שהם יותר
אורתודוקסים ויותר סגורים

193
00:11:36,630 --> 00:11:41,590
ופחות מודעים לקטע הזה
שאפשר לראות את החיבור

194
00:11:41,710 --> 00:11:44,710
גם כן עם יהודים
.שלא שומרים מצוות לעת עתה

195
00:11:44,790 --> 00:11:49,470
יש פה, ברוך השם, פעם בשבוע
,פעילות עם חבר'ה מהעיר ביתר

196
00:11:49,990 --> 00:11:52,630
שאם לא היינו פה
.אז אני לא יודע אם זה היה קורה

197
00:11:52,710 --> 00:11:55,710
,אז כבר הבזבוז הוא לא עצום
.אולי יש בזבוז אבל לא עצום

198
00:11:56,510 --> 00:11:58,470
,בגלל זה אני אומרת
הקב"ה כנראה חושב שלא

199
00:11:58,590 --> 00:12:01,510
כי ניסינו לצאת מפה
.כמה פעמים וזה לא הלך

200
00:12:01,630 --> 00:12:03,550
.ואולי אנחנו עוד לא באמת רוצים
ואני מבינה שכנראה אנחנו-

201
00:12:03,630 --> 00:12:06,630
צריכים אולי להיות פה
.ולהשפיע מכאן

202
00:12:06,710 --> 00:12:08,750
תראה, אנחנו גם לא באמת
,ספונים פה כל היום

203
00:12:08,870 --> 00:12:10,830
,אנחנו יוצאים לרדיו ירושלים
,אנחנו יוצאים

204
00:12:10,950 --> 00:12:14,110
,אני נוסעת לתל אביב
,אני עושה צילומים, הקלטות

205
00:12:14,230 --> 00:12:16,310
.אני לא נשארת כאן

206
00:12:16,390 --> 00:12:18,670
,אבל כן כשמגיעה השבת זה חסר לי

207
00:12:18,750 --> 00:12:21,430
כי אני יודעת שיש אנשים שלא היו באים
,להתארח אצלי שבת שלמה

208
00:12:21,590 --> 00:12:23,630
אבל אם הייתי מביאה אותם לסעודה
.הם היו באים

209
00:12:23,710 --> 00:12:26,310
,עזבי שנייה קירוב
,כשאת היום הולכת לתל אביב

210
00:12:26,750 --> 00:12:28,990
,אני גם כאחד שעבד בעבר בתל אביב

211
00:12:29,110 --> 00:12:33,310
היום כשאני נכנס יש לי סלידה
?מהמקום הזה. גם לך

212
00:12:33,470 --> 00:12:37,870
ממש לא. קודם כול, אני נולדתי וגדלתי
.בתל אביב, אני רמת אביבית במקור

213
00:12:38,430 --> 00:12:39,950
.גם אתה לא סולד, הוא רק מתאדה

214
00:12:40,030 --> 00:12:42,230
...אני ממש לא סולד, אני דווקא
.חוץ מזה שחם לו-

215
00:12:42,350 --> 00:12:43,790
,פעם בשבוע בנאות אפקה

216
00:12:43,950 --> 00:12:45,790
.אני בכיף הייתי הולך לגור שם
,לא, אני מדבר על, אתה יודע-

217
00:12:45,870 --> 00:12:50,070
...על המקומות היותר
."הפחות "נאות אפקאים

218
00:12:51,430 --> 00:12:54,190
,לא, אנחנו אוהבים את תל אביב
.חוץ ממזג האוויר

219
00:12:54,270 --> 00:12:58,910
אחת הסיבות, כבר כמה פעמים
,כמעט עברנו, היינו רגע לפני

220
00:12:58,990 --> 00:13:04,950
,ואולי את חטאיי אני אזכיר היום
אבל מזג האוויר של תל אביב זה משהו שהוא

221
00:13:05,030 --> 00:13:08,990
.עוצר לי אפילו את המטרה

222
00:13:09,110 --> 00:13:11,590
אני חושבת שאחד הדברים

223
00:13:11,710 --> 00:13:16,310
שהכי הבנתי חזק ברגע שחזרתי בתשובה
,זה שאני לא יכולה להתנתק מהעבר שלי

224
00:13:16,390 --> 00:13:17,590
...אני לא יכולה לעשות

225
00:13:17,670 --> 00:13:22,790
זה לקח לי הרבה זמן להבין את זה
כי, אתה יודע, התחתנו והתחילו הילדים

226
00:13:22,910 --> 00:13:25,830
וזה היה נראה כאילו אני צריכה
לגנוז איזושהי דנה בבוידם

227
00:13:25,950 --> 00:13:28,910
.ולהתחיל להתעסק ממקום של דנה אחרת

228
00:13:28,990 --> 00:13:33,470
וככל שעבר הזמן פתאום קלטתי
,שאין לי לאן להחביא את מי שאני

229
00:13:33,550 --> 00:13:36,950
,אני מי שאני, אני תל אביבית במקור
,אני אוהבת את תל אביב

230
00:13:37,070 --> 00:13:41,510
,יש לי זיכרונות ילדות שם
.רמת אביב, אנשים, משפחה

231
00:13:41,630 --> 00:13:46,870
ואני מרגישה שכל הדנה שאני היום
יושבת על יסודות ההיא

232
00:13:46,990 --> 00:13:48,950
...ואני לא יכולה להתכחש ל

233
00:13:49,070 --> 00:13:51,790
אתה יודע, אם אני אכנס לתל אביב
ואני לא אתגעגע לדנה הזאת

234
00:13:51,910 --> 00:13:52,430
אז אני גם לא אוכל להיות

235
00:13:52,550 --> 00:13:54,030
.מי שאני היום כנראה
,טוב, את גדלת שם-

236
00:13:54,110 --> 00:13:55,790
...אני פשוט לא גדלתי אז יש לי

237
00:13:55,870 --> 00:13:58,830
.אין לי נוסטלגיה
אז מבחינתי זה לגמרי זיכרונות ילדות-

238
00:13:58,950 --> 00:14:05,150
וסבא וסבתא ובני דודים
,והחצר האחורית של הבית שלי

239
00:14:05,270 --> 00:14:06,630
,דרך הקיצור לקו 13

240
00:14:06,750 --> 00:14:09,790
המון המון המון
דברים שהם פשוט מי שאני

241
00:14:09,870 --> 00:14:11,310
.ומי שהחזיר אותי בתשובה

242
00:14:11,430 --> 00:14:16,750
,אני באיזשהו מקום חייבת
מכירה תודה לעיר ולעצמי של פעם

243
00:14:16,910 --> 00:14:17,990
.כדי להיות מי שאני היום

244
00:14:18,070 --> 00:14:21,190
.אז הנה, כבר מצאנו בה נקודת זכות
.כן, לגמרי-

245
00:14:21,630 --> 00:14:25,350
?לגבי החרדיות, את קצת מדברת על זה

246
00:14:25,470 --> 00:14:30,470
זאת אומרת, הרבה פעמים
.את משמשת כדוברת של היהדות החרדית

247
00:14:30,550 --> 00:14:33,470
...מצד שני, יש גם דברים שפחות

248
00:14:33,590 --> 00:14:38,270
זאת אומרת, עם המנהגים
,'בתשעה באב וכו

249
00:14:38,390 --> 00:14:41,150
זאת אומרת, דברים
.שכן הפריעו לך איפשהו

250
00:14:41,230 --> 00:14:43,270
?אתם שלמים היום עם המקום החרדי

251
00:14:45,630 --> 00:14:51,470
.זה גם נושא שהוא מאוד ססגוני אצלנו
.אני אגיד לך, כי צריך לעשות הפרדה-

252
00:14:51,590 --> 00:14:52,390
.אתה צריך לעשות הפרדה

253
00:14:52,470 --> 00:14:56,270
אם אנחנו מסתכלים על הציבור החרדי
או על העולם החרדי

254
00:14:56,350 --> 00:14:58,510
.או אנחנו מסתכלים על התורה היהודית

255
00:14:58,590 --> 00:15:01,270
,אני באתי מהזרם הדתי-לאומי
,הוא לא הספיק לי

256
00:15:01,990 --> 00:15:03,430
,הוא לא הספיק לי
.הוא הרגיז אותי

257
00:15:03,550 --> 00:15:07,590
אני רציתי את הטוטליות
.שהתורה מבקשת מאיתנו

258
00:15:07,670 --> 00:15:10,590
.אין... אין לפסוח על סעיפים

259
00:15:10,750 --> 00:15:14,430
,הייתה תקופה שגם הייתי בבני עקיבא
,אין כיפים, כאפות, בנים, בנות

260
00:15:14,550 --> 00:15:17,310
.אני חיפשתי את הגבול החד-משמעי

261
00:15:17,390 --> 00:15:19,390
,אז להיות חרדי זה חרד לדבר השם

262
00:15:19,510 --> 00:15:22,510
רק הרבה פעמים אנחנו רואים
שיש עיוות של התורה

263
00:15:22,630 --> 00:15:28,790
,ויש הבנה לא נכונה של מה השם דורש מעימך
.ואז אתה רואה את זה גם בתוך הציבור שלנו

264
00:15:28,870 --> 00:15:31,230
אז הרבה פעמים אני אומרת לאנשים
,שהם לא שומרי תורה ומצוות

265
00:15:31,310 --> 00:15:35,230
הייתי צריכה לעבור דרך הרבה חרדים
,שאני לא אוהבת כדי להגיע לחרדיות

266
00:15:35,310 --> 00:15:37,550
,כדי להגיע ליהדות היפה
.האמיתית, האותנטית

267
00:15:37,710 --> 00:15:42,430
היהדות היא יפה, החרדיות היא בעיניי
,עוגן מפואר לעם ישראל

268
00:15:42,550 --> 00:15:47,110
אבל הרבה פעמים אנחנו רואים
.שקורים דברים שהם עיוות של הדבר הזה

269
00:15:47,950 --> 00:15:52,070
,אולי היופי של בעלי תשובה
של המקום שאנחנו באים ממנו

270
00:15:52,190 --> 00:15:57,990
זה האפשרות לראות ולהביא
את מה שהציבור החרדי לא מכיר

271
00:15:58,110 --> 00:16:03,590
ולחבר את זה ביחד ולראות איך
,הכול ביחד זה השיא של ההתפארות

272
00:16:03,670 --> 00:16:05,470
,דווקא בשמירת תורה ומצוות

273
00:16:05,590 --> 00:16:09,870
שזה אלמנט שהוא מאוד מאוד חסר
בייחוד בציבור החרדי

274
00:16:09,950 --> 00:16:12,790
וזה איזשהו משהו של הציבור
.שלא שומר מצוות

275
00:16:12,910 --> 00:16:15,910
צריך באמת לצאת
.עם השופר של החרדיות

276
00:16:16,030 --> 00:16:20,750
אבל ביחד עם זה, אני חושב
,שהשילוב וההסתכלות היותר רחבה

277
00:16:20,870 --> 00:16:22,590
,שזה משהו שמאוד מתבקש היום

278
00:16:24,110 --> 00:16:28,150
מוטל על הכתפיים
של מי שכן זכה לחזור בתשובה

279
00:16:28,230 --> 00:16:33,390
ברגעים האחרונים שאנחנו נמצאים בהם
.לפני שכולם ישמרו מצוות

280
00:16:33,990 --> 00:16:35,230
?אז במאזן הסופי

281
00:16:36,070 --> 00:16:38,430
במאזן הסופי אני חושב
,שאצלנו זה קצת מתחלק

282
00:16:38,590 --> 00:16:43,750
,דנה היא שופר חרדי ברשת
...אבל בבית יש לנו קצת

283
00:16:43,830 --> 00:16:47,965
...הייתי אומר שאני על פניו בחיצוניות יותר
.הוא הפרומקייט. -יותר פרום ממנה-

284
00:16:48,430 --> 00:16:55,030
הרבה פעמים היא מקבלת איזה גיבוי
או איזה חיזוק של חרדתיות ממני

285
00:16:55,990 --> 00:16:57,830
.ועושה מזה משהו מאוד מעניין

286
00:16:57,950 --> 00:17:01,990
,תראו, בגדול שום מקום

287
00:17:02,110 --> 00:17:04,150
.שום השקפה היא לא מושלמת

288
00:17:04,230 --> 00:17:05,150
השאלה אם אתם עושים

289
00:17:05,230 --> 00:17:06,790
:את המאזן הכללי ואומרים

290
00:17:06,910 --> 00:17:10,630
תשמע, החרדי זה הכי קרוב
?למה שיכול להיות

291
00:17:11,310 --> 00:17:15,110
?"החרדי... למה אנחנו קוראים "חרדי

292
00:17:15,230 --> 00:17:18,230
?חרדי, החרדי לדבר השם
אני חושב שכל אחד שואף

293
00:17:18,350 --> 00:17:22,630
אם הוא מבין שיש השם
.אז הוא רוצה להיות חרד לדבר השם

294
00:17:22,750 --> 00:17:26,870
?ודבר השם, מה זה דבר השם
.גם אי אפשר לשכוח שאנחנו חב"דניקים-

295
00:17:26,990 --> 00:17:28,870
.שזה עושה מזה הרבה יותר כיף
זאת אומרת, אני באתי מהזרם הליטאי-

296
00:17:28,990 --> 00:17:32,790
ולא צלחה החרדיות שלי, היא נפלה בדרך

297
00:17:32,910 --> 00:17:35,350
ואני חושבת שחב"ד הצליחו מצד אחד

298
00:17:35,470 --> 00:17:38,870
.להיות סוג של נושאת הפכים מהבחינה הזאת

299
00:17:38,950 --> 00:17:40,510
זה חתירה למגע

300
00:17:40,590 --> 00:17:42,830
,לכל יהודי באשר הוא יהודי מחד

301
00:17:42,910 --> 00:17:45,390
אבל דרישה למאה אחוז
.חרדיות מאידך

302
00:17:45,510 --> 00:17:49,150
יש כל מיני שיגידו: טוב, הם צריכים
...עוד להתחזק בצניעות וצריכים

303
00:17:49,270 --> 00:17:52,950
אני חושבת שכל מגזר, אם אתה תיקח
,את תתי-המגזרים שיש בתוך הציבור החרדי

304
00:17:53,030 --> 00:17:57,390
לכל תת-מגזר יש את העקב אכילס שלו
.ואת המקומות שהוא צריך להתחזק בהם

305
00:17:57,470 --> 00:18:01,550
אבל בסופו של דבר, כשאני לוקחת
,את השיטה של חסידות חב"ד

306
00:18:01,630 --> 00:18:04,750
,ואנחנו עברנו דרך, ברוך השם
?אנחנו היינו ליטאים, נכון

307
00:18:04,870 --> 00:18:07,350
.היינו הרב עובדיה
.היינו ספרדים-

308
00:18:07,430 --> 00:18:15,035
היינו ברסלב, התחתנו ברסלב, הייתי עם
...מטפחות "בובו" ענקיות וזה, היינו

309
00:18:15,230 --> 00:18:18,510
היינו" זה לא אומר כל מה שהיינו"
.אנחנו נשארנו, אבל... -עדיין

310
00:18:18,630 --> 00:18:20,830
.אבל בסוף בסוף בסוף הגענו לכאן
.התכווננו-

311
00:18:20,950 --> 00:18:23,390
.חוץ מסאטמר עברתם את הכול
.גם סאטמר היינו קצת-

312
00:18:23,470 --> 00:18:25,710
.לא, לא היינו סאטמר
?מתי היינו סאטמר

313
00:18:25,790 --> 00:18:27,470
.אנחנו עכשיו קצת סאטמר
.לא-

314
00:18:28,150 --> 00:18:30,470
.אני כן
,אנחנו עכשיו לגמרי חב"ד-

315
00:18:30,590 --> 00:18:34,470
.אני חושבת כבר קרוב ליותר מ-15 שנה
.מהחתונה-

316
00:18:34,550 --> 00:18:36,430
...האמת שהתחתנו עם "ארבע בבות" בלי

317
00:18:36,510 --> 00:18:40,430
התחתנו ביום הולדת של הרבי
.בלי לדעת שאנחנו חב"דניקים. -י"א בניסן

318
00:18:40,990 --> 00:18:46,150
אשתי הייתה חב"דניקית סמויה
,או היה לה איזשהו משהו שהיא כמו הגלגל"צ

319
00:18:46,230 --> 00:18:50,390
.מין חלום כזה שהיא שמרה
,כן, היינו ממש ברסלב, התחתנו ברסלב-

320
00:18:50,470 --> 00:18:54,110
.הייתי מסתובבת עם מטפחות
.כן, נסענו לאומן, חזרנו מאומן-

321
00:18:54,190 --> 00:18:58,230
הוא היה שבע פעמים בראש השנה
.אצל רבי נחמן. -שבע פעמים הייתי באומן

322
00:18:58,350 --> 00:19:00,110
.כן, הייתי ברסלב, ברסלב

323
00:19:00,230 --> 00:19:01,910
כל הזמן הייתי מסתכלת
על התמונה של הרבי

324
00:19:02,030 --> 00:19:06,150
ואומרת לו: נו, די. אתה יודע
,שאנחנו צריכים לחזור לחב"ד

325
00:19:06,230 --> 00:19:09,750
אתה יודע שזה פשוט בזבוז עכשיו
.שאנחנו לא נהיה חב"דניקים

326
00:19:09,870 --> 00:19:13,070
,ולא אמרתי לבעלי שום דבר
.אגב, על העניין זה, זה הגיע לגמרי ממנו

327
00:19:13,150 --> 00:19:17,270
,הייתי אישה כשרה עושה רצון בעלה
,ברסלבית למהדרין

328
00:19:17,390 --> 00:19:22,150
והוא התחיל להתקרב לתכנים של חב"ד
וזה באמת שאב אותו פנימה וקסם לו

329
00:19:22,230 --> 00:19:24,510
.והוא הוביל את המהלך, לגמרי

330
00:19:25,550 --> 00:19:31,310
אז החרדיות שלנו היא חרדיות כזאת
שמאוד מאוד לא סטנדרטית

331
00:19:31,390 --> 00:19:34,830
מהבחינה הזו שאנחנו מאוד
,חותרים למגע עם העולם הלא דתי

332
00:19:34,950 --> 00:19:37,110
...ואנחנו לא מפחדים מ

333
00:19:37,750 --> 00:19:42,790
כי הרבה פעמים חרדיות נתפסת היום
כבידול הזה וכגדר הזאת

334
00:19:42,950 --> 00:19:47,230
,שהעולם החרדי מאוד שומר עליה
.אז אני לא מתייחסת לחרדיות ככה

335
00:19:47,310 --> 00:19:50,790
אני חושב שחרדיות זה להיות
...חרד לדבר השם, זה ל

336
00:19:50,910 --> 00:19:54,390
פה הקטע של דבר השם אולי
.אנחנו עושים אותו קצת יותר הומוגני

337
00:19:54,470 --> 00:19:55,910
?"מה זה "דבר השם

338
00:19:56,030 --> 00:19:59,510
דבר השם נתפס בציבור בכלל
שדבר השם זה הלכה

339
00:20:00,070 --> 00:20:03,590
שלמעשה זה בא מהציבור החרדי
.ובא מהסתכלות תורנית

340
00:20:03,750 --> 00:20:06,750
,אבל דבר השם הוא לא רק הלכה
דבר השם הוא גם נבואה

341
00:20:06,830 --> 00:20:09,110
:ודבר השם, חז"ל אומרים
.דבר השם הוא הקץ

342
00:20:09,590 --> 00:20:14,030
זאת אומרת, יש פה משהו
הרבה יותר רב-תחומי

343
00:20:14,150 --> 00:20:17,190
מלהסתכל רק על ארבעת חלקי
.שולחן ערוך וזהו

344
00:20:17,310 --> 00:20:21,830
...ופה אני חושב שחב"ד עושים
,הרימו את הכפפה מזמן

345
00:20:21,910 --> 00:20:24,310
.זו שליחות של הרבי
,כן, גם ערוץ הידברות, אגב-

346
00:20:24,390 --> 00:20:27,630
.עושה עבודה יפה מאוד
כן. האמת היא שערוץ הידברות-

347
00:20:27,710 --> 00:20:29,270
.נהיה חב"דניק קצת אפשר להגיד

348
00:20:29,390 --> 00:20:31,430
...לא, לא, לא, חוץ מכם זה לא
.אוקיי-

349
00:20:32,070 --> 00:20:35,470
.לא יודע, בגישה, בסגנון
.פשוט לעשות את זה בפועל

350
00:20:35,590 --> 00:20:37,670
...אני חושב שזה קורה לנו בסך הכול

351
00:20:37,750 --> 00:20:41,590
גם המקום שאנחנו נמצאים פה
עושה את זה עוד יותר יפה

352
00:20:42,030 --> 00:20:45,310
כי להיות בנאות אפקה ולהגיד
.את הדברים האלה זה פשיטא

353
00:20:45,430 --> 00:20:48,390
,אני חושב שלבוא מפה ולחיות פה

354
00:20:48,470 --> 00:20:50,510
,דווקא בביתר עילית
,ולעשות את זה פה

355
00:20:51,150 --> 00:20:53,950
.ואנחנו עושים את זה לא רע דווקא
.בעזרת השם-

356
00:20:54,070 --> 00:20:56,870
,כאילו נראה שתכף תגדש הסאה

357
00:20:57,030 --> 00:21:01,790
אבל עד עכשיו אם היינו סובלים מאוד
.היינו עוזבים פה

358
00:21:01,870 --> 00:21:03,710
.נכון. לא, אנחנו לא סובלים

359
00:21:03,830 --> 00:21:05,070
.בואו נדבר שנייה על תקשורת

360
00:21:05,190 --> 00:21:08,110
,דנה, עד לפני שנתיים
...אם אני לא טועה, היית

361
00:21:08,230 --> 00:21:10,790
...זאת אומרת, רוב הציבור מכיר אותך

362
00:21:12,110 --> 00:21:15,270
.מהשנה האחרונה אפילו
.מהשנה האחרונה, נפרגן לך שנתיים-

363
00:21:16,230 --> 00:21:17,710
?מה קרה בעצם

364
00:21:17,830 --> 00:21:21,670
כאילו, חוץ מזה שקיבלת במה
,בערוץ הידברות ואז זה כנראה התחיל

365
00:21:21,830 --> 00:21:23,910
?אבל ברצינות, מה היה

366
00:21:24,430 --> 00:21:28,390
,אולי תתחילי קצת לפני השנתיים
...תעשי איזשהו

367
00:21:28,470 --> 00:21:30,270
.ספרי לו קצת על איך זה התחיל בכלל

368
00:21:30,390 --> 00:21:32,910
במה עבדת בכלל
?לפני נגיד 20 שנה

369
00:21:32,990 --> 00:21:38,830
אני אגיד לך, אני עד לפני חצי שנה

370
00:21:38,950 --> 00:21:42,030
עוד הייתי מביאה קבלות
של ההופעות שלי שאני מופיעה

371
00:21:42,670 --> 00:21:46,750
."עם כיתוב "דנה ורון ציורי קיר
.אוקיי-

372
00:21:46,830 --> 00:21:49,510
.כי כל כך לא הייתי ממוקדת על עצמי

373
00:21:49,630 --> 00:21:54,510
אני אוהבת לשיר ואני אוהבת לכתוב
...ואני אוהבת במה ואני אוהבת

374
00:21:54,630 --> 00:21:57,590
,למדתי לעשות "אייר ברש", גרפיקה

375
00:21:57,710 --> 00:22:01,910
כל מיני דברים ולא ידעתי
.מה אני רוצה לעשות עם עצמי

376
00:22:01,990 --> 00:22:06,710
,הייתי מנהלת קשרי חוץ תקופה
,הייתי מזכירה רפואית

377
00:22:06,790 --> 00:22:10,270
עשיתי כל מיני דברים
...כאילו כדי להתפרנס וזה

378
00:22:10,350 --> 00:22:12,710
,קודם כול זה לא עבד
לא עשיתי מזה כסף יותר מדי

379
00:22:12,830 --> 00:22:18,230
וגם הרגשתי שכל הזמן אני כאילו בוגדת
.באיזשהו משהו שאני אמורה לעשות

380
00:22:18,310 --> 00:22:19,510
.שליחות
.כן-

381
00:22:19,630 --> 00:22:24,990
,ואני חושבת שזה התחיל כבר לפני עשור
"בדיוק אז הייתה את התקופה של "כוכב נולד

382
00:22:25,070 --> 00:22:28,390
,וזה איכשהו חלחל גם לאזור שלנו

383
00:22:28,910 --> 00:22:34,630
ואני זוכרת את עצמי ממש
,עם צמא עמוק לבמה, לשירה

384
00:22:34,710 --> 00:22:37,190
.לדברים שאני יודעת לעשות

385
00:22:38,870 --> 00:22:44,190
וזה באמת לקח לי המון המון זמן
.להגיד את זה לעצמי בקול רם

386
00:22:44,310 --> 00:22:49,630
ואז הגעתי לכנס נשי ובנות חב"ד
לפני עשר שנים

387
00:22:49,750 --> 00:22:55,230
,ואני רואה מעמד של נשים, במה גדולה
,בנייני האומה, נשים שרות

388
00:22:55,350 --> 00:22:57,630
הפקה, באמת, שלא מביישת
.הפקות גדולות

389
00:22:57,710 --> 00:23:01,550
ואמרתי לעצמי: מה, יש כזה דבר
?בתוך הציבור שלנו? אני יכולה לשיר

390
00:23:01,630 --> 00:23:04,550
אני יכולה להיות על במה
?ולא להתנצל על זה

391
00:23:05,070 --> 00:23:08,630
הדברים התגלגלו
,עד לתוכנית הרדיו שלנו

392
00:23:08,710 --> 00:23:10,750
,שתכף נספר לך איך הגענו אליה
.זה גם סיפור

393
00:23:10,870 --> 00:23:14,270
.שקיימת שבע שנים ברדיו ירושלים
.נכון, נכון, תוכנית של שבע שנים-

394
00:23:14,350 --> 00:23:18,070
.שזה רדיו חילוני וזוג דתי
.לגמרי, רדיו מספר ארבע בארץ-

395
00:23:18,150 --> 00:23:21,470
,רדיו מאוד מאוד חזק
.הוא עובד כבר מזמן מחוץ לאזור שלו

396
00:23:22,830 --> 00:23:29,670
,וכן, זה היה בשבילנו, ברוך השם
.ככה סוג של פריצה וחשיפה מאוד גדולה

397
00:23:31,270 --> 00:23:35,150
אבל ככה זה התחיל למעשה
...ואני חושבת ש

398
00:23:37,150 --> 00:23:42,510
אני חושבת שעברנו גם בתור משפחה
המון המון דברים בתוכנו

399
00:23:42,590 --> 00:23:45,150
שהעמיקו את הקשר שלי עם הבורא

400
00:23:46,190 --> 00:23:50,790
בצורה כזו שהלך והתחדד המסר
שאני רוצה להגיד לעולם

401
00:23:51,790 --> 00:23:54,870
וכנראה גם סוג של תוקף
שלא היה לפני זה

402
00:23:55,470 --> 00:23:59,710
ולאט לאט נוצרה הנישה הזאת
של הסרטונים, סרטוני רשת

403
00:24:01,390 --> 00:24:06,870
בשילוב עם העוולות שהציבור החרדי
,היה ככה לקוח קבוע שלהם

404
00:24:07,430 --> 00:24:12,990
ובאמת בשנה האחרונה, אני זוקפת את זה
,לזכותו של האדמו"ר הזקן

405
00:24:13,110 --> 00:24:15,110
כי יש את החיים של לפני האדיטש
.ואחרי האדיטש

406
00:24:15,230 --> 00:24:20,390
לפני כמה חודשים ראיתי
,שיוצאת קבוצה של נשים להאדיטש

407
00:24:20,510 --> 00:24:23,190
,שזה הציון של האדמו"ר הזקן באוקראינה

408
00:24:24,070 --> 00:24:27,590
ובגלל שאני הרגשתי שאני עוברת תהליך
,מאוד מאוד עמוק בעקבות ספר התניא

409
00:24:27,710 --> 00:24:29,950
הרגשתי שאני חייבת
לאדמו"ר הזקן תודה

410
00:24:30,990 --> 00:24:34,230
והצעתי למדרשה הזאת
שאני אתן להם מופע ברטר

411
00:24:34,350 --> 00:24:37,670
ושהם ייתנו לי לבוא איתם לפנימיות
.וככה באמת היה

412
00:24:37,750 --> 00:24:43,750
מהשנייה שנחתי בארץ דברים
.התחילו להתגלגל בקצב מטורף

413
00:24:44,670 --> 00:24:49,630
אם זו החשיפה דרך
,רשת, ערוץ 2" בסרטונים"

414
00:24:49,710 --> 00:24:56,390
והדף שלי שקיבל פתאום בוסט מטורף
,וחשיפה מאוד מאוד גדולה קדימה

415
00:24:56,470 --> 00:25:01,430
ואני חושבת שהתכנים הלכו ונהיו
יותר ברורים ויותר חד-משמעיים ולא מתנצלים

416
00:25:01,550 --> 00:25:04,070
והכול כאילו התחיל מייד
,כשחזרתי מהאדיטש

417
00:25:04,190 --> 00:25:08,190
.אז מבחינתי אני מאוד רואה את זה כזכות

418
00:25:08,270 --> 00:25:10,870
בכלל, כל הצדיקים
.שיש באוקראינה זה כיף ללכת אליהם

419
00:25:10,990 --> 00:25:14,070
,הייתי אצל הבעל שם טוב
,אצל רבי נתן, היינו אצל כמה

420
00:25:14,710 --> 00:25:17,190
אבל אצל האדמו"ר הזקן
הרגשתי משהו מאוד מאוד מיוחד

421
00:25:17,310 --> 00:25:18,590
.וחיבור מאוד עמוק

422
00:25:18,670 --> 00:25:25,710
וזה באמת ככה סוג של נפתח למקומות
שלא ציפיתי ולא האמנתי שהם יגיעו אליהם

423
00:25:25,830 --> 00:25:30,590
,וזה מרגיש גם כאילו זאת רק ההתחלה
שיש עוד הרבה לאן להתקדם

424
00:25:30,710 --> 00:25:32,790
.ועוד קהל להגיע אליו

425
00:25:33,950 --> 00:25:40,670
אני לא מתיימרת לנסות
,להפוך אצל אנשים מהפכות גדולות

426
00:25:40,750 --> 00:25:42,270
אבל עצם העובדה שנוצר שיח

427
00:25:43,070 --> 00:25:49,190
ובשיח הזה הציבור החרדי
הוא כבר לא הסמרטוט הנחבט והבזוי

428
00:25:49,910 --> 00:25:52,350
...אז אני מרגישה שאני

429
00:25:52,430 --> 00:25:57,630
אני מרגישה זכות לקחת חלק
.במהלך הזה של גאון יעקב

430
00:25:57,710 --> 00:26:02,590
,פשוט להביא יהדות בתוקף ובגאון
וזה באמת מהלך שיש לנו כזוג חסידי חב"ד

431
00:26:02,750 --> 00:26:10,550
'שאנחנו מרגישים שזה מה שהרבי מלובביץ
.מוביל כזה מהלך וממנו אנחנו התקרבנו

432
00:26:10,630 --> 00:26:15,190
אני חושבת שזה מה שעשה אותי
.מי שאני היום וזה מה שאנחנו שואפים להוביל

433
00:26:15,310 --> 00:26:16,990
?משה, איך אתה עם החשיפה

434
00:26:17,070 --> 00:26:20,990
אני אישית יותר צנוע
,בקטע של החשיפה

435
00:26:21,110 --> 00:26:27,870
,כאילו לא מצד שיש לי פחות אגו
.אבל מהמקום של כאילו... -האגו בסדר

436
00:26:27,950 --> 00:26:32,030
.כן, האגו הוא בסדר, האגו חי

437
00:26:32,190 --> 00:26:35,910
?על מה אתם לא מסכימים
...רוב הדברים אתם מסכימים או

438
00:26:36,070 --> 00:26:37,630
.לא, יש דברים שאנחנו לא מסכימים

439
00:26:37,750 --> 00:26:41,190
?על מה אנחנו מסכימים
.על מה אנחנו מסכימים תשאל-

440
00:26:41,310 --> 00:26:42,790
...ברדיו זה נורא כיף, אגב. אנחנו

441
00:26:42,870 --> 00:26:46,790
ברדיו אנחנו מתקדשים, אתה רוצה
.שאני אתן לך דוגמה קצת פה? -אוקיי

442
00:26:46,870 --> 00:26:49,150
.נו, תגידי על מה אנחנו לא מסכימים
.תעצבני אותי

443
00:26:51,190 --> 00:26:55,910
לא, אנחנו לא מתביישים
.לא להסכים גם על דברים אני חושבת

444
00:26:56,630 --> 00:27:00,270
בכלל, בתוכנית אני הרבה פעמים
מקניטה אותו בשידור

445
00:27:00,390 --> 00:27:03,870
כי הוא מביא ככה את דבר השם
ואני הרבה פעמים מייצגת את האיש הפשוט

446
00:27:03,990 --> 00:27:06,790
שלא מבין ורוצה להגיד
"?רגע, רגע, מה הכוונה עכשיו"

447
00:27:06,870 --> 00:27:09,070
"?נו, די, למה עובדים עלינו עוד פעם"

448
00:27:09,230 --> 00:27:13,510
אני חושב שגם למדנו לצמוח ביחד
...דווקא מהמקומות שאנחנו

449
00:27:13,630 --> 00:27:19,350
לקח לנו כמה שנים להילחם
...והיינו מצחצחים חרבות וכל אחד היה

450
00:27:19,470 --> 00:27:22,430
היינו מתנגשים חזק על המקומות
.שאנחנו לא מסכימים

451
00:27:22,550 --> 00:27:23,830
אני חושב שהיה איזשהו שלב

452
00:27:23,950 --> 00:27:25,870
.שגרם אצלנו למהפך
?על מה אתם לא מסכימים-

453
00:27:26,030 --> 00:27:30,870
קודם כול, נגיד העניין הזה של החשיפה
?זה היה בהתחלה: מה פתאום

454
00:27:30,950 --> 00:27:34,190
.אני רציתי אישה שתהיה בבית
מה זה, מתחילת הריאיון הזה-

455
00:27:34,310 --> 00:27:39,990
אתה בטח לא שכחת שהחלום
...של גל"צ נגנז באיזשהו מקום מאוד

456
00:27:40,070 --> 00:27:41,830
.התחלתי, ראשיתי
.מאוד התחלתי-

457
00:27:41,950 --> 00:27:44,190
...ואצלי זה היה כאילו
.מזל שנגנז-

458
00:27:44,310 --> 00:27:48,790
,מזל שנגנז, על דעת זה התקדמתי
לכן גם חיכיתי עוד פגישה

459
00:27:48,870 --> 00:27:51,950
.כדי לשמוע שזה באמת נגנז
,אתה לא חיכית עוד פגישה-

460
00:27:52,030 --> 00:27:54,870
.אבל אנחנו לא נדבר על זה עכשיו
?אתה רואה על מה אנחנו לא מסכמים-

461
00:27:54,990 --> 00:27:56,710
.דברים קטנים, אבל אנחנו לא מסכימים

462
00:27:58,550 --> 00:28:00,510
.שנים אני חושב, המון שנים לקח

463
00:28:00,630 --> 00:28:04,310
אני חושב שלדנה הייתה תוכנית
,של "ספרי לי סיפור" ברדיו חרדי

464
00:28:04,430 --> 00:28:05,630
.ואני הייתי מצטמרר

465
00:28:06,150 --> 00:28:08,190
:כן, הוא היה אומר לי
.זה לא שייך

466
00:28:08,310 --> 00:28:13,510
,אני יכול... עד לא מזמן אפילו
?מה היה שקפצתי והזדעקתי על איזה משהו

467
00:28:13,630 --> 00:28:18,030
."אה, הייתה כתבה בעיתון "בשבע
.נכון? "בשבע" קוראים לעיתון? -כן

468
00:28:18,110 --> 00:28:20,110
,ופתאום מישהו העיר לי פה
כי זו עיר חרדית

469
00:28:20,270 --> 00:28:22,510
,ופה אוהבים להעיר על הדברים האלה

470
00:28:22,590 --> 00:28:26,950
,אז פתאום איזה מישהו, תלמיד חכם
...אז באתי ככה, אני זוכר ש

471
00:28:27,070 --> 00:28:30,230
אם זה היה קורה לי לפני שנים
.אז הייתי נכנס עם חרבות הביתה

472
00:28:30,710 --> 00:28:34,270
וסתם כאילו הקפיץ לי
.את מה שקשה לי מזמן. -הוא מגזים

473
00:28:35,150 --> 00:28:38,830
מה אשתך עושה באיזו"
"?תמונת צבע באמצע העיתון

474
00:28:39,590 --> 00:28:43,350
...וזה... ואצלי זה... אני מאוד כאילו
.מזרחי-

475
00:28:43,470 --> 00:28:47,710
.כן. מה זה מזרחי? מזרחי מאוד
.כאילו ספרדי בעצם

476
00:28:48,430 --> 00:28:54,750
והמקומות האלה של החשיפה
והמקום הזה של התקשורת והעיתונות

477
00:28:54,870 --> 00:28:58,710
,ומה שזה מביא איתו
.לא תמיד קל לי עם זה

478
00:28:59,270 --> 00:29:02,510
דנה, איך את מצליחה
?לפרק את ההתנגדות

479
00:29:03,270 --> 00:29:08,310
קודם כול, אנחנו מתחברים
.למקום של השליחות. -מפרקת

480
00:29:08,390 --> 00:29:13,470
אני חושבת שכששנינו מסונכרנים להבנה
,שאנחנו לא אנשים פרטיים פה

481
00:29:14,110 --> 00:29:18,510
זה לא מה אני באתי לקבל מהעולם הזה
ומה באת אתה לקבל מהעולם הזה

482
00:29:18,590 --> 00:29:20,230
.כי זה ישר מתנגש
.כן-

483
00:29:20,310 --> 00:29:23,910
אבל ברגע שאנחנו מבינים
שאנחנו שנינו מגויסים למשהו

484
00:29:24,030 --> 00:29:27,950
שהוא בכלל גדול משנינו
,וזה עניין השליחות

485
00:29:28,070 --> 00:29:31,790
,אז אנחנו הופכים למכונה משומנת היטב

486
00:29:31,910 --> 00:29:35,230
.אנחנו יד לוחצת יד
הנה, אולי הקטע עם הדוגמה עם העיתון-

487
00:29:35,310 --> 00:29:39,830
זו דוגמה מצוינת, כאילו
.היא אמרה לי: בוקר טוב, גידי גוב

488
00:29:40,550 --> 00:29:45,310
?כאילו, מה, עכשיו אתה צועק על התמונה
.אנחנו מופיעים פה באלפי תמונות

489
00:29:45,390 --> 00:29:49,790
,יש פה תוכניות ותמונות ודפים ותקשורת
...זה לא המקום היחידי ש

490
00:29:49,910 --> 00:29:52,470
.אז מישהו אמר שהוא ראה בזה

491
00:29:52,590 --> 00:29:54,590
.ופתאום נזכרתי: אני כבר לא שם

492
00:29:55,510 --> 00:29:58,230
אבל זה דברים שהיה לנו
.קשה מאוד להסכים

493
00:29:58,350 --> 00:30:00,510
תגידו, אבל עדיין אתם בוחנים
.את המקום שלכם

494
00:30:00,630 --> 00:30:03,750
דנה, איך את למשל מתמודדת
?עם טוקבקים

495
00:30:03,830 --> 00:30:07,755
...את דוברת רהוטה וטובה, ובגלל
.את זה אתה צריך לשאול אותי-

496
00:30:08,550 --> 00:30:10,230
?אתה גם מתמודד עם הטוקבקים

497
00:30:10,350 --> 00:30:11,390
עם הטוקבקים של דנה

498
00:30:11,470 --> 00:30:14,910
...כי דנה
אבל אתה יודע, כשדוקרים אותך בלב-

499
00:30:15,030 --> 00:30:16,830
.זה הכי הכי כואב, אני חושב

500
00:30:16,950 --> 00:30:25,750
קודם כול, אני חושבת אחרי הסרטון המפורסם
.שעלה בדבר גנות הקהילה הגאה מה שנקרא

501
00:30:25,870 --> 00:30:29,070
."הכנופיה"
,הכנופיה" בא לי עוד לקרוא להם-"

502
00:30:29,150 --> 00:30:34,630
,אבל לא, אני רוצה להגיד ככה
.בגלל שאני באמת עברתי משבר גדול

503
00:30:34,710 --> 00:30:37,510
...זאת אומרת, היו לי
.התלוננת במשטרה, אני יודע-

504
00:30:37,630 --> 00:30:40,110
זה גם קרה אבל זה קרה עכשיו
,בפעם האחרונה אחרי תשעה באב

505
00:30:40,190 --> 00:30:43,150
אבל היה סרטון אחד
שהגיע לחצי מיליון צפיות

506
00:30:43,830 --> 00:30:46,990
שבו אני אומרת שאני נגד
קידום הזכויות האלה

507
00:30:47,070 --> 00:30:50,430
ונגד המצעד הזה
,וכל מה שמגיע יחד איתו

508
00:30:50,550 --> 00:30:57,510
ואני קיבלתי על זה
סרטוני תגובה ונאצות בפרטי

509
00:30:57,590 --> 00:31:03,270
וכל מיני גימיקים שהוציאו
...תמונות שלי ליד היטלר ו

510
00:31:03,430 --> 00:31:05,870
.באמת, קהילה מאוד סובלנית
.מאוד סובלנית-

511
00:31:05,950 --> 00:31:10,430
אם כבר מציינים, חשבתי שאנחנו לא מעריכים
.אבל כך סתם בתוך סוגריים. -כן

512
00:31:10,510 --> 00:31:14,190
.הקהילה שחרטה על דגלה פסי הקשת
...כוחנית ו-

513
00:31:14,270 --> 00:31:16,190
אני לא אכליל

514
00:31:16,310 --> 00:31:19,070
.כי אני לא אוהבת שמכלילים אותי
התגלתה בתור כנופיה אלימה ואכזרית-

515
00:31:19,190 --> 00:31:22,990
שהיא לא מביישת את אחרון החוליגנים
.בדורות הכי קודמים

516
00:31:23,430 --> 00:31:27,630
כן, אני אסייג את זה כי באמת
יש שאנשים שכן נכנסו לשיח מכבד

517
00:31:27,710 --> 00:31:29,870
אף על פי שאנחנו
.ממש ממש לא מסכימים

518
00:31:29,990 --> 00:31:32,670
...אבל היו גם המון
,יש גם חבר'ה שמבקשים עזרה-

519
00:31:32,750 --> 00:31:36,790
,שזה שווה על כל טוקבק כזה
.שווה אלף של נאצה

520
00:31:36,910 --> 00:31:38,750
.שזה ממש עולם ומלואו
אני חושב שזה, אגב, אחת מנקודות המפנה-

521
00:31:38,830 --> 00:31:44,390
.שהיו לנו גם בהתגוננות שלנו
.ההבנה, קודם כול, אחד כמעט בא לפה שבת

522
00:31:44,550 --> 00:31:51,310
.בסוף לא הסתדר מצד אימא שלו
אבל אנחנו באמת פתאום הבנו

523
00:31:51,390 --> 00:31:57,430
שמשהו בשיח צריך להשתנות ממקום של
"אין ברירה" ו"ככה נולדנו" ו"זה החיים"

524
00:31:57,510 --> 00:32:03,150
...למקום של באמת אפשר
אם התורה אומרת שאפשר לחיות אחרת

525
00:32:03,270 --> 00:32:07,550
.אז כנראה שאפשר לחיות אחרת
.וזה המסר, זאת הבשורה

526
00:32:08,390 --> 00:32:12,190
.והיא נכונה לגבי כל מיני כאלה
.כן, כן, כן-

527
00:32:12,270 --> 00:32:15,870
אבל אפילו אם לא נתייחס רגע לגוף התופעה
,אלא רק לתגובות שקיבלנו עליה

528
00:32:15,990 --> 00:32:22,110
אני זוכרת את עצמי מגיעה אליו
בוכה לעבודה ופשוט פרצתי בבכי

529
00:32:22,230 --> 00:32:25,670
.שאני לא עומדת באלימות

530
00:32:25,790 --> 00:32:32,750
,זאת הייתה ממש חוויה אלימה, בריונית
...מאוד מאוד לא נעימה אבל

531
00:32:33,510 --> 00:32:36,790
קודם כול, אני באמת יכולה להגיד
שהדבר היחיד שהחזיר אותי לכוחותיי

532
00:32:36,910 --> 00:32:40,230
,זה ההבנה שאני לא בכוחותיי
שאני הולכת מכוח הגדול ממני

533
00:32:40,310 --> 00:32:44,150
ושזה תפקיד שלו לטפל בזה
ואני עושה רק את שליחותי בעולם

534
00:32:44,270 --> 00:32:45,550
.והוא יעשה את שלו

535
00:32:45,670 --> 00:32:49,750
ולהסיר מעליי את המקום הזה
,של: אני, זה לא דגלים שלי

536
00:32:49,870 --> 00:32:51,750
,אני לא אומרת אמת שהיא שלי
,זאת לא האמת שלי

537
00:32:51,870 --> 00:32:56,710
,אני רק משתדלת ללכת לאורה
.אני חלשה לא פחות מאף אחד אחר

538
00:32:56,830 --> 00:32:59,990
,וזה בדיוק המסר, אגב, לקהילה הזאת
,שאנחנו לא שונים מכם

539
00:33:00,070 --> 00:33:02,110
.כולנו נלחמים, כולנו מתמודדים

540
00:33:02,230 --> 00:33:04,190
אתם אומנם קיבלתם אתגר
,מאוד מאוד גדול

541
00:33:04,270 --> 00:33:08,270
"אבל כנראה "לפום גמלא שיחנא
,וכפי הדבשת המסע

542
00:33:08,430 --> 00:33:09,990
.אבל גם אנחנו מתמודדים

543
00:33:10,070 --> 00:33:14,110
אולי אפשר להוסיף פה
ממש נקודתי

544
00:33:14,230 --> 00:33:16,950
,שאולי איזושהי כף זכות על החבר'ה האלה

545
00:33:19,030 --> 00:33:23,470
מתוך התגובה החריפה
והנושכת והבועטת והאלימה

546
00:33:24,390 --> 00:33:28,950
.אפשר לראות שמשהו כן נוגע להם
הם כל כך בהעלם וכל כך בהסתר

547
00:33:29,070 --> 00:33:31,710
מול המקום האמיתי
של מה שהם אמורים לעשות

548
00:33:31,790 --> 00:33:38,670
,ולראות איך הם חיים עם זה
.כמו שבורא העולם ומנהיגו מצפה מהם

549
00:33:40,030 --> 00:33:45,270
...אולי קצת יודע להסתכל בזה כאילו
.כי באמת זה היה חריף, זה היה חזק

550
00:33:45,350 --> 00:33:49,030
כן, היה לי ממש בתוך
...האינבוקס שלי מאסות

551
00:33:49,110 --> 00:33:52,470
אני זוכר גם אותי משתלח
...פה כמה פעמים שכאילו

552
00:33:52,550 --> 00:33:55,430
...וואי, דחילק, הקהילה הזאת כאילו

553
00:33:55,550 --> 00:34:00,390
.לא להראות את הדברים האלה
...כן, תעבירי קצת נושא כי זה-

554
00:34:00,470 --> 00:34:01,750
לא יודע כמה, זה איזה שבועיים-שלושה

555
00:34:01,870 --> 00:34:03,350
.שהם היו טעונים
אבל אני יכולה להגיד לך-

556
00:34:03,430 --> 00:34:06,430
שזה גם היה בוסט מטורף
.להתפתחות שלי

557
00:34:06,590 --> 00:34:09,790
,בגלל שאני התחלתי את הדף
,הדף שלי כבר בן שבע שנים

558
00:34:10,550 --> 00:34:12,950
הוא עמד על 3,000 לייקים
,עד הסרטון הזה

559
00:34:13,030 --> 00:34:19,190
ומהסרטון הזה הגיע תוך אולי חודשיים וחצי
.לכמעט 12 אלף לייקים

560
00:34:20,230 --> 00:34:23,110
אז אתה רואה שיש תמיכה
,ושהציבור מסכים

561
00:34:23,190 --> 00:34:24,950
.רק שזה מין רוב דומם כזה

562
00:34:25,070 --> 00:34:28,430
התקשורת מחזיקה כבת ערובה
,את עם ישראל

563
00:34:28,510 --> 00:34:29,990
אנשים לא אומרים את הדברים האלה

564
00:34:30,110 --> 00:34:33,430
,והרבה אנשים, גם לא דתיים
.אגב, חושבים ככה

565
00:34:33,550 --> 00:34:37,550
ופתאום לדבר את הדברים האלה
,ולהיות פה גם לציבור החרדי

566
00:34:37,670 --> 00:34:39,230
,גם להגיד דעת תורה בפשטות

567
00:34:41,030 --> 00:34:45,470
.מסתבר שיש לזה קליינטים שרוצים לשמוע
את לא רואה אבל שבמקומות מסוימים-

568
00:34:45,550 --> 00:34:49,270
,נגיד אומרים: טוב, אז עזוב
,בוא ניקח איזה דתי מחמד

569
00:34:49,350 --> 00:34:51,910
.שהוא כזה נחמד והוא מתנחמד

570
00:34:51,990 --> 00:34:54,070
?מה אנחנו צריכים ללכת על זה
.היא קיצונית זאת

571
00:34:54,190 --> 00:34:56,910
...אני בדיוק השבוע
...הפך אותה קצת לקיצונית והיא-

572
00:34:57,030 --> 00:34:59,510
.השבוע דיברתי על זה איתך
.מבכה את התמוז הזה-

573
00:34:59,590 --> 00:35:01,790
.אבל אני חושב שהיא קצת מתעשתת
.אני מקווה

574
00:35:02,310 --> 00:35:06,790
זה באמת... אני משלמת מחירים אמיתיים
.על נקיטת העמדה שלי

575
00:35:06,950 --> 00:35:09,670
:מה המחירים? אמרו לך
...תשמעי, בגלל שאת קיצונית

576
00:35:09,750 --> 00:35:18,310
בפירוש. קודם כול, מאז סרטון הלהט"ב הזה
:אני הכנתי כמה טקסטים ש"רשת" אמרו לי

577
00:35:18,430 --> 00:35:21,270
טוב, חכי, בואי ניתן לקהל
...להתקרר קצת, אנחנו לא יכולים

578
00:35:21,350 --> 00:35:22,990
."אף על פי שזה לא עלה דרך "רשת

579
00:35:23,910 --> 00:35:28,750
עצם העובדה שאישה חשוכה כמוני
עלתה עם כזה סרטון

580
00:35:28,830 --> 00:35:31,270
זה לא מחמיא להם
.להעלות אחר כך משהו אחר ממני

581
00:35:31,390 --> 00:35:34,590
...אז חיכינו וממש ראיתי

582
00:35:35,830 --> 00:35:41,950
היו לי כמה ויכוחים עם אנשים מתוך התקשורת
.שראיתי שהם מדירים אותי אחריה

583
00:35:42,790 --> 00:35:44,550
זאת אומרת, אני לא יכולה לבוא

584
00:35:44,630 --> 00:35:47,830
ולהתעסק רק עם החומרים
.שכולנו מסכימים עליהם

585
00:35:48,590 --> 00:35:51,470
באמת, הייתי מגיעה
.אולי יותר רחוק ובזמן יותר קצר

586
00:35:51,590 --> 00:35:53,310
...אני מרגישה ש
זה גם לא הנושא היחידי-

587
00:35:53,470 --> 00:35:54,830
...שנראה לי הרגזת כמה

588
00:35:54,990 --> 00:35:56,990
...כן, נכון. היה לנו גם את הסרטון
?מה עוד הרגיז-

589
00:35:57,110 --> 00:36:00,750
היה את הסרטון המפורסם של האישה
,בשדה התעופה עם הנחת תפילין

590
00:36:00,830 --> 00:36:02,470
...שהיא ככה ניאצה אותו ו

591
00:36:02,550 --> 00:36:06,390
.והגיוס לצה"ל, גיוס בנות לצה"ל
.גיוס החרדים לצה"ל, גיוס בנות-

592
00:36:06,510 --> 00:36:08,190
...היו כמה דברים ש
...כן, נכון. אלה נושאים-

593
00:36:08,310 --> 00:36:12,830
דיברנו על האדמו"ר הזקן, אז הוא אמר פעם
שהוא הפסיד 60 אלף תלמידים

594
00:36:12,950 --> 00:36:16,910
רק בגלל שהוא השמיט מילה אחת
שהייתה מתלבשת טוב

595
00:36:17,030 --> 00:36:19,110
.אם היה מביא את זה ברשת

596
00:36:19,230 --> 00:36:20,950
.והוא ויתר עליה כי הוא רוצה אמת

597
00:36:21,030 --> 00:36:23,870
אני חושב שיש פה משהו
...מאוד אמיתי ו

598
00:36:23,990 --> 00:36:26,670
אבל אתה אין לך בעיה באופן כללי
?שנראה לי... -מה

599
00:36:26,750 --> 00:36:29,190
...שיורדים
.עם כל החשיפה וזה-

600
00:36:29,310 --> 00:36:31,390
,אתה אומר: יאללה, על הדרך
,גם תהיי קיצונית

601
00:36:31,510 --> 00:36:34,750
.גם ירד הווליום
.לא, אם כבר אז כבר-

602
00:36:34,870 --> 00:36:37,630
.אה, להירגע? לא
.לא, זה כאילו להוריד את החשיפה-

603
00:36:37,750 --> 00:36:42,070
זה מרגיע אותה לכמה דקות
.ואחרי זה היא יוצאת כבר עם משהו חדש

604
00:36:42,950 --> 00:36:47,110
מה אתם עוד רוצים לעשות ולהשפיע
...שעדיין לא

605
00:36:47,790 --> 00:36:51,510
?מה התוכניות
.גם לי נראה שזו רק ההתחלה

606
00:36:51,630 --> 00:36:53,710
.דנה רוצה להגיע בטח לערוץ 2

607
00:36:54,510 --> 00:36:55,910
?מה עכשיו, אתה עונה במקומי

608
00:36:57,630 --> 00:36:58,550
.לא, תגיד אתה

609
00:36:58,630 --> 00:37:00,550
האמת היא אולי אני רוצה
,שהיא תגיע לערוץ 2

610
00:37:00,670 --> 00:37:02,910
.אולי אני אגיע ביחד איתה
.ערוץ 2 לא קיים כבר-

611
00:37:03,030 --> 00:37:04,070
.אז לא 2

612
00:37:04,470 --> 00:37:08,230
."מאקו", כל ה"רשת", "קשת"
.כל החבר'ה-

613
00:37:08,310 --> 00:37:12,630
,כן, אני חושבת שנורא הייתי רוצה
אם הייתה איזושהי תוכנית

614
00:37:12,750 --> 00:37:19,670
שבאמת עושה את מה שאנחנו עושים
.היום ברדיו, בפריים טיים, זה חלום שלי

615
00:37:20,870 --> 00:37:25,870
,שאנחנו נדבר מהנגשה של תכנים יהודיים
,נדבר משיתופי פעולה בין דתיים לשאינם

616
00:37:25,950 --> 00:37:30,870
נדבר על הדברים גם הכואבים
.בלי לנסות לייפיף אותם

617
00:37:30,990 --> 00:37:36,630
להגיד בתוקף דעת תורה
.וממקום שנשמע

618
00:37:36,750 --> 00:37:40,070
אגב, כשאתה אומר את הדברים האלה
,לאדם לא שומר מצוות, לפעמים הוא מתחלחל

619
00:37:40,190 --> 00:37:42,950
.זה נשמע כמו השתלטות
.זה נורא נורא מפחיד

620
00:37:44,070 --> 00:37:46,430
,אז גם להוריד את הפחד
.להוריד את הפחד

621
00:37:46,510 --> 00:37:49,470
עכשיו, זה קשה מצד אחד
להגיד את הדברים המפחידים

622
00:37:49,590 --> 00:37:52,190
,ומצד שני לנסות להוריד את הפחד
,זה כאילו תרתי דסתרי

623
00:37:52,350 --> 00:37:54,110
?איך אתה אמור לעשות את זה בכלל

624
00:37:54,190 --> 00:37:57,630
אבל אני מאמינה שזה לא עלינו
המלאכה לגמור

625
00:37:57,710 --> 00:37:59,710
.ואין אנחנו בני חורין להיבטל ממנה

626
00:37:59,790 --> 00:38:01,430
?אבל זה לא מדאיג אתכם באמת

627
00:38:01,550 --> 00:38:03,190
אני רואה היום את השיח הזה

628
00:38:04,030 --> 00:38:06,430
שפעם החילוניות הייתה בהתגוננות

629
00:38:06,510 --> 00:38:08,270
.מפני הכפייה הדתית

630
00:38:08,350 --> 00:38:10,710
.'כאילו לא לפתוח חנויות חזיר וכו

631
00:38:11,270 --> 00:38:17,070
היום החילוניות עלתה למתקפה בעצם
של: אתם תלמדו ליבה ואתם תעשו ככה

632
00:38:17,230 --> 00:38:20,870
.ותשבו ככה ותהיו במעורב ותהיו זה

633
00:38:20,990 --> 00:38:24,470
.הם כאילו היום רודפים את הציבור הדתי

634
00:38:24,550 --> 00:38:27,350
אולי זה דווקא מה שמעודד
.בכל הסיפור, אני חושב

635
00:38:27,470 --> 00:38:34,710
אם אנחנו מסתכלים על הנקודה של ההתקוממות
ושל המעבר למלחמת תנופה בצד השני

636
00:38:34,830 --> 00:38:40,150
רק מעיד בפנימיות ובוודאות
שמשהו פה נוגע ומשהו קורה

637
00:38:40,230 --> 00:38:42,910
ואולי זו הסיבה הכי אמיתית

638
00:38:43,030 --> 00:38:45,550
למה הם נכנסו לכזה מעמד ומצב

639
00:38:45,670 --> 00:38:49,270
,של לתקוף ולכפות ולבוא ולהתנגש בצורה חזקה

640
00:38:49,390 --> 00:38:51,150
.מה שלא היה לפני
?כן, אבל איך זה ייגמר בסוף-

641
00:38:51,230 --> 00:38:53,950
.בסוף זה ייגמר שהטוב ינצח
...בסדר, ברור ש-

642
00:38:54,070 --> 00:38:56,110
,בסוף, אתה יודע
,אולי זה גם עוד 200 שנה

643
00:38:56,230 --> 00:38:59,630
,אני מסתכל עכשיו על הילדים שלי
.שלכם, זה מדאיג אותי

644
00:38:59,750 --> 00:39:02,910
...אז אצלנו יש לא רק
,אני אגיד לך יותר מזה-

645
00:39:02,990 --> 00:39:07,230
אני חושבת שגם השיח הזה
,"של ה"אנחנו" ו"אתם

646
00:39:07,310 --> 00:39:09,870
,אני עושה אותו כל הזמן, אגב
,בסרטונים שלי, מחד

647
00:39:10,550 --> 00:39:15,070
אבל מצד שני אני לא שוכחת שאני מדברת
.אל נקודה יהודית שנמצאת בכל אחד

648
00:39:15,670 --> 00:39:20,790
זאת אומרת, אני מלכתחילה שמה את עצמי
.במקום שאני יודעת שאני מרגיזה את הקליפה

649
00:39:21,470 --> 00:39:24,910
,אני לא מרגיזה יהודים
.אני מרגיזה את היצר הרע של היהודים

650
00:39:25,470 --> 00:39:29,070
ואני חושבת שעם היצר הרע של היהודים
,אנחנו מתמודדים ולא עם היהודים עצמם

651
00:39:29,190 --> 00:39:31,150
כי יהודים הם יהודים
והם אוהבים את השם

652
00:39:31,270 --> 00:39:34,590
...והם אוהבים את התורה והם אוהבי
.זו בדיוק התנופה שקורית במלחמה שמנגד-

653
00:39:34,750 --> 00:39:37,190
כן, אתה מתחיל לראות
.את הבירור הזה הפנימי

654
00:39:37,270 --> 00:39:41,030
זאת אומרת, אתה רואה
,שאתה מרגיז תופעות בבני אדם

655
00:39:41,110 --> 00:39:43,910
.אתה מוציא מאנשים את ההתגוננות שלהם
,אז אני אומרת: אוקיי, יופי

656
00:39:44,030 --> 00:39:48,270
,קודם כול זה חי, זה נושם
.זה מתעורר, זה רואה יהדות

657
00:39:48,430 --> 00:39:50,990
.מצוין, כבר יש על מה לדבר עוד

658
00:39:51,070 --> 00:39:54,070
.ואני לא פוחדת מההתעוררות הזאת

659
00:39:54,190 --> 00:39:56,150
...זה, אתה יודע, כל דבר שהוא כזה

660
00:39:56,230 --> 00:39:59,550
אם זה היה קר ונעים והכול כזה היה
"אתם שמה ואנחנו פה"

661
00:39:59,670 --> 00:40:02,350
ו"אתם תעשו את העניינים שלכם
,"ואנחנו נעשה את שלנו

662
00:40:02,430 --> 00:40:06,750
אז זה מרגיש כמעט כמו
.בר מינן פה נטמן

663
00:40:06,870 --> 00:40:08,750
אבל כשאנחנו רוצים משהו
שהוא יתחיל לחיות

664
00:40:08,830 --> 00:40:11,630
,ושאנחנו נתחיל להרגיש אותו
,וזה את הביחד שלנו כעם

665
00:40:11,750 --> 00:40:13,710
.אז יש שיח והשיח הוא כואב

666
00:40:13,790 --> 00:40:16,230
ויש לי גם המון ביקורת
לתוך הציבור שלנו פנימה

667
00:40:16,310 --> 00:40:19,630
,על איך אנחנו מנגישים את התכנים
.איך אנחנו אומרים את הדברים

668
00:40:19,750 --> 00:40:21,870
אנחנו גם באיזשהו נתק
,של שלום עלייך נפשי

669
00:40:21,950 --> 00:40:25,070
אל תיגעו לנו ואל תפריעו לנו
.ואנחנו נהיה ב-ד' אמותינו

670
00:40:25,150 --> 00:40:27,950
לא כולם ערוץ הידברות
,ולא כולם חב"ד

671
00:40:28,070 --> 00:40:30,390
וזה משהו שכן צריך לגעת בו
ולהתעסק איתו

672
00:40:30,510 --> 00:40:34,030
.ולהיות כאלה שחותרים למגע
.לא לפחד מהמגע

673
00:40:34,790 --> 00:40:38,430
אז אני לא דואגת כי אני יודעת
,שבסופו של דבר אנחנו מעוררים

674
00:40:38,990 --> 00:40:44,310
כולנו משתדלים, אתם בעבודת קודש שלכם
,בערוץ הידברות וכל מי שעוסק בדבר הזה

675
00:40:44,430 --> 00:40:46,990
מנסים לעורר את הנקודה
.של היהודי שבנו

676
00:40:47,910 --> 00:40:52,590
,וכן, אנחנו משלמים על זה מחירים
וכן, זה הרבה פעמים יוצא גם לא נעים

677
00:40:52,670 --> 00:40:56,230
כי בן אדם לא נעים לו שמעוררים לו
.דברים שהוא מת להרדים

678
00:40:56,910 --> 00:41:03,070
אבל אנחנו מנסים לעשות את זה
.ואני חושבת שיש בזה המון... המון ברכה

679
00:41:03,230 --> 00:41:06,830
,התורה היא מאוד חד-משמעית
.מאוד ברורה, מאוד תקיפה, מאוד דעתנית

680
00:41:06,910 --> 00:41:09,110
מהרגע שאני קמה בבוקר
ועד הרגע שאני הולכת לישון

681
00:41:09,230 --> 00:41:10,190
.יש לה מה להגיד

682
00:41:10,830 --> 00:41:14,590
,והיא אומרת לי והיא מכריחה אותי
.ולא רק אותי

683
00:41:14,710 --> 00:41:19,390
,היה את הסיפור של תשעה באב
:אז אני יצאתי בסרטון שאומר

684
00:41:20,030 --> 00:41:25,630
כשמישהו חרדי לא עומד בצפירה
כל ערוצי התקשורת עומדים בהיכון

685
00:41:25,750 --> 00:41:31,870
,כדי למצוא אותו, לשדר אותו
.לנאץ אותו ולתעב אותו בפרהסיה

686
00:41:31,990 --> 00:41:36,350
.ויש חג, מה זה "חג"? מועד יהודי
.שיתהפך להיות חג-

687
00:41:36,470 --> 00:41:37,590
,שיתהפך להיות חג, בעזרת השם

688
00:41:37,750 --> 00:41:42,150
שהוא שנים על גבי שנים
.מתקיים בחוסר כבוד מינימלי

689
00:41:42,230 --> 00:41:44,390
אנשים יכולים לאכול לי לאפה
מול הפנים בתל אביב

690
00:41:44,470 --> 00:41:46,190
ולאף אחד אין הווה אמינא
.שזה לא בסדר

691
00:41:46,270 --> 00:41:51,790
ואתה פותח את כל תחנות הרדיו והשירים
,הם כאילו בכלל מי זוכר שזה תשעה באב היום

692
00:41:51,910 --> 00:41:58,870
.ולחרדי אין הווה אמינא לבכות או להתעצב
ושזה המצב מול העולם הלא שומר מצוות

693
00:41:58,950 --> 00:42:01,230
.כי אנחנו התרגלנו לחיות בכיפוף הזה

694
00:42:01,350 --> 00:42:03,870
אז לבוא ולהגיד שאנחנו
...מדינה יהודית ושיש לנו

695
00:42:03,950 --> 00:42:08,430
אנחנו צריכים לתעדף תאריכים יהודיים
,כמדינה שיושבת כאן מכוח יהדותה

696
00:42:08,550 --> 00:42:12,270
להתייחס לזה כאל אג'נדה לאומית בכלל
,בלי קשר לזה שאם בא לך או לא בא לך

697
00:42:12,390 --> 00:42:16,550
,אתה מאמין, אתה לא מאמין
זו מדינה יהודית ויהיו פה אירועים בהפרדה

698
00:42:16,670 --> 00:42:18,990
ותהיה פה מדיניות לגבי אנשים

699
00:42:19,070 --> 00:42:23,790
,שמנופפים בדגלים של גאווה כזו או אחרת
.גאות כזו או אחרת

700
00:42:23,910 --> 00:42:28,350
מדיניות ולא הפרדת דת ומדינה
.כי זה לא עובד, זה לא עובד

701
00:42:28,470 --> 00:42:30,030
אנחנו יהודים, ויהודי
.הוא מי שאימו יהודייה

702
00:42:30,190 --> 00:42:35,030
בקיצור, זה באמת סוג של הסתכלות שלמה
שקשורה בתוקף וגאון יהודי

703
00:42:35,110 --> 00:42:39,070
ולא רק ב"תנו לנו לחיות את החיים שלנו
,"ואל תפריעו לנו ואנחנו לא נפריע לכם

704
00:42:39,190 --> 00:42:41,870
כי גם זה סוג של הסתכלות
.נורא גלותית על הדברים

705
00:42:41,950 --> 00:42:43,390
בסופו של יום אנחנו עם אחד

706
00:42:43,510 --> 00:42:46,030
וצריכים לחיות כאן ביחד
...וצריכים לחיות כאן

707
00:42:46,110 --> 00:42:48,030
,עכשיו, אני כן מאמינה בסוג של הידברות

708
00:42:48,150 --> 00:42:50,870
,אפילו שיח, אפילו אם הוא כואב
.אבל הוא שיח

709
00:42:50,990 --> 00:42:54,590
צריך לדבר, צריך הסברה, צריך לבוא
.ולהגיד את הדברים וגם בתוקף

710
00:42:54,750 --> 00:42:57,230
,תשמע, מה שהרשת עשתה
היא עשתה מהפכה

711
00:42:57,350 --> 00:42:59,230
כי בחיים לא הייתי יכולה להגיד
את מה שאני אומרת היום

712
00:42:59,350 --> 00:43:05,110
בעולם בו אין פייסבוק ואינסטגרם
.וכל מה שקורה

713
00:43:05,830 --> 00:43:09,870
...ובאמת היכולת להיות פתאום
,לשדר את עצמך לדעת

714
00:43:09,990 --> 00:43:13,870
,להיות במקום שאתה ערוץ
,אולפן פרטי

715
00:43:13,990 --> 00:43:15,950
אתה יכול לדבר
,ואתה יכול להשפיע

716
00:43:16,030 --> 00:43:19,030
זה בכלל לא אכפת לך מה אנשים
חושבים כי אתה רוצה להגיד את זה

717
00:43:19,150 --> 00:43:20,750
.ומי שיאהב - יאהב

718
00:43:20,870 --> 00:43:26,270
,ופתאום לגלות שיש מי שאוהב
זו מהפכה, זו גאולה בפני עצמה

719
00:43:26,350 --> 00:43:29,270
.ואני מאמינה שזה פועל את פעולתו

720
00:43:29,350 --> 00:43:30,870
.העם מתחיל להגיד את דברו

721
00:43:30,990 --> 00:43:36,270
...התקשורת, עם כל זה שהיא מחזיקה
,קומץ קטן מחזיק רוב דומם

722
00:43:36,390 --> 00:43:39,350
.זה מתחיל להשתנות, היחסים האלה

723
00:43:39,790 --> 00:43:41,190
.הלוואי, צריכים לעבוד על זה

724
00:43:41,270 --> 00:43:44,630
,יש מושג של מנהג כזה
,אומנם בחב"ד לא עושים את זה

725
00:43:44,710 --> 00:43:48,150
...אבל רוב הקהילות, אני חושב ש
,ספרדים ודאי עושים את זה

726
00:43:48,230 --> 00:43:52,470
,יש מלא קהילות שכן נוהגים ככה
.קוראים לזה: להיטיב את הנרות

727
00:43:52,590 --> 00:43:55,550
להיטיב את הנרות לפני שמדליקים
בשבת נרות של שבת קודש

728
00:43:55,630 --> 00:43:59,470
אז נוהג הבעל להדליק
את הנרות פעם אחת, לכבות אותם

729
00:43:59,590 --> 00:44:02,350
על מנת שהאישה תבוא
.ותדליק אותם יותר טוב

730
00:44:02,430 --> 00:44:07,070
להיטיב את הנרות, עצם ההטבה
,היא פועלת חריכה ושרפה בפתילה של הנר

731
00:44:07,190 --> 00:44:11,590
,אבל אחרי זה כשהאישה באה להדליק
.אז הנר הוא כבר נדלק ממילא

732
00:44:11,670 --> 00:44:15,790
ההידלקות שלו היא ביתר שאת
.ממה שהיא הייתה לפני השרפה

733
00:44:15,870 --> 00:44:20,910
לפעמים נראה שעל פניו הכול גועש
,והכול קוצף והכול מתנגד וכועס וקוצף

734
00:44:21,030 --> 00:44:26,510
,אבל הפעולה של ההטבה מבפנים היא קורית
...וההידלקות אחרי זה היא תהיה

735
00:44:26,630 --> 00:44:30,070
?איך כתוב בזוהר
.ברגע כמימרא. -אמן

736
00:44:30,190 --> 00:44:33,230
...צריך להיות ממש, אחת שתיים ש
.אפילו לא אחת, שתיים, שלוש

737
00:44:34,030 --> 00:44:35,575
.יאללה, שיגיע. -ממש

738
00:44:35,870 --> 00:44:37,310
.כשיגיע אנחנו ניפגש פה עוד פעם

739
00:44:37,390 --> 00:44:40,190
.בשמחה. ונדבר על עוד דגלים

740
00:44:40,310 --> 00:44:41,830
משה ודנה ורון, המון המון תודה

741
00:44:41,950 --> 00:44:43,190
.שאירחתם אותנו כאן. -תודה לכם

742
00:44:43,270 --> 00:44:44,950
בשמחה רבה. -בהצלחה במלאכת הקודש

743
00:44:45,070 --> 00:44:47,510
.וכמה שיותר טיפות בים. -אמן

744
00:44:47,590 --> 00:44:49,710
.שאנחנו נהפוך לים. -אמן. -בהצלחה

745
00:44:49,790 --> 00:44:50,910
.תודה. -תודה רבה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה