הרב זמיר כהן - מסרים מחכמת שלמה: עצות לחיים רגועים

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מבאר את ספר קהלת מתוך ניסיון להבין מעט מדברי חכמתו של שלמה המלך, על פי מסרים הנוגעים למציאות חיינו בעבודת המידות, שלום בית, כוחות הנפש, חינוך ילדים ועוד. לפניכם פרק 3

תמלול ההרצאה

1
00:00:31,533 --> 00:00:33,370
.שלום וברכה וערב טוב

2
00:00:33,940 --> 00:00:36,443
,הגענו לפרק ג בספר קהלת

3
00:00:37,413 --> 00:00:39,836
בלימוד שמלמד שלמה המלך את האדם

4
00:00:39,856 --> 00:00:42,743
,מתוך ניסיון החיים
מתוך החוכמה הגדולה

5
00:00:43,133 --> 00:00:45,056
.שהקב"ה חנן אותו

6
00:00:46,070 --> 00:00:49,133
בפרק הקודם ראינו
ששלמה המלך משתף אותנו

7
00:00:49,156 --> 00:00:53,256
בהתחבטויות נפש שהוא עבר
.במהלך ימי חייו

8
00:00:54,233 --> 00:00:59,503
:בתחילה הוא אומר
ערכתי ניסיון להבין וללמוד

9
00:00:59,526 --> 00:01:01,673
,את הדעות השונות שיש בעולם

10
00:01:02,820 --> 00:01:07,293
,דברי חוכמה, דברי הוללות וסכלות
,מכאן ומשם

11
00:01:07,336 --> 00:01:10,583
- וראיתי שאדם שמוסיף דעת
.מוסיף מכאוב

12
00:01:10,620 --> 00:01:14,690
,כמה שהוא יודע יותר
,שומע דעות שמכעיסות אותו

13
00:01:14,736 --> 00:01:16,420
.מוציאות אותו מדעתו

14
00:01:17,283 --> 00:01:20,980
.אמר לעצמו: בוא ננסה לברוח

15
00:01:21,883 --> 00:01:27,613
,אנסך יין", ביקש לשתות"
ראה שגם זה סוג של

16
00:01:27,653 --> 00:01:31,626
,אתה נכנס לבועה
,מתנתק מהמציאות כאילו שאתה נהנה

17
00:01:32,433 --> 00:01:35,280
אבל כל העניינים האלה
,הם לא אמיתיים

18
00:01:35,330 --> 00:01:39,940
,זה לא נותן לאדם מילוי וסיפוק אמיתי
.זה עניין זמני שמתפוגג

19
00:01:41,820 --> 00:01:47,030
,אמר לעצמו: בוא ננסה גישות שונות
.אולי נשלב בין דברים שונים

20
00:01:47,100 --> 00:01:52,940
,ראה שגם זה הבל
:ואז החליט שהוא משקיע הרבה

21
00:01:52,990 --> 00:01:59,793
,בניתי בתים, נטעתי עצים"
."אספתי סגולות מלכים, כסף וזהב

22
00:01:59,816 --> 00:02:05,263
מפעלי הבנייה של שלמה המלך
.בכל הארץ עד היום מרשימים ביותר

23
00:02:08,096 --> 00:02:10,330
אבל הוא אומר שגם זה
.לא נותן סיפוק

24
00:02:10,380 --> 00:02:13,486
כמה שהאדם מרגיש
,אם יהיה לי ואני אקנה וארכוש"

25
00:02:13,516 --> 00:02:17,183
ויהיו לי עוד בתים ועוד נכסים"
,"וחשבון הבנק ילך ויטפח

26
00:02:17,550 --> 00:02:21,660
:אז כל אלה תקוות שהאדם בטוח
.כשאני אגיע לשם אני אהיה מאושר

27
00:02:22,176 --> 00:02:25,126
,אומר שלמה: אני עשיתי הכול
,היה לי הכול

28
00:02:25,153 --> 00:02:29,013
כל מה שאנשים חולמים ורוצים
.להגיע אליהם - הכול היה לי

29
00:02:30,163 --> 00:02:33,263
- "ושנאתי את החיים"
הוא אומר: הגעתי למצב

30
00:02:33,313 --> 00:02:36,090
,שכבר שנאתי את החיים
,שום טעם אין לי

31
00:02:36,523 --> 00:02:37,803
.אין לי טעם לחיות

32
00:02:39,146 --> 00:02:42,380
וכך ממשיך ומשתף אותנו
במה שהמון אנשים חווים

33
00:02:42,413 --> 00:02:45,040
,במסלול חיים בגיל צעיר
,בגיל יותר מאוחר

34
00:02:45,080 --> 00:02:48,246
?עד שמתאכזבים, אז בשביל מה אני חי
?מה אני עושה פה בכלל

35
00:02:49,136 --> 00:02:51,716
אומר שלמה: בוא, אני אחסוך לך
.את כל התהליך הזה

36
00:02:51,896 --> 00:02:54,893
,אני עברתי את הכול
.אומר לך מה השורה האחרונה

37
00:02:55,380 --> 00:02:57,988
:ושם בפרק ב פסוק כד הוא אומר

38
00:03:07,503 --> 00:03:09,986
:אומר שלמה המלך
?אתה יודע מה הכי טוב

39
00:03:10,650 --> 00:03:14,076
.תראה לנפש את הטוב שבעמל

40
00:03:14,703 --> 00:03:18,196
,כלומר, מבחינת עולם הזה
,תאכל, תשתה, תחיה נורמאלי

41
00:03:18,240 --> 00:03:19,950
.אל תשאף ליותר מדי

42
00:03:20,310 --> 00:03:26,450
.אבל הנפש תראה את הטוב שבעמל
."והראה את נפשו טוב בעמלו"

43
00:03:27,216 --> 00:03:31,193
?מתי הנפש רואה טוב בעמל
.כשהיא מקבלת מזון רוחני

44
00:03:31,606 --> 00:03:34,500
אז אומר שלמה: מצד אחד
- תן לגוף את מה שהוא צריך

45
00:03:34,540 --> 00:03:37,506
.תאכל, תשתה, אתה חי בעולם
,אל תזניח את הגוף

46
00:03:37,533 --> 00:03:42,233
אל תהיה כמו אותן כתות במזרח הרחוק
שמנסים לאבד את החומר

47
00:03:42,253 --> 00:03:47,230
,עד כדי שכותשים את הגוף
,מנסים להתנתק מכל החומריות

48
00:03:47,556 --> 00:03:49,946
.לא אוכלים ולא שותים ולא מתחתנים

49
00:03:50,413 --> 00:03:53,083
,גם הנצרות הקתולית
,יש בה טעימות מהעניין הזה

50
00:03:53,100 --> 00:03:54,736
,שאם אתה רוצה להתקדש

51
00:03:55,020 --> 00:03:58,193
.אל תחיה עם אישה כל ימיך
,בניגוד גמור ליהדות

52
00:03:58,213 --> 00:04:02,146
שאומרת ששלמות האדם
.דווקא על ידי איש ואישה

53
00:04:02,826 --> 00:04:05,120
,אז הוא אומר: תאכל, תשתה
,תחיה בעולם

54
00:04:05,460 --> 00:04:08,350
- "אבל "תראה את הנפש טוב בעמל

55
00:04:08,370 --> 00:04:13,540
,תן לנפש, לרוחניות
את המילוי ואת הסיפוק בכל מה שאתה עמל

56
00:04:13,783 --> 00:04:16,113
.ואז אתה תהיה באמת מאושר

57
00:04:17,036 --> 00:04:22,216
.זה בעצם המסר של פרק ב
.היום נתבונן במה שהוא אומר בפרק ג

58
00:04:23,546 --> 00:04:30,703
:בפרק ג שלמה המלך אומר לאדם
,המילים שאמרתי לך קודם הן מילים יפות

59
00:04:31,010 --> 00:04:32,410
?אבל איך עושים את זה

60
00:04:33,073 --> 00:04:38,323
,לומר לאדם "תרגיש טוב
- "תהיה מאושר, תן לנפש להיות מאושרת

61
00:04:38,776 --> 00:04:39,576
?איך אני עושה את זה

62
00:04:39,606 --> 00:04:41,576
,אומר האדם: הרי אני חי בעולם

63
00:04:42,230 --> 00:04:48,773
,יש לי דאגות, יש לי חששות מהעתיד
.יש לי פחדים, יש חיים מסביב

64
00:04:49,216 --> 00:04:51,470
,אדם לא נשוי, מחכה שנים להתחתן

65
00:04:51,486 --> 00:04:55,276
.אתה אומר לו: תהיה רגוע, תשמח
.אבל אני דואג, רוצה להתחתן-

66
00:04:55,310 --> 00:04:57,750
.אדם מחכה לילדים
.אין לו ילדים

67
00:04:57,790 --> 00:05:01,743
.רוצה כסף, רוצה פרנסה
?אז איך אתה רוצה שאני אהיה מאושר

68
00:05:02,370 --> 00:05:08,273
,אומר שלמה כעת, בפרק הזה
אני אתן לך כלים איך להשיג לעצמך

69
00:05:08,416 --> 00:05:13,820
,את המסלול שיוביל אותך
התובנות הנכונות שיובילו אותך למצב

70
00:05:14,086 --> 00:05:18,526
.שאתה באמת תהיה רגוע ושלו
.כלומר, תעשה את המוטל עליך

71
00:05:18,880 --> 00:05:22,716
אסור לאדם לומר "אני לא עושה כלום
."ושאלוקים יוריד לי כסף מהתקרה

72
00:05:23,200 --> 00:05:27,610
,רק מי שבדרגה של רבי שמעון בר יוחאי
שהיה במערה, יצא לו עץ חרובים

73
00:05:27,643 --> 00:05:31,903
.ונבקע לו מעיין של מים
.אנשים רגילים לא במדרגה הזו

74
00:05:31,996 --> 00:05:36,593
.אדם צריך לעשות את ההשתדלות
מאז שאדם הראשון אכל מעץ הדעת

75
00:05:36,646 --> 00:05:40,330
התקללנו בקללה של
."בזיעת אפך תאכל לחם"

76
00:05:40,976 --> 00:05:44,950
בלי הקללה הזו לא היינו צריכים
.לעשות כלום, הכול היה מסתדר לבד

77
00:05:45,323 --> 00:05:48,580
,אבל לאחר שהתקללנו, אין מה לעשות
אדם צריך לעשות השתדלות

78
00:05:48,613 --> 00:05:51,146
.ואז הקב"ה נותן ברכה במעשיו

79
00:05:51,686 --> 00:05:55,640
:כמו שכתוב, פסוק בתורה
למען יברכך ה' אלוהיך"

80
00:05:55,953 --> 00:05:58,493
."בכל משלח ידך אשר תעשה"

81
00:05:59,030 --> 00:06:02,600
לא כתוב "למען יברכך
.ה' אלוהיך" וזהו

82
00:06:03,163 --> 00:06:07,576
."כתוב "בכל משלח ידך אשר תעשה
- אתה תשלח את היד, תעשה

83
00:06:07,606 --> 00:06:08,900
.השם ייתן את הברכה

84
00:06:09,326 --> 00:06:12,030
,אבל אם לא תעשה כלום
.אין לברכה איפה לחול

85
00:06:12,193 --> 00:06:13,630
?היכן תשרה הברכה הזו

86
00:06:14,783 --> 00:06:18,670
:אבל אומר שלמה
,אני אלמד אותך איך להגיע לאיזון

87
00:06:18,906 --> 00:06:24,703
,שמצד אחד אתה עושה את ההשתדלות
מצד שני אתה חי רגוע ושלו

88
00:06:25,183 --> 00:06:29,403
וסומך על הקב"ה שיוביל אותך
.למקום שהוא הכי טוב בשבילך

89
00:06:29,526 --> 00:06:30,460
?איך עושים את זה

90
00:06:31,350 --> 00:06:34,570
:אומר שלמה, פרק ג, פסוק א

91
00:06:40,330 --> 00:06:42,450
,קוראים את הפסוק הזה
,נשמע משחק מילים

92
00:06:42,656 --> 00:06:47,436
,אבל מי שמעמיק בפסוק הזה
?"מה ההבדל בין "זמן" לבין "עת

93
00:06:47,616 --> 00:06:53,806
הוא אומר "לכול זמן
."ועת לכל חפץ תחת השמיים

94
00:06:55,216 --> 00:07:00,463
.זמן זה הזרימה של הזמן
.עת זה כשמגיע העיתוי הנכון שזה קורה

95
00:07:02,463 --> 00:07:07,300
אומר שלמה: תשים לב
,שבעולם הטבע, בעולם שמסביב

96
00:07:07,356 --> 00:07:11,366
.לכול זמן
הקב"ה ברא את העולם

97
00:07:11,413 --> 00:07:14,693
,בצורה כזו שדברים מתפתחים
.דברים מתקדמים

98
00:07:14,840 --> 00:07:16,693
.מגיע הזמן - זה קורה

99
00:07:17,993 --> 00:07:22,546
,בלילה, כדור הארץ מסתובב, חשוך

100
00:07:23,490 --> 00:07:27,490
השעה הזו והשעה הזו
,נראות בדיוק אותו דבר - חשוך

101
00:07:28,123 --> 00:07:32,443
?אבל מה קורה באמת
,הזריחה של השמש לאט לאט מתקרבת

102
00:07:32,830 --> 00:07:35,503
.יגיע העיתוי הנכון - השמש תזרח

103
00:07:36,270 --> 00:07:40,673
- "אבל זה "לכל זמן
,בעולם הטבע כל דבר יש לו זמן

104
00:07:41,850 --> 00:07:45,196
והזמן הזה הוא זורם, הוא מתקדם
.עד שזה קורה

105
00:07:45,546 --> 00:07:49,943
:אותו דבר אומר שלמה
,תזכור גם ביחס לעצמך, דברים שאתה רוצה

106
00:07:49,996 --> 00:07:54,066
.איזה דיוק יש במילים שלו
."ועת לכל חפץ"

107
00:07:54,236 --> 00:07:56,683
?"מה זה "חפץ
.דבר שהאדם חפץ בו

108
00:07:57,126 --> 00:08:00,413
- "כשהוא דיבר בתחילה "לכול זמן
.בעולם הטבע, לא קשור אליך

109
00:08:00,556 --> 00:08:03,320
:תסתכל בעולם הטבע
."לכול זמן"

110
00:08:03,720 --> 00:08:06,666
,החפץ, הדבר שאתה רוצה
.זה בדיוק אותו דבר

111
00:08:07,096 --> 00:08:11,296
,גם לזה יש את העת
."עת לכל חפץ תחת השמיים"

112
00:08:11,576 --> 00:08:14,143
,כלומר, בכל כדור הארץ
,כשאתה רוצה משהו

113
00:08:14,563 --> 00:08:20,620
.אל תדחק את השעה
.אתה רוצה משהו - תשתדל, תנסה להשיג

114
00:08:20,810 --> 00:08:23,370
?אתה רואה שאתה לא מצליח
,אל תכעס

115
00:08:24,013 --> 00:08:27,766
,אל תרגיש תסכול
,אל תגיע למצב שאתה מיואש

116
00:08:27,833 --> 00:08:31,216
,שאתה מאוכזב מעצמך
,מאוכזב מהחיים

117
00:08:31,686 --> 00:08:34,260
.אלא תדע שיהיה לך טוב - זה יקרה

118
00:08:34,856 --> 00:08:38,320
,אדם שממתין הרבה זמן
רוצה להתחתן ולא מוצא עדיין

119
00:08:38,336 --> 00:08:43,220
,את מי שצריך, את מי שהוא חפץ
.אבל הוא מאוד רוצה להתחתן

120
00:08:44,163 --> 00:08:47,996
,אומר שלמה: אל תילחץ
."עת לכל חפץ תחת השמיים"

121
00:08:48,013 --> 00:08:51,726
.יגיע הזמן, זה יקרה
?אז למה זה לא קורה עכשיו

122
00:08:52,566 --> 00:08:57,560
תבטח בבורא עולם שכמו שבטבע
יש את המחזוריות והשמש זורחת

123
00:08:57,616 --> 00:08:59,860
,בשעה הנכונה
,היא לא תזרח לפני

124
00:08:59,930 --> 00:09:01,143
.כי לפני כן זה לא טוב

125
00:09:01,516 --> 00:09:06,010
- היא זורחת בשעה הנכונה
,כך גם אתה בחיים הפרטיים שלך

126
00:09:06,463 --> 00:09:10,076
- כשיהיה לך טוב להתחתן
.אלוקים יעשה שתתחתן

127
00:09:11,203 --> 00:09:16,920
כי פעמים שהאדם עצמו
.עדיין לא מתוקן במידה מסוימת

128
00:09:17,236 --> 00:09:20,460
,אז הקב"ה מעכב אותו
שהוא יתקן את עצמו עוד קצת

129
00:09:20,546 --> 00:09:22,193
.ואז הוא לא יצטרך להתגרש

130
00:09:22,623 --> 00:09:27,183
,אם היה מתחתן מוקדם
.יכול להיות שהיה מגיע למצב של מתחים

131
00:09:27,433 --> 00:09:30,063
.עובד על המידות - מגיע למצב טוב יותר

132
00:09:30,260 --> 00:09:34,520
- אדם שכבר התגרש
:גם בזה צריך לראות את הטוב שיש בזה

133
00:09:34,566 --> 00:09:41,746
אני אפיק לקחים מהטעויות שעשיתי בעבר
,כדי שבעתיד, בנישואין הבאים

134
00:09:41,883 --> 00:09:43,906
.אני אקפיד שלא ליפול בזה שוב

135
00:09:44,563 --> 00:09:48,956
או ייתכן שהאדם עצמו כן מתוקן
?ולמה הקב"ה מעכב אותו

136
00:09:49,350 --> 00:09:52,166
כי הזיווג האמיתי שלו
.עדיין לא מתוקן

137
00:09:52,493 --> 00:09:56,580
הזכרנו פעם את דברי הזוהר הקדוש
שכל נשמה לפני שבאה לעולם

138
00:09:56,600 --> 00:09:59,616
:מורכבת משני חצאים
,חצי זכרי וחצי נקבי

139
00:10:00,430 --> 00:10:04,140
,ועל פי הטבע הם אמורים להתחתן
,ואלה הנישואין הכי מוצלחים

140
00:10:04,156 --> 00:10:06,963
.שהאדם חוזר ומתחתן עם שורש נשמתו

141
00:10:08,316 --> 00:10:13,290
וזה מה שכתוב ש"לפני יצירת הוולד
."מכריזים בת פלוני לפלוני

142
00:10:13,660 --> 00:10:17,503
?לפי מה מכריזים
- הנשמה הייתה שלמה, התפצלה

143
00:10:17,593 --> 00:10:20,573
,"בת פלוני לפלוני"
הם אמורים להתחתן

144
00:10:20,910 --> 00:10:22,770
.ואלה הנישואין הכי מוצלחים

145
00:10:23,943 --> 00:10:29,843
,אבל אם כל חצי בוחר בדרך אחרת
.הם לא יכולים להתחתן

146
00:10:30,793 --> 00:10:36,206
ואז פעמים שהקב"ה מעכב את החצי הטוב
.בגלל החצי הירוד

147
00:10:37,083 --> 00:10:41,310
שאולי במשך הזמן שבורא עולם
,קובע לזוג הזה שנתיים, ההוא חמש שנים

148
00:10:41,346 --> 00:10:42,446
.זה תשע שנים

149
00:10:43,780 --> 00:10:48,840
אולי במהלך הזמן הזה החצי שירד
יעלה חזרה, יתקן את עצמו ויתחתנו

150
00:10:48,866 --> 00:10:50,113
.ואז יהיה טוב לשניהם

151
00:10:50,596 --> 00:10:53,680
רק אם עובר הזמן
,והחצי שירד לא עלה חזרה

152
00:10:53,730 --> 00:10:55,446
.לוקח הקב"ה זוג אחר

153
00:10:55,653 --> 00:11:00,960
,אם כאן הזכר עלה והנקבה ירדה
לוקח זוג אחר שהנקבה עלתה והזכר ירד

154
00:11:01,170 --> 00:11:05,766
,ומחתן את שני החצאים הגבוהים
,אף על פי שהם לא אותו שורש נשמה

155
00:11:05,873 --> 00:11:09,970
ועל זה נאמר
."אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיו"

156
00:11:10,886 --> 00:11:13,346
.אבל העיכוב הזה הוא לטובת האדם

157
00:11:13,853 --> 00:11:17,850
:לכן אומר שלמה המלך
גם אם פתחת עסק ואתה רוצה מאוד

158
00:11:17,873 --> 00:11:20,430
,שזה ירוץ מהר וזה לא קורה

159
00:11:20,703 --> 00:11:25,400
,תדע שבזמן שיהיה הכי טוב בשבילך להתעשר
,אלוקים יעשיר אותך

160
00:11:25,460 --> 00:11:28,413
.אז תהיה רגוע
.תעשה את ההשתדלות ותהיה רגוע

161
00:11:30,126 --> 00:11:35,306
כעת הוא מפרט בדוגמאות רבות
איפה רואים את העניין הזה

162
00:11:35,343 --> 00:11:39,623
."של "לכול זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים

163
00:11:47,973 --> 00:11:54,656
,עת ללדת" - אדם שמצפה לילדים"
,רוצה שיהיו לו ילדים

164
00:11:55,083 --> 00:11:59,990
?זה תלוי בו מתי יהיו לו ילדים
.זה לא תלוי באדם

165
00:12:00,306 --> 00:12:03,343
,יכול ללכת לרופאים, תרופות
,לעשות השתדלויות

166
00:12:03,863 --> 00:12:05,956
,אבל "עת ללדת" זה בידי בורא עולם

167
00:12:06,390 --> 00:12:09,153
.עת למות" זה בידי בורא עולם"

168
00:12:09,433 --> 00:12:12,583
אז שלמה המלך מתחיל קודם כול
כשהוא רוצה לשכנע אותנו

169
00:12:12,610 --> 00:12:19,066
להפנים את היסוד הזה
,שתבטח בהשם שמה שטוב זה יהיה

170
00:12:19,320 --> 00:12:22,810
הוא אומר: תתחיל קודם כול בתובנה
,שהדבר הכי חשוב בחיים

171
00:12:22,836 --> 00:12:25,553
,שאלה החיים עצמם
?מתי מתחילים את החיים

172
00:12:25,793 --> 00:12:27,150
?מתי מסיימים את החיים

173
00:12:27,230 --> 00:12:31,043
,אתה רואה שבזה אתה לא קובע
?אז מה אתה דואג מדברים אחרים

174
00:12:33,220 --> 00:12:37,923
,כשהאדם בוטח באלוקים
זה גם פועל לטובתו של האדם

175
00:12:37,943 --> 00:12:42,673
גם מההיבט של הסייעתא דשמיא
.וגם מההיבט הטבעי

176
00:12:43,323 --> 00:12:48,923
שמעתי כמה פעמים מזוגות
שהמתינו שנים לילדים

177
00:12:49,150 --> 00:12:52,616
,וכשהרופאים בדקו, אמרו שהכול בסדר
הם לא רואים שום סיבה

178
00:12:52,650 --> 00:12:56,440
.שלא יהיו להם ילדים
היא בסדר, הוא בסדר, הכול בסדר

179
00:12:56,920 --> 00:12:58,085
.ואין סיבה טבעית

180
00:12:59,296 --> 00:13:02,705
כשהתייעצו ואמרו להם
,שיהיו רגועים ושלווים

181
00:13:02,876 --> 00:13:08,010
.שיחזקו את עצמם באמונה וביטחון
,ובאמת הפנימו את העניין הזה

182
00:13:08,773 --> 00:13:11,113
.נפקדו במהירות
,ויש לזה גם הסבר טבעי

183
00:13:11,146 --> 00:13:12,543
.לא רק הסבר סגולי

184
00:13:13,766 --> 00:13:19,720
:אם האישה כל הזמן במתח
,החברות שלי שהתחתנו איתי כבר ילדו

185
00:13:20,066 --> 00:13:22,293
אחותי שהתחתנה אחריי
,כבר ילדה

186
00:13:22,833 --> 00:13:25,910
ההורים שואלים אותי כל הזמן
"?מה קורה? מתי תלדי"

187
00:13:25,956 --> 00:13:28,673
.זה גם לא בסדר
"?יש הורים שמלחיצים "מתי תלדי

188
00:13:28,693 --> 00:13:31,400
.כאילו היא לא רוצה ללדת
?למה להלחיץ אותה על זה

189
00:13:31,510 --> 00:13:33,476
:ומנדנדים
?למה אין לך עדיין ילדים

190
00:13:33,496 --> 00:13:36,333
?מה קורה איתכם
?מתי תביאי לנו נכד

191
00:13:36,850 --> 00:13:37,860
.זו טעות

192
00:13:38,133 --> 00:13:42,310
,כשמלחיצים את האדם
.האישה מתכווצת

193
00:13:43,040 --> 00:13:46,760
,כשהשרירים מכווצים
.העובר לא נקלט

194
00:13:47,926 --> 00:13:51,323
אבל כשהיא מכניסה את עצמה
,לשלב של אמונה וביטחון

195
00:13:51,360 --> 00:13:54,363
,של רגיעה שהיא סומכת על בורא עולם

196
00:13:56,426 --> 00:13:58,700
,לא מעסיקה את עצמה במחשבות האלה

197
00:13:59,303 --> 00:14:04,833
הגוף נעשה רפוי, העובר נקלט
.ואז זוכים להיפקד בילדים

198
00:14:04,860 --> 00:14:07,563
שמעתי את זה מכמה אנשים
ששמעו את העצה הזאת

199
00:14:07,590 --> 00:14:14,233
להתחזק ברוגע ולהפסיק להעסיק את עצמם
.בשאלה מתי ומתי, בדיוק אז נפקדו

200
00:14:15,336 --> 00:14:20,096
.אומר שלמה: עת ללדת ועת למות
- הדבר הכי חשוב בחיים, שאלה החיים עצמם

201
00:14:20,120 --> 00:14:22,480
,אתה לא קובע מתי זה יתחיל
,מתי זה ייגמר

202
00:14:22,516 --> 00:14:25,736
,אז סלק דאגה מכל הדברים
.תשאיר את זה לבורא עולם

203
00:14:26,310 --> 00:14:33,900
- "עת לטעת ועת לעקור נטוע"
,גם בעולם הצומח יש זמן שאתה צריך לטעת

204
00:14:34,253 --> 00:14:36,793
,לנטוע אילנות שיצמחו, להפריח

205
00:14:37,286 --> 00:14:39,380
.ויש מצב שצריך לעקור נטוע

206
00:14:39,663 --> 00:14:42,430
,אם הדבר הנטוע הזה הוא מזיק

207
00:14:43,480 --> 00:14:46,123
אתה רואה שהוא לא טוב
או שהעץ הזה התייבש

208
00:14:46,746 --> 00:14:47,956
,ואין מה לעשות בו יותר

209
00:14:48,000 --> 00:14:49,586
.הגיע הזמן לעקור אותו

210
00:14:50,786 --> 00:14:56,073
- "עת להרוג ועת לרפוא"
,גם במידות של האדם, אומר שלמה המלך

211
00:14:56,096 --> 00:15:02,043
תדע שאתה חייב להתנהל
.על פי רצון השם ולא על פי הרגש שלך

212
00:15:02,940 --> 00:15:05,880
,יש אנשים מאוד רגישים
.לא מסוגל לראות טיפת דם

213
00:15:06,530 --> 00:15:09,703
,יש ברית מילה
,הוא יוצא מחוץ למקום

214
00:15:09,730 --> 00:15:12,693
."תקראו לי כשהמוהל יסיים"
.לא יכול להיות באזור

215
00:15:12,900 --> 00:15:14,636
.יש אנשים שרגישים לדם

216
00:15:15,590 --> 00:15:17,943
,תגיד לו להיות רופא מנתח
.אין סיכוי

217
00:15:20,180 --> 00:15:26,180
אדם כזה בזמן מלחמה
,או כשהוא רואה מחבל שבא להרוג מישהו

218
00:15:26,673 --> 00:15:30,350
הוא יכול לומר לעצמו
?"אני רגיש לדם, אני עכשיו לא יכול להרוג"

219
00:15:30,450 --> 00:15:31,483
.זה עת להרוג

220
00:15:31,520 --> 00:15:35,526
יש זמן שאתה צריך
.להתעלות מעל עצמך ולהרוג

221
00:15:37,216 --> 00:15:41,266
."הבא להורגך השכם להורגו"
.בזמן מלחמה אתה צריך לעשות את זה

222
00:15:41,620 --> 00:15:43,500
."מצד שני, "עת לרפוא

223
00:15:44,596 --> 00:15:50,383
כמו שצריך שלא לרחם על האכזרים
,ולהיות מסוגל להרוג אותם

224
00:15:50,753 --> 00:15:53,600
כך האדם צריך לדעת
,"את האיזון, גם "עת לרפוא

225
00:15:53,686 --> 00:15:57,150
,לרפא אדם שהוא פצוע
- שהוא חולה, אדם שזקוק לעזרה

226
00:15:57,280 --> 00:15:58,160
.תעזור לו

227
00:16:00,960 --> 00:16:04,566
:אומר שלמה המלך
,שים לב שגם בעניינים של רכוש

228
00:16:04,596 --> 00:16:09,396
,עניינים גשמיים
יש זמן שאתה צריך לפרוץ חומה

229
00:16:10,096 --> 00:16:14,233
,כדי להיכנס לתוך העיר
אתה צריך לנפץ מנעול של רכב

230
00:16:14,256 --> 00:16:16,233
,כדי להציל מי שנמצא בפנים

231
00:16:17,123 --> 00:16:20,463
אתה צריך להרוס בית
.כדי לבנות בית יותר טוב

232
00:16:21,850 --> 00:16:27,556
- "עת לפרוץ ועת לבנות"
.יש זמן שלהפך, שאדם צריך להשקיע בבנייה

233
00:16:27,956 --> 00:16:31,923
כלומר, כל אדם צריך לדעת
,לא להיות מקובע במסלול אחד

234
00:16:31,950 --> 00:16:35,726
,זה אני וגמרנו
,אלא תבדוק את העיתוי של כל דבר

235
00:16:35,756 --> 00:16:39,350
תתנהל על פי זה
.לפי הצורה שהקב"ה מוביל אותך

236
00:16:39,800 --> 00:16:43,110
הוביל אותך עכשיו לסיטואציה
שצריך להרוג אדם - תהרוג אותו

237
00:16:43,583 --> 00:16:46,523
,כי אתה מציל אחרים
.אתה מציל את עצמך

238
00:16:47,196 --> 00:16:50,726
הקב"ה הוביל אותך למצב
- שאתה צריך להציל אדם, לרפא אותו

239
00:16:50,753 --> 00:16:52,470
.אז תשקיע בו, תרפא אותו

240
00:17:00,233 --> 00:17:04,176
,יש זמן שאדם צריך לבכות
,בזמנים של אבלות, של צער

241
00:17:04,863 --> 00:17:09,346
,תשעה באב, בית המקדש חרב
.נפטר מישהו, זה הזמן לבכות

242
00:17:09,856 --> 00:17:12,863
אבל להישאר עם בכי כל החיים
.זו גם טעות

243
00:17:13,326 --> 00:17:18,230
אדם צריך לדעת שיש זמן
.שצריך גם לצחוק, צריך לשמוח

244
00:17:19,853 --> 00:17:23,483
באמת כתוב בגמרא
.שאסור להתאבל על המת יותר מדי

245
00:17:25,106 --> 00:17:29,520
הגמרא מספרת שהייתה אישה אחת
,שנפטר לה ילד והייתה בוכה ימים ולילות

246
00:17:29,546 --> 00:17:34,466
.כל הזמן בוכה ובוכה
והזהיר אותה החכם שגר בשכנותה

247
00:17:34,743 --> 00:17:37,430
שאסור להתאבל על המת
.יותר מדי

248
00:17:37,656 --> 00:17:40,240
זה מראה כאילו היא לא מאמינה
.בהישארות הנפש

249
00:17:40,716 --> 00:17:42,696
.היא חושבת שמי שמת - לא קיים יותר

250
00:17:42,863 --> 00:17:46,680
- מי שמאמין בהישארות הנפש
.בוכה אבל עד גבול מסוים

251
00:17:47,353 --> 00:17:53,183
:על אברהם אבינו כתוב
."ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה"

252
00:17:53,313 --> 00:17:56,926
,כשנפטרה שרה אימנו
.בא אברהם להספיד אותה, לבכות עליה

253
00:17:56,953 --> 00:18:01,046
,שרה אישה צדיקה, נפלאה כל כך
.בעלת רוח הקודש

254
00:18:01,066 --> 00:18:04,146
,מי זוכה לאישה בעלת רוח הקודש
שהקב"ה אומר לו

255
00:18:04,180 --> 00:18:08,066
?"כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה"
.אישה מיוחדת

256
00:18:08,820 --> 00:18:10,590
,נפטרה - בכה עליה

257
00:18:10,903 --> 00:18:15,690
,"ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה"
,בספר תורה, מי שיפתח ספר תורה

258
00:18:15,713 --> 00:18:18,496
.יראה בפנים: האות כ' כתובה כשהיא קטנה

259
00:18:19,386 --> 00:18:20,496
?למה היא קטנה

260
00:18:22,556 --> 00:18:27,433
,לרמז שאברהם בכה מעט על שרה
.לא בכה עליה הרבה

261
00:18:27,586 --> 00:18:28,920
.בכה והתנחם

262
00:18:29,826 --> 00:18:33,910
רק התורה לא רצתה לכתוב
,"ויבוא אברהם לספוד לשרה וקצת לבכות"

263
00:18:34,246 --> 00:18:37,973
:אז הקטינה את האות כ' לרמוז לך
.בכה קצת

264
00:18:38,730 --> 00:18:40,733
.למה? אבל היא אישה יקרה כל כך

265
00:18:41,160 --> 00:18:44,036
התשובה היא: כי אברהם ידע
.שיש הישארות הנפש

266
00:18:44,503 --> 00:18:48,233
,ונפרד מאשתו, אז הוא בוכה על הפרידה
.לא על כך שהיא לא קיימת

267
00:18:48,303 --> 00:18:51,373
,כשאנחנו מתאבלים על המת
,עושים קריעה, יושבים שבעה

268
00:18:51,596 --> 00:18:55,436
לא מתאבלים על כך שהיה בן אדם
.שכעת נמחק, אין בן אדם

269
00:18:55,816 --> 00:18:57,163
.המוות הוא לא חידלון

270
00:18:57,466 --> 00:19:00,906
,יודעים שהוא עבר לעולם השני
.לעולם האמת

271
00:19:01,486 --> 00:19:05,300
,רק אנחנו בוכים על הפרידה
,היינו רוצים אותו איתנו כאן

272
00:19:05,716 --> 00:19:07,120
.לא על זה שהוא לא קיים

273
00:19:08,293 --> 00:19:11,586
נתאר לעצמנו אם שמלווה את בנה
,לשדה התעופה

274
00:19:12,090 --> 00:19:14,470
.נוסע לאוסטרליה ל-15 שנה

275
00:19:14,880 --> 00:19:16,970
.בזמן הפרידה היא פורצת בבכי

276
00:19:17,436 --> 00:19:21,940
?אומרים לה: גברת, למה את בוכה
.הוא לא מת, הוא רק נוסע לאוסטרליה

277
00:19:22,323 --> 00:19:23,180
?מה היא עונה

278
00:19:23,313 --> 00:19:25,650
,כי אני רוצה אותו פה
.לא רוצה אותו באוסטרליה

279
00:19:26,140 --> 00:19:30,340
,אותו הדבר כשאנחנו בוכים על המת
,הבכי שלנו הוא על הפרידה

280
00:19:30,493 --> 00:19:32,010
.לא על כך שהוא לא קיים

281
00:19:33,153 --> 00:19:34,813
.לכן אברהם בכה מעט

282
00:19:35,423 --> 00:19:40,236
וגם אדם שיש לו אבלות
.צריך לדעת שיש גם זמן לצחוק

283
00:19:40,350 --> 00:19:42,236
,אי אפשר להישאר כל הזמן באבלות

284
00:19:42,260 --> 00:19:46,720
יש חיים, והקב"ה רוצה שהאדם יחיה
.בצורה נכונה

285
00:19:47,410 --> 00:19:50,090
,ידוע, כשהאבלים חוזרים מבית הקברות

286
00:19:50,990 --> 00:19:56,603
,נותנים להם לאכול או ביצים קשות
.שהן עגולות, או עדשים עגולים

287
00:19:57,406 --> 00:19:59,646
למה דווקא דברים עגולים
?נותנים להם

288
00:20:00,726 --> 00:20:04,436
כשאדם חוזר מבית הקברות
,אחרי שקבר מישהו יקר לו

289
00:20:05,673 --> 00:20:06,946
.הוא מתאבל עליו

290
00:20:08,470 --> 00:20:10,976
?יש מה לומר לו
?אפשר לדבר איתו עכשיו

291
00:20:11,716 --> 00:20:15,026
הוא ראה איך הכניסו
.את היקיר שלו לתוך קבר

292
00:20:16,166 --> 00:20:21,190
אז אומנם כל אדם שיש בו דעת
,יודע שהכנסנו את הבגדים

293
00:20:21,230 --> 00:20:24,213
.לא את האדם עצמו
,לא קברנו את האבא שנפטר

294
00:20:24,636 --> 00:20:26,766
,קברנו את הבגדים שלו
.את הלבוש שלו

295
00:20:27,223 --> 00:20:30,423
.גוף האדם זה רק לבוש
,האדם עצמו זה האדם הרוחני

296
00:20:30,446 --> 00:20:32,423
.הנשמה שהיא לא מתה אף פעם

297
00:20:33,650 --> 00:20:38,010
אבל בכל מקרה, גם אדם
,שיודע אבל לא ממש חי את הדברים

298
00:20:38,030 --> 00:20:42,260
חוזר לביתו, הוא עלול להרגיש
,שכאילו השמיים נפלו

299
00:20:42,413 --> 00:20:44,486
,כאילו שאין עתיד
אין חיים יותר

300
00:20:44,640 --> 00:20:46,690
.כי נפטר לו אדם כל כך יקר

301
00:20:48,136 --> 00:20:51,890
,לכן מביאים לו לאכול דבר שהוא עגול
,כי אי אפשר לדבר איתו עכשיו

302
00:20:52,026 --> 00:20:53,693
.הוא לא פתוח לשמוע

303
00:20:54,130 --> 00:20:57,543
,כשהוא אוכל ביצה קשה עגולה
,אוכל עדשים

304
00:20:58,636 --> 00:21:03,970
,מנסה להיזכר: הייתי פעם באיזו דרשה
שמעתי שחוזרים מהלוויה

305
00:21:03,996 --> 00:21:09,806
?אוכלים דברים עגולים, למה
.לרמז לאבל שגלגל הוא שחוזר בעולם

306
00:21:10,463 --> 00:21:14,290
לומר לו: כמה שעכשיו נראה לך
.שנגמרו החיים, תדע שזו דרך העולם

307
00:21:14,336 --> 00:21:17,963
,זה נולד, ההוא מת, זה נפטר
.אחר כך מישהו אחר ייוולד

308
00:21:18,230 --> 00:21:21,900
,אתה חייב לחזור לשגרה
.אתה חייב לחזור לחיים, עם כל הכאב

309
00:21:22,070 --> 00:21:27,863
כלומר, זה נועד לתת כוחות לאדם
,להתבוננות עצמאית, להגיע לדברי נחמה

310
00:21:28,006 --> 00:21:30,203
.לדעת שגלגל הוא שחוזר בעולם

311
00:21:30,883 --> 00:21:36,026
- "אומר שלמה "עת לבכות ועת לשחוק
.יש זמן לבכות ויש זמן שצריך לצחוק גם כן

312
00:21:36,336 --> 00:21:40,606
- "עת ספוד ועת רקוד"
.יש זמן שמספידים

313
00:21:41,370 --> 00:21:42,690
כשמספידים את הנפטר

314
00:21:42,723 --> 00:21:46,746
,שהוא היה כל כך אדם טוב
וכמה כואב לנו שהוא נפטר

315
00:21:46,783 --> 00:21:50,423
,ומדברים בשבחו
.היושבים שם פורצים בבכי

316
00:21:51,033 --> 00:21:52,936
.זה מעורר את האנשים לבכי

317
00:21:53,380 --> 00:21:57,316
,יש זמן שמספידים אדם
.גורמים לאחרים לבכות

318
00:21:57,576 --> 00:22:01,843
,ויש זמן שכשהאדם רוקד
.גורם לאחרים לשמוח

319
00:22:02,070 --> 00:22:05,223
,כלומר, תחילת הפסוק
"עת לבכות ועת לשחוק"

320
00:22:05,416 --> 00:22:10,550
.זה באדם עצמו
עת ספוד", שאדם מספיד אחרים"

321
00:22:10,856 --> 00:22:15,680
.וגורם להם לבכות
.ועת רקוד" - שהאדם גורם לאחרים לשמוח"

322
00:22:16,080 --> 00:22:19,496
,זה טבעי, רואים אדם רוקד
,אנשים מרגישים שמחה

323
00:22:19,520 --> 00:22:22,123
,שיש כאן אווירה מיוחדת
.לא רק שירה

324
00:22:24,990 --> 00:22:29,443
,דרך אגב, כל העניין של הריקוד
.לכאורה, הוא פלא גדול

325
00:22:31,443 --> 00:22:34,986
.אדם מזיז את עצמו בתנועות משונות

326
00:22:35,383 --> 00:22:36,780
:בואו נשאל שאלה

327
00:22:37,946 --> 00:22:39,943
,נניח עכשיו בלי מוזיקה

328
00:22:41,100 --> 00:22:45,156
,נקרא לאחד מהיושבים כאן
."נאמר לו "תעמוד כאן, תתחיל לרקוד

329
00:22:45,446 --> 00:22:46,623
?הוא יסכים לרקוד

330
00:22:46,866 --> 00:22:49,153
.והוא רקדן שיודע לרקוד יפה מאוד

331
00:22:50,190 --> 00:22:51,940
?הוא יגיד: מה, אני לא נורמאלי

332
00:22:53,590 --> 00:22:56,143
,ולמה כשמשמיעים צלילים
פתאום אתה כן מסוגל

333
00:22:56,160 --> 00:22:59,890
להזיז את הגוף ולקפוץ
ולעשות תנועות שעכשיו אתה מרגיש

334
00:22:59,926 --> 00:23:01,160
?איזה טירוף הדעת

335
00:23:02,193 --> 00:23:05,676
למה בזמן מוזיקה
?האדם מניע את הגוף

336
00:23:06,506 --> 00:23:07,286
.זה פלא

337
00:23:08,246 --> 00:23:12,550
,בלי מוזיקה - זה נראה לו שיגעון
.עם מוזיקה - זה טבעי וזה בסדר גמור

338
00:23:13,560 --> 00:23:15,786
.חכמי הקבלה אומרים דבר מאוד מעניין

339
00:23:17,003 --> 00:23:20,800
נשמת האדם באה לעולם
,מהיכל רוחני גבוה

340
00:23:21,530 --> 00:23:26,076
,ושם, לפני שירדה לעולם
.הייתה רגילה לשמוע את שירת המלאכים

341
00:23:26,263 --> 00:23:29,406
מלאכי השרת למעלה משוררים
.והנשמה שמעה אותם

342
00:23:30,073 --> 00:23:33,776
כשהנשמה יורדת לעולם
,והיא שומעת מוזיקה

343
00:23:34,270 --> 00:23:37,666
זה מזכיר לה את הצלילים
שהיא שמעה בעולם האמת

344
00:23:37,720 --> 00:23:41,006
.ואז היא מתגעגעת ונכספת לעלות למעלה

345
00:23:41,990 --> 00:23:44,796
?מה זה ריקוד
,אדם מנתק את עצמו מהאדמה

346
00:23:44,950 --> 00:23:47,493
,קופץ, רק יש כוח משיכה
.עוד פעם נופל

347
00:23:47,833 --> 00:23:55,010
כלומר, כל הריקוד נובע מתוך הכיסופים
.של הנשמה, שוב געגועים לאותם ימים נפלאים

348
00:23:55,060 --> 00:23:59,390
,מי יתנני ירכי קדם
.לחזור לימים ששמעה את שירת המלאכים

349
00:23:59,940 --> 00:24:04,673
לכן כתוב שהיכל הנגינה
.קרוב להיכל רוח הקודש

350
00:24:05,356 --> 00:24:10,630
ואדם שהוא בעצבות, גם אם הוא
,בעל מדרגה של רוח הקודש או נבואה

351
00:24:10,926 --> 00:24:12,450
.לא שורה עליו נבואה

352
00:24:13,756 --> 00:24:15,250
?איפה רואים את זה בתנ"ך

353
00:24:16,233 --> 00:24:17,550
.אלישע הנביא

354
00:24:18,676 --> 00:24:22,130
,מלך ישראל היה מלך רשע
.מלך יהודה היה מלך צדיק

355
00:24:22,170 --> 00:24:27,840
,יהושפט היה מלך צדיק
.ויהורם בן אחאב היה עובד עבודה זרה

356
00:24:29,043 --> 00:24:31,046
.והם איחדו את הצבאות שלהם

357
00:24:31,266 --> 00:24:35,680
,זה היה אחרי הפיצול
.ההתפלגות של יהודה וישראל לשתי ממלכות

358
00:24:37,466 --> 00:24:41,906
לקראת אויב משותף איחדו את הצבאות
?והיו בפחד גדול: ננצח או לא

359
00:24:42,336 --> 00:24:45,623
,יהושפט, שהיה צדיק
:אמר למלך הרשע

360
00:24:45,663 --> 00:24:47,390
.בוא, יש פה נביא
,נשאל אותו

361
00:24:47,420 --> 00:24:49,583
נלך לאלישע, הוא התלמיד
.של אליהו הנביא

362
00:24:49,700 --> 00:24:51,760
.יגיד לנו האם ננצח בקרב או לא

363
00:24:53,343 --> 00:24:56,450
,כשנכנסו ואלישע הנביא ראה את שניהם

364
00:24:57,440 --> 00:25:00,500
,כשראה את יהושפט, הוא שמח
זה מלך צדיק, עובד השם

365
00:25:01,130 --> 00:25:02,680
,משושלת מלכי בית דוד

366
00:25:02,783 --> 00:25:05,650
,אבל המלך השני עובד עבודה זרה
מאוד כעס עליו

367
00:25:06,903 --> 00:25:12,030
ואמר לו: תדע לך
,שאם לא פני יהושפט מלך יהודה

368
00:25:12,580 --> 00:25:16,636
,אם לא שבזכותו אני מסכים לדבר איתך
.בכלל לא הייתי מסתכל עליך

369
00:25:16,653 --> 00:25:18,413
.רק באת איתו, אז אני מתייחס

370
00:25:19,636 --> 00:25:22,510
:טוב, שאלו אותו
?מה יהיה במלחמה? ננצח? נצא לקרב

371
00:25:22,550 --> 00:25:24,293
?מה אומר הנביא על פי הנבואה

372
00:25:25,010 --> 00:25:28,833
,מנסה להתנבא ולא מצליח
,מנסה לקבל נבואה ולא הצליח

373
00:25:29,256 --> 00:25:31,376
.עד שביקש: תביאו מנגן

374
00:25:33,606 --> 00:25:38,950
כתוב בפסוק "והיה כנגן המנגן
."'ותהי עליו רוח ה

375
00:25:39,630 --> 00:25:42,850
רק כששמע את הנגינה
והנפש שלו שוב נרגעה

376
00:25:42,893 --> 00:25:46,393
,ונכנסה לאווירה של שמחה
אז שרתה עליו נבואה

377
00:25:46,440 --> 00:25:48,587
ויכול היה לומר להם
.מה שיהיה בעתיד

378
00:25:49,020 --> 00:25:53,506
רואים מכאן יסוד גדול
,כמה האדם צריך להיות תמיד בשמחה

379
00:25:53,976 --> 00:25:55,696
.אפילו שיש לו סיבות להיות עצוב

380
00:25:56,033 --> 00:26:00,780
,אז עת לבכות, אבל נגמר העת לבכות
,תגיע עכשיו לעת לצחוק

381
00:26:00,803 --> 00:26:06,153
לעת לשמוח, כי רק על ידי שמחה
,האדם יכול לזכות לתובנות בתורה

382
00:26:06,173 --> 00:26:09,160
.לקרבת השם, לעבודת השם אמיתית

383
00:26:09,593 --> 00:26:12,760
,גם אם יש קשיים
יחפש דרכים איך לא לקחת אותם

384
00:26:12,790 --> 00:26:13,983
.יותר מדי ללב

385
00:26:15,936 --> 00:26:21,440
:ממשיך שלמה המלך
."עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים"

386
00:26:22,076 --> 00:26:25,610
,בפשט הדברים: יש לך אבנים בחצר
,אתה רואה אנשים עוברים

387
00:26:25,653 --> 00:26:28,476
,נכשלים, נופלים
.תשליך את האבנים האלה

388
00:26:28,970 --> 00:26:31,353
,אתה רוצה לבנות בית
.תאסוף אבנים

389
00:26:31,860 --> 00:26:34,216
?אבל מה הוא בא לומר כאן
?לדבר עכשיו על אבנים

390
00:26:34,770 --> 00:26:39,176
הוא בא ללמד את האדם
שבענייני רכוש של העולם הזה

391
00:26:39,430 --> 00:26:45,060
,יש זמנים שאתה צריך לקבץ רכוש
.יש זמנים שאתה צריך לפזר רכוש

392
00:26:45,793 --> 00:26:50,846
וכשצריך לפזר, אל תדאג
.ממה יהיה בעתיד

393
00:26:52,480 --> 00:26:58,050
כלומר כך, מצד אחד כתוב
שאדם שנותן כסף לצדקה

394
00:26:58,093 --> 00:26:59,366
.צריך לדעת את הגבולות

395
00:27:00,416 --> 00:27:03,466
המבזבז, כלומר אדם
,שמוציא מכספו לצדקה

396
00:27:03,766 --> 00:27:05,753
.אל יבזבז יותר מחומש

397
00:27:06,216 --> 00:27:09,476
אסור לתת יותר מ-20 אחוז
מהנטו של ההכנסות

398
00:27:10,436 --> 00:27:11,916
.כי אחר כך הוא עצמו יהיה עני

399
00:27:12,733 --> 00:27:14,923
,צריך לדעת את הגבולות
.לשמור גם לעצמו

400
00:27:15,526 --> 00:27:18,403
אבל בזמנים שהאדם רואה
,שיש לו עושר גדול

401
00:27:18,723 --> 00:27:22,100
,יש לו שנתיים של הכנסות
,מאות אלפי שקלים כל חודש

402
00:27:22,346 --> 00:27:24,240
.רואה שהעסקים פורחים

403
00:27:25,456 --> 00:27:27,766
,מי שיבדוק את כל העשירים שבעולם

404
00:27:28,610 --> 00:27:33,273
יש להם עונות של התרוממות
,ויש עונות של ירידה

405
00:27:33,350 --> 00:27:34,430
.כך כל החיים

406
00:27:34,580 --> 00:27:37,000
אצל אחד זה במיליארדים
,שעולה ויורד

407
00:27:37,056 --> 00:27:39,890
,אצל השני זה במיליונים
.אצל אחד זה במאות אלפים

408
00:27:40,096 --> 00:27:42,786
אבל כל העשירים יש להם תנודות
.של עליות וירידות

409
00:27:43,860 --> 00:27:47,503
:אומר שלמה המלך
בזמן שאתה רואה שהקב"ה נותן לך

410
00:27:47,556 --> 00:27:50,660
שפע גדול, תיתן הרבה לצדקה

411
00:27:52,273 --> 00:27:53,610
.כי עכשיו אתה יכול לתת

412
00:27:54,166 --> 00:27:58,613
,במקום לבזבז על דברי הבל
.תן לצדקה, תחסוך לך ציוד לעולם האמת

413
00:27:59,176 --> 00:28:02,720
,בעתיד, גם אם יהיו איזה תנודות
.אבל הרכוש הזה נשאר לתמיד

414
00:28:04,376 --> 00:28:12,566
כמו שמספרים, יש שמספרים את זה
,על האברבנאל, יש שמספרים על רבנים אחרים

415
00:28:12,606 --> 00:28:14,700
,לא חשוב מי היה, אחד מגדולי ישראל

416
00:28:16,053 --> 00:28:19,696
.שהיה שר אוצר באחת הממלכות

417
00:28:21,036 --> 00:28:23,663
,המלך לא יהודי
אבל ראה שהרב היהודי

418
00:28:23,700 --> 00:28:28,040
,כל כך פיקח, כל כך חכם
.נתן לו לנהל את הכלכלה של המדינה

419
00:28:28,083 --> 00:28:29,036
היו הרבה מדינות כאלה

420
00:28:29,063 --> 00:28:31,570
שהיו נותנים לחכם יהודי
שהוא ינהל את הכלכלה

421
00:28:31,976 --> 00:28:33,066
והכול היה פורח

422
00:28:33,113 --> 00:28:36,860
.כי היה שקול, מאוזן
התורה מאוד מיישבת ומעצבת

423
00:28:36,903 --> 00:28:39,460
את שכל האדם
.להיות שקול ומאוזן

424
00:28:40,526 --> 00:28:44,403
גם היום יש כאלה שדואגים
.לבגרות של הילדים

425
00:28:45,620 --> 00:28:48,803
,אז שולחים אותו לתיכון
משקיע ארבע שנים של לימודים

426
00:28:48,833 --> 00:28:51,576
,כדי להוציא בגרות
אפילו שההורים רוצים

427
00:28:51,616 --> 00:28:54,663
,שילך בדרך של תורה
,יהיה תלמיד חכם

428
00:28:54,896 --> 00:28:56,920
?אבל אומרים: מה יהיה עם פרנסה
.שולחים אותו

429
00:28:58,050 --> 00:29:02,000
,ואחר שיושב, לומד בישיבה
אז אם הוא הוציא תעודה של רב

430
00:29:02,036 --> 00:29:05,626
או משרה תורנית, כמו ייעוץ נישואין
,על פי התורה

431
00:29:05,663 --> 00:29:09,353
,יש המון תחומים שיכול להתפרנס מהם
,זה דיין, ההוא רב קהילה

432
00:29:09,820 --> 00:29:11,680
.זה סופר שכותב תפילין, ספרי תורה

433
00:29:11,710 --> 00:29:13,103
.יש הרבה ערוצי פרנסה

434
00:29:13,396 --> 00:29:16,426
אבל גם אם הוא מחליט אחר כך
,שהוא רוצה להוציא תעודת בגרות

435
00:29:16,983 --> 00:29:20,893
,רואים את זה, בחורי ישיבות הולכים
.תוך זמן קצר מוציאים תעודת בגרות

436
00:29:21,033 --> 00:29:24,653
זה שרף ארבע שנים מהחיים שלו
,בשביל להוציא את התעודה

437
00:29:24,846 --> 00:29:28,913
,ואדם שלומד גמרא בגיל הזה
,מחדד את השכל להיות חריף בתלמוד

438
00:29:29,110 --> 00:29:32,300
,אם אחר כך רוצה להוציא תעודת בגרות
.המוח שלו חריף

439
00:29:32,660 --> 00:29:38,046
אפשר לראות, הרבה דיו נשפך בעניין הזה
של האלה שמצליחים

440
00:29:38,203 --> 00:29:41,240
,אחרי שלמדו גמרא
,במהירות עצומה מוציאים בגרות

441
00:29:41,260 --> 00:29:43,510
,מוציאים אחר כך תואר
,מגיעים לאוניברסיטה

442
00:29:43,746 --> 00:29:47,186
,מגיעים, מה שאלה עמלו שנים
אלה משיגים בזמן קצר

443
00:29:47,220 --> 00:29:49,390
ויש להם גם את כל התלמוד
,שהם למדו

444
00:29:49,423 --> 00:29:54,033
,גם את הדרך של התורה
.את כל הידע שהם רכשו לעצמם לכל החיים

445
00:29:55,023 --> 00:29:58,793
על כל פנים, אותו מלך מינה את הרב
,שיהיה שר האוצר שלו

446
00:29:59,130 --> 00:30:02,753
אבל בחצר המלוכה תמיד יש
.מקטרגים ומשטינים

447
00:30:03,853 --> 00:30:05,346
.אנטישמים, שונאי ישראל

448
00:30:05,460 --> 00:30:07,720
.רואים רב שהמלך מכבד אותו כל כך

449
00:30:08,356 --> 00:30:12,230
היו באים למלך ומדברים איתו תמיד
:נגד האדם הזה

450
00:30:12,310 --> 00:30:15,306
?מה, אתה סומך עליו
.זה יהודי

451
00:30:15,846 --> 00:30:19,706
,יהודי הוא נוכל, הוא גנב
.לך תדע מה הוא עושה מאחורי הגב

452
00:30:22,210 --> 00:30:24,846
:עד שפעם אחת באו ואמרו לו
,אדוני המלך, תראה

453
00:30:25,143 --> 00:30:28,130
,יש לו בית מפואר
.יש לו הרבה כסף

454
00:30:28,193 --> 00:30:30,263
?מאיפה כל זה
.זה גנבות שהוא גנב

455
00:30:31,116 --> 00:30:33,806
האמת הייתה שהרב עצמו
היו לו עסקים משלו

456
00:30:33,836 --> 00:30:36,190
שהוא היה מתפרנס מהם
,והיה חי מהם

457
00:30:37,206 --> 00:30:40,016
מפעיל אנשים שיעבדו
.ונותן משכורות

458
00:30:40,500 --> 00:30:43,350
אבל הם עלו על הגל
,שהרב יש לו כסף

459
00:30:43,713 --> 00:30:46,773
.אמרו למלך שהכול גנוב

460
00:30:48,290 --> 00:30:51,766
,לשון הרע, חוזרים עליו
,הוצאת שם רע, חוזרים הרבה פעמים

461
00:30:51,800 --> 00:30:55,393
,זה עלול לחדור
.עלול להיכנס ללבבות של השומע

462
00:30:55,830 --> 00:30:59,186
:המלך התחיל לחשוד
.אולי יש משהו בדברים האלה

463
00:31:01,640 --> 00:31:06,106
,באותו היום, כשהרב נכנס
,ראה את המלך עם פנים כועסות

464
00:31:07,343 --> 00:31:08,453
.הבין שקרה משהו

465
00:31:09,043 --> 00:31:11,636
,תמיד מקבל אותו בחיבה
.בסבר פנים יפות

466
00:31:12,440 --> 00:31:15,546
,לפני שהספיק לדבר
:אמר לו המלך

467
00:31:16,323 --> 00:31:19,456
,אני מבקש ממך
,שב כאן ליד השולחן

468
00:31:20,060 --> 00:31:22,470
,שעה, שעתיים, חמש שעות
,כמה שאתה רוצה

469
00:31:23,026 --> 00:31:24,556
,תרשום לי על דף

470
00:31:24,693 --> 00:31:26,306
,היום קוראים לזה הצהרת הון

471
00:31:27,016 --> 00:31:29,150
.בכמה מסתכמים כל הנכסים שלך

472
00:31:30,166 --> 00:31:31,696
,אמר, הוא ירשום כל מה שיש לו

473
00:31:31,726 --> 00:31:34,863
,כמה בתים, כמה חנויות
.כמה עסקים, כמה כסף

474
00:31:35,196 --> 00:31:38,083
אני אחר כך אבדוק את כל המקורות
.ונראה אם זה תואם

475
00:31:38,513 --> 00:31:39,653
.רצה לבדוק

476
00:31:40,816 --> 00:31:43,620
:הרב בחיוך אמר לו
.אדוני המלך, אני לא צריך לשבת פה

477
00:31:44,280 --> 00:31:48,563
אתה רוצה לדעת מה השווי של הנכסים
.הפרטיים שלי? בבקשה

478
00:31:48,700 --> 00:31:51,400
,הכניס את היד לכיס
,הוציא איזה פנקס, דפדף, דפדף

479
00:31:51,740 --> 00:31:53,150
.אמר לו: הנה, רשום כאן

480
00:31:53,576 --> 00:31:56,683
.נניח, היה רשום שם 52 אלף דולר

481
00:31:58,773 --> 00:32:00,643
.המלך הסתכל עליו בזעם

482
00:32:01,106 --> 00:32:03,786
.רק הדירה שהוא חי שווה הרבה יותר

483
00:32:04,726 --> 00:32:06,900
?אלה כל הנכסים הפרטיים שלו

484
00:32:07,326 --> 00:32:08,283
.מיד נתן הוראה

485
00:32:08,320 --> 00:32:09,490
.אמר כנראה שהם צדקו

486
00:32:11,433 --> 00:32:13,566
.שיאזקו אותו, יכניסו אותו לכלא

487
00:32:14,416 --> 00:32:17,096
,באו מיד, שמו לו אזיקים על הידיים
,הכניסו אתו לכלא

488
00:32:17,120 --> 00:32:18,883
.והרב יוצא מחייך, רגוע

489
00:32:20,390 --> 00:32:22,863
אחרי שהמלך קצת נרגע
,מהעצבים שלו

490
00:32:23,336 --> 00:32:25,933
אמר לעצמו: הרי הרב הזה
,הוא לא טיפש

491
00:32:27,207 --> 00:32:30,616
,הוא יודע שכשהוא יגיד לי סכום כזה
.אני אדע שהוא עובד עליי

492
00:32:31,353 --> 00:32:35,230
,כנראה, אני מכיר את הפיקחות שלו
.כנראה משהו מסתתר מאחורי הדברים

493
00:32:35,743 --> 00:32:37,230
.אמר: תקראו לו חזרה

494
00:32:37,596 --> 00:32:39,330
.אחרי כמה שעות הביאו אותו

495
00:32:40,770 --> 00:32:42,673
:המלך אמר לו
קודם כול, תדע לך

496
00:32:43,083 --> 00:32:46,506
שאתה עבדת עליי
ולכן כבר נתתי הוראה

497
00:32:46,526 --> 00:32:48,423
.להחרים את כל הנכסים שלך

498
00:32:48,456 --> 00:32:49,510
.עכשיו אתה עני מרוד

499
00:32:49,600 --> 00:32:51,920
כל הנכסים שלך
.הועברו לאוצר המלכות

500
00:32:52,193 --> 00:32:53,500
.באמת נתן הוראה כזו

501
00:32:54,383 --> 00:32:57,416
אבל עכשיו תסביר לי
?איך העזת לומר דבר כזה

502
00:32:57,450 --> 00:33:00,270
?מה מסתתר מאחורי
?אתה לא יודע שאני יכול לדעת את האמת

503
00:33:01,866 --> 00:33:05,353
,אמר לו הרב: אדוני המלך
.אני עניתי לך תשובה אמיתית

504
00:33:05,803 --> 00:33:10,316
אתה שאלת "בכמה מסתכמים
"?הנכסים הפרטיים שלך

505
00:33:11,316 --> 00:33:12,983
.בוא תראה מה כתוב
,הוציא את הפנקס

506
00:33:13,016 --> 00:33:14,740
."כתוב על זה "פנקס של צדקה

507
00:33:15,586 --> 00:33:19,220
,אמר לו: פה, כשאני נותן צדקה
אני רושם וזה הסיכום

508
00:33:19,383 --> 00:33:20,963
.של כל מה שנתתי לצדקה

509
00:33:21,270 --> 00:33:25,226
,הנכסים הפרטיים שלי
,שאף אחד בעולם לא יכול לקחת לי

510
00:33:25,250 --> 00:33:27,690
,גם לא אתה
.אדוני המלך, זה מה שכאן

511
00:33:28,156 --> 00:33:29,833
.כל השאר אלה לא נכסים פרטיים

512
00:33:29,873 --> 00:33:32,170
,אני בינתיים משתמש בזה
?אני יודע מה יהיה מחר

513
00:33:32,226 --> 00:33:34,333
.הנה, תראה, תוך דקה אחת לקחת את הכול

514
00:33:34,746 --> 00:33:37,420
,זה לא נקרא נכסים פרטיים
.שמישהו יכול לקחת לי

515
00:33:37,803 --> 00:33:40,696
,הנכסים הפרטיים שלי
,שאף אחד לא יכול לקחת

516
00:33:40,746 --> 00:33:43,446
,ילוו אותי לנצח
.זה מה שנמצא כאן

517
00:33:43,806 --> 00:33:46,783
?אתה רוצה לדעת במה אני משתמש
.אני אכין לך דיווח חדש

518
00:33:46,830 --> 00:33:47,823
.אין שום בעיה

519
00:33:48,380 --> 00:33:50,773
,המלך ראה איזו הסתכלות
.איזו חשיבה

520
00:33:50,813 --> 00:33:54,256
.אמר לו: אני לא רוצה ממך שום דבר
.סומך עליך, אתה אדם ישר, נאמן

521
00:33:54,350 --> 00:33:56,106
,אנשים רק מדברים איתי נגדך

522
00:33:56,290 --> 00:33:57,930
.אבל אני יודע מי אתה באמת

523
00:33:58,190 --> 00:34:01,076
איפה הוא ישמע חשיבה כזו
?אצל האנשים שהוא רגיל איתם

524
00:34:01,310 --> 00:34:05,483
הסתכלות שאתה נותן צדקה
?זה הנכסים האמיתיים, זה נשאר תמיד

525
00:34:05,996 --> 00:34:10,173
:לכן אומר שלמה המלך
,יש זמנים שהקב"ה נותן לך שפע

526
00:34:10,363 --> 00:34:13,006
.זה הזמן להשליך - תחלק הרבה, תיתן

527
00:34:13,246 --> 00:34:16,550
,יש זמנים שיש קצת יותר צמצום
,אז תדע את ההלכה

528
00:34:16,580 --> 00:34:20,183
,שאדם שרוצה לתת צדקה
,מעשר כספים זה טוב

529
00:34:20,250 --> 00:34:23,863
,אבל לא יותר מ-20 אחוז
.לא ייתן יותר מחומש

530
00:34:24,170 --> 00:34:25,102
:ממשיך ואומר

531
00:34:29,230 --> 00:34:32,103
,יש זמנים שאדם צריך לחבק

532
00:34:32,683 --> 00:34:36,386
.ויש זמנים שאדם צריך להתרחק מלחבק

533
00:34:37,430 --> 00:34:40,903
כאן התרגום כותב
.עת לחבק", הכוונה את אשתך"

534
00:34:42,240 --> 00:34:49,253
- זוג נשוי, יש זמן שצריך לתת חיבוק
,הימים של ההיתר, שמותרים אחד בשני

535
00:34:49,570 --> 00:34:52,206
.ויש זמנים שצריך להתרחק מלחבק

536
00:34:52,533 --> 00:34:56,366
,מי ששם לב לדיוק בדברי שלמה המלך
,החכם באדם

537
00:34:56,536 --> 00:34:59,070
הוא לא אומר
,"עת לחבק ועת לא לחבק"

538
00:34:59,540 --> 00:35:01,490
."אלא "עת לרחוק מחבק

539
00:35:01,583 --> 00:35:06,060
כלומר, לשים גדרים וסייגים
.שגם לא תגיע לדבר עבירה

540
00:35:06,846 --> 00:35:10,313
כמו ההלכה, ידוע שבזמן הריחוק
,אסור ללחוץ יד לאשתו

541
00:35:10,346 --> 00:35:12,313
,להושיט דבר מידו לידה

542
00:35:12,393 --> 00:35:17,213
יש כללים הלכתיים כדי שלא יגיע
.למצב שייגרר לדבר עבירה

543
00:35:18,683 --> 00:35:20,216
?למה שלמה המלך הכניס את זה כאן

544
00:35:20,236 --> 00:35:21,243
.זה שייך להלכה

545
00:35:21,656 --> 00:35:25,380
.הוא נותן הדרכה מבחינת התייחסות לחיים

546
00:35:26,183 --> 00:35:28,093
,שלמה המלך לקח את זה כדוגמה

547
00:35:28,793 --> 00:35:32,483
?הוא אומר: אתה רוצה להיות רגוע בחיים
?אתה רוצה להיות מאושר

548
00:35:32,923 --> 00:35:34,696
?אתה רוצה ליהנות מהחיים

549
00:35:35,036 --> 00:35:39,100
גם בקטע הזה, של הנאות ותאוות
,ובינו לבינה

550
00:35:39,400 --> 00:35:41,176
.גם בזה סמוך על היוצר

551
00:35:41,556 --> 00:35:44,116
הרי כל ההדרכה כאן
באה ללמד את האדם

552
00:35:44,530 --> 00:35:49,500
שיש עת לכל דבר
,ואם תהיה רגוע שיש עת לכל דבר

553
00:35:49,536 --> 00:35:50,843
.אתה תחיה טוב

554
00:35:51,883 --> 00:35:55,036
,אדם נשוי, באופן טבעי
,הוא מרגיש: תראו, כל העולם

555
00:35:55,076 --> 00:35:57,916
,אצל מי שלא יהודי
,"הוא מרגיש "אם זו אשתי

556
00:35:58,080 --> 00:35:59,550
,"והיא מרגישה "זה בעלי

557
00:35:59,920 --> 00:36:03,223
?אז מה הבעיה שיהיה להם מגע אחד בשני
.הרי הם זוג נשוי

558
00:36:03,900 --> 00:36:06,483
,אבל התורה הקדושה
:בורא עולם אומר לאדם

559
00:36:06,536 --> 00:36:09,853
.יש זמנים שאתם אסורים במגע

560
00:36:11,163 --> 00:36:13,580
,הגמרא אומרת, גמרא מפורסמת
:מסכת נידה

561
00:36:13,656 --> 00:36:17,670
אמר רבי מאיר"
?מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה

562
00:36:18,376 --> 00:36:20,610
,"אדם רגיל באשתו וקץ בה"

563
00:36:21,400 --> 00:36:22,966
עלול להגיע למיאוס

564
00:36:24,266 --> 00:36:25,216
.כי הוא רגיל בה

565
00:36:26,076 --> 00:36:28,320
,ויש פה בעיה גברית
,יותר מבעיה נשית

566
00:36:28,483 --> 00:36:31,036
."לכן אמרו "אדם רגיל באשתו וקץ בה

567
00:36:31,746 --> 00:36:37,440
,אמרה תורה: תהא אסורה שבעה ימים
,חוץ מהימים הלא נקיים - עוד שבעה

568
00:36:37,826 --> 00:36:41,890
כדי שתהא חביבה על בעלה
.כשעת כניסתה לחופה

569
00:36:42,900 --> 00:36:48,250
כלומר, אם אתה סומך על היצרן
.שאומר לך: תעצור כאן, אתה תיהנה יותר

570
00:36:48,710 --> 00:36:50,863
?אתה לא רוצה לשמוע ליצרן
אתה אומר

571
00:36:50,890 --> 00:36:53,166
,הוא לא יכתיב לי את החיים"
?"הוא לא יגיד לי מה לעשות

572
00:36:53,403 --> 00:36:55,030
.אתה לא תיהנה מהמכשיר הזה

573
00:36:55,913 --> 00:36:59,870
,אדם שקנה טרקטורון
מושבניק קנה טרקטורון

574
00:37:00,890 --> 00:37:04,016
,כי כבר קשה לו לצאת להרים
,לגבעות, לעלות, לרדת

575
00:37:04,053 --> 00:37:05,326
.לשטח, בשדות

576
00:37:06,190 --> 00:37:10,016
,אז כל חודש חסך כמה מאות שקלים
לאחר מספר שנים

577
00:37:10,033 --> 00:37:13,050
,הגיע ל-50 אלף שקל
.קנה טרקטורון

578
00:37:14,496 --> 00:37:18,996
,כשהוא מקבל את הטרקטורון מהאריזה
.הוא שמח ומאושר

579
00:37:19,660 --> 00:37:21,876
הוא רואה איזו חוברת כזו קטנה
תלויה על הדלת

580
00:37:21,943 --> 00:37:23,913
:ושם יש הוראות, הוראות יצרן

581
00:37:24,590 --> 00:37:27,196
,זה כפתור ההפעלה"
"...תעשה ככה, אתה עושה

582
00:37:27,240 --> 00:37:29,580
.כל ההפעלה של הרכב הזה

583
00:37:30,210 --> 00:37:32,820
,והנה הוא מגיע לסעיף 1
:שכתוב שם כך

584
00:37:34,140 --> 00:37:40,433
,במידה ושמעת צפצוף ארוך וחד"
.זה אומר שהמנוע התחמם, עלול להישרף

585
00:37:41,166 --> 00:37:44,016
."תעצור 10 דקות ואז תמשיך לנסוע"

586
00:37:46,873 --> 00:37:51,200
,הוא יוצא לדרך, משתמש שבוע, שבועיים
,כל כך שמח, כל כך נהנה

587
00:37:51,226 --> 00:37:53,786
,מה שפעם היה צריך "יעלו שמיים
,"ירדו תהומות

588
00:37:53,813 --> 00:37:57,046
,עכשיו הוא במהירות מגיע למקום
,למחוז חפצו

589
00:37:57,373 --> 00:37:59,503
מרוצה מאוד מהמכשיר החדש
.שהוא קנה

590
00:38:00,260 --> 00:38:05,293
והנה יום אחד הוא ממהר מאוד
,להגיע לשדה

591
00:38:06,730 --> 00:38:10,336
אבל תוך כדי נסיעה
.צפצוף חד וארוך

592
00:38:11,473 --> 00:38:13,066
?אם יש בו דעת, מה הוא עושה

593
00:38:14,150 --> 00:38:18,460
,משבית ל-10 דקות
,אף על פי ששם מתפוצץ צינור והמים

594
00:38:18,763 --> 00:38:21,450
,אבל הוא יודע
.לא לוקחים סיכונים

595
00:38:21,546 --> 00:38:22,643
.ממתין 10 דקות

596
00:38:23,390 --> 00:38:25,946
,התקרר המנוע
.מפעיל ונוסע

597
00:38:26,726 --> 00:38:31,200
:אבל מה יקרה אם הוא יאמר
?וכי מי זה היצרן הזה שינהל לי את החיים

598
00:38:31,503 --> 00:38:32,780
?הוא יגיד לי מה לעשות

599
00:38:33,030 --> 00:38:34,190
.אני קניתי, שישתוק

600
00:38:34,313 --> 00:38:36,076
.קיבל כסף, שלא יתערב לי בחיים

601
00:38:37,023 --> 00:38:39,086
,ואם הוא עוד יותר חכם
,הוא גם ירים טלפון

602
00:38:39,120 --> 00:38:41,110
,יצלצל: תגיד לי
?מה זה ההוראות האלה

603
00:38:41,610 --> 00:38:43,563
?למה אתה מלחיץ אותי
?למה אתה חונק אותי

604
00:38:44,176 --> 00:38:46,930
,קיבלת כסף, אל תגביל אותי
.תן לי לנסוע

605
00:38:48,490 --> 00:38:49,770
.אני לא רוצה לשמוע לך

606
00:38:50,226 --> 00:38:51,136
?מה יאמר לו היצרן

607
00:38:51,166 --> 00:38:52,883
.אל תשמע
.שילמת כסף, זה שלך

608
00:38:52,906 --> 00:38:54,010
.תעשה עם זה מה שאתה רוצה

609
00:38:54,596 --> 00:38:57,900
.ימשיך לנסוע, פיצוץ, 50 אלף שקל הלכו לפח

610
00:38:58,273 --> 00:39:00,390
אז מה הרווחת מזה
?שלא שמעת ליצרן

611
00:39:01,113 --> 00:39:05,123
:אותו דבר הקב"ה אומר לאדם
,יש עת לכל דבר

612
00:39:05,160 --> 00:39:09,070
- אני היצרן, תשמע לי
,אתה תהיה רגוע

613
00:39:09,100 --> 00:39:11,163
,אתה תהיה מאושר
.אתה תיהנה כל החיים

614
00:39:12,190 --> 00:39:15,886
,אז יש עת לחבק
וזה טוב, בראתי אתכם

615
00:39:15,923 --> 00:39:18,016
,שתהיו שניכם אחד ושלמים

616
00:39:18,503 --> 00:39:21,606
,אבל יש גם עת להתרחק מלחבק

617
00:39:22,113 --> 00:39:26,400
ואז כשאתה תחיה לפי ההוראות
,של בורא עולם, כך אומר הקב"ה לאדם

618
00:39:26,440 --> 00:39:30,410
,תשמע להוראות שלי
.סמוך עליי, אתה תיהנה כל החיים

619
00:39:30,923 --> 00:39:34,320
וזה גם מסר שאומר שלמה המלך
לאדם המבולבל בחיים

620
00:39:34,346 --> 00:39:36,583
,שהוא לא יודע מה אני עושה
.איך אני מתקדם

621
00:39:37,026 --> 00:39:39,640
אומר לו שלמה: תזכור
.שיש עת לכל דבר

622
00:39:40,053 --> 00:39:44,722
וכמה שאתה יותר תיתן את מבטחך
,בבורא עולם, בבורא האדם

623
00:39:44,915 --> 00:39:48,600
כך אתה תחיה חיים יותר טובים
,ורגועים ומאושרים

624
00:39:48,690 --> 00:39:51,423
,ואת זה אני אומר מתוך הניסיון שלי
.כך אומר שלמה המלך

625
00:39:53,000 --> 00:39:54,102
:ממשיך ואומר

626
00:39:57,786 --> 00:40:01,003
עת לבקש", הכוונה לחפש"
.את מה שאבד לאדם

627
00:40:01,553 --> 00:40:06,130
,ועת לאבד", דבר שהוא שלך"
,הוא כבר אצלך

628
00:40:06,783 --> 00:40:09,350
,לפעמים עדיף להשמיד אותו
.עדיף לאבד אותו

629
00:40:11,693 --> 00:40:12,796
?מה ההיגיון בזה

630
00:40:13,786 --> 00:40:16,200
אם יש לך דבר
,שאתה יודע שהוא מזיק לך

631
00:40:18,236 --> 00:40:19,186
.תאבד אותו

632
00:40:20,290 --> 00:40:22,720
,אבד לך משהו, תחפש
.אל תהיה עצלן

633
00:40:23,353 --> 00:40:27,136
,אדם שאיבד דברים ולא מעניין אותו
,משאיר, שוכח בכל מיני מקומות

634
00:40:27,796 --> 00:40:29,430
.מאבד את ממונו, זה לא טוב

635
00:40:29,630 --> 00:40:31,106
."לכן הוא אומר "עת לבקש

636
00:40:32,163 --> 00:40:33,986
,השארת משהו
,תחזור לשם

637
00:40:34,006 --> 00:40:36,806
,גם אם זה כרוך בטרחה
,תראה איפה זה נמצא

638
00:40:36,870 --> 00:40:39,390
.תיקח אותו
,השארת סוודר, מעיל באיזה מקום

639
00:40:39,756 --> 00:40:41,053
.תטרח ותשיג

640
00:40:41,573 --> 00:40:44,066
אבל יש מצבים שאפילו
שהרכוש הזה שלך

641
00:40:44,100 --> 00:40:45,696
,ושילמת עליו הרבה כסף

642
00:40:45,966 --> 00:40:47,846
.תאבד אותו, תשמיד אותו מהעולם

643
00:40:48,876 --> 00:40:53,596
למשל, אדם שיודע שיש לו מכשיר
שהמכשיר הזה מוריד אותו

644
00:40:53,626 --> 00:40:54,626
.מבחינה רוחנית

645
00:40:55,443 --> 00:40:57,206
.הוא רואה שם סרטים שהם לא טובים

646
00:40:57,526 --> 00:40:58,590
,הוא שילם על זה כסף

647
00:40:59,396 --> 00:41:01,353
.אבל הוא יודע שזה הורס לי את החיים

648
00:41:01,926 --> 00:41:03,353
.שייקח אותו וינפץ אותו

649
00:41:03,626 --> 00:41:06,346
,אבל שילמתי על זה 3,000 שקל
.האייפון הזה

650
00:41:07,226 --> 00:41:10,120
,אבל אם אתה יודע שהוא מוריד אותך
.תנפץ אותו

651
00:41:10,450 --> 00:41:12,943
תקנה מכשיר אחר
.שהוא כשר, שהוא טוב

652
00:41:13,510 --> 00:41:16,390
אם אתה יכול לעשות חסימה
,בתוך זה, שיהיה באמת שמור

653
00:41:16,413 --> 00:41:17,610
...תיתן אותו לחברה שעושה

654
00:41:17,650 --> 00:41:19,670
אני לא יודע בדיוק
.איך מבחינה טכנית זה עובד

655
00:41:19,866 --> 00:41:23,893
אם אפשר במכשיר רגיל
.לתת לחברה שתעשה חסימה, בסדר

656
00:41:24,420 --> 00:41:28,290
,אבל אם אין ברירה
תנפץ אותו, תאבד אותו

657
00:41:28,733 --> 00:41:29,963
.ותקנה מכשיר אחר

658
00:41:30,256 --> 00:41:34,136
אבל שילמתי, אתה אומר לי
.לבקש אבדות ולא להפסיד כסף

659
00:41:34,233 --> 00:41:36,600
,נכון, אבל אם זה מזיק לי
.תאבד אותו

660
00:41:39,163 --> 00:41:41,463
- קודם הוא דיבר לאבד
,זה להרוס

661
00:41:41,830 --> 00:41:45,286
,"כאן הוא מדבר "לשמור ולהשליך
.כלומר לזרוק החוצה

662
00:41:47,737 --> 00:41:49,726
.בזמן אבלות אדם עושה קריעה

663
00:41:50,070 --> 00:41:51,536
.ויש זמן שצריך לתפור

664
00:41:54,476 --> 00:41:58,683
,יש זמן שאדם צריך לשתוק
.ויש זמן שאדם צריך לדבר

665
00:41:59,746 --> 00:42:03,153
אדם שירגיל את עצמו
,"ל"עת לחשות ועת לדבר

666
00:42:03,193 --> 00:42:04,983
.יש לו סיכוי גדול לא להתגרש

667
00:42:07,136 --> 00:42:08,726
?רוב הגירושין על מה הם באים

668
00:42:09,733 --> 00:42:15,516
רוב הגירושין מתחילים מדיבורים
.שנאמרו בזמן שהיו צריכים לשתוק

669
00:42:17,083 --> 00:42:21,033
,אמרה לך משהו
,אתה מרגיש בערה פנימית

670
00:42:21,836 --> 00:42:24,340
- רוצה להתפרץ, להטיח מילים קשות

671
00:42:24,956 --> 00:42:27,280
,"עת לחשות"
.זה הזמן לשתוק

672
00:42:28,933 --> 00:42:31,500
,"אבל היא לא צודקת"
."אבל בעלי לא צודק"

673
00:42:31,616 --> 00:42:32,343
.יכול להיות

674
00:42:33,320 --> 00:42:36,930
,אבל אם יודעים שהזמן הזה
,העיתוי הזה הוא לא טוב

675
00:42:37,010 --> 00:42:38,293
,יגרום לתבערה

676
00:42:39,496 --> 00:42:41,533
- "עת לחשות"
.עכשיו צריך לשתוק

677
00:42:42,263 --> 00:42:44,913
,אחר כך תהיה אווירה רגועה
אפשר למצוא את הזמן

678
00:42:44,946 --> 00:42:47,370
.לעלות את הנושא, ללבן אותו, לדבר

679
00:42:48,893 --> 00:42:50,936
כמה פעמים אמרתי לזוגות
ואחר כך אמרו לי

680
00:42:50,970 --> 00:42:52,766
,שמאוד עזר להם העניין הזה

681
00:42:53,290 --> 00:42:55,176
.אלה שלא שולטים בדיבור שלהם

682
00:42:55,530 --> 00:42:59,280
אחת הבעיות הגדולות בזוגיות
.היא הביקורת, ההערות

683
00:42:59,940 --> 00:43:04,603
וכשמעירים יש אנשים שהטונים מיד עולים
,ומשתמשים במילים בוטות

684
00:43:04,623 --> 00:43:06,776
.במילים פוגעניות ואין להם שליטה עצמית

685
00:43:08,643 --> 00:43:10,400
הצעתי כמה פעמים לזוגות

686
00:43:11,936 --> 00:43:14,236
.שבפה תשתמשו רק למחמאות

687
00:43:15,450 --> 00:43:17,213
.וביקורות רק ביד

688
00:43:17,426 --> 00:43:19,966
,מה זה ביד? לא מכות
.לקחת עט ולכתוב

689
00:43:20,706 --> 00:43:22,260
.כל הביקורות רק ביד

690
00:43:23,203 --> 00:43:24,963
.רוצים לבקר, לכתוב

691
00:43:25,423 --> 00:43:29,220
בדרך כלל כשכותבים
,והשני קורא את המכתב

692
00:43:29,283 --> 00:43:32,733
הוא לא שומע את הצעקות
,שההוא צעק בלב בזמן שהוא כתב

693
00:43:33,470 --> 00:43:35,733
הוא רק רואה מה כתוב
.אז הוא קורא בטון שלו

694
00:43:36,133 --> 00:43:38,490
,כשאדם קורא בטון שלו
,זה תמיד נשמע נחמד

695
00:43:38,536 --> 00:43:39,596
.תמיד נשמע רגוע

696
00:43:40,273 --> 00:43:43,783
,בפרט שכשכותבים
?מה היא תכתוב לבעלה

697
00:43:44,716 --> 00:43:46,983
,מה שהיא הייתה אומרת לו בפה
?"אתה אדם מפלצתי"

698
00:43:47,293 --> 00:43:49,046
,את זה היא לא תכתוב לו
:היא תתחיל

699
00:43:49,066 --> 00:43:53,730
בעלי היקר, מאוד הפריע לי אתמול"
שאמרת..." היא תתחיל באיזה מילים טובות

700
00:43:54,196 --> 00:43:55,603
.וכך הוא יתחיל כלפיה

701
00:43:56,760 --> 00:43:59,216
,כשמשתמשים בכתיבה
.אפשר לפתור הרבה בעיות

702
00:43:59,273 --> 00:44:03,020
,קובעים איזה מקום בבית
.כל הטענות במגירה ההיא

703
00:44:03,380 --> 00:44:06,570
,אחת ליום כל אחד צריך לפתוח
.לקרוא את הטענות שיש לצד השני

704
00:44:07,886 --> 00:44:10,530
.זה לא יכול להחזיק מעמד כל החיים, ברור

705
00:44:11,423 --> 00:44:14,396
,אבל אם לוקחים תקופה של שבועיים
,של חודש

706
00:44:14,803 --> 00:44:17,886
,שהביקורות רק בכתב
,"כי עכשיו "עת לחשות

707
00:44:17,926 --> 00:44:19,016
,זה לא הזמן לדבר

708
00:44:21,173 --> 00:44:25,153
,אחר כך לאט לאט מתאזנים
.לומדים גם איך לדבר ואיך להתנסח

709
00:44:25,173 --> 00:44:27,240
.קודם כול מכבים את אש הלהבות

710
00:44:28,573 --> 00:44:30,093
- "ומצד שני, "עת לדבר

711
00:44:30,730 --> 00:44:34,883
,לפעמים האדם צריך לדבר
יש דיבורים שהם דיבורים טובים

712
00:44:34,906 --> 00:44:37,413
,של דברי תורה, של עידוד
,של שבח

713
00:44:37,776 --> 00:44:39,173
.ולפעמים גם ביקורת

714
00:44:39,866 --> 00:44:46,343
,"בספר החדש, "המפתח לנישואין מאושרים
שם הקדשנו פרק שלם לביקורות

715
00:44:46,753 --> 00:44:48,390
,שכשאתה כבר אומר ביקורת

716
00:44:48,423 --> 00:44:51,810
,או כשאת כבר אומר ביקרות
איך לנסח את הדברים

717
00:44:52,136 --> 00:44:55,716
באופן שמעבירים את המסר
.בלי שהצד השני ייפגע

718
00:44:56,423 --> 00:44:59,463
יש דרכים איך האדם יכול לומר
כל מה שמפריע לו

719
00:44:59,840 --> 00:45:00,950
.והצד השני לא נפגע

720
00:45:00,976 --> 00:45:03,636
.לא ניכנס לזה כעת
.בזמנו דיברנו גם על העניין

721
00:45:04,380 --> 00:45:08,086
ממשיך שלמה המלך, פסוק אחרון
:"שעוסק ב"עת ועת

722
00:45:13,750 --> 00:45:19,730
,יש זמנים שאדם צריך לשדר אהבה
.ויש זמנים שאדם צריך לשדר שנאה

723
00:45:20,170 --> 00:45:24,900
,השנאה יכולה להיות לחפצים מסוימים
,שהם מזיקים לאדם

724
00:45:25,516 --> 00:45:27,190
,כי הוא יודע שהם לא טובים בשבילו

725
00:45:27,503 --> 00:45:29,310
אז אף על פי שפעם הוא מאוד אהב

726
00:45:29,606 --> 00:45:33,746
,את המאכל, את המשקה
,את הכלי הזה

727
00:45:34,223 --> 00:45:36,493
אבל עכשיו הוא מחנך את עצמו
:לשנוא את זה

728
00:45:36,513 --> 00:45:38,673
,אני שונא את האוכל הזה
.למה? כי הוא לא כשר

729
00:45:38,863 --> 00:45:40,820
.אבל טעים לי
,נכון, אני שונא אותו

730
00:45:40,903 --> 00:45:41,710
.הוא לא טוב לי

731
00:45:42,353 --> 00:45:45,456
,אני שונא את המכשיר הזה
.אני שונא את סדרת הסרטים הזו

732
00:45:45,890 --> 00:45:49,060
,יש כאלה מכורים לסדרות
,והסדרות האלה הרסו להם את החיים

733
00:45:50,150 --> 00:45:52,863
.למדו מזה לא להיות נאמנים לבני הזוג

734
00:45:53,720 --> 00:45:55,793
?כי מה רואים בסדרות האלה
.רואים רק קלקול

735
00:45:55,823 --> 00:45:59,230
,אני שומע את זה מאנשים
שמספרים איך צפייה כזו

736
00:45:59,256 --> 00:46:02,493
,הורסת להם את החיים
.משבשת להם את כל סולם הערכים

737
00:46:03,260 --> 00:46:05,606
:אבל היא אומרת
.אני אוהבת לראות את הסדרה הזו

738
00:46:08,516 --> 00:46:10,536
.צריך להרגיל את עצמנו לשנוא

739
00:46:10,673 --> 00:46:12,380
.אם זה לא טוב, אז שונאים

740
00:46:14,030 --> 00:46:15,416
,כלפי בני אדם

741
00:46:17,460 --> 00:46:21,260
,יש מה שנקרא שנאת חינם
שאף על פי שהאדם מרגיש

742
00:46:21,263 --> 00:46:25,120
,שיש סיבה לשנאה שלו
:אבל הקב"ה אומר לו

743
00:46:25,666 --> 00:46:26,866
.אין סיבה לשנוא

744
00:46:27,546 --> 00:46:29,346
:אבל הוא אומר
.הוא לקח לי, הוא פגע בי

745
00:46:29,573 --> 00:46:31,893
.לקח, פגע - יש דרכים איך לטפל

746
00:46:32,506 --> 00:46:35,076
,תתבע אותו לדין תורה
.שיחזיר לך את הכסף

747
00:46:35,833 --> 00:46:37,450
אם הוא לא רוצה לבוא
,לדין תורה

748
00:46:37,573 --> 00:46:40,470
אז בית הדין ייתן לך אישור
.לתבוע אותו לבית משפט

749
00:46:40,716 --> 00:46:43,780
ידוע, אסור ללכת ישר לבית משפט
.לתבוע אחד את חברו

750
00:46:44,063 --> 00:46:46,636
,זה נקרא ערכאות של גויים
.לא דנים על פי דין תורה

751
00:46:47,226 --> 00:46:48,473
.צריך קודם לדין תורה

752
00:46:49,466 --> 00:46:52,636
בשולחן ערוך כתוב
שאדם שתובע את חברו

753
00:46:52,913 --> 00:46:57,993
,לאותם שהם לא דנים על פי התורה
,מרים יד בתורת משה

754
00:46:59,036 --> 00:47:04,646
כי הוא מראה שהשכל האנושי
.חשוב בעיניו יותר מהחוכמה האלוקית

755
00:47:06,220 --> 00:47:09,553
.אז זה נקרא מרים יד
."ביטוי נדיר, "מרים יד בתורת משה

756
00:47:10,216 --> 00:47:13,090
,אבל אם הוא תובע לדין תורה
- וההוא לא רוצה לבוא

757
00:47:13,486 --> 00:47:16,140
:אז בית הדין ייתן לך אישור
.תתבע אותו לבית משפט

758
00:47:16,263 --> 00:47:19,900
אז קיבלת את הרשות של התורה
,לתבוע אותו לבית משפט

759
00:47:20,280 --> 00:47:24,530
,ואז לאחר הפסיקה
שוב ישאל רב האם מה שנפסק שם

760
00:47:24,563 --> 00:47:26,530
- באמת מגיע לי
.אז אני אקח את זה

761
00:47:28,810 --> 00:47:31,263
- "עת מלחמה ועת שלום"

762
00:47:32,083 --> 00:47:37,490
יש זמנים שבהם האדם נלחם
.ויש זמנים שיש בהם שלום

763
00:47:38,283 --> 00:47:40,343
?מה מתכוון שלמה המלך לומר בזה

764
00:47:41,126 --> 00:47:46,790
,לומר לאדם: גם בזמנים של מלחמה
.אל תתייאש ואל תישבר

765
00:47:47,463 --> 00:47:52,426
תזכור שההיסטוריה רוויה
,בזמנים של מלחמות

766
00:47:52,440 --> 00:47:54,686
.שאנשים הרגישו שאפסה כל תקווה

767
00:47:56,103 --> 00:47:58,076
?בזמן השואה, איך אנשים הרגישו

768
00:47:59,330 --> 00:48:01,520
,שאין עתיד יותר
.שעם ישראל נמחק

769
00:48:02,320 --> 00:48:06,616
אבל בזמנים הכי קשים תזכור
,שגם אם עכשיו קשה, זו עת מלחמה

770
00:48:06,643 --> 00:48:08,716
,גם בחיים הפרטיים, גם בחיים הכלליים

771
00:48:09,313 --> 00:48:11,303
.אבל יבואו זמנים של עת שלום

772
00:48:12,160 --> 00:48:13,536
.ותקבל מזה כוחות

773
00:48:15,996 --> 00:48:22,636
,ישנו פסיכולוג מפורסם
,שמים אותו יחד עם פרויד ועוד אחרים

774
00:48:23,380 --> 00:48:27,036
,ויקטור פראנקל
,"חיבר ספר "האדם מחפש משמעות

775
00:48:27,230 --> 00:48:30,460
ספר שנמכר בערך 10 מיליון עותקים
.בכל העולם

776
00:48:33,203 --> 00:48:36,870
הוא היה פסיכיאטר
שהנאצים הכניסו אותו למחנה ריכוז

777
00:48:37,020 --> 00:48:40,213
.בגלל שהוא יהודי
והוא מספר בספר

778
00:48:41,076 --> 00:48:46,290
,ששכבות השומן נגמרו בגוף
,עד שהם ראו את עצמם

779
00:48:46,323 --> 00:48:48,290
,גם הוא את עצמו
.עור ועצמות

780
00:48:48,610 --> 00:48:50,403
והוא מתאר מה זה עושה
,לנפש האדם

781
00:48:50,433 --> 00:48:53,043
בתור אדם שמבין ולמד
,את נפש האדם

782
00:48:53,086 --> 00:48:54,730
.מסביר על התהליכים שעוברים

783
00:48:56,066 --> 00:49:02,690
,הוא אומר שבחדר מגורים שהם היו
הם היו מסתכלים אחד על השני

784
00:49:02,716 --> 00:49:05,400
ויודעים התור של מי לעזוב
,את העולם בקרוב

785
00:49:05,586 --> 00:49:07,400
.מרוב המצב שהגיעו

786
00:49:07,760 --> 00:49:10,836
וכל אחד גם חשב על עצמו
,שעכשיו זה, אחר כך הוא, אחר כך הוא

787
00:49:10,870 --> 00:49:12,166
.אחר כך יגיע התור של עצמו

788
00:49:12,266 --> 00:49:16,740
.עד כדי כך חיו שם בדכדוך נפש נוראי

789
00:49:18,653 --> 00:49:22,360
והוא כותב שמה שהוא שרד
,והוא ראה שאחרים שרדו

790
00:49:22,506 --> 00:49:24,083
.כי הייתה להם משמעות בחיים

791
00:49:24,833 --> 00:49:27,410
,והוא הגיע לתובנה
,דווקא בתקופה של השואה

792
00:49:27,443 --> 00:49:29,856
,הוא חלק על פרויד
,חלק על אדלר

793
00:49:29,896 --> 00:49:34,310
פסיכולוגים אחרים שטענו
?מה מניע את האדם בימי חייו

794
00:49:34,530 --> 00:49:37,716
זה אמר "התאוות שלו
,"מניעות אותו, היצרים של האדם

795
00:49:38,783 --> 00:49:41,530
.השערות שונות
."זה אמר "שיחשיבו אותו בחברה

796
00:49:42,936 --> 00:49:47,310
אבל פראנקל טען שמה שמניע
את האדם בחיים

797
00:49:48,730 --> 00:49:53,480
- ונותן לו טעם לחיות
.לחפש משמעות בחיים

798
00:49:54,060 --> 00:49:56,643
,אדם שיש לו משמעות
.יש לו בשביל מה לחיות

799
00:49:58,360 --> 00:50:01,413
,והוא אומר שבזמנים האלה
שהוא היה שם במחנות ההשמדה

800
00:50:01,436 --> 00:50:02,783
,וכולם לידו מתו

801
00:50:02,963 --> 00:50:04,536
?מה גרם לו שלא ימות

802
00:50:05,003 --> 00:50:07,386
:כי הוא אמר לעצמו
אני חייב לצאת מכאן

803
00:50:07,426 --> 00:50:09,836
ולכתוב את כל התובנות האלה
.שהגעתי אליהן

804
00:50:10,550 --> 00:50:13,143
כי מי יכול לעשות מחקר
?בתנאים כאלה

805
00:50:14,246 --> 00:50:17,153
,ואם הוא ימות
.כל המחקרים שלו ימותו יחד איתו

806
00:50:17,460 --> 00:50:20,093
וזה נתן לו את הכוחות
,לשרוד ולצאת

807
00:50:20,120 --> 00:50:23,816
ואחר כך התפרסם בכל העולם
,הספר שלו, עוד ספרים הוא חיבר

808
00:50:23,833 --> 00:50:25,210
.התפרסמו בכל המקומות

809
00:50:26,046 --> 00:50:30,023
כשאדם יודע גם בזמני מלחמה
שעוד יבואו ימים של שלום

810
00:50:30,680 --> 00:50:34,046
,ויש לי תקווה, יש לי תכלית
,יבואו זמנים טובים

811
00:50:34,293 --> 00:50:37,813
ואז אני אגשים את כל הסיבה
- שלשמה אני חי, אני קיים

812
00:50:38,326 --> 00:50:42,580
האדם הזה מקבל כוחות להתמודד
.עם כל מצב במהלך ימי חייו

813
00:50:43,083 --> 00:50:47,060
עד כאן נתן שלמה
קודם כול ריכוך גדול לאדם

814
00:50:47,093 --> 00:50:48,200
.שיראה את האיזון

815
00:50:48,736 --> 00:50:52,290
אמר לו: תדע, אל תרגיש את עצמך
.שאתה מנהל את העולם

816
00:50:52,830 --> 00:50:55,066
,אדם שמרגיש שהוא מנהל את העולם

817
00:50:55,886 --> 00:50:58,763
?הוא יודע שעליי איך אפשר לסמוך
.אני בן אדם בסך הכול

818
00:50:59,356 --> 00:51:02,320
,הוא נכנס לחרדות
.הוא קורס תחת הנטל

819
00:51:03,233 --> 00:51:07,356
:אבל הוא אומר
תזכור שלכל זמן בעולם הטבע

820
00:51:07,433 --> 00:51:10,176
,הקב"ה סידר זמן לכל דבר
.זה תהליך

821
00:51:10,896 --> 00:51:15,736
,וגם בחפץ שאתה רוצה
.יש עת לכל חפץ תחת השמיים

822
00:51:16,076 --> 00:51:18,466
,גם מה שאתה רוצה
,זה יקרה, זה יבוא

823
00:51:18,650 --> 00:51:22,073
,אבל בזמן שהקב"ה קבע
.כי הוא יודע שזה הכי טוב בשבילך

824
00:51:22,613 --> 00:51:26,306
והנה, נתן לך רשימה ארוכה
,שאתה רואה שיש זמן ועת לכל דבר

825
00:51:26,596 --> 00:51:30,366
,תיצמד לדברים האלה, תהיה רגוע
תעשה את המוטל עליך

826
00:51:30,570 --> 00:51:32,203
.והקב"ה יסדר

827
00:51:33,010 --> 00:51:34,824
:מסכם שלמה את הדברים ואומר

828
00:51:39,766 --> 00:51:42,716
.יש עושה ויש עמל
,עושה" זה עושה מה שצריך"

829
00:51:42,800 --> 00:51:44,326
.עמל" זה מתאמץ יותר מדי"

830
00:51:44,926 --> 00:51:47,806
אז הוא אומר: מה יתרון העושה
?באשר הוא עמל

831
00:51:47,930 --> 00:51:50,650
,זה שעשה את הבסיס הנדרש
?מה הרווחת

832
00:51:50,736 --> 00:51:54,223
מה היתרון שלך
בזה שהוספת לעצמך עמל

833
00:51:54,240 --> 00:51:56,526
?יותר ממה שצריך
?מה הרווחת

834
00:51:56,576 --> 00:51:58,603
?שרק התאמצת יותר
.חבל

835
00:51:59,713 --> 00:52:03,676
ראיתי את העניין אשר נתן אלוהים"
."לבני האדם לענות בו

836
00:52:04,306 --> 00:52:06,526
- "ראיתי את העניין"
הכוונה תחומי ההתעניינות

837
00:52:06,653 --> 00:52:11,080
.שאנשים מתעניינים בהם
- "אשר נתן אלוהים לבני האדם לענות בו"

838
00:52:11,113 --> 00:52:13,180
.כלומר, להתעניין ולעשות ולפעול

839
00:52:13,216 --> 00:52:16,270
הוא אומר: בדקתי את כל מה
,שאלוקים נתן לבני אדם לעשות

840
00:52:16,730 --> 00:52:18,693
."את הכול עשה יפה בעיתו"

841
00:52:19,696 --> 00:52:22,880
מהסיכום של החיים שלי
,אני אומר, אומר שלמה המלך

842
00:52:22,906 --> 00:52:27,696
שהקב"ה נתן לאנשים בחירה
,בין כל המסלולים

843
00:52:27,736 --> 00:52:29,786
.זה מתעניין בזה, זה מתעניין בזה

844
00:52:30,113 --> 00:52:35,116
.מי שהולך טוב - מגיע לטוב
.מי שהולך בדרך רעה - מגיע לדרך רעה

845
00:52:35,333 --> 00:52:36,796
."את הכול עשה יפה בעיתו"

846
00:52:37,263 --> 00:52:39,856
אין מצב שאדם יעשה טוב
,וזה יוביל אותו לרע

847
00:52:40,043 --> 00:52:41,586
.או יעשה רע ויוביל אותו לטוב

848
00:52:41,763 --> 00:52:45,479
,גם אם לנו זה נראה אחרת
,אבל שלמה בחוכמתו

849
00:52:45,630 --> 00:52:47,330
.ההסתכלות שלו הייתה הרבה יותר גבוהה

850
00:52:49,110 --> 00:52:54,086
,"גם את העולם נתן בליבם"
.דבר מאוד מעניין אומר שלמה

851
00:52:54,840 --> 00:52:59,316
הוא אומר: תדע שאת כל העולם
הקב"ה נתן בלב של האדם

852
00:52:59,350 --> 00:53:00,736
.שיוכל להבין

853
00:53:01,230 --> 00:53:03,790
יש מהלכים בעולם
:שנראים מאוד תמוהים

854
00:53:03,826 --> 00:53:05,496
?למה הקב"ה עשה כך

855
00:53:06,036 --> 00:53:09,976
הוא אומר: תדע שהקב"ה נתן לך דרך
,אם תלמד את התורה עצמה

856
00:53:10,413 --> 00:53:13,013
אתה תלמד את דרכי ההנהגה
.ותבין למה הוא עשה

857
00:53:13,943 --> 00:53:15,460
,אבל בכל זאת
:יש מגבלה

858
00:53:15,920 --> 00:53:19,733
מבלי אשר לא ימצא האדם"
את המעשה אשר עשה האלוהים

859
00:53:19,863 --> 00:53:21,110
."מראש ועד סוף"

860
00:53:21,640 --> 00:53:24,776
הוא אומר: אף על פי שלהבין עד הסוף
,אתה לא יכול, כי אתה בן אדם

861
00:53:24,810 --> 00:53:27,113
אז אתה יכול להבין
?את כל החשבונות של בורא עולם

862
00:53:27,580 --> 00:53:29,210
.זה גם, אדם צריך שתהיה לו ענווה

863
00:53:29,690 --> 00:53:32,930
,היה חכם אחד שאמר
:חכם קדמון

864
00:53:33,643 --> 00:53:38,503
- "אילו ידעתיו, הייתיו"
,אם הייתי יודע את המהות האלוקית

865
00:53:38,546 --> 00:53:39,906
.אז הייתי בעצמי אלוקים

866
00:53:40,430 --> 00:53:43,180
כי אני בתור נברא
ודאי לא יכול לתפוס בשכל

867
00:53:43,533 --> 00:53:46,653
,את האלוקים בעצמו
.כי אני נחות ממנו, הוא ברא אותי

868
00:53:47,103 --> 00:53:49,503
,כך גם בדרכי הנהגה של הקב"ה

869
00:53:49,876 --> 00:53:52,883
,אם האדם רוצה
הוא אומר: אני סומך על עצמי

870
00:53:52,943 --> 00:53:56,123
שאני מבין כל מה
.שאלוקים מנהל את העולם

871
00:53:56,743 --> 00:53:58,580
,אם אתה מבין את הכול
.אז נהיית כמוהו

872
00:53:58,986 --> 00:54:01,516
.אתה פחות ממנו
.ודאי שיש מהלכים שאתה לא מבין

873
00:54:02,116 --> 00:54:05,453
אבל אומר שלמה
שבסך הכול נתן הקב"ה לאדם

874
00:54:05,690 --> 00:54:08,930
מסלולים שיוכל להבין
,את המהלכים שלו

875
00:54:08,960 --> 00:54:09,850
.רק שילמד

876
00:54:10,113 --> 00:54:15,520
,כמו, יש גלגולי נשמות
,דבר שהוכח גם מדעית וגם בתורת הקבלה

877
00:54:16,083 --> 00:54:19,256
,אז מי שיודע את המהלכים של הגלגולים
,כמו האר"י הקדוש

878
00:54:19,653 --> 00:54:22,890
גם ידע להסביר למה קרה
?לאדם הזה כך נגד ההיגיון

879
00:54:23,120 --> 00:54:25,276
.כי הוא גלגול של אותו אדם

880
00:54:25,793 --> 00:54:29,563
,יש ספר של הרב מנחם עזריה מפאנו
.היה מקובל גדול

881
00:54:30,073 --> 00:54:32,493
.מביא שם המון דוגמאות היסטוריות

882
00:54:33,793 --> 00:54:38,623
,הוא אומר: תראה את מסלול החיים של זה
.אחרי מאות שנים ההוא נולד - מסלול חיים

883
00:54:39,066 --> 00:54:41,000
,אתה רואה, מה שקרה לזה
.קרה להוא

884
00:54:41,033 --> 00:54:42,446
.זה תיקון למה שעשה שם

885
00:54:42,470 --> 00:54:45,623
מראה לך ממש הקבלות היסטוריות
,גם מהתנ"ך

886
00:54:45,650 --> 00:54:48,070
,דברים מפליאים
,גם מהאמוראים, מהתנאים

887
00:54:48,536 --> 00:54:51,663
,שאתה רואה מי גלגול של מי
רבי עקיבא גלגול של מי היה

888
00:54:51,700 --> 00:54:52,920
.ומה התיקון שהיה

889
00:54:53,416 --> 00:54:57,710
,אז כל מהלך יש הסבר
רק אתה צריך להיות חכם ולומד

890
00:54:57,743 --> 00:54:58,570
.כדי להבין

891
00:55:02,833 --> 00:55:07,910
,מה שראינו בפרק הקודם, שהוא סיכם
תשמח, כלומר תראה את החיובי

892
00:55:07,940 --> 00:55:09,536
.שהשם נתן לך

893
00:55:10,000 --> 00:55:12,550
יש אנשים מסתכלים
.רק מה אין לי, מה חסר לי

894
00:55:13,020 --> 00:55:13,883
?אז איך תהיה שמח

895
00:55:14,430 --> 00:55:16,696
,תמקד את המבט במה שטוב לך

896
00:55:16,820 --> 00:55:18,733
.בשפע הטוב שאלוקים נתן

897
00:55:18,963 --> 00:55:22,230
,"ידעתי כי אין טוב בם"
,בם" - בכל החיים"

898
00:55:22,433 --> 00:55:25,700
."כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו"

899
00:55:25,886 --> 00:55:27,806
.טוב", כלומר מה שטוב בעיני האלוקים"

900
00:55:35,993 --> 00:55:39,023
גם בזה יראה שיש פה
.מתנה משמיים שבורא עולם נתן

901
00:55:39,220 --> 00:55:42,303
,נראה את הפסוק האחרון כאן
:פסוק יד

902
00:55:53,480 --> 00:55:57,070
,הפסוק הזה נמצא בו
,מה שהיום קוראים בעולם המדע

903
00:55:57,626 --> 00:55:59,633
.חוק שימור החומר והאנרגיה

904
00:56:01,003 --> 00:56:06,253
בעולם המדע היום יודעים
,שאין חומר שנאבד מהעולם

905
00:56:06,590 --> 00:56:08,510
.אין אנרגיה שנאבדת מהעולם

906
00:56:10,496 --> 00:56:12,346
,חומר יכול להפוך לאנרגיה

907
00:56:12,960 --> 00:56:14,763
,ואנרגיה יכולה להפוך לחומר

908
00:56:15,340 --> 00:56:17,783
אבל מה שקיים בכדור הארץ
.נשאר תמיד

909
00:56:18,686 --> 00:56:21,123
כלומר, אם אנחנו אוכלים היום
,מזון מסוים

910
00:56:21,446 --> 00:56:23,676
,זה לא מזון שעכשיו הוא הגיע לעולם

911
00:56:23,830 --> 00:56:25,353
.הוא היה גם לפני 5,000 שנה

912
00:56:26,313 --> 00:56:31,860
,רק אז הוא היה במצב מסוים
עבר שינויים, ועכשיו הוא צמח

913
00:56:31,906 --> 00:56:35,843
.בתור צמח שאכלנו, בתור בשר פרה

914
00:56:36,436 --> 00:56:41,560
.אבל הכול קיים בעולם
,אדם שורף עץ, זה שוב תהליך

915
00:56:42,416 --> 00:56:47,496
,אתה הופך אותו מחומר לעניין אחר
.ואחר כך הוא שוב יחזור עוד פעם

916
00:56:47,920 --> 00:56:52,383
,זה חוקי השימור של החומר והאנרגיה
שזה דבר פלא שאפשר לראות

917
00:56:52,453 --> 00:56:57,516
,בשר שנמצא פה עכשיו
,וייתכן שזה האף של תות ענח' אמון

918
00:56:58,276 --> 00:57:00,043
,הפרעון המצרי מאותם הימים

919
00:57:00,616 --> 00:57:03,240
.כי הכול נשאר וחוזר על עצמו

920
00:57:04,140 --> 00:57:05,766
?למה מזכיר את זה כאן שלמה

921
00:57:06,346 --> 00:57:10,046
הוא אומר: "ידעתי כי כל אשר
- "יעשה האלוהים הוא יהיה לעולם

922
00:57:10,300 --> 00:57:12,046
.מה שאלוקים ברא זה נצחי

923
00:57:12,603 --> 00:57:15,386
- "עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע"

924
00:57:15,453 --> 00:57:20,190
,כל המהלכים שתנסה לעשות בעולם
,אתה בסך הכול משנה מזה לזה

925
00:57:20,310 --> 00:57:22,343
.אבל אתה לא עושה איזו מהפכה מיוחדת

926
00:57:23,500 --> 00:57:25,356
.במילים אחרות, תקבל ענווה

927
00:57:26,380 --> 00:57:30,463
,תזכור שבורא עולם סידר טבע מסוים

928
00:57:30,696 --> 00:57:33,553
יש מהלכים, אתה יכול
,לשחק בחומר שהוא קיים

929
00:57:34,026 --> 00:57:35,830
אבל אתה לא יכול לעשות
.דברים קיצוניים

930
00:57:36,386 --> 00:57:39,670
וברגע שאתה מקבל ענווה
,מלפני האלוקים

931
00:57:39,983 --> 00:57:45,700
- "והאלוהים עשה שיראו מלפניו"
,שתהיה לאדם יראת כבוד כלפי האלוקים

932
00:57:46,036 --> 00:57:50,486
,שיכיר את גדולתו של הבורא
,יראה את קטנות האדם מול הבורא

933
00:57:51,180 --> 00:57:56,920
וכמה שהאדם מסתכל על הבורא בגדלות
,ועל עצמו בקטנות ביחס לבורא

934
00:57:56,973 --> 00:57:59,243
הוא יודע שיש לו את הגדולה
,שבורא עולם נתן לו

935
00:57:59,683 --> 00:58:02,843
,אבל האדם הזה נעשה רגוע
,הולך בדרך אמת

936
00:58:03,243 --> 00:58:07,000
עושה את ההשתדלות שלו
וסומך על הקב"ה שמה שטוב

937
00:58:07,276 --> 00:58:08,880
.זה מה שיהיה בסופו של דבר

938
00:58:09,573 --> 00:58:13,773
השם יזכנו שנזכה להגיע באמת
להפנים את היסודות הגדולים האלה

939
00:58:13,813 --> 00:58:16,813
ששלמה המלך לימד אותנו
,עם כל בית ישראל

940
00:58:16,863 --> 00:58:20,593
שנזכה כולנו להיות תמיד
.שמחים ומאושרים, אמן ואמן

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה