מעלת השמחה: צבי יחזקאלי בשיחה מרוממת עם הרב דניאל כהן

ערוץ הידברות

להיות שמח באמת – האם זה אפשרי? צבי יחזקאלי נפגש עם הרב דניאל כהן לשיחה מרוממת על מעלת השמחה, בליווי קטעי נגינה ושירה.

רוצים לשמוע עוד מהרב דניאל? התקשרו 054-4838762 או כנסו אל www.ravdaniel.net

.רוצים לדעת איך צבי יחזקאלי עשה תשובה? לחצו כאן

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,520 --> 00:00:02,720
?נו, באמת
?למה צריך תוכנית על שמחה

2
00:00:03,000 --> 00:00:06,240
,קנה לי פה טילון במכולת
.נשב אני ואתה, ואני אהיה שמח

3
00:00:06,320 --> 00:00:09,600
.נכון, כל עוד שאתה אוכל אותו
?אבל מה יהיה בסוף

4
00:00:10,000 --> 00:00:12,600
,אתה יודע, שמחה היא ממש בתשתית

5
00:00:12,680 --> 00:00:15,040
גורשנו מגן עדן
,בגלל שלא היינו שמחים

6
00:00:15,120 --> 00:00:17,600
גורשנו מארץ ישראל
,בגלל שלא היינו שמחים

7
00:00:17,680 --> 00:00:19,800
זה ממש היה סוד
.של עבודת השם

8
00:00:20,640 --> 00:00:23,040
טוב, אני מקווה שאני אהיה שמח
.בסוף התוכנית הזו

9
00:00:23,120 --> 00:00:25,320
.בוא נדבר על זה
.אוקיי, על כוס תה-

10
00:00:30,760 --> 00:00:33,280
,אתה יודע, הרב
יש דבר אחד שלא לימדו אותנו

11
00:00:36,320 --> 00:00:37,680
:והוא לדעתי הכי חשוב

12
00:00:37,760 --> 00:00:39,760
?איך זה להיות אבא
?איפה לומדים את זה

13
00:00:39,840 --> 00:00:42,040
?איפה לומדים להיות בן זוג
?חבר

14
00:00:44,120 --> 00:00:45,800
.רד איתי לבייסמנט, להתחלה

15
00:00:45,960 --> 00:00:48,720
קול דודי דופק"

16
00:00:49,400 --> 00:00:54,120
."פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי"

17
00:00:59,280 --> 00:01:01,320
.שלום, הרב דניאל. -שלום, צבי

18
00:01:01,440 --> 00:01:02,480
.תוכנית על שמחה

19
00:01:03,920 --> 00:01:05,680
זה אומר שאולי אני אהיה
,יותר שמח בסוף התוכנית

20
00:01:05,760 --> 00:01:07,920
.בטוח
.זה כבר משמח-

21
00:01:08,000 --> 00:01:09,280
?אבל אתה יודע מה? מה העניין

22
00:01:09,360 --> 00:01:10,440
.שמחה

23
00:01:11,200 --> 00:01:12,360
קנה לי
,איזה טילון

24
00:01:13,000 --> 00:01:14,440
,צ'פר אותי במשהו

25
00:01:14,520 --> 00:01:15,880
נעשה איזה
משהו נחמד

26
00:01:15,960 --> 00:01:16,720
.ואני אהיה שמח

27
00:01:16,800 --> 00:01:20,200
אני אגיד לך, הרמב"ם
אומר על השמחה

28
00:01:20,280 --> 00:01:21,600
.שהיא עבודה גדולה

29
00:01:22,160 --> 00:01:24,920
כך הוא מגדיר את זה
וזה דבר נדיר אצלו

30
00:01:25,000 --> 00:01:29,920
,שהוא נותן כאלה תארים
,"עבודה גדולה"

31
00:01:30,000 --> 00:01:34,800
והוא אומר: מהי העבודה הגדולה
.שיש בשמחה? כולם מחכים

32
00:01:34,880 --> 00:01:36,600
זה יכול להיות
עכשיו רב מכר

33
00:01:36,680 --> 00:01:37,800
אם רק יספר לנו

34
00:01:37,880 --> 00:01:39,200
.איך להיות שמחים

35
00:01:40,000 --> 00:01:40,880
:הוא אומר

36
00:01:40,960 --> 00:01:44,480
וכל המונע את"
עצמו מן השמחה

37
00:01:44,560 --> 00:01:46,160
."ראוי להיפרע ממנו"

38
00:01:46,240 --> 00:01:47,360
.מונע את עצמו

39
00:01:47,440 --> 00:01:52,040
,כלומר, שהשמחה
העבודה הגדולה שבשמחה

40
00:01:52,120 --> 00:01:54,520
.היא לא למנוע אותה מעצמך

41
00:01:54,600 --> 00:01:59,840
אתה מדבר על אותו רגע בבוקר
שאתה קם, פותח את העיניים

42
00:01:59,920 --> 00:02:03,600
,ואז יש את ה... אתה יודע
.שולחן ערוך אומר: תקום, תתגבר כארי

43
00:02:03,680 --> 00:02:08,080
למה הוא אומר את זה? כי בא לך
איזה... של שחור על ההתחלה

44
00:02:08,160 --> 00:02:10,840
,ואומר לך: אין סיכוי היום
.זה לא ילך. -ממש

45
00:02:12,240 --> 00:02:16,080
זה השחר השחור
.וממנו אני צריך לצאת

46
00:02:16,520 --> 00:02:18,800
זאת אומרת, כבר עכשיו
.זה נותן לי כיוון

47
00:02:18,880 --> 00:02:23,320
,אבל רגע, רגע, לפני כן
.אומרים בכלל שהשמחה היא הכול

48
00:02:23,400 --> 00:02:28,320
,היא בעצם מרפאה ממחלות
.רבי נחמן אומר שכל הסיפור זה העדר שמחה

49
00:02:28,400 --> 00:02:31,240
וכל הזמן צריך להיות שמח
...ו... ו... ו

50
00:02:31,800 --> 00:02:39,640
והתורה אומרת ש"תחת אשר לא עבדת
.את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב" עבדת גויים

51
00:02:39,720 --> 00:02:46,840
כלומר שהאובדן של החיים שלנו האותנטיים
,והאמיתיים והקרובים לאדמתנו

52
00:02:47,840 --> 00:02:50,880
.הכול תלוי בשמחה

53
00:02:51,720 --> 00:02:53,360
.אבל המצב הטבעי של החיים זה לא

54
00:02:53,440 --> 00:02:57,000
,אמרתי, הנקודה הזו בבוקר
?למה אני חוזר אליה

55
00:02:57,080 --> 00:03:03,200
,לא רק שהיא מכתיבה את כל היום
בעצם החשיבה הבסיסית היא אין שמחה

56
00:03:03,280 --> 00:03:06,680
,והכול הוא... אתה יודע

57
00:03:06,760 --> 00:03:10,000
.המציאות מוכיחה את עצמה כלא
.אני חושב שאתה מדייק שם מאוד-

58
00:03:10,080 --> 00:03:16,160
החשיבה הולכת לשם
,אבל כשאתה משחרר את החשיבה

59
00:03:16,240 --> 00:03:21,200
,כשאתה פותח את עצמך
,אני אגיד לך מה אני עושה בבוקר

60
00:03:21,280 --> 00:03:24,800
...אני גם קם ככה, ככה, ככה

61
00:03:24,880 --> 00:03:29,000
הדבר הראשון שאני יודע
שמציל אותי מהדכדוך הזה

62
00:03:29,080 --> 00:03:34,920
,של ריבוי המחשבות, תסכולים
.תכנונים, שיפוטים

63
00:03:35,000 --> 00:03:42,240
יוצא החוצה, מסתכל על השמיים
.ופתאום הדברים נפתחים

64
00:03:42,320 --> 00:03:45,320
איכשהו לחזור
אל עצמי

65
00:03:45,400 --> 00:03:48,520
דווקא שלא
,להיות במחשבות

66
00:03:48,600 --> 00:03:51,360
מרשה לי לחזור
אל טוב הלב

67
00:03:51,440 --> 00:03:54,480
שבאמת ובעומק
.המצב הטבעי שלנו

68
00:03:55,280 --> 00:03:59,320
אבל נראה לי שהדרך
.היא ארוכה לפנינו

69
00:03:59,400 --> 00:04:07,560
אני רוצה להציע שעל ההתחלה
.ננגן משהו שיזרז אותנו לכיוון

70
00:04:07,640 --> 00:04:10,480
,אתה אומר במקום טילון, איזו גלידה
.אתה אומר נלך על הניגון

71
00:04:10,560 --> 00:04:14,520
לפחות לפתוח
,את המקומות האלה שבגוף

72
00:04:14,600 --> 00:04:20,040
הנימים שהם הטבעיים שלנו אל השמחה
.ומשם נבנה את כל המבנה. -קדימה

73
00:05:43,480 --> 00:05:44,480
?מה אתה אומר, צבי

74
00:05:44,560 --> 00:05:46,600
.טוב, באמת עם נשק יום הדין

75
00:05:46,680 --> 00:05:48,600
,אתה יודע
.המוזיקה

76
00:05:49,080 --> 00:05:50,240
,מוזיקה היא משמחת

77
00:05:50,320 --> 00:05:51,080
הטילון שלי
,גם משמח

78
00:05:51,160 --> 00:05:52,960
שנייה, אני לא
עוזב את הטילון

79
00:05:53,040 --> 00:05:55,360
כי בעצם ניסיתי
בזמן שאתה מנגן

80
00:05:55,440 --> 00:05:59,640
לראות לאן המוזיקה לקחה אותי בשמחה
.ולאן הטילון לקח אותי בשמחה

81
00:05:59,760 --> 00:06:03,320
הטילון, גלידה, שוב, אולי גם
.לא יודעים למה אני מתכוון. גלידה

82
00:06:04,200 --> 00:06:08,840
:בעצם, שאלת אותי קודם
.מה יקרה אחרי שהגלידה תיגמר? -כן

83
00:06:08,920 --> 00:06:11,000
,אז אני, אתה יודע
.אז אני ארצה עוד גלידה

84
00:06:11,840 --> 00:06:13,760
ואז יכול להיות שאתה תמצא פה
איזה בן אדם כזה

85
00:06:13,840 --> 00:06:17,120
,שאומר לך: תשמע, אני מה זה שמח
.אבל אני חייב שתתדלק אותי בעוד טילון

86
00:06:17,200 --> 00:06:21,360
מצד שני, במוזיקה
...יש איזה משהו שהוא

87
00:06:22,160 --> 00:06:25,120
,הוא שם, הוא רחוק
...הוא אינסוף, הוא

88
00:06:25,200 --> 00:06:26,760
.הוא במרחבים של השם

89
00:06:27,120 --> 00:06:28,160
אני שמח
שאתה העלית

90
00:06:28,240 --> 00:06:30,080
את הסיפור
של המוזיקה

91
00:06:30,160 --> 00:06:30,800
,כי אתה יודע

92
00:06:30,880 --> 00:06:32,480
מה שהחכמים
:אומרים

93
00:06:32,560 --> 00:06:33,600
אין השכינה שורה"

94
00:06:33,680 --> 00:06:34,840
לא מתוך עצבות"

95
00:06:34,920 --> 00:06:40,360
ולא מתוך שיחה בטלה"
,ולא מתוך דברים שהם בטלים

96
00:06:41,040 --> 00:06:43,640
."אלא מתוך שמחה של מצווה"

97
00:06:44,400 --> 00:06:49,680
אבל המעניין הוא שכשהחכמים מביאים
,דוגמה של שמחה של מצווה

98
00:06:49,760 --> 00:06:52,640
הם לא מביאים מישהו
שמניח תפילין בשמחה

99
00:06:52,720 --> 00:06:54,440
,או שם את התלית בשמחה

100
00:06:54,520 --> 00:07:00,720
הם מביאים סיפור של אלישע הנביא
,שהיה בדכדוך והיה צריך נבואה

101
00:07:00,800 --> 00:07:01,840
.הביא מנגן

102
00:07:02,360 --> 00:07:05,280
ויהי כנגן המנגן"
."'ותהי עליו יד ה

103
00:07:06,040 --> 00:07:10,880
מה שקורה במוזיקה
,שזה לא סתם כמו הטילון שלך

104
00:07:12,440 --> 00:07:16,320
...מה שקורה הוא
.הטילון מהדברים הבטלים, המתכלים-

105
00:07:16,400 --> 00:07:19,240
,אבל יש כל מיני מוזיקות
?אתה בטח יודע, כן

106
00:07:19,320 --> 00:07:21,880
.זה משהו כאן מיוחד

107
00:07:21,960 --> 00:07:25,760
,מה שהופך את זה לשמחה של מצווה
,אומרים המפרשים שם

108
00:07:25,840 --> 00:07:28,480
הוא שהוא התכוון
.שתשרה עליו השכינה

109
00:07:29,280 --> 00:07:34,280
,ומה שהמנגינה עושה
,היא פותחת אותנו למרחב יותר גדול

110
00:07:34,360 --> 00:07:36,280
.פותחת אותנו למרחב יותר רחב

111
00:07:36,360 --> 00:07:38,960
,זאת אומרת
כשאני נמצא בתוך הנגינה

112
00:07:39,040 --> 00:07:45,200
אז אני לא יכול להתביית
,על משהו אחד ולהתקבע שם

113
00:07:45,280 --> 00:07:46,680
.אני שומע את כל המנגינה

114
00:07:46,760 --> 00:07:51,600
,אני שומע את ההרמוניה
אני נכנס למקום גבוה ועליון

115
00:07:51,680 --> 00:07:55,600
ששם שרויה שכינה
.של שמחה

116
00:07:56,120 --> 00:08:00,480
,זה בעצם, שוב אני חוזר לטילון
,טילון מול מוזיקה

117
00:08:00,560 --> 00:08:04,960
כאן זה מתכלה וכאן זה משהו
שאנחנו מתחילים איתו

118
00:08:05,040 --> 00:08:08,840
וגדלים איתו והולכים אליו
.ועצם זה, זה משמח

119
00:08:08,920 --> 00:08:11,080
זאת אומרת, זה כמו טילון ענק
.שלא נגמר

120
00:08:13,200 --> 00:08:17,320
אם אני יכול לומר, זה לא בדיוק
טילון ענק שאתה אוכל אותו

121
00:08:17,400 --> 00:08:20,400
.זה מה שזה מעורר בתוכך

122
00:08:20,480 --> 00:08:22,080
.מוזיקה שאינה נגמרת
.כן-

123
00:08:22,160 --> 00:08:25,000
...חיים גבוהים, חיים שאינם

124
00:08:25,080 --> 00:08:27,680
,זאת אומרת
.אני חלק ממשהו אינסופי

125
00:08:27,760 --> 00:08:30,680
.וזו נקודה לשמוח. -כן, לגמרי

126
00:08:30,760 --> 00:08:34,120
זו אפילו נקודה שהיא גם
מעודדת אותך מבפנים

127
00:08:34,200 --> 00:08:35,960
.כי זה עם המון אהבה

128
00:08:36,040 --> 00:08:40,960
,אם באמת אני פה והשם הביא אותי
הוריד אותי מלמעלה לפה

129
00:08:41,040 --> 00:08:45,440
ואני מסתכל למעלה בשמיים
ומבין שהוא השם, הוא הכול יתברך

130
00:08:45,520 --> 00:08:48,560
,אז איזה כיף
.אז אני כבר יותר מעודד. -כן

131
00:08:48,640 --> 00:08:51,000
זה פותח אותי למשהו הרבה יותר רחב

132
00:08:51,080 --> 00:08:55,120
כי ההתעסקות עם עצמנו הרבה
.פעמים זה מה שמפיל אותנו

133
00:08:55,200 --> 00:09:00,080
המחשבות האלה הראשונות של הבוקר
.לפני שאתה נפתח אל המרחב

134
00:09:00,160 --> 00:09:06,720
,אז הנגינה היא לא רק כלי לגרום לזה
,זה משהו שמתרחש בתוכנו

135
00:09:06,800 --> 00:09:09,680
,זה לא משהו שאני אוכל
.זה משהו שמשתנה בי

136
00:09:09,760 --> 00:09:12,400
,אתה יודע שבשמחה
כמו על דברים אחרים

137
00:09:12,480 --> 00:09:14,160
,שכאילו אנחנו לא שמים אליהם לב

138
00:09:14,240 --> 00:09:17,360
מהותי מאוד מאוד מאוד
העניין הזה של שמחה

139
00:09:17,440 --> 00:09:20,320
כי הוא חוזר בכל הפעולות
.של החיים שלנו

140
00:09:20,400 --> 00:09:21,840
,זאת אומרת
מדובר על מצב

141
00:09:21,920 --> 00:09:23,880
שהוא אמור להיות
,המצב הטבעי שלנו

142
00:09:23,960 --> 00:09:25,480
אז איפה האזכור
?הראשון בתורה לזה

143
00:09:25,560 --> 00:09:27,360
איפה התורה
מורה לנו

144
00:09:27,440 --> 00:09:29,680
...כי כביכול לא
,אין שם אזהרות

145
00:09:29,760 --> 00:09:32,000
זה לא בעשרת הדיברות
.להיות שמח

146
00:09:32,080 --> 00:09:33,880
ובכל זאת, את כל עשרת הדיברות

147
00:09:33,960 --> 00:09:36,240
אני צריך לעשות
.כשאני שמח. אז... -כן

148
00:09:36,440 --> 00:09:38,680
...כל החיים שלך
.אני צריך לעשות כשאני שמח-

149
00:09:38,760 --> 00:09:41,560
,"כנגן המנגן"
.ליצור סוג של מנגינת חיים

150
00:09:41,640 --> 00:09:44,880
ואני אגיד לך
...שהמקום הראשון ש

151
00:09:44,960 --> 00:09:48,000
לפני שנדבר על איפה
,המקום הראשון של שמחה

152
00:09:48,080 --> 00:09:49,320
.קודם יש עצב

153
00:09:49,680 --> 00:09:53,680
אפשר לומר שהמחלה של העידן
,היא אנשים מדוכאים

154
00:09:53,760 --> 00:10:00,240
,אנשים שחיים את הלבדיות שלהם
תלושים מהמארג של החיים

155
00:10:00,320 --> 00:10:02,920
ולא מוצאים את המשמעות

156
00:10:03,000 --> 00:10:06,720
של זה שהם ממש שייכים
,לתוך הרמוניה גדולה

157
00:10:06,800 --> 00:10:08,680
.והנגינה פותחת אותם לשם

158
00:10:09,000 --> 00:10:11,920
המקום הראשון שהאדם נעקר מזה

159
00:10:12,000 --> 00:10:18,000
הוא כאשר הוא בעצם בהרבה מובנים
.ביקש להבליט את עצמו

160
00:10:18,760 --> 00:10:23,640
כלומר, במקום להיות בגן עדן
,עם עץ החיים

161
00:10:23,720 --> 00:10:28,200
הוא בחר במקום זה
.עץ דעת טוב ורע

162
00:10:28,280 --> 00:10:32,280
הוא בחר להיות במצב כזה
,שאני השופט על המציאות

163
00:10:32,360 --> 00:10:36,280
מתאים לי, לא מתאים לי
.ונכנס אל תוך עצמו

164
00:10:36,960 --> 00:10:40,480
,עכשיו, במצב הזה
מיד התורה אומרת

165
00:10:40,560 --> 00:10:46,440
,שהקללה היא בעצב
,בעיצבון תאכלנה באדמה

166
00:10:46,600 --> 00:10:51,200
.בעצב תלדי בנים
,עד סוף פרשת בראשית

167
00:10:51,280 --> 00:10:55,920
:גם השם יתברך הוא בעצמו עצוב
.ויתעצב אל ליבו

168
00:10:56,000 --> 00:11:00,680
התוצאה הישירה של אותה אכילה
.היא מביאה את העצבות

169
00:11:00,800 --> 00:11:02,880
אז הנקודה הראשונה היא שם בעצם

170
00:11:02,960 --> 00:11:06,680
שהאדם הוא יוצא
,ממה שהוא אמור להיות

171
00:11:06,760 --> 00:11:08,240
.חלק מזרימת החיים

172
00:11:09,000 --> 00:11:16,840
אבל באמת הקב"ה רוצה אותנו
,במיטב שלנו, רוצה אותנו אינדיבידואל

173
00:11:16,920 --> 00:11:19,680
,הוא רוצה אותנו שנהיה עצמנו

174
00:11:20,720 --> 00:11:25,200
אז הכול תלוי באיזו עמדה
.אתה עושה את זה

175
00:11:25,280 --> 00:11:30,280
האם אני עושה את זה כחלק מהחיים
,אז אני לא עסוק עם עצמי

176
00:11:30,360 --> 00:11:34,240
,איך אני אבליט את עצמי
...איך אני אגשים את עצמי, איך אני

177
00:11:34,320 --> 00:11:37,600
.אני פשוט נמצא ביצירתיות

178
00:11:37,920 --> 00:11:40,400
,אז אני אגיד לך משהו מפתיע

179
00:11:40,480 --> 00:11:46,440
שאנשים רגילים כאילו שהשם אמר
.לא לאכול מפרי עץ הדעת

180
00:11:46,520 --> 00:11:49,400
.הוא לא אמר את זה
.עץ הדעת-

181
00:11:49,480 --> 00:11:53,520
,כן, אבל הוא לא אמר את זה
."הוא לא משתמש במילה "פרי

182
00:11:53,600 --> 00:11:57,280
.הוא אומר שלא לאכול מעץ הדעת

183
00:11:58,040 --> 00:12:03,320
הראשונה שמשתמשת
במילה "פרי" זאת האישה

184
00:12:03,400 --> 00:12:06,280
.מפני ש... וכאן יש נקודה מאוד עדינה

185
00:12:07,080 --> 00:12:12,280
בעץ החיים אדם נמצא
,ביצירתיות של ההיווצרות

186
00:12:13,040 --> 00:12:18,880
בעץ הדעת הוא נמצא בתפוקתיות
.של השגת הפרי

187
00:12:19,120 --> 00:12:26,560
כשאני נמצא בשאלה של התפוקה
אז זה יוצר אצלי נתק מעצמי

188
00:12:26,640 --> 00:12:30,240
,ואני שוכח שרגע, רגע
החיים הם לחיות אותם

189
00:12:30,600 --> 00:12:32,720
.והתוצאה היא באה בסוף

190
00:12:33,120 --> 00:12:35,600
שמחה זה לא דבר
,שאדם יכול לרדוף אותו

191
00:12:35,680 --> 00:12:37,600
.זה לא דבר שאדם יכול ליצור אותו

192
00:12:37,680 --> 00:12:40,680
זה דבר שהוא נוצר
בעקבות זה שהאדם

193
00:12:40,760 --> 00:12:43,520
,חי, יוצר
חי בהקשר

194
00:12:43,600 --> 00:12:45,360
של המשמעות
של החיים

195
00:12:45,440 --> 00:12:48,840
ומתוך זה
,יוצאת השמחה

196
00:12:48,920 --> 00:12:49,760
.מופיעה השמחה

197
00:12:49,960 --> 00:12:52,120
זה דבר חשוב כי בעצם
,אתה אומר

198
00:12:52,200 --> 00:12:53,880
כמו שאומרים "אין שמחה
,"בלי בשר ויין

199
00:12:53,960 --> 00:12:57,440
,אז אני אגיד לך שרגע
?בשר ויין, מה הבעיה

200
00:12:57,520 --> 00:13:01,440
אז אתה אומר: לא, אין שמחה
.בלי אותו מרחב בלי הקב"ה

201
00:13:01,520 --> 00:13:07,520
זאת אומרת, זה בעצם לא שמחה
,כי אם אין שמחה מול הבשר, מול היין

202
00:13:07,600 --> 00:13:10,160
,אתה יודע... מול הטילון, סליחה
.פעם אחרונה שאני מביא אותו לפה

203
00:13:10,240 --> 00:13:15,760
,אבל באמת זה לא מולו
?זה העניין של איפה זה בכל המרחב הזה

204
00:13:15,840 --> 00:13:19,480
אבל תראה שלא סתם גם הרמב"ם
מדבר על ההפוך משמחה

205
00:13:19,560 --> 00:13:22,360
כי כל המציאות
שאנחנו רואים בעיניים

206
00:13:22,440 --> 00:13:24,760
.היא מונעת שמחה
.יש המון המון סיבות

207
00:13:24,840 --> 00:13:28,240
,לקום בבוקר כבר מונע ממך שמחה
,להיות בכביש זה מונע שמחה

208
00:13:28,320 --> 00:13:29,440
.חדשות. -כן

209
00:13:29,520 --> 00:13:31,280
תראה, נפל לי איזה אסימון
,בעניין החדשות

210
00:13:31,360 --> 00:13:34,800
שאנחנו כביכול מדווחים על מה שקורה
:ואנחנו אומרים לכולם במציאות

211
00:13:34,880 --> 00:13:40,880
,תראו, חדשות זה לעדכן אתכם מה קורה
.בחרנו בשבילכם את הרע

212
00:13:40,960 --> 00:13:43,360
שוב, חדשות זה לא כמה ילדים
נולדים בעולם וכמה שמחים בעולם

213
00:13:43,440 --> 00:13:47,160
,כי אין מה לעשות, אתה יודע
.מה שמדמם מוביל

214
00:13:47,240 --> 00:13:49,760
?אבל בסדר, החלטת לדווח לי על הרע

215
00:13:49,840 --> 00:13:53,360
בסדר, אז יש עכשיו
'תאונת רכבות בסין וכו' וכו' וכו

216
00:13:53,440 --> 00:13:56,200
וכל מיני דברים רעים
.'פה במדינה וכו

217
00:13:56,280 --> 00:13:59,360
ואז המסר של
:החדשות לאדם זה

218
00:13:59,440 --> 00:14:01,120
.אתה גם רע

219
00:14:01,200 --> 00:14:02,560
ואז הוא מקבל
את זה

220
00:14:02,640 --> 00:14:03,680
.מהצד הנגטיבי

221
00:14:03,760 --> 00:14:09,040
תחשוב כמה פעמים ביום
,אנחנו נתקלים באינדיקציות של אתה

222
00:14:09,120 --> 00:14:14,280
,זה אתה, אתה רע
.אתה אין לך סיכוי

223
00:14:14,360 --> 00:14:16,560
וגם אנחנו אומרים את זה לפעמים
:למישהו שנכשל לנגד עינינו

224
00:14:16,640 --> 00:14:19,040
.יאללה כבר, אין לך סיכוי
.מה יהיה פה? -כן, וואו

225
00:14:19,120 --> 00:14:22,760
הייאוש מזה שהטוב לא מופיע
כפי שאנחנו רוצים

226
00:14:22,840 --> 00:14:24,160
.מביא אותנו לחוסר שמחה

227
00:14:24,240 --> 00:14:25,760
.הנה, תפסנו כאן משהו קטן קטן

228
00:14:25,840 --> 00:14:28,640
,קודם כול, מה מונע ממני את השמחה

229
00:14:28,720 --> 00:14:37,080
...מצד שני, מה אני יכול לעשות כדי
אפילו תנועות ותנועות במציאות

230
00:14:37,160 --> 00:14:40,040
.כדי לקבל את אותה שמחה
.אז זה ממשיך. -כן. כן

231
00:14:40,120 --> 00:14:46,400
באמת כשאדם פותח את הנגינה
.אז זה כבר פותח אזורים בתוכו

232
00:14:46,480 --> 00:14:48,880
כשהוא מרחיב את הדעת שלו

233
00:14:48,960 --> 00:14:52,800
להיות בתנועה שהוא בא להידבק
,בבורא יתברך

234
00:14:52,880 --> 00:14:54,960
.אז כבר זה נהיה שמחה של מצווה

235
00:14:55,040 --> 00:15:02,920
אני רוצה להוסיף כי הרמב"ם שם
הוא אומר שבעצם המניעה מהשמחה

236
00:15:03,000 --> 00:15:06,800
,היא כשאדם חולק כבוד לעצמו
.מתכבד בעיניו

237
00:15:06,880 --> 00:15:11,760
וזה כאשר אנחנו מפסיקים
להיות ביצירה

238
00:15:11,840 --> 00:15:17,000
.ובאמת לחיות את החיים שלנו מבפנים
.ויוצרים מין נפרדות כזו-

239
00:15:17,080 --> 00:15:20,840
:נפרדות ועיסוק עם
?איך אני נראה? מעריכים אותי

240
00:15:20,920 --> 00:15:23,960
?מה מעסיק אותם
?איך הם מסתכלים עליי

241
00:15:24,040 --> 00:15:26,480
.לבד שווה לא שמח
.ואז פתאום... בדיוק-

242
00:15:26,560 --> 00:15:30,520
,ואז פתאום אדם נפרד מהחיים
נפרד מההיווצרות

243
00:15:30,600 --> 00:15:32,520
.והוא עכשיו נהיה תלוש

244
00:15:32,600 --> 00:15:33,720
,אבל דוד המלך

245
00:15:34,080 --> 00:15:38,080
ושם הרמב"ם מסיים
,את הקטע הזה הנפלא על השמחה

246
00:15:38,160 --> 00:15:42,240
דוד המלך הוא מפזז ומכרכר
.לפני השם

247
00:15:42,320 --> 00:15:44,960
,כן, מה כל ה... בתנועות האלה
?זה לא מביך

248
00:15:45,040 --> 00:15:47,120
,הרי אמרה לו מיכל
ראית איך מיכל הסתכלה עליו

249
00:15:47,200 --> 00:15:50,920
:אז כשהוא פיזז וכרכר
.מה העניין? -כן

250
00:15:51,000 --> 00:15:54,480
:ואז הייתה תשובה חד-משמעית
.זה העניין. -זה העניין

251
00:15:54,840 --> 00:15:58,040
,אני עכשיו... והוא לא אמר את זה ככה
:הוא פשוט עשה את זה

252
00:15:58,120 --> 00:16:00,720
,אני לפני השם עכשיו
.אני לא עסוק

253
00:16:00,800 --> 00:16:02,720
.זה ממש כמו שמנגנים

254
00:16:02,800 --> 00:16:06,680
יש הרבה פעמים שהאומן
,כשהוא נופל מהיצירתיות

255
00:16:06,760 --> 00:16:09,200
אומרים שהוא מתחיל להיות
,עסוק עם זה

256
00:16:09,280 --> 00:16:11,520
?איך רואים אותי
?האם זה יוצא טוב

257
00:16:11,600 --> 00:16:14,320
?איך זה נראה? איך התפוקה
,הוא מתחיל להבין שהוא העניין-

258
00:16:14,400 --> 00:16:15,640
.הוא מתחיל להאמין שהוא העניין

259
00:16:15,720 --> 00:16:18,680
,ממש, שהוא העניין
.אמרת את זה בדיוק

260
00:16:18,760 --> 00:16:21,760
.זה נקרא לחלוק כבוד לעצמו

261
00:16:21,840 --> 00:16:26,680
אבל במקום זה הוא אמור פשוט להיות
,בזרימת החיים באופן אמיתי

262
00:16:27,200 --> 00:16:29,040
,דבק במשהו עליון

263
00:16:29,120 --> 00:16:31,400
נותן לזה
באמת לבעבע

264
00:16:31,480 --> 00:16:32,840
ולצאת מעצמו

265
00:16:32,920 --> 00:16:33,920
ואז כל הגוף שלו

266
00:16:34,000 --> 00:16:36,040
נמצא בריקוד הזה
.של השמחה

267
00:16:36,720 --> 00:16:41,960
אתה יודע שהשמחה
,היא אותיות שהוא שם שם

268
00:16:42,040 --> 00:16:48,120
,שם את ה-ח', ה' - 13
.הוא שם שם את האחד

269
00:16:48,400 --> 00:16:50,160
.שם הוא נמצא בדבקות שלו

270
00:16:50,240 --> 00:16:51,600
.שם אחד ממול. -כן

271
00:16:51,680 --> 00:16:57,360
זה גם אותו סיפור בגמרא
,על שני אלו שהולכים בשוק

272
00:16:57,440 --> 00:16:59,640
ואז שואלים שם
:את אליהו הנביא אני חושב

273
00:16:59,720 --> 00:17:01,560
?מי בני העולם הבא

274
00:17:01,640 --> 00:17:04,840
אז הוא אומר: אלה שעושים
.את השמח. -כן

275
00:17:04,920 --> 00:17:07,560
לא בשביל לצחוק על אחרים
.ולא להעליב אחרים. -לא

276
00:17:07,640 --> 00:17:12,040
אלא פשוט מתוקף קידוש השם
,של: אנחנו עובדי השם

277
00:17:12,120 --> 00:17:14,400
.אנחנו שמחים לכבודו

278
00:17:14,480 --> 00:17:19,320
לפתוח את לבבות האנשים
אל זרימת תעצומות החיים

279
00:17:19,400 --> 00:17:23,000
ומתוך זה להיות דבקים
.במי שנותן להם את החיים

280
00:17:23,080 --> 00:17:26,720
זו התנועה, והתנועה הזאת
,היא דורשת מאיתנו

281
00:17:26,800 --> 00:17:31,240
:כמו שהרמב"ם אומר
.לא למנוע את עצמו. זה הכול

282
00:17:31,320 --> 00:17:33,520
אני בעד זה
.שאנחנו ננגן עוד משהו

283
00:19:01,240 --> 00:19:04,280
.החיים! זה מספיק סיבה לשמוח

284
00:19:04,360 --> 00:19:05,240
,הדברים הקטנים האלה

285
00:19:05,320 --> 00:19:07,080
תראה כמה אנחנו שמחים
,שנולדים ילדים

286
00:19:07,560 --> 00:19:08,440
כמה אנחנו שמחים

287
00:19:08,520 --> 00:19:10,000
,בהתחלות חדשות

288
00:19:10,080 --> 00:19:12,160
כמה אנחנו
שוכחים לשמוח

289
00:19:12,240 --> 00:19:13,880
בזה שאנחנו
.יהודים

290
00:19:13,960 --> 00:19:15,800
.יהודים, איזו זכייה זאת
.זה גדול-

291
00:19:15,880 --> 00:19:17,040
ואני חושב שהנקודה הזאת

292
00:19:17,120 --> 00:19:18,200
שדבר חדש גם

293
00:19:18,280 --> 00:19:20,120
.הוא כל כך אמיתי

294
00:19:20,200 --> 00:19:21,840
.חז"ל תיקנו ברכה

295
00:19:21,920 --> 00:19:25,720
,כשאדם רואה פרי חדש
,כשהוא לובש לבוש חדש

296
00:19:25,800 --> 00:19:28,800
כשהוא פוגש מצווה
שהוא לא עשה הרבה זמן

297
00:19:28,880 --> 00:19:32,680
אז יש: "שהחיינו וקיימנו
,"והגיענו לזמן הזה

298
00:19:32,760 --> 00:19:35,560
שזו ברכה שחז"ל אמרו
.על שמחת הלב

299
00:19:35,680 --> 00:19:39,400
ודווקא על דבר חדש
מפני שכשיש משהו חדש

300
00:19:39,480 --> 00:19:42,200
פתאום אתה שם לב
.שאתה חי

301
00:19:43,280 --> 00:19:46,520
,אז בעצם זה המצב הטבעי
,אם אני לוקח את הדברים של הרמב"ם

302
00:19:46,600 --> 00:19:51,080
אז בעצם אין הרבה
.אזכורים בתורה לחבר'ה שמחים

303
00:19:51,160 --> 00:19:53,760
...זאת אומרת, כי אולי
,אז אחד מהשתיים: או שלא היו

304
00:19:53,840 --> 00:19:56,640
,מה שמאוד לא הגיוני
.או שפשוט זה היה המצב

305
00:19:56,720 --> 00:19:59,520
אבל יש איזה אזכור בכל זאת
.של שמחה. -יש

306
00:19:59,600 --> 00:20:01,480
...הפעם הראשונה
?מי הטיפוס השמח-

307
00:20:01,560 --> 00:20:02,920
?מי הטיפוס השמח

308
00:20:03,000 --> 00:20:08,120
,אני גאה לומר, זה סבא רבא שלי
.אהרן הכוהן

309
00:20:08,200 --> 00:20:13,400
שזו פעם ראשונה שמוזכרת
שמחה של מישהו באופן מתוקן

310
00:20:13,480 --> 00:20:16,680
.וזה בנסיבות מאוד מעניינות

311
00:20:16,760 --> 00:20:21,240
הנסיבות האלה הן שמשה רבנו
מקבל עכשיו את הבשורה מהשם יתברך

312
00:20:21,320 --> 00:20:25,520
מסביב לזה שהוא אמור להוביל
את עם ישראל מחוץ למצרים

313
00:20:26,200 --> 00:20:32,400
,והוא כל הזמן, למשך הרבה ימים
:שבעה ימים הוא מתווכח עם השם יתברך

314
00:20:32,480 --> 00:20:33,920
,לא אני, לא אני
.רק לא אני

315
00:20:34,680 --> 00:20:37,640
:עד שהוא אומר
,"שלח נא ביד תשלח"

316
00:20:37,720 --> 00:20:41,000
:שחז"ל מפרשים
תשלח את מי שאתה רגיל לשלוח

317
00:20:41,440 --> 00:20:44,960
,או שאתה אמור לשלוח
.האח הגדול שלי אהרן

318
00:20:45,960 --> 00:20:51,920
ואז השם הבין שמשה רבנו
.דואג שתהיה קנאת האח אליו

319
00:20:52,880 --> 00:20:56,880
והאמת היא שהסיבה טובה
כי כל ההיסטוריה של אחים

320
00:20:56,960 --> 00:20:59,320
...זה סיפורים
.היסטוריה די עגומה

321
00:20:59,400 --> 00:21:04,560
יש פסוק שאומר: "הנה מה טוב
."ומה נעים שבת אחים גם יחד

322
00:21:04,640 --> 00:21:11,560
?ואז המדרש שואל: באמת
?על מי אתה מדבר, על קין והבל

323
00:21:11,640 --> 00:21:14,600
?אתה מדבר על עשיו ויעקב
.יוסף ואחיו-

324
00:21:14,680 --> 00:21:16,360
?אתה מדבר על יוסף והאחים

325
00:21:16,440 --> 00:21:20,560
על מי בדיוק אתה מדבר
?כשאתה מדבר על האחים הנעימים האלה

326
00:21:20,640 --> 00:21:22,880
.רק על משה ואהרן

327
00:21:23,880 --> 00:21:29,280
,ושם יש פלא בפסוק
:השם אומר למשה

328
00:21:29,360 --> 00:21:37,760
הנה אהרן אחיך הלוי יוצא לקראתך"
."וראך ושמח בליבו

329
00:21:37,840 --> 00:21:43,480
,"וחז"ל אומרים באותו רגע "שמח בליבו
קודם כול זו פעם ראשונה שמישהו שמח

330
00:21:43,560 --> 00:21:46,720
והוא שמח בלב שלו כי הלב שלו
.הוא פתוח. -השמחה היא בלב

331
00:21:46,800 --> 00:21:48,960
.השמחה היא בלב
.השמחה היא בלב-

332
00:21:49,040 --> 00:21:50,480
.לא בטילון. אוקיי

333
00:21:51,160 --> 00:21:52,400
.השמחה היא בלב
.השמחה היא בלב-

334
00:21:52,480 --> 00:21:56,400
,והשמחה היא במלאות החיים
.ואני אסביר למה אני מתכוון

335
00:21:56,480 --> 00:22:00,360
,הרי, צבי, כולנו יודעים
כשרואים מישהו מצליח

336
00:22:00,440 --> 00:22:05,560
זה לא פשוט לא לקנא בו
.או לא להרגיש. -שמח בשבילו

337
00:22:05,640 --> 00:22:07,640
?מה פתאום שהוא ולא אני

338
00:22:09,040 --> 00:22:13,880
אבל כשאתה רואה ילד
שהוא מנסה לרכב על האופניים

339
00:22:14,040 --> 00:22:15,840
,ואז הוא מצליח לרכב עליהם

340
00:22:16,400 --> 00:22:20,440
:אתה שמח או שאתה חושב
?למה לא אני

341
00:22:20,520 --> 00:22:22,120
.לא, לא, אני שמח. ממש לא
.אני שמח-

342
00:22:22,200 --> 00:22:24,720
אני רואה את הילד
,צועד צעדים ראשונים

343
00:22:24,800 --> 00:22:27,520
:אתה שמח או שאתה
?למה לא אני

344
00:22:28,000 --> 00:22:31,560
וזה לא בגלל
,שאתה כבר יודע איך ללכת

345
00:22:31,640 --> 00:22:38,360
זה מפני שיש שמחה טבעית בנו
.כשהחיים צומחים, כשיש מלאות לחיים

346
00:22:38,440 --> 00:22:41,000
אה, רגע, אז עכשיו נופל לי האסימון
.למה שמחים בחתונה

347
00:22:41,080 --> 00:22:43,280
פעם לא הבנתי
.למה צריך לשמוח בחתונה

348
00:22:43,360 --> 00:22:46,560
,לכאורה, בסדר, זו חתונה
אתה יודע, רבע עוף ומוזיקה

349
00:22:46,640 --> 00:22:50,080
...אבל מה
?למה שאני אשמח פה בעניין

350
00:22:50,160 --> 00:22:52,840
...לגמרי. כי אתה רואה שם
גם אחר כך לא כזה שמח להם-

351
00:22:52,920 --> 00:22:57,040
כי עכשיו הם מתחילים להתחבר אז בעצם
...אתה שמח מההקשר של החיים של

352
00:22:57,120 --> 00:23:01,520
אתה שמח מזה שעכשיו
נולדים חיים חדשים

353
00:23:01,600 --> 00:23:06,000
והשמחה שאתה מביא לשם
גם מעורר אותם לאותה הראייה

354
00:23:06,080 --> 00:23:07,640
.שיש פה דבר חדש

355
00:23:07,720 --> 00:23:13,840
.ועכשיו נחזור לאהרן ונבין
אהרן הוא כל כך במלאות החיים

356
00:23:14,120 --> 00:23:18,920
שכשהוא רואה את משה
.הוא שמח שהחיים מלאים עוד יותר

357
00:23:19,000 --> 00:23:21,280
הוא לא בעניין של הקנאה בכלל

358
00:23:21,440 --> 00:23:25,720
ולכן חז"ל אומרים
באותו רגע שהוא שמח בליבו

359
00:23:25,800 --> 00:23:29,000
הוא זכה שיהיה לו את החושן
,של הכוהן הגדול

360
00:23:29,600 --> 00:23:36,200
שזה כלי שהוא לובש על ליבו
שיש עליו 12 השבטים

361
00:23:36,280 --> 00:23:39,840
.ואבנים מאירות, זו בדיוק הנקודה

362
00:23:39,920 --> 00:23:45,240
,כל הזוויות, כל הגוונים
כל האופנים של אחי ישראל

363
00:23:45,320 --> 00:23:50,080
הם נכללים בתוך העמדה
,הכל כך מקיפה

364
00:23:50,160 --> 00:23:53,600
,הכל כך מברכת
הכל כך אוהבת

365
00:23:53,680 --> 00:23:56,480
.והכל כך שמחה של אהרן הכוהן

366
00:23:56,560 --> 00:24:01,880
,בעצם שמחת חיים, שמחת החתונה
...שמחת לידה, שמחה

367
00:24:01,960 --> 00:24:04,920
.האמת, בדברים שלא תלויים בנו בכלל
.ממש לא תלויים בנו-

368
00:24:05,000 --> 00:24:08,000
.לא איזו יצירת עצמי בידיים
.שהחיים צומחים-

369
00:24:08,080 --> 00:24:13,040
לגמרי. ולכן באמת באמת
,כשאנחנו נמצאים בצמיחה של החיים

370
00:24:13,120 --> 00:24:15,920
אנחנו נמצאים
בשמחה של החיים

371
00:24:16,000 --> 00:24:20,280
...וכאשר
,כך הפסוק אומר

372
00:24:20,360 --> 00:24:27,640
?שאיפה השמחה נמצאת באמת
,שישמח לב מבקשי השם

373
00:24:27,720 --> 00:24:30,160
."לא "מוצאי השם
.רק המבקשים-

374
00:24:30,240 --> 00:24:37,080
המבקשים, השואפים מפני שהם נמצאים
.בזרימה של החיים בגודל שלו

375
00:24:37,160 --> 00:24:39,800
...אני בעד זה ש
?איזה ניגון חתונה-

376
00:24:39,880 --> 00:24:44,600
,ניגון חתונה. לדעתי
.אשר ברא ששון ושמחה". -ושמחה"

377
00:26:33,280 --> 00:26:36,080
,שמע, המוזיקה היא נשק יום הדין
.זה ממש לא פייר

378
00:26:36,160 --> 00:26:38,000
,תתלווה אליי ביום, אתה יודע
...לכל ה

379
00:26:38,520 --> 00:26:41,560
קטעים שמנסים לא לשמח אותי
.ואתה תנגן ואנחנו נעבור את זה

380
00:26:42,440 --> 00:26:43,600
אז בעצם
?מה היה לנו כאן

381
00:26:43,680 --> 00:26:46,320
היה לנו כאן
באמת את ההבנה

382
00:26:46,400 --> 00:26:48,240
...שאנחנו לא
על הדברים הקטנים

383
00:26:48,320 --> 00:26:49,520
,לא שמחים בגללם

384
00:26:49,600 --> 00:26:50,880
אלא אנחנו שמחים

385
00:26:50,960 --> 00:26:51,960
עם הדברים הגדולים

386
00:26:52,040 --> 00:26:54,360
.ולפני הדברים הגדולים

387
00:26:54,760 --> 00:27:00,240
שבעצם השמחה היא בלב
והיא לא תלויה

388
00:27:00,320 --> 00:27:06,640
ושהיא במקום שאנחנו
.חלק מדבר גדול ולא בנפרדות

389
00:27:07,920 --> 00:27:10,880
,וחשבתי על עוד משהו
שאם אני אשתדל שוב

390
00:27:10,960 --> 00:27:13,240
לעשות את אותו לימוד זכות
,על כל דבר

391
00:27:13,320 --> 00:27:16,480
אז אני אתחיל בשמחה
.עם כל דבר, גם על הבוקר

392
00:27:16,560 --> 00:27:21,880
,בבוקר כשבאה הנקודה השחורה הזו
,השחור של השחר, שהיא באה אליי

393
00:27:21,960 --> 00:27:26,600
אז אני פשוט אנסה להביא
,איזו נקודה טובה במקומה ולגלות טוב

394
00:27:26,680 --> 00:27:34,280
,כי אם אני באמת מחפש טוב באינסוף
,טוב שאני מוצא בו

395
00:27:35,000 --> 00:27:37,520
.זו נקודה טובה להתחיל לשמוח

396
00:27:37,600 --> 00:27:43,280
כן. לגמרי, צבי. וזה חשוב
,לשים לב גם שיש לנו נטייה

397
00:27:43,360 --> 00:27:48,560
:הנטייה היא להגיב
...אה, זה טוב אבל... אבל

398
00:27:48,640 --> 00:27:49,720
.אבל זה יכול להיות טוב יותר
.אבל זה לא מושלם-

399
00:27:49,800 --> 00:27:51,160
.אבל זה לא מושלם, בדיוק

400
00:27:51,240 --> 00:27:54,520
,"הטוב הזה אבל"
קודם כול זה מובנה בנו

401
00:27:54,600 --> 00:28:00,800
ויש נטייה, היא אפילו נטייה נוירולוגית
,שרואים אותה במחקרי המוח

402
00:28:00,880 --> 00:28:06,040
שאנחנו הרבה יותר בקלות
נתפסים לדברים לא טובים מאשר טובים

403
00:28:06,120 --> 00:28:09,320
,והסיבה פשוטה
,כי הדבר הלא טוב מאיים עלינו

404
00:28:09,480 --> 00:28:12,720
אבל הטוב הוא בעצם פותח ומשמח

405
00:28:12,800 --> 00:28:19,160
אבל בשביל זה אני בעצם צריך להשתחרר
."מההסתכלות הזאת של "אבל

406
00:28:19,240 --> 00:28:25,160
אבל" זה מוביל כל הזמן לאבלות"
.על החיים. אבל, אבל, אבלות

407
00:28:25,240 --> 00:28:26,520
.ההפך מהשמחה

408
00:28:26,600 --> 00:28:30,080
,אני רואה את החסר
לא את השלמות

409
00:28:30,160 --> 00:28:37,800
ופה יש סוד גדול שנמצא ברש"י
שהוא אומר שהנה, בסיפור מעשה בראשית

410
00:28:37,880 --> 00:28:41,360
איפה שכתוב
,וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ"

411
00:28:41,440 --> 00:28:47,520
וכל עשב השדה טרם יצמח"
כי לא המטיר ה' אלוקים על הארץ

412
00:28:47,600 --> 00:28:50,080
."ואדם אין לעבוד את האדמה"

413
00:28:50,160 --> 00:28:55,600
?מה זה שהאדם יעבוד את האדמה
?למה שזה יביא גשם

414
00:28:55,680 --> 00:28:58,600
הרי להביא גשם
.זה לא עבודה עם מעדר

415
00:28:59,160 --> 00:29:00,840
,אז רש"י אומר דבר נפלא

416
00:29:00,920 --> 00:29:05,640
רש"י אומר: כי לא היה מי שיכיר
.בטובתם של גשמים

417
00:29:06,400 --> 00:29:12,320
.ופה יש סוד עמוק
.הכרת הטוב מולידה ומצמיחה

418
00:29:12,400 --> 00:29:13,280
כשאני שם לב

419
00:29:13,360 --> 00:29:15,800
,ורואה את הטוב שבך

420
00:29:15,880 --> 00:29:17,920
כשאני רואה
את השלמות

421
00:29:18,000 --> 00:29:21,680
גם שאתה יכול
,לשאוף אליה

422
00:29:21,760 --> 00:29:28,920
,כשאני רואה אותך גדל וצומח
אז זה דווקא מוליד אצלי וגם אצלך

423
00:29:29,000 --> 00:29:31,480
.שמחת חיים שמצמיחה

424
00:29:32,040 --> 00:29:37,680
יש עבודה עם זה, שאני רוצה
.שאולי נצא מהתוכנית הזאת איתה

425
00:29:37,760 --> 00:29:40,160
אז בהחלט, אני רוצה לעשות את זה

426
00:29:40,240 --> 00:29:44,240
,ואני אגיד לך עוד נקודה שהיא גם
,בהמשך למה שאמרת

427
00:29:44,320 --> 00:29:47,600
שלא המטירו גשם
,כי לא היה מי שישמח בו

428
00:29:47,680 --> 00:29:50,480
,אז מה עם לשמוח עם מה שיש
?עם הדברים הפשוטים

429
00:29:50,560 --> 00:29:54,280
,ואתה יודע, זה שקמתי
,זה שאני יהודי

430
00:29:54,360 --> 00:29:55,920
זה שאני יושב פה מכל העולם

431
00:29:56,000 --> 00:29:58,200
על איזה שתי
כורסאות איתך

432
00:29:58,280 --> 00:29:59,640
ומדבר איתך
.על שמחה

433
00:29:59,720 --> 00:30:01,880
,וואי, תשמע
.זה משמח

434
00:30:02,400 --> 00:30:05,120
אז בוא ניפרד
.בשמחה. -אוקיי

435
00:30:06,320 --> 00:30:08,000
חבל, זה לא משמח
,שהתוכנית נגמרת

436
00:30:08,080 --> 00:30:11,280
אבל עדיין זה משמח
.כי אתה לוקח אותנו לאיזה ניגון

437
00:30:11,360 --> 00:30:15,280
כן. וגם אני ביחד איתך
.מכיר בטוב הזה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה