הרב ברוך רוזנבלום

מה אתה שומע? - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה נקרא יצר הרע בשם זבוב? האם צריך לאכול את סימני ראש השנה או שמספיק רק לראותם? ומדוע אוכלים דווקא תפוח בדבש?