הרב אשר דרוק

הרב אשר דרוק - הכנה לליל הסדר

הרב אשר דרוק

מדוע התורה נותנת יחס מועדף לזכירת יציאת מצרים? הרב אשר דרוק בשיעור נפלא על הטמעת האמונה בהשגחת השם, כפי שבאה לידי ביטוי ביציאת מצרים