פסח

מכירת חמץ, פסח תשע"ט 2019 - בחינם

היכנסו לעמוד מכירת חמץ באינטרנט, פסח תשע"ט 2019, דרך הידברות. מכירת חמץ אונליין - בחינם ובמהירות, באישורו של הרב זמיר כהן. ניתן למכור עד יום שישי ב-10:00

| י"ט אדר התשע"ח |
מכירת חמץ 2019
אא

היכנסו לעמוד מכירת חמץ באינטרנט, פסח תשע"ט 2019, דרך קו ההלכה של הידברות. להרשמה הקליקו

גם השנה ניתן למכור את החמץ דרך קו ההלכה, בשיתוף ארגון הידברות, ללא צורך להגיע פיזית לרבנות המקומית.

המכירה תתבצע על ידי ראב"ד בית הדין "חוקת משפט", הגאון הרב אלחנן פרץ שליט"א, בהשתתפותו ואישורו של הגאון הרב זמיר כהן שליט"א.

לעמוד מכירת-חמץ אונליין >> הקליקו כאן

 

למה חשוב למכור את החמץ? צפו

 

שטר הרשאה ושליחות למכירת חמץ - "בית דין חקת משפט"

אני החתום להלן בדפים המצורפים נותן בזה כח ורשות לרב אלחנן פרץ ובית דינו או אחד מהם הוא או בא כוחו, לעשות כרצונם בחמץ בימים, י"ג, י"ד בניסן תשע"ח עם כל מיני חמץ, תערובת חמץ וחמץ נוקשה, השייכים לי הידועים ושאינם ידועים לי, הנמצאים במקומות המפורטים להלן, וכן של אלו שייפו כוחי למכור את חמצם, בכל אלו יעשו הרבנים הנ"ל כאדם העושה בתוך שלו, כולל מכירה, הפקר וביטול - הכל כראות עיניהם. יש להוסיף ולהדגיש כי שטר הרשאה זה מתייחס גם לכל מי שנתן הרשאה טלפונית או רצה לתת הרשאה טלפונית וכן עבור כל מי שמעוניין במכירת חמץ ע"י הרב אלחנן פרץ וכל באי כוחו.ובית דין חקת משפט בכל מקום וכל באי כוחם,כמו כן שטר זה מתייחס למי שנותן רשות עבור קרוביו מכריו וגם למי שלא הרשה בפועל אבל רוצה לעשות מכירת חמץ,

דברי החמץ כוללים: גרעינים וקמחים מחמש מיני דגן בכל צורה שהיא, לחמים, פירורי לחם, צנימים, מצות חמץ, ביסקויטים, מיני עוגות ומאפים, אטריות, פתיתים, חטיפים, ממתקים, ממרחים, שימורים, תבלינים, תמרוקים, סבונים, תרופות, ויטמינים, שיכר, משקאות חריפים, מאכלי עופות ודגים, וכל מיני חמץ ותערובת חמץ,וכל דבר שיכול לבא לידי חימוץ, חמץ הדבוק בכלים ובשאר חפצים, מיני החמץ הנ"ל נמצאים בביתי או במחסן, וכן הנמצאים במקומות נוספים הקשורים או שיש להם זיקה לביתי, וכן במטלטלין שיש לי בהם חמץ כמו מכונית.כמו כן זכויות של חמץ שיש לי בחברות,תאגידים,ובמניות,וכל הדומה לזה כולם בכלל הרשאה זו.

הנני שולח את הרבנים הנ"ל למכור בימים י"ג, י"ד בניסן את כל מיני החמץ הנ"ל השייכים לי, הידועים לי ושאינם ידועים לי, וכן למכור את כל מיני החמץ הנ"ל שאינם שלי והנמצאים ברשויות הנזכרות.

וכן הנני שולחם להשכיר את כל המקומות והמטלטלין שצויינו לעיל  ואלו המקומות שאני מעונין במכירתם___________________________________________________________________, וכן כל מיני מקומות, כלים ומדפים נוספים שמונח בהם ועליהם חמץ שלי או של אחרים שברשותי, בכלל ההשכרה המקומות והחפצים המסומנים או שיוחדו לאי שימוש בהם בפסח.חוץ ממקומות שבהם אני בודק את החמץ,

והנני מייפה את כוחם של הרבנים הנ"ל או אחד מהם על כל האמור לעשות את כל הפעולות הנ"ל או חלק מהן על ידי עצמם או על ידי אחרים, ובאיזה תנאים ואופנים שירצו, הן מדין שליחות הן מדין זכיה, וכן לעשות את כל סוגי הקנינים עם הקונה, כל מה שדרוש לצורך המכירה כדת וכדין, וזכותם לאשר הכל ע"פ חוקי המדינה.

כל זאת יעשו כאדם העושה בתוך שלו, ופיהם יהיה כפי וידם כידי והודאתם כהודאתי ויוכלו למכור או להשכיר לאיזה אדם שירצו ובאיזה מחיר או אופן שירצו וגם בהקפה, ולא אוכל לטעון נגד אף אחד מהם לתיקוני שדרתיך ולא לעוותי.

ואומר אני לקונה המיועד על ידם או לאיזה קונה שיהיה, כאשר יבקש הרב לעשות קנין כסף תן את דמי הקדימה לרב כדי שיזכה בהם לעצמו, ועי"ז יושכרו המקומות והמטלטלין הנ"ל ויוקנה החמץ הנ"ל לך, ואני מתחייב למסור לקונה את מפתחות החדרים והמקומות השכורים הנ"ל בזמן שאדרש לכך, ולאפשר לו את המעבר אל החמץ והמקומות והחפצים השכורים.

ואני מתנה, שבשטר הרשאה זה כל פרט עומד לעצמו ולא יבוטל בבטול חבירו, ולא יפסל בקני את וחמור, ולא בחסיר ויתיר, ולא בטשטוש ומחק וספק בלשון, ותוקפו ככל חומר שטרות העשויין כתיקון חז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטר, בביטול כל המודעות, והרשות נתונה לאשר הרשאה זו שיהיה תקפה כתוקף יפוי כח בלתי חוזר לפי חוקי הממשלה.

והנני מצהיר בזאת כי טענת "חוזה למראית עין" ו/או "חוזה לצרכים דתיים" לא תהיה קבילה לא ביחס לשטר הרשאה זה ולא ביחס למכירה וההשכרה אותם יעשו הרבנים הנ"ל עם הקונה על סמך שטר הרשאה זה, וכמובן לא אוכל לטעון שההרשאה והקנינים נעשו למראית עין בלבד.

והוסכם שכל דין ודברים ודיון לגבי שטר הרשאה זה ולכל הנ"ל שיעשה מחמתו יתקיים בפני ביה"ד שימונה ע"י ביה"ד משפטי חיים בירושלים, או חקת משפט בירושלים, או נתיבות חיים בירושלים.

וידוע למוכר שיהודים יראים ושלמים סומכים על שטר הרשאה זה ועל המכירה לנכרי שתיעשה על סמך שטר זה, בהיותם בטוחים שאינם נכשלים באיסור חמץ, אי לזאת מתחייב המוכר שכל טענה שתועלה ע"י לגבי תקפות המכירה ו/או גמירות דעתו בנוסף להיותה בלתי קבילה כנ"ל, הרי עצם העלתה תחייבנו בקנס של מאה אלף ₪ (100,000) אשר יוטל עליו ע"י בתי הדין הנ"ל.

והמוכר מצהיר שדין חתימתו על שטר הרשאה זה, או המסמכים המצורפים אליו, כדין חתימה על שטר בוררין לכל דבר, כאשר הבורר הוא בתי הדין הנ"ל.

וליתר תוקף ועוז נעשה כל הנ"ל בקנין אגב סודר במנא דכשר למקניה ביה.והכל שריר וקיים.

ועל זה באתי על החתום.


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4.5 (106 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

319לרכישה

מוצרים נוספים

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תיק מהודר עם ידית לטלית ותפילין

נטלה מהודרת "עיטורים"

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים